• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Kasa dla wybranych

Utworzono: czwartek, 27 sierpnia 1998
KONTROWERSJE: Nagrody z zysku

KONTROWERSJE: Nagrody z zysku

Kasa dla wybranych

Sporo fermentu w środowisku górniczym wywołała informacja o planowanych nagrodach z zysków, jakie mieliby otrzymać górnicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz kopalni "Budryk". Podobnych nagród nie przewidziano bowiem w Kompanii Węglowej oraz w Katowickim Holdingu Węglowym.

Ubiegły rok był wyjątkowo dobry dla branży górniczej. Wszystkie spółki węglowe wypracowały zysk. Najwyższy - ok. 1,5 mld zł - Jastrzębska Spółka Węglowa. Kompania Węglowa zarobiła na czysto ok. 450 mln zł, a Katowicki Holding Węglowy ponad 140 mln zł. Zyski miały także samodzielne kopalnie "Budryk" i "Bogdanka".

W ubiegłym tygodniu wniosek zarządu JSW o podziale części zysku wśród pracowników poparła rada nadzorcza spółki. Jeśli

ministerstwo gospodarki zgodzi się na wypłaty, górnicy otrzymają równowartość średniej miesięcznej pensji w tej spółce, czyli po ok. 4,2 tys. brutto (w sumie spółka przeznaczyłaby na nagrody ok. 100 mln zł). Podobną kwotę, czyli 104 mln zł otrzymałby Skarb Państwa w postaci dywidendy, reszta zysku zostałaby przeznaczona na inwestycje oraz roszczenia byłych pracowników.

Nagrody z zysku dla pracowników przewiduje także kopalnia "Budryk" z Ornontowic. Zarząd spółki chce wypłacić załodze ok. 9 mln zł - czyli średnio po 3 tys. zł netto - z ogólnego zysku w wysokości 42 mln zł, jaki kopalnia wypracowała w ubiegłym roku. W ubiegłym roku kopalnia zakończyła pomyślnie wieloletnie postępowanie oddłużeniowe.

- Po tylu latach wyrzeczeń ludziom należy się w końcu jakaś rekompensata. Zapewniam jednak, że kopalnia posiada dodatkowe środki na wypłatę dywidendy dla Skarbu Państwa, odbudowę kapitału zapasowego, pokrycie strat z lat ubiegłych oraz przewidziane inwestycje - tłumaczy Piotr Czajkowski, prezes KWK "Budryk" SA.

O ile jednak decyzja zarządu JSW może liczyć na akceptację Ministerstwa Gospodarki i Pracy, o tyle urzędnicy resortu nie bardzo widzą możliwość akceptacji decyzji zarządu "Budryka".

- Uważam, że zarząd kopalni "Budryk" powinien jeszcze raz wnikliwie przeanalizować możliwości oraz skutki takiej decyzji - twierdzi Jan Bogolubow, zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Energetycznego MGiP.

Kierownictwa Kompanii Węglowej oraz KHW już wyraźnie zaznaczyły, że nie przewidują nagród z zysków dla swoich pracowników.

- Nie rozważamy wypłaty nagród z zysku, bowiem dobry wynik nie oznacza, że Kompania Węglowa ma problemy finansowe za sobą. Ubiegłoroczny zysk nie pokrył nawet 600-milionowej straty z 2003 roku. Ponadto Kompania z bieżącej działalności spłaca stare długi, odziedziczone po dawnych spółkach węglowych - mówi rzecznik Kompanii, Zbigniew Madej.

Podobne stanowisko wyraża kierownictwo KHW, tłumacząc, że na wyniku ciążą zdarzenia związane z dostosowaniem do międzynarodowych standardów rachunkowości. Chodzi o pokrycie strat z lat ubiegłych oraz rezerwy związane z przewidywanymi świadczeniami, m.in. kosztami deputatów węglowych i likwidacji szkód górniczych.

- Takie argumenty do nas nie docierają. Przez ostatnie lata Holding osiągał dodatnie wyniki, dlatego pozbawianie pracowników nagrody z zysku jest niemoralne i nieuczciwe, tym bardziej, że w innej spółce takie nagrody zostaną pracownikom wypłacone - twierdzi Adam Depta, szef katowickiego środowiska Związku Zawodowego Górników w Polsce.

ZZG w Polsce oczekuje, że górnicy z wszystkich kopalń otrzymają część pieniędzy z ubiegłorocznego zysku górnictwa. Związkowcy domagają się "natychmiastowego i jednoznacznego" stanowiska resortu gospodarki w sprawie podziału zysku spółek węglowych.

"Uważamy, że administracyjne dzielenie załóg w tej kwestii jest głęboko nieetyczne i może być zarzewiem konfliktów społecznych" - napisali związkowcy w przyjętym we wtorek stanowisku, wskazując na konieczność sprawiedliwego udziału górniczych załóg w podziale zysku.

Oficjalne żądania wypłaty pracownikom KW SA i KHW SA nagród z zysku przekazał kierownictwom tych spółek WZZ "Sierpień 80".

- Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż pracownicy zatrudnieni w kopalniach Kompanii oraz Holdingu w decydujący sposób przyczynili się do wypracowania zysku tych spółek i dlatego należą im się nagrody z zysku - przekonuje Daniel Podrzycki, przewodniczący "Sierpnia 80".

Ostre nastroje wśród związkowców stara się nieco studzić przewodniczący "Kadry", Dariusz Trzcionka.

- Górnikom należy się rekompensata finansowa za lata wyrzeczeń i dobrze się stało, że zarząd JSW i kopalni "Budryk" zdecydował o wypłatach z zysku. Podobnych decyzji oczekujemy od kierownictw Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego. Niemniej nie możemy zapominać o ograniczonych możliwościach finansowych tych spółek, zwłaszcza Kompanii Węglowej. Uważam, że taka decyzja będzie w pełni możliwa z chwilą zamknięcia dokapitalizowania Kompanii Węglowej. Dlatego oczekujemy niezwłocznych decyzji ze strony resortu skarbu.

Jacek Srokowski

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Prezes JSW Daniel Ozon (po prawej) docenił postawę ratowników z CSRG w czasie akcji w ruchu Zofiówka i złożył podziękowania prezesowi Stacji dr. inż Piotrowi Buchwaldowi.

Smutne, ale ważne doświadczenia

Minął rok od katastrofy w ruchu Zofiówka. Te 12 miesięcy...
Ratownicy z CSRG w Bytomiu z zespołami austriackimi i niemieckimi wzięli udział we wspólnych ćwiczeniach w Alpach

Wspólne ćwiczenia

Polska ekipa ratowników z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu...
Polskim uczeloniom, a szczególnie tym o profilu górniczym, coraz trudniej zachęcić młodych ludzi do studiowania

Miał być renesans, a jest odwrót?

Chętnych do studiowania górnictwa brakuje, a to błąd. W tym...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!