• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

BLIŻEJ KONCERNU

Utworzono: czwartek, 19 listopada 1998

BLIŻEJ KONCERNU

Za 562 mln złotych Polskie Koleje Państwowe sprzedały - jak poinformowali w poniedziałek, 11 bm. w Dąbrowie Górniczej uczestnicy tej niecodziennej transakcji - blisko 37-procentowy pakiet udziałów w tamtejszej Koksowni Przyjaźń. Nabywcą większości z nich, tj. za około 560 mln zł, została Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Relatywnie niewielkie pakiety - łącznie za ponad 2 mln zł - kupiło pięciu innych reflektantów, w tym Mittal Steel Poland.

Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej rozpoczęły produkcję w styczniu 1987 r. I mimo że przedsiębiorstwo było naówczas najnowocześniejszym w kraju wytwórcą koksu - w konsekwencji drakońskiego oprocentowania kredytów inwestycyjnych, pogarszających się relacji cen węgla i koksu oraz relatywnie wysokich kosztów produkcji - w niespełna 10 lat później stanęło na skraju bankructwa. Dramatyczny standing finansowy spowodował, że w marcu 1997 r. do "Przyjaźni" wkraczył zarządca komisaryczny, ordynując firmie postępowanie naprawcze. I chociaż prowadzona przezeń sanacja - jej elementem było m.in. ograniczenie zatrudnienia - przyniosła pozytywne rezultaty, to jednak w 2002 r. uznano, że dla gruntownej restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa konieczna jest jego prywatyzacja poprzez utworzenie tzw. spółki wierzycieli z dwójką największych, czyli Jastrzębską Spółką Węglową SA i Polskimi Kolejami Państwowymi.

W 2002 r. pojawiły się nowe, pomyślne okoliczności dla "Przyjaźni" w postaci ustaw: "o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców" oraz "o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy". I choć zawarte w nich regulacje były niezwykle sprzyjające dla uwalniania się z garbu historycznych długów, to kluczowym dla planu restrukturyzacji stało się założenie, że powstałe do 30 czerwca 2002 r. zobowiązania cywilnoprawne nie będą spłacane, lecz konwertowane na kapitał spółki Koksownia Przyjaźń sp. z o.o. Jej akuszerem 31 lipca 2003 r. została właśnie Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

Końcem czerwca 2003 r., zatem niespełna dwa lata temu, zadłużenie koksowni sięgało 1,1 mld zł, w tym przeszło 800 mln zł zobowiązań cywilnoprawnych. W grudniu tegoż roku doszło do podpisania ugody restrukturyzacyjnej pomiędzy dąbrowską spółką a jej największymi wierzycielami, tj. JSW SA i PKP. W jej następstwie - przy aprobacie ministra Skarbu Państwa - przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" zostało wniesione do spółki Koksowania Przyjaźń sp. z o.o.

Później w dąbrowskiej firmie wyraźnie szło już ku lepszemu. Przełomowy był rok 2004, zwieńczony - powiedzmy otwarcie: sanacyjnym działaniom wyraźnie sprzyjała dobra koniunktura na europejskim i światowym rynku koksu - 642 mln zł zysku i spłaceniem 163 mln zł zobowiązań publicznoprawnych. W planach na ten rok zysk koksowni ma sięgnąć około 200 mln zł. Menedżerowie firmy zarażają optymizmem, akcentując rozbudowany program inwestycyjny. Jednym z takich ożywczych impulsów ma być m. in. budowa baterii koksowniczej nr 5.

Nie przypadkowo zatem liderzy JSW SA i PKP komentowali poniedziałkową transakcję jako doskonały interes. Powody tego ukontentowania były rozmaite.

- Zawarta transakcja jest poważnym krokiem w kierunku stworzenia, liczącej się na europejskim rynku, grupy węglowo-koksowej, skupiającej JSW SA i trzy koksownie. Spodziewam się otóż szybkiej decyzji rządowego właściciela o przekazaniu nam po 73 proc. akcji koksowni w Wałbrzychu i Zabrzu - nie taił satysfakcji prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, Leszek Jarno.

Prezes PKP, Andrzej Wach wyjawił dla odmiany, że pieniądze z transakcji kolej przeznaczy przede wszystkim na spłatę swoich zobowiązań, w tym m. in. wobec ZUS i samorządów. Będzie to istotny zastrzyk w kontekście faktu, że łączne wymagalne zobowiązania tego przewoźnika wynoszą około 1 mld zł.

Cała operacja jest też, oczywiście, niesłychanie korzystna dla samej Przyjaźni, na trwałe wiążącej się w jej następstwie z największym w Europie producentem węgla koksowego.

Po nabyciu od PKP tak poważnego pakietu, JSW SA ma w Koksowni Przyjaźń około 88 proc. udziałów. Wkrótce Skarb Państwa ma przekazać jastrzębianom dalsze 9 (z 11 posiadanych) proc., co uczyni z górniczego potentata praktycznie wyłącznym właścicielem dąbrowskiej spółki. Wcześniej JSW SA do prawie 47 proc. swoich udziałów w koksowni dokupiła za 75 mln zł walory Kompanii Węglowej SA.

Budowanie aktualnej struktury właścicielskiej Przyjaźni nie przebiegało jednak - przypomnijmy - tak zupełnie gładko. PKP nie aspirowały do zaangażowania się w dąbrowską spółkę i od początku sygnalizowały otwarcie zamiar sprzedaży swoich w niej walorów, powstałych w następstwie zamiany długu na udziały. W lutym kolej ogłosiła przetarg, aby - jak wyjawił prezes Wach - poznać rynkową wartość swoich udziałów. Znaleźli się na nie dwaj reflektanci: oferująca 560 mln zł JSW SA i - przebijająca ją o 40 mln zł - Koksownia Zdzieszowice z grupy Mittal Steel Paland. Zgromadzenie udziałowców dąbrowskiej koksowni - z myślą o przyszłości i rozwoju spółki "pod parasolem" jastrzębian - zdecydowanie obstawało jednak przy JSW SA. Nabycie przez nią udziałów od PKP nastąpiło w dwóch transzach (1 i 8 lipca br.). Górniczy potentat zapłacił za nie gotówką z własnych środków.

Na początku tego roku Przyjaźń zawarła dwa duże kontrakty z potentatami stalowymi - Voest Alpine i Arcelor. W myśl tych umów, do 2010 r. dąbrowska firma będzie sprzedawała pierwszemu z kontrahentów 500 tys. ton koksu rocznie, zaś drugiemu - 550 tys. ton. Te spektakularne umowy są traktowane w Przyjaźni jako rękojmia realizacji perspektywicznych przedsięwzięć rozwojowych. (jech)

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Prezes JSW Daniel Ozon (po prawej) docenił postawę ratowników z CSRG w czasie akcji w ruchu Zofiówka i złożył podziękowania prezesowi Stacji dr. inż Piotrowi Buchwaldowi.

Smutne, ale ważne doświadczenia

Minął rok od katastrofy w ruchu Zofiówka. Te 12 miesięcy...
Ratownicy z CSRG w Bytomiu z zespołami austriackimi i niemieckimi wzięli udział we wspólnych ćwiczeniach w Alpach

Wspólne ćwiczenia

Polska ekipa ratowników z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu...
Polskim uczeloniom, a szczególnie tym o profilu górniczym, coraz trudniej zachęcić młodych ludzi do studiowania

Miał być renesans, a jest odwrót?

Chętnych do studiowania górnictwa brakuje, a to błąd. W tym...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!