• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

SCENARIUSZE DLA WĘGLA

Utworzono: czwartek, 12 sierpnia 1999

SCENARIUSZE DLA WĘGLA

Firma doradcza KPMG opracowała na zlecenie Ministerstw Gospodarki i Skarbu Państwa trzy scenariusze przekształceń w sektorze elektroenergetycznym. Przewidują one powstanie 2-3 skonsolidowanych grup energetycznych w Polsce.

Poniedziałkowy panel poświęcony przyszłości sektora zorganizowany w ramach forum gospodarczego miesięcznika „Nowy Przemysł”, zgromadził kilkuset przedstawicieli branży energetycznej. Uczestnicy spotkania mieli nadzieję, że nareszcie poznają od dawna wyczekiwaną rządową koncepcję przekształceń własnościowych w energetyce. Usłyszeli jedynie koncepcje firmy doradczej.

Pierwszy wariant, tzw. „zachodni”, przewiduje powstanie 3 silnych podmiotów. Pierwszy ma być tworzony przez grupę BOT, Polskie Sieci Energetyczne (bez majątku i działalności przesyłowej), ZE Dolna Odra oraz kilka spółek dystrybucyjnych. Drugi podmiot to PKE oraz Enion i Energetyka Podkarpacka a trzeci to Wschodnia Grupa Energetyczna, czyli 5 spółek dystrybucyjnych wraz z elektrowniami Kozienice i Ostrołęka.

Drugi scenariusz, „wschodni”, przewiduje połączenie grupy BOT, PSE, elektrowni Kozienice i Ostrołęka i WGE oraz kilku spółek dystrybucyjnych. Drugi podmiot ma powstać wskutek połączenia PKE, Enionu i Energetyki Podkarpackiej; trzeci, czyli Zachodnią Grupę Energetyczną, mają stworzyć ENEA i ZE Dolna Odra.

Trzeci pomysł, „północ-południe”. zakłada powstanie tylko 2 koncernów: w pierwszym mieliby się znaleźć BOT, PSE, kilka spółek dystrybucyjnych a także elektrownia Ostrołęka. Drugi koncern to PKE, Enion, Energetyka Podkarpacka, ZE ORK i Zamojska KE. Wariant ten zakłada samodzielną prywatyzację ZE Dolna Odra i elektrowni Kozienice.

Zgodnie z propozycją KPMG, narodowy lider miałby powstać wokół BOT i Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Koncern ten pozostałby w rękach państwa, a pozostałe koncerny miałyby zostać sprywatyzowane.

– Tylko silne grupy mają szansę przetrwania i rozwoju na otwierającym się rynku europejskim, na którym dominują zintegrowani pionowo gracze. Dlatego rząd powinien wykreować narodowego lidera w sektorze elektroenergetycznym. Konsolidacja pionowa jest również niezbędna dla finansowania inwestycji w nowe moce wytwórcze. W przeciwnym razie Polska będzie zmuszona do importu energii z Czech i Niemiec – mówił Krzysztof Rozen, partner KPMG Corporate Finance, szef Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych w Polsce.

Realizacja jednego ze scenariuszy – zdaniem doradców KPMG – umożliwiłaby urzeczywistnienie celów nadrzędnych, jakimi są: bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjna gospodarka oraz optymalizacja wartości aktywów.

Dla branży górniczej ważne jest to, że w każdym ze scenariuszy przewidywana jest główna rola węgla. Zdaniem doraców KPMG dominacja węgla (kamiennego i brunatnego) w elektroenergetyce jest istotnym elementem niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

– Polski węgiel jest paliwem przyszłości. Należy jednak modernizować kopalnie oraz pracować nad czystymi metodami spalania węgla – podkreślał Rozen. (jac)

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Prezes JSW Daniel Ozon (po prawej) docenił postawę ratowników z CSRG w czasie akcji w ruchu Zofiówka i złożył podziękowania prezesowi Stacji dr. inż Piotrowi Buchwaldowi.

Smutne, ale ważne doświadczenia

Minął rok od katastrofy w ruchu Zofiówka. Te 12 miesięcy...
Ratownicy z CSRG w Bytomiu z zespołami austriackimi i niemieckimi wzięli udział we wspólnych ćwiczeniach w Alpach

Wspólne ćwiczenia

Polska ekipa ratowników z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu...
Polskim uczeloniom, a szczególnie tym o profilu górniczym, coraz trudniej zachęcić młodych ludzi do studiowania

Miał być renesans, a jest odwrót?

Chętnych do studiowania górnictwa brakuje, a to błąd. W tym...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!