• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

DŻDŻOWNICA ZAMIAST KRETA

Utworzono: czwartek, 26 sierpnia 1999

 DŻDŻOWNICA ZAMIAST KRETA

Spośród wystąpień w trakcie inauguracyjnej sesji plenarnej XV Szkoły Eksploatacji Podziemnej, najbarwniejszy był – sądząc z intensywności oklasków – referat Jana Roguta z Głównego Instytutu Górnictwa. Przyszłość węgla – w perspektywie nie kilku, lecz co najmniej 50 lat – łączył w swojej prezentacji z sięganiem do „rewolucyjnych technologii” syntez chemicznych.

Obrazowo rzecz całą ujął tak:

– Chodzi o przejście z technologii kreta, pozostawiającego po sobie wyrzucane na powierzchnię kopczyki, ku technologii dżdżownicy, która używa czego potrzebuje, nie pozostawiając po sobie jakichkolwiek szkodliwych śladów.

W poniedziałek, 20 bm. na jubileuszową, piętnastą szkołę – tradycyjnie przygotowaną przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Katedrę Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej – zjechało do „Orlego Gniazda” w Szczyrku przeszło 450 uczestników: naukowców i praktyków górnictwa. Seria wykładów, prezentacji, dyskusji i polemik oraz wydarzeń kulturalnych potrwa do jutra.

– Obok tradycyjnych sesji – poświęconych tematyce nowych technik i technologii w podziemnej eksploatacji złóż, zarządzania bezpieczeństwem pracy, informatyki w górnictwie, wybierania złóż w warunkach zagrożeń naturalnych – skupimy się zwłaszcza na perspektywach górnictwa podziemnego w Polsce oraz nowych możliwościach wykorzystywania węgla kamiennego – zarysował w poniedziałek główny wątek szkoły Jerzy Kicki, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego SEP.

Zawartość referatów i wystąpień w trakcie poniedziałkowej, inauguracyjnej sesji plenarnej „Górnictwo podziemne u progu XXI wieku” doskonale wpisywała się w tę właśnie zasadniczą myśl.

We wspomnianej już futurystycznej nieco wizji Jana Roguta tę perspektywiczną przyszłość węgla należy łączyć z przenoszeniem eksploatacji „znad ziemi pod ziemię”. W jego ocenie, wykorzystując „technologie dżdżownicy”, można by m.in. otrzymywać wodór do syntez i samochodów oraz metan do sieci w ilościach odpowiadających zasobom gazu z rosyjskiego Jamału. Rogut uważa, że takie podejście doskonale wpisuje się w priorytety Unii Europejskiej, toteż – jego zdaniem – polskie górnictwo ma dziś swoje „pięć minut”. Zarazem otwarcie przyznawał, że sięganie do „rewolucyjnych technologii” dziś nade wszystko pozostaje jeszcze w sferze stawiania pytań.

Mniej awangardowe „Nowe spojrzenie na wykorzystanie węgla kamiennego” zarysował – w imieniu prezesa zarządu Kompanii Węglowej SA, Maksymiliana Klanka – Henryk Jurczyk, dyrektor Biura Controllingu Strategicznego i Zarządzania Informatycznego w tej spółce. Referent akcentował kurs największego przedsiębiorcy górniczego na rozwijanie – w odniesieniu do mniejszych odbiorców – własnej sieci dystrybucji z gwarancją jakości produktu, dostępu do węgla i maksymalnie przyjaznej obsługi klienta, zaś na drugim biegunie – podatność na nowe technologie „czystego” spalania.

– Biorąc pod uwagę aktualne koszty paliw, jak też ograniczone zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej, zatem i oleju opałowego, te „luksusowe” produkty nie powinny być wprowadzane tam, gdzie czysto i ekonomicznie może być wykorzystywany węgiel. Powinniśmy poszukiwać więc nowych możliwości zagospodarowania węgla w Polsce, albowiem i wielkość posiadanych zasobów, i położenie w „sercu Europy”, doskonale predestynuje nas do budowy zakładów zgazowania węgla w celu produkcji energii, paliw, metanolu, wodoru... – brzmiała konkluzja dyrektora Jurczyka.

Atutem Katowickiego Holdingu Węglowego SA są z jednej strony, wysokojakościowe miały i groszki, adresowane do grupy mniejszych odbiorców, z drugiej zaś – węgle o niskiej (poniżej 0,6 proc.) zawartości siarki dla elektroenergetyki zawodowej. Leon Kurczabiński, omawiając w trakcie plenarnej sesji usytuowanie katowickiej firmy i jej perspektywy na rynku surowców energetycznych, podkreślał, że spółka będzie budowała swą ekonomiczną pomyślność, nadal rozwijając oba te kierunki produkcyjnej ekspansji.

Andrzej Tor, wiceprezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA informował o projektowanych w tej spółce inwestycjach, podporządkowanych powiększaniu jej zasobów. Z obszernego scenariusza rozwoju spółki odnotujmy najważniejsze tylko zamierzenia. W owej przyszłościowej strategii mieści się zatem: techniczna i organizacyjna integracja kopalń „Borynia”, „Jas-Mos” i „Zofiówka” z centrum konsolidacji w tej ostatniej, z budową tu poziomu 1080, rozwój kopalni „Pniówek” oraz udostępnienie i zagospodarowanie rezerwowego pola „Bzie-Dębina Zachód”. Wszystko to, w perspektywie 2020 r., ma spowodować możliwość dostarczania na rynek 7,5 mln ton węgla ortokoksowego (typu 35) w skali roku.

– Perspektywicznym projektem Lubelskiego Węgla „Bogdanka” SA jest m.in. rozwój i przebudowa infrastruktury taboru kolejowego, tak abyśmy samodzielnie mogli dowozić węgiel do naszych głównych odbiorców – informował Bolesław Kozak.

Jan Kurp, prezes Zarządu Południowego Koncernu Energetycznego SA nie po raz pierwszy nawoływał w Szczyrku do jak najdalej posuniętej symbiozy energetyki i górnictwa w południowej Polsce.

– Energetyka i górnictwo są po prostu na siebie skazane. Jeśli co prędzej się nie porozumiemy, to przegra energetyka, przegra górnictwo, przegra Śląsk – przekonywał. (jech)

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Prezes JSW Daniel Ozon (po prawej) docenił postawę ratowników z CSRG w czasie akcji w ruchu Zofiówka i złożył podziękowania prezesowi Stacji dr. inż Piotrowi Buchwaldowi.

Smutne, ale ważne doświadczenia

Minął rok od katastrofy w ruchu Zofiówka. Te 12 miesięcy...
Ratownicy z CSRG w Bytomiu z zespołami austriackimi i niemieckimi wzięli udział we wspólnych ćwiczeniach w Alpach

Wspólne ćwiczenia

Polska ekipa ratowników z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu...
Polskim uczeloniom, a szczególnie tym o profilu górniczym, coraz trudniej zachęcić młodych ludzi do studiowania

Miał być renesans, a jest odwrót?

Chętnych do studiowania górnictwa brakuje, a to błąd. W tym...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!