• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

MATURA I PRACA

Utworzono: czwartek, 17 maja 2001

MATURA I PRACA

Od 15 maja do 14 czerwca tegoroczni absolwenci gimnazjów mają czas na decyzję o kolejnym etapie edukacji. Wtedy będą składali podania do konkretnej szkoły. W ofercie mają więcej techników niż ich starsi koledzy. Ten typ szkoły, przygotowującej jednocześnie do zawodu i matury, powraca na swoje miejsce na mapy oświaty po kilkuletniej przerwie nawet w Rybniku (jedynego miasta w woj. śląskim, jednego z trzech w całym kraju, w którym je całkowicie zlikwidowano).

– To już pewne, że w tym roku rozpoczynamy nabór do czterech klas technikum, kształcących kadry dla górnictwa. Dwa trzydziestoosobowe oddziały będą dla absolwentów gimnazjów i dwa tak samo liczebne dla absolwentów liceów. Dla młodzieży wychodzącej z gimnazjum nauka w technikum górniczym będzie trwała cztery lata. Natomiast szkoła policealna będzie dwusemestralna, z dwoma specjalnościami do wyboru ucznia: technik mechanik urządzeń górnictwa podziemnego oraz technik-elektryk urządzeń górnictwa podziemnego. Oba, nowo wprowadzane u nas typy szkół są dzienne – powiedział nam Andrzej Pałach, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych (przy ul Kościuszki) w Rybniku.

Dyrektor Pałach zapewnia, że młodzież ma gwarancje zatrudnienia w kopalniach Kompanii Węglowej SA oraz odbywania w nich praktyk zawodowych. Tak jest w istocie we wszystkich miastach, w których pod patronatem konkretnej spółki węglowej uruchomiono klasy technikum górniczego. W ub. tygodniu władze Rybnika i KW SA jeszcze się nie dogadały.

– Oddziały czteroletniego technikum górnictwa podziemnego na podbudowie gimnazjum otwarte zostaną, jeśli będzie zainteresowanie ze strony  uczniów. Co do porozumienia z Kompanią Węglową SA, to wzór projektu dotarł już do prezydenta Rybnika Adama Fudalego, jednak ostateczne decyzje w tej sprawie nie zapadły – informuje Krzysztof Jaroch, rzecznik prasowy prezydenta Rybnika.

W Kompanii Węglowej nikt nie szykuje ponagleń w sprawie porozumienia z władzami Rybnika. O tworzeniu czteroletnich techników w tym mieście zadecydowali radni 29 marca. Uchwała Rady Miejskiej zapadła po internetowej ankiecie, w której aż 87 proc. respondentów uznało taką potrzebę. W ostatnich kilku latach młodzież rybnicka szukając możliwości uzyskania matury i kwalifikacji zawodowej wybierała szkoły w Żorach, Knurowie, a nawet w Katowicach.

– Na pewno nie będziemy się pchać tam, gdzie nas nie chcą. Obecnie w 22 klasach technikum na terenie Rudy Śląskiej, Bierunia, Knurowa i Wodzisławia Śląskiego pod patronatem Kompanii Węglowej uczy się 627 osób. Od nowego roku uruchamiamy osiem kolejnych klas w Bytomiu i Zabrzu, przy czym w tym drugim mieście formalna umowa nie została jeszcze zawarta, ale przypuszczam, że wkrótce to nastąpi – mówi Zbigniew Madej, rzecznik prasowy Kompanii Węglowej SA.

W ub.r. do klas technikum górniczego było znacznie trudniej się dostać niż na niejedne studia. W Bieruniu na jedno miejsce przypadało trzech kandydatów. Młodzież decydowała się nawet na dalekie dojazdy spod Krakowa i wychodzenie z domu o piątej rano. Taka jest magia pewności zatrudnienia po ukończeniu technikum górniczego, a takiej gwarancji nie daje żadna inna szkoła, czy to maturalna czy wyższa. Co niemniej istotne, uczeń planując sobie karierę zawodową w wieku 16 lat bynajmniej nie zamyka sobie drogi do studiów lub innej profesji nie związanej z górnictwem.

– Do 2012 roku z kopalń naszej spółki na emerytury odejdzie 17 tysięcy pracowników dołowych. Zwalniane przez nich miejsca stopniowo przejmować będą absolwenci klas technikum górniczego. Mamy bardzo dokładnie rozpoznane potrzeby kadrowe. Młodzież nie ma jednak obowiązku podjęcia pracy zaraz po ukończeniu technikum. Mogą wybrać inny zawód lub podjąć studia – mówi Madej.

Praca pod ziemią nie jest dla osób o delikatnym zdrowiu. Kandydaci do klas technikum górniczego przed rozpoczęciem nauki muszą przejść badania kondycji fizycznej i psychicznej. Nawet niewielka wada wzroku czy postawy jest przeciwwskazaniem do wyboru tego typu szkoły. Wszystkie spółki węglowe od trzech, a niektóre od czterech lat, w związku ze starzeniem się górniczych załóg uruchomiły nabór uczniów do klas ponadgimnazjalnych pod swoim patronatem. Powstały one w zespołach szkół, których nauczyciele mają doświadczenie w kształceniu kadr dla górnictwa. Rybnicki Zespół Szkół Technicznych w tym zakresie ma 56-letnia tradycje. Na frontonie jego siedziby do dziś widnieje napis: Technikum Górnicze.

– Dla górnictwa wykształciliśmy 17 tysięcy techników. I powiedzieliśmy sobie, że dopóki w naszym zespole będzie choć jedna klasa górnicza, to nie zlikwidujemy starego napisu na murze. Cztery lata temu wstrzymaliśmy nabór do dziennego technikum górniczego. Jednak cały czas prowadzimy wieczorowe technikum dla pracowników kopalń, którzy chcą podnosić kwalifikacje. W tym roku jeden ze słuchaczy miał studniówkę w tym samym czasie co jego córka – opowiada Andrzej Pałach z ZST w Rybniku.

O wymogach i warunkach nauki uczeń najwięcej dowie się bezpośrednio u źródła – w wybranej szkole. Rejestracja kandydatów w większości szkół ponadgimnazjalnych będzie internetowa. Na stronach www można znaleźć podstawowe informacje o ofercie edukacyjnej w poszczególnych miastach. A gdzie szukać klas górniczych? Ich wykaz podajemy w załączonej ramce. Każdej spółce węglowej przypisane są konkretne szkoły objęte ich patronatem. To ważna informacja dla młodzieży, ponieważ ten patronat wyznacza przyszłego pracodawcę. Absolwent po ukończeniu technikum górniczego nie będzie mógł wybierać kopalni, w której chce pracować. To spółka węglowa, z którą zawiera porozumienie po gimnazjum, zaproponuje mu w przyszłości etat zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem kadrowym.

Jolanta Talarczyk

Dla kopalń Kompanii Węglowej SA specjalistów kształcą: 

– Zespół Szkół nr 2 w Knurowie, przy ulicy Szpitalnej 29 (tel. 032/ 336-26-17,

– Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Gałczyńskiego 1 (tel. 032/ 455-35-93, 032/454-71-33)

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Kłodnickiej 91 (tel. 032/ 24-31-273), prowadzony jest nabór słuchaczy do dwóch oddziałów policealnych (30-osobowych), które kształcić będą średni dozór elektryczny i mechaniczny dla kopalń. Dla absolwentów gimnazjum przygotowano tam m.in. dwie klasy technikum górnictwa podziemnego (30-osobowe)

– Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu, przy ulicy Granitowej 131 (tel. 032/21-62-981).

– Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu, ul. Modrzewskiego 5, tel. 281-38-58

– prawdopodobnie za kilka tygodni podpisane zostaną umowy o naborze uczniów do klas technikum górniczego w Zabrzu i Rybniku

Dla Katowickiego Holdingu Węglowego przyszli pracownicy uczyć się będą w: 

– Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura, Technikum nr 14 w Katowicach, przy ulicy Szopienickiej 66, tel. 255-72-25

– Zespole Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach, przy ul. Goetla 2, tel. 255-61-31

– Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach-Wesołej, przy ul. Pocztowej 20, tel. 032/ 222-46-72

– prowadzone są rozmowy w sprawie uruchomienia naboru uczniów do klas górniczych w Tychach.

Dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej specjalistów kształci: 

– Technikum nr 1 w Jastrzębiu Zdrój, przy ul. Harcerskiej 12, tel. 032/471-72-64

– Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdrój, przy ul. 11 Listopada 45, tel. 032/476-20-71      (tal)

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Prezes JSW Daniel Ozon (po prawej) docenił postawę ratowników z CSRG w czasie akcji w ruchu Zofiówka i złożył podziękowania prezesowi Stacji dr. inż Piotrowi Buchwaldowi.

Smutne, ale ważne doświadczenia

Minął rok od katastrofy w ruchu Zofiówka. Te 12 miesięcy...
Ratownicy z CSRG w Bytomiu z zespołami austriackimi i niemieckimi wzięli udział we wspólnych ćwiczeniach w Alpach

Wspólne ćwiczenia

Polska ekipa ratowników z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu...
Polskim uczeloniom, a szczególnie tym o profilu górniczym, coraz trudniej zachęcić młodych ludzi do studiowania

Miał być renesans, a jest odwrót?

Chętnych do studiowania górnictwa brakuje, a to błąd. W tym...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!