• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Energia z odpadów komunalnych

Podczas konferencji w Katowicach dyskutowano nad możliwościami uzyskiwania energii z odpadów komunalnych.
Autor: Archiwum
Podczas konferencji w Katowicach dyskutowano nad możliwościami uzyskiwania energii z odpadów komunalnych.
Utworzono: czwartek, 03 kwietnia 2014
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy ponad 1581 tys. euro na realizację projektu Life Cogeneration.PL, związanego z produkcją paliwa z odpadów komunalnych. Koszt całkowity trwającego cztery lata projektu sięga 3827 tys. euro, z czego niespełna 1757 tys. euro stanowi wkład Komisji Europejskiej w ramach mechanizmu LIFE+. Środki wniósł także sektor prywatny, w tym projektodawcy.

Eksperci szacują, że przeciętny obywatel Unii Europejskiej co roku generuje 520 kg odpadów komunalnych. 40 proc. z nich ma bardzo dobre właściwości paliwowe, co oznacza, że może służyć do produkcji energii. Jednak ten potencjał wciąż nie jest w pełni wykorzystywany. W Polsce najpowszechniejszym sposobem utylizacji odpadów pozostaje składowanie – nieekonomiczne i szkodliwe dla środowiska. Dotyczy to aż 80 proc. odpadów.

Niepokój może budzić również skala osadów ściekowych generowanych podczas oczyszczania ścieków. Wytworzona w Polsce masa suchych osadów ściekowych wyniosła w 2011 r. 621 tys. t. Ich wykorzystywanie w rolnictwie staje się bardzo ryzykowne ze względu na coraz większą zawartość niebezpiecznych bakterii, hormonów, pasożytów i antybiotyków. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 zakłada całkowite zaniechanie składowania osadów, ograniczenie stosowania ich w rolnictwie (do 10 proc.) i – co ważne – osiągnięcie ponad 50-procentowego poziomu unieszkodliwiania metodami termicznymi i odzysku energii.

Parafowane przez nasz kraj dyrektywy europejskie bardzo wyraźnie nakazują wtórne wykorzystywanie komunalnych odpadów i osadów ściekowych wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. Zgodnie z polityką UE składowanie zajmuje ostatnie miejsce w hierarchii unieszkodliwiania odpadów, po zapobieganiu, minimalizacji, ponownym użyciu, recyklingu materiałowym i odzysku energii.

Katowicka firma Invest Eko wraz z grupą polskich naukowców stworzyła projekt, który ma zrewolucjonizować uzyskiwanie energii z odpadów komunalnych. Innowacyjna technologia pozwoli małym i średnim miastom oraz gminom na oszczędniejszą produkcję czystej dla środowiska energii elektrycznej i cieplnej. Projekt przedstawiono 20 marca br. podczas konferencji w Katowicach.

– Pomysł wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, w tym procesy zgazowania i kogeneracji. Zgazowanie pozwala na przekształcenie paliwa z odpadów w dobrej jakości paliwo gazowe, które w kogeneracji staje się efektywnym źródłem energii elektrycznej i cieplnej. Jednocześnie technologia w bezpieczny sposób ekologicznie zagospodarowuje odpady – wyjaśnia Arkadiusz Primus, prezes Invest Eko. Prototypowa instalacja powstanie na terenie województwa śląskiego.

Warto wiedzieć, że w Polsce realizacja proekologicznych założeń, dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych i osadów ściekowych, napotyka wiele trudności. Głównym problemem w wielu regionach pozostaje brak odpowiedniej infrastruktury. Dlatego też np. na Śląsku obecnie aż 83 proc. odpadów komunalnych jest składowanych.


Budowa spalarni o wydajności 100 tys. t odpadów rocznie to wydatek rzędu 100–150 mln euro. Dla większości małych i średnich gmin taka inwestycja jest nieosiągalna, a zarazem nieopłacalna, gdyż nie generują one wystarczającej ilości odpadów. Jednak zarówno zgodnie z prawem, jak i w trosce o swoich mieszkańców lokalne władze muszą zadbać o zagospodarowanie odpadów. Tym bardziej że zgodnie z polskimi przepisami w 2016 r. wejdzie w życie całkowity zakaz składowania odpadów komunalnych, które posiadają właściwości paliwowe.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Fundacja Rodzin Górniczych zaprezentowała się w sobotę, 8 września, w Katowicach wśród około 60 śląskich stowarzyszeń na IX Festiwalu Organizacji Pozarządowych.

Zostały sieroty i żona w żałobie

Piotrek Holona z Radlina nie pamięta taty-górnika. W lipcu 1993...
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej w miniony poniedziałek zaprezentował dziennikarzom i analitykom sytuację firmy

Ponad miliard złotych zysku

W poniedziałek, 27 sierpnia, Jastrzębska Spółka Węglowa podsumowała pierwsze półrocze...
W Polsko-Australijskim Forum Energetycznym w Sydney, którego inicjatorem był prezydent RP Andrzej Duda, uczestniczyli przedstawiciele firm z branż wydobywczej i energetycznej.

Doceniają nasze osiągnięcia

Górnicze i energetyczne know-how podbija australijski rynek. Jest spore zainteresowanie...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!