• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

KOSZYK
Koszyk jest pusty

Energia z odpadów komunalnych

Podczas konferencji w Katowicach dyskutowano nad możliwościami uzyskiwania energii z odpadów komunalnych.
Autor: Archiwum
Podczas konferencji w Katowicach dyskutowano nad możliwościami uzyskiwania energii z odpadów komunalnych.
Utworzono: czwartek, 03 kwietnia 2014
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy ponad 1581 tys. euro na realizację projektu Life Cogeneration.PL, związanego z produkcją paliwa z odpadów komunalnych. Koszt całkowity trwającego cztery lata projektu sięga 3827 tys. euro, z czego niespełna 1757 tys. euro stanowi wkład Komisji Europejskiej w ramach mechanizmu LIFE+. Środki wniósł także sektor prywatny, w tym projektodawcy.

Eksperci szacują, że przeciętny obywatel Unii Europejskiej co roku generuje 520 kg odpadów komunalnych. 40 proc. z nich ma bardzo dobre właściwości paliwowe, co oznacza, że może służyć do produkcji energii. Jednak ten potencjał wciąż nie jest w pełni wykorzystywany. W Polsce najpowszechniejszym sposobem utylizacji odpadów pozostaje składowanie – nieekonomiczne i szkodliwe dla środowiska. Dotyczy to aż 80 proc. odpadów.

Niepokój może budzić również skala osadów ściekowych generowanych podczas oczyszczania ścieków. Wytworzona w Polsce masa suchych osadów ściekowych wyniosła w 2011 r. 621 tys. t. Ich wykorzystywanie w rolnictwie staje się bardzo ryzykowne ze względu na coraz większą zawartość niebezpiecznych bakterii, hormonów, pasożytów i antybiotyków. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 zakłada całkowite zaniechanie składowania osadów, ograniczenie stosowania ich w rolnictwie (do 10 proc.) i – co ważne – osiągnięcie ponad 50-procentowego poziomu unieszkodliwiania metodami termicznymi i odzysku energii.

Parafowane przez nasz kraj dyrektywy europejskie bardzo wyraźnie nakazują wtórne wykorzystywanie komunalnych odpadów i osadów ściekowych wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. Zgodnie z polityką UE składowanie zajmuje ostatnie miejsce w hierarchii unieszkodliwiania odpadów, po zapobieganiu, minimalizacji, ponownym użyciu, recyklingu materiałowym i odzysku energii.

Katowicka firma Invest Eko wraz z grupą polskich naukowców stworzyła projekt, który ma zrewolucjonizować uzyskiwanie energii z odpadów komunalnych. Innowacyjna technologia pozwoli małym i średnim miastom oraz gminom na oszczędniejszą produkcję czystej dla środowiska energii elektrycznej i cieplnej. Projekt przedstawiono 20 marca br. podczas konferencji w Katowicach.

– Pomysł wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, w tym procesy zgazowania i kogeneracji. Zgazowanie pozwala na przekształcenie paliwa z odpadów w dobrej jakości paliwo gazowe, które w kogeneracji staje się efektywnym źródłem energii elektrycznej i cieplnej. Jednocześnie technologia w bezpieczny sposób ekologicznie zagospodarowuje odpady – wyjaśnia Arkadiusz Primus, prezes Invest Eko. Prototypowa instalacja powstanie na terenie województwa śląskiego.

Warto wiedzieć, że w Polsce realizacja proekologicznych założeń, dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych i osadów ściekowych, napotyka wiele trudności. Głównym problemem w wielu regionach pozostaje brak odpowiedniej infrastruktury. Dlatego też np. na Śląsku obecnie aż 83 proc. odpadów komunalnych jest składowanych.


Budowa spalarni o wydajności 100 tys. t odpadów rocznie to wydatek rzędu 100–150 mln euro. Dla większości małych i średnich gmin taka inwestycja jest nieosiągalna, a zarazem nieopłacalna, gdyż nie generują one wystarczającej ilości odpadów. Jednak zarówno zgodnie z prawem, jak i w trosce o swoich mieszkańców lokalne władze muszą zadbać o zagospodarowanie odpadów. Tym bardziej że zgodnie z polskimi przepisami w 2016 r. wejdzie w życie całkowity zakaz składowania odpadów komunalnych, które posiadają właściwości paliwowe.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
W swoim wystąpieniu premier Beata Szydło podziękowała ministrowi Krzysztofowi Tchórzewskiemu i wiceministrowi Grzegorzowi Tobiszowskiemu za przeprowadzenie restrukturyzacji górnictwa.

Krwiobieg gospodarki

Gospodarka, rozwój, bezpieczeństwo, rodzina - to filary bezpiecznej, nowoczesnej Polski,...
Prezesem JSW Innowacje jest Tadeusz Wenecki.

Nowoczesność dla górnictwa

Kluczem do przyszłości Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest odpowiedzialny rozwój poprzez...
Prezes GIPH Janusz Olszowski zachęcał uczestników Szkoły do zadawania pytań wiceprezesowi Urzędu Zamówień Publicznych Hubertowi Nowakowi (po lewej).

Stały punkt w kalendarzu

Zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy - to przewodni temat VIII...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!