• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

W 2016 r. WFOŚiGW w Katowicach nie szczędził środków na walkę z niską emisją, efektywność energetyczną i edukację

Inwestycje dla przyszłych pokoleń

W wakacyjnych obozach współfinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach wzięło udział 6 tys. dzieci z terenu województwa śląskiego.
Autor: Archiwum/Michał Sikora
W wakacyjnych obozach współfinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach wzięło udział 6 tys. dzieci z terenu województwa śląskiego.
Utworzono: czwartek, 12 stycznia 2017
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z terenu województwa śląskiego zniknie niebawem 750 starych kotłów lub pieców i ponad 150 tys. m sześc. odpadów zalegających na zwałowiskach. Z pieniędzy Funduszu powstają również liczne inwestycje ekologiczne i szkolne ekopracownie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jako pierwszy w kraju, finansuje wdrożenie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji. Środki przekazywane są za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, na modernizacje systemów grzewczych lub termomodernizacje indywidualnych budynków mieszkalnych. W ub.r. Fundusz postanowił uruchomić pilotażowy program skierowany bezpośrednio do osób fizycznych - czyli mieszkańców będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Mimo że nabór trwał tylko 2 tygodnie, program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba 1546 złożonych wniosków.

Ostatecznie wsparcie finansowe w postaci dotacji wynoszącej w sumie 4,2 mln zł uzyskało 750 wnioskodawców. Oznacza to, że z terenu województwa zniknie 750 szt. starych kotłów lub pieców, opalanych węglem niskiej jakości, o sprawności ok. 30-35 proc. Zastąpione zostaną m.in. kotłami opalanymi ekogroszkiem. Oprócz wymiany źródła ciepła mieszkańcy wnioskowali i uzyskali dotacje na całą gamę zabiegów termomodernizacyjnych, które pozwalają oszczędzać energię. Pierwotnie Fundusz zamierzał przeznaczyć na pilotażowy program 2 mln zł. Jednak tak duży odzew ze strony mieszkańców województwa spowodował podwojenie tej kwoty.

Efektywność energetyczna
Niezwykle istotną kwestią polityki proekologicznej jest wspieranie efektywności energetycznej. W październiku ub.r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie zadania pod nazwą „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”. WFOŚiGW w Katowicach pełni funkcję instytucji wdrażającej dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej w ramach I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIiŚ na lata 2014-2020. O dofinansowanie mogły ubiegać się spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz porozumienia wspólnot mieszkaniowych, które zaplanowały wykonanie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Do WFOŚiGW w Katowicach wpłynęło ostatecznie 112 wniosków o dofinansowanie od spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z terenu subregionu centralnego województwa śląskiego na łączną kwotę dofinansowania ponad 116 mln zł.

Bez trujących odpadów
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierał również gminne inwestycje proekologiczne. Rada Nadzorcza Funduszu udzieliła Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę Tarnogórskiego promesy dofinansowania do kwoty 16,5 mln zł na zadanie pod nazwą „Likwidacja zwałowiska nr 4, 4a i 6 oraz dokończenie wyburzeń, rekultywacji zwałowisk i obszaru zakładowego na terenie byłych Zakładów Chemicznych Tarnowskie Góry”. Celem przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie ok. 153 tys. m sześc. odpadów zalegających na zwałowiskach, w tym również skażonego gruntu oraz gruzu po wyburzeniach obiektów budowlanych pozostałych na terenie zlikwidowanych Zakładów Chemicznych Tarnowskie Góry. Tereny po byłych Zakładach to największa bomba ekologiczna województwa śląskiego. Sprawa rekultywacji odpadów po Zakładach Chemicznych ciągnie się od 1994 r. Dotychczas unieszkodliwiono 70 proc. odpadów, jednak pozostałe nadal zagrażają zbiornikowi wód podziemnych, z którego wodę pije ponad milion mieszkańców.
Gmina Koniecpol otrzymała od WFOŚiGW w Katowicach dotację w wysokości 1,5 mln zł na budowę wodociągów.

- Dofinansowanie zostało udzielone z uwzględnieniem „szczególnych zasad finansowania przedsięwzięć związanych z wystąpieniem klęski żywiołowej lub innych nadzwyczajnych zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej”. Celem zadania jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Dąbrowa, Wólka, Kuźnica Grodziska, Załęże i Oblasy w gminie Koniecpol o łącznej długości około 17 km - podkreśla Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
W ramach inwestycji zostanie wykonanych 197 przyłączy wodociągowych, z których korzystać będzie ponad 560 mieszkańców. Oprócz ujęcia zbudowana zostanie także stacja uzdatniania wody oraz 14,5 km sieci wodociągowej w miejscowościach: Rudniki, Kolonia Rudniki, Dąbrowa, Zaróg, Piaski-Pękowiec, Teodorów. Na tę inwestycję WFOŚiGW w Katowicach przyznał promesę w kwocie 1445 tys. zł.

Zielone pracownie i wypoczynek
Fundusz przeznaczył także środki na organizację szkolnych zielonych pracowni. W tym celu ogłoszono konkursy Zielona Pracownia i Zielona Pracownia Projekt, które przeznaczone były dla organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Ich celem było dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Spośród 164 projektów jury wybrało 33. Ich autorzy wykazali się największą kreatywnością i pomysłowością. W sumie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył 914 tys. zł na nagrody w obu konkursach.

Warto przy okazji wspomnieć, że WFOŚiGW w Katowicach dofinansował również wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży w ramach zadania pod nazwą „Profilaktyka zdrowotna i edukacja ekologiczna na obozach harcerskich w 2016 r.” Chorągiew Śląska ZHP otrzymała na ten cel 660 tys. zł. W wakacyjnych obozach wzięło udział 6 tys. dzieci z terenu województwa śląskiego. Z przyznanego dofinansowania skorzystało prawie 3900 uczniów. W trakcie trwania 84 turnusów realizowane były m.in. programy profilaktyki zdrowotnej, edukacji ekologicznej oraz regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Fundacja Rodzin Górniczych zaprezentowała się w sobotę, 8 września, w Katowicach wśród około 60 śląskich stowarzyszeń na IX Festiwalu Organizacji Pozarządowych.

Zostały sieroty i żona w żałobie

Piotrek Holona z Radlina nie pamięta taty-górnika. W lipcu 1993...
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej w miniony poniedziałek zaprezentował dziennikarzom i analitykom sytuację firmy

Ponad miliard złotych zysku

W poniedziałek, 27 sierpnia, Jastrzębska Spółka Węglowa podsumowała pierwsze półrocze...
W Polsko-Australijskim Forum Energetycznym w Sydney, którego inicjatorem był prezydent RP Andrzej Duda, uczestniczyli przedstawiciele firm z branż wydobywczej i energetycznej.

Doceniają nasze osiągnięcia

Górnicze i energetyczne know-how podbija australijski rynek. Jest spore zainteresowanie...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!