• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

KOSZYK
Koszyk jest pusty
W kopalni ROW przeprowadzono podziemne połączenie ruchów Jankowice i Chwałowice

Urobek przerzucany dołem

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski (w środku) w towarzystwie naczelnego inżyniera ruchu Chwałowice Mieczysława Wojtyńskiego (po lewej) i posła Krzysztofa Sitarskiego stoją dokładnie w miejscu, w którym łączą się ruchy Chwałowice i Jankowice.
Autor: Bartłomiej Szopa
Wiceminister Grzegorz Tobiszowski (w środku) w towarzystwie naczelnego inżyniera ruchu Chwałowice Mieczysława Wojtyńskiego (po lewej) i posła Krzysztofa Sitarskiego stoją dokładnie w miejscu, w którym łączą się ruchy Chwałowice i Jankowice.
Utworzono: czwartek, 26 stycznia 2017
Autor: Anna Zych
Źródło: Trybuna Górnicza

Kolejnym krokiem dla Polskiej Grupy Górniczej na drodze do realizacji koncepcji kopalń zespolonych jest podziemne połączenie ruchów Jankowice i Chwałowice, należących do kopalni ROW. Piotr Bojarski, wiceprezes PGG ds. produkcji wyjaśnia, że służy ono przede wszystkim obniżeniu kosztów funkcjonowania kopalni ROW jako całości.
- Koszt inwestycji, która realizowana była przez półtora roku, wyniósł 26 mln zł. Oceniamy, że nakłady te zwrócą się po 30 miesiącach. Od kilku dni przerzucamy dołem do zakładu przeróbki mechanicznej węgla w ruchu Jankowice 3 tys. t urobku na dobę. Dzięki temu ograniczyliśmy koszt pracy w Chwałowicach i dociążyliśmy nowoczesny zakład przeróbczy w Jankowicach, którego możliwości przerobowe były dotąd niewykorzystane - wyliczał.
Fakt, że Jankowice przejmą z Chwałowic 3 tys. t urobku na dobę powoduje, iż średnie dobowe wydobycia w obu ruchach wyniesie 19,1 tys. t. Same Jankowice produkować będą 12,5 tys. t węgla netto, natomiast produkcja Chwałowic wyniesie 6,6 tys. t. Część węgla z drugiego z ruchów wzbogacana będzie w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla w Jankowicach do klasy minimum 23 MJ. Połączenie technologiczne pozwoli m.in. na rezygnację z ciągnienia urobku w wozach, likwidację transportu kołowego urobku oraz rezygnację z funkcjonowania ładowni oddziałowych i przerzutu międzypoziomowego urobku w ruchu Chwałowice.

Stara koncepcja
Ruchy Chwałowice i Jankowice prowadzą eksploatację w sąsiadujących ze sobą obszarach górniczych, które nie są oddzielone w sposób naturalny zaburzeniami geologicznymi. W latach 2008–2009, w ramach Centrum Wydobywczego Południe, wykonano wyrobiska, które połączyły poziom 630 m kopalni Chwałowice z poziomem 565 m kopalni Jankowice. Początkowo celem wykonania wyrobisk połączeniowych była rezygnacja z budowy stacji odmetanowania w kopalni Chwałowice i skierowanie metanu do istniejącej, zmodernizowanej stacji w kopalni Jankowice oraz rezygnacja z wykonania otworu wielkośrednicowego z powierzchni dla potrzeb przeprowadzenia rurociągu odmetanowania w kopalni Chwałowice. Projekt zakładał zapewnienie ciągłości zagospodarowania metanu z uwagi na szerszy zakres jego pozyskania z obu obszarów górniczych oraz dawał możliwość udostępnienia części złoża w pokładach 404/3, 404/5, 405/1 i 405/2, zalegającego w partii P ruchu Jankowice i filarze granicznym pomiędzy kopalniami.

Odkurzone plany
W 2015 r. Polska Grupa Górnicza podjęła decyzję o przekierowaniu części wydobycia z kopalni Chwałowice do kopalni Jankowice. Mając na uwadze upływ czasu od wykonania połączenia oraz postępującą eksploatację w części Vz ruchu Chwałowice, która systematycznie wraz z kolejnymi eksploatowanymi pokładami schodziła z głębokością, przed realizacją tego zadania konieczne było wykonanie dodatkowych robót górniczych oraz dokonanie zakupów niezbędnego wyposażenia technicznego dla przesyłu urobku. Przedsięwzięcia te umożliwiły uruchomienie odstawy w wyrobiskach połączeniowych. Realizacja koncepcji przekierowania części urobku wymagała wykonania przekopu pochyłego odstawczego IVz o długości 320 m, jako wyrobiska funkcjonalnie łączącego prowadzone roboty przygotowawcze i wykonane roboty korytarzowe udostępniające. Drążenie przekopu zakończone zostało 8 grudnia ub.r., a proces wyposażenia układu wyrobisk połączeniowych w maszyny i urządzenia trwał do 29 grudnia.

Wąskie gardło
Inwestycja pozwoli m.in. na pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych Chwałowic. Do tej pory „wąskim gardłem”, niepozwalającym na zwiększenie produkcji, był zakład przeróbczy ruchu Chwałowice, który mógł wzbogacić ok. 65 proc. urobku. Problemem był też transport pionowy węgla, oparty na trzech układach ciągnienia: urządzeniu skipowym w szybach VIII A z poziomu 630 m, urządzeniu wyciągowym klatkowym w szybie VIII B z poziomu 550 m oraz urządzeniu wyciągowym klatkowym w szybie I z poziomu 390 m. Aby sprostać rosnącym wymaganiom odbiorców, dotyczącym produkowanych sortymentów i klas węgla w Chwałowicach, planowano pierwotnie pełną modernizację zakładu przeróbczego oraz zabudowę urządzenia skipowego w szybie VIII B. Obie inwestycje, które miały się zakończyć w 2023 r., miały pozwolić na pełne wzbogacanie węgla we wszystkich klasach. Alternatywnym, szybszym, a jednocześnie tańszym rozwiązaniem okazało się przekierowanie części nadawy (jednorazowa ilość surowca przeznaczona do przetworzenia - przyp. red.) z ruchu Chwałowice do ruchu Jankowice. Do Jankowic trafiał będzie węgiel ze ścian eksploatowanych w części Vz ruchu Chwałowice, przylegającej do obszaru górniczego Jankowice.
Urobek z eksploatowanych wyrobisk wybierkowych w części Vz ruchu Chwałowice odstawiany będzie wyrobiskami połączeniowymi na poziom 565 m ruchu Jankowice, skąd istniejącą siecią wyrobisk odstawy głównej transportowany będzie do szybu wydobywczego 7.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
jeszcze w 2016 r. KE zaakceptowała program naprawczy polskiego górnictwa, który zakładał wydanie na jego restrukturyzację do końca 2018 r. 8 mld zł. Pieniądze te miały być przeznaczone głównie na osłony socjalne dla górników i likwidację majątku. Na zdjęciu likwidowana kopalnia Kazimierz-Juliusz

Pomoc notyfikowana

Komisja Europejska 8 lutego zatwierdziła wart 5 mld zł, czyli...
Proces wygaszania ruchu Śląsk, czyli rudzkiej części katowickiej kopalni Wujek, rozpoczął się już w ubiegłym roku

Ruch Śląsk kopalni Wujek przekazany

1 lutego ruch Śląsk stał się własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń....
PGG pomaga szkołom górniczym w organizacji praktycznej nauki zawodu. Absolwenci są przygotowani do przyszłej pracy nie tylko teoretycznie, ale też nabywają pewnego doświadczenia

Jest praca dla górników

Polska Grupa Górnicza planuje w tym roku zatrudnić około 1600...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!