• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

KOSZYK
Koszyk jest pusty
Od wielu lat dostrzegamy problem niskiej emisji. Staramy się z tym negatywnym zjawiskiem walczyć – podkreśla Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach

Fundusz dobrze dzieli tym, czym dysponuje

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski przedstawił podczas konferencji prasowej w Katowicach wyniki kontroli poświęconej  działaniom w zakresie eliminacji niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim.
Autor: Andrzej Bęben
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski przedstawił podczas konferencji prasowej w Katowicach wyniki kontroli poświęconej działaniom w zakresie eliminacji niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim.
Utworzono: czwartek, 26 stycznia 2017
Autor: Andrzej Bęben
Źródło: Trybuna Górnicza

W raporcie NIK o skuteczności redukcji niskiej emisji w województwie śląskim, sporządzonym na przykładzie 9 wybranych gmin oraz dwóch instytucji ustawowo desygnowanych do takich zadań, właśnie te ostatnie otrzymały pozytywne oceny.
„Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie odrzucił żadnego wniosku z powodu braku środków” – podkreślono w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Przypadki nieudzielenia dofinansowania wynikały z niespełnienia kryteriów formalnych lub rezygnacji wnioskodawcy. W latach 2013-2015 – do kontroli działań w tym okresie sprowadzała się kontrola NIK - Fundusz zawarł 657 umów na ochronę powietrza na łączną kwotę 166,647 mln zł – podano w raporcie pn. „Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim”. Rozpatrując wnioski o dofinansowanie zadań Fundusz stosował m.in. kryterium efektywności ekologicznej przedkładanego projektu.

Pionier wsparcia finansowego
WFOŚiGW w Katowicach w opinii kontrolerów tworzy zgraną parę z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, instytucją odpowiedzialną za „monitoring stężenia w powietrzu substancji szkodliwych związanych z niską emisją oraz powszechny dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji o stanie powietrza i do prognoz stężeń substancji szkodliwych związanych z niską emisją”.
– Od wielu lat dostrzegamy problem niskiej emisji. Staramy się z tym negatywnym zjawiskiem walczyć – podkreśla Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
W 2002 r. Fundusz jako pierwszy w kraju rozpoczął finansowanie wdrożenia obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji. Pieniądze na ten cel pochodzące z puli WFOŚiGW przekazywane są za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego na modernizację systemów grzewczych lub termomodernizację indywidualnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie z Funduszu w formie pożyczki stanowi ok. 50-70 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Jak to wyglądało w 2016 r. w szczegółach?
Jeśli modernizowało się indywidualne ogrzewanie węglowe i przechodziło na ogrzewanie kotłem opalanym paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniającym wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012, to z WFOŚiGW można było liczyć na maksymalne dofinansowanie wynoszące 4,5 tys. zł (połowa wartości najtańszego kotła tej aktualnie najwyżej klasy emisji). Dla porównania: maksymalne dofinansowanie zakupu pompy ciepła wynosi 12,5 tys. zł.
Jak podała NIK, najczęstszą formą redukcji niskiej emisji jest termomodernizacja budynków (85 proc. działań). Tu można liczyć na dofinansowanie przedsięwzięcia z puli WFOŚiGW w wysokości: 3750 zł na docieplenie ścian, 2250 zł – na ocieplenie stropodachów i dachów, 3000 – na wymianę okien i drzwi zewnętrznych, 3000 zł – na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Tyle się daje, ile się ma
Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” realizowany obecnie przez WFOŚiGW w Katowicach spotkał się z żywym odbiorem wśród jego adresatów. Złożono w sumie 1546 wniosków z całego województwa o wsparcie. Łączny koszt zgłoszonych zadań wyniósł ok. 50,5 mln zł. Fundusz nie może finansować takich przedsięwzięć w 100 proc. Początkowo miano przeznaczyć na wsparcie tego programu 2 mln zł. W końcu, z uwagi na zainteresowanie, sumę tę podwojono.
W ocenie NIK podejmowane przez skontrolowane gminy działania na rzecz ograniczania niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych nie były skuteczne, co wynika z niewystarczającego tempa i skali przedsięwzięć podejmowanych przez te jednostki. Ostatecznie podpisano 750 umów o dofinansowanie. Jakie będą efekty tego, że obywatele postanowili zadbać w swoim zakresie o poprawę czystości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej przy wsparciu WFOŚiGW?

Potrzebne systemowe rozwiązania
Fundusz szacuje, że z terenu województwa zniknie 750 starych kotłów lub pieców, opalanych węglem niskiej jakości, o sprawności ok. 30-35 proc. Zastąpią je urządzenia grzewcze przyjazne dla środowiska. Rezultatem tych wszystkich zabiegów modernizacyjnych będzie redukcja (w skali roku) emisji pyłu do atmosfery o ok. 134 t, ok. 63 t SO2 (źródło kwaśnych deszczy), a emisja CO2 (gazu cieplarnianego) ulegnie zmniejszeniu o ok. 9883 t.
Niska emisja w woj. śląskim powstaje nie tylko za sprawą ogrzewnictwa bytowo-komunalnego, ale także wzmożonego ruchu samochodowego. To już kwoty wsparcia są znacznie mniejsze, bo też mniejszy jest w regionie udział transportu samochodowego w kreacji niskiej emisji (odwrotnie jest w np. w Warszawie).
I na koniec konkluzja NIK: „Bez wdrożenia rozwiązań systemowych, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i ponadregionalnym, bez znaczącego zwiększenia skali i tempa działań oraz konsekwentnej edukacji społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z niską emisją, przewidywana w »Programie ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego z 2014 r.« redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza nie zostanie osiągnięta w dotychczas zakładanym (tj. do 2020 r.) ani w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym”. Dlaczego? A to już jest temat do innej dyskusji.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Muzeum Górnictwa Węglowego chce doprowadzić do wpisania Barbórki na krajową listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Św. Barbara na Śląsku jest otaczana przez górników szczególną czcią.

A kaj jest Barbara?

Nigdzie na świecie kult św. Barbary nie jest tak silny...
W Krakowie uczestnicy projektu Górnictwo OK rozmawiali o zacieśnieniu współpracy

Postawili na współpracę

Przedstawiciele Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych Górnictwo OK rozmawiali m.in. o...
Jest grupa klientów, którzy ulegają informacjom podawanym przez media o tym, że węgla zabraknie i wskutek tego chcą się zaopatrzyć natychmiast, płacąc w konsekwencji najwyższą cenę - mówi Adam Hochuł

Kontrolujemy sytuację na rynku węgla

Trzy pytania do ADAMA HOCHUŁA, wiceprezesa zarządu Polskiej Grupy Górniczej....
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!