• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

KOSZYK
Koszyk jest pusty

Azbest znika z elewacji

W ubiegłym roku przy współudziale środków WFOŚiGW w Katowicach m.in. odnowiono elewację budynku przy ul. Ossowskiego 24.
Autor: Jarosław Galusek
W ubiegłym roku przy współudziale środków WFOŚiGW w Katowicach m.in. odnowiono elewację budynku przy ul. Ossowskiego 24.
Utworzono: czwartek, 23 lutego 2017
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

W ub.r. wsparcie na walkę ze szkodliwym materiałem termoizolacyjnym uzyskało 40 gmin województwa śląskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od 10 lat wspiera usuwanie termoizolacji z azbestu. W 2016 r. z dofinansowania udzielonego w ramach tego programu skorzystało ponad 1500 mieszkańców województwa śląskiego. Będzie on kontynuowany także w br.

Azbest to włókniste odmiany minerałów, występujące w przyrodzie pod postacią wiązek włókien cechujących się dużą wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością, a także odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych. Dzięki odporności na ścieranie, wysoką temperaturę oraz słabe przewodnictwo cieplne i elektryczne znalazły one szerokie zastosowanie m.in. w produkcji płyt cementowo-azbestowych stosowanych w budownictwie na pokrycia dachowe oraz do izolowania ścian budynków, zwłaszcza wielorodzinnych. Wzrost popularności azbestu w Polsce nastąpił w latach 1960-1970. W tym okresie powstawały zakłady przemysłowe używające azbestu jako substratu do produkcji różnych wyrobów.

W pierwszej połowie lat 80. ubiegłego stulecia do Polski sprowadzano 100 tys. t tego materiału rocznie, czyli 2 proc. ówczesnej produkcji światowej. Do 1985 r. był on importowany głównie z ZSRR. Na potrzeby budownictwa wyprodukowano w Polsce do 1994 r. ok. 1,5 mld m kw. płyt azbestowo-cementowych i ok. 600 tys. t rur. Dopiero w 1997 r. zakazano stosowania azbestu jako materiału szkodliwego. Od tego czasu trwa sukcesywne usuwanie tego materiału z elewacji budynków publicznych, gminnych i spółdzielczych.

WFOŚiGW podsumował właśnie kolejny rok wspierania zadań związanych z usuwaniem azbestu. Są one realizowane ze środków bezzwrotnych udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2016 r. w związku z podniesieniem dofinansowania, wzrosło zainteresowanie gmin realizacją zadań związanych z usuwaniem azbestu. W ub.r. dofinansowanie uzyskało 40 gmin województwa śląskiego, podczas gdy w latach ubiegłych rocznie do programu przystępowało maksymalnie kilkanaście.

Środki udostępnione Funduszowi przez NFOŚiGW w 2016 r. były niewystarczające i zostały w całości wykorzystane na realizację programu. Z uwagi na brak możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania z NFOŚiGW, Fundusz w Katowicach przeznaczył na realizację tego rodzaju zadań ponad trzykrotnie więcej środków, niż udostępnił NFOŚiGW. Łącznie udzielono dofinansowania w kwocie wynoszącej 1.678.686 zł, w tym 392.236 zł wynosiła dotacja ze środków NFOŚiGW oraz 1.286.450 zł – ze środków WFOŚiGW. Pozytywnie rozpatrzono wszystkie 40 wniosków. Z dofinansowania skorzystało ponad 1500 mieszkańców województwa śląskiego. Zdecydowano również o konieczności kontynuowania tych działań w br.

Warto zauważyć, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Załęska Hałda w Katowicach jest od 2011 r. jednym z największych beneficjentów środków WFOŚiGW w Katowicach, przeznaczonych na te cele. W ostatnich pięciu latach Fundusz zawarł z nią 16 umów o dofinansowanie termomodernizacji 18 budynków. Inwestycje, których łączny koszt wyniósł 5,5 mln zł, dofinansowano kwotą 4,2 mln zł. W tym roku będzie realizowane kolejne zadanie polegające na termomodernizacji budynków przy ul. Ossowskiego w Katowicach. Spółdzielni udzielono pożyczki w kwocie 130.150 zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz 721.920 zł na termomodernizację.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
W Programie dla górnictwa są różne scenariusze krajowego zapotrzebowania na węgiel: niski zakłada roczne zużycie na poziomie 56,5 mln t, w przypadku wysokiego roczne zapotrzebowanie ma wzrosnąć do ok. 86,1 mln t

Jakie było, a jakie będzie

Prawie stustronicowe opracowanie, które zostało przygotowane w Ministerstwie Energii, szczegółowo...
Wiceminister Grzegorz Tobiszowski zapowiedział też na najbliższe dni ich szczegółową prezentację publiczną wyników branży węgla kamiennego za miniony rok, a także pokazanie przepływów, tego co zrobiono i tego, co się nie udało i co jest zarazem wyzwaniem na 2018 r.

To był dobry rok dla branży

Przed górnictwem nadal jest wiele wyzwań, ale już teraz podsumowując...
Złoty Laur odebrali prezes Wydawnictwa Górniczego Witold Pustułka i wiceprezes Anna Zych.

Laur dla Wydawnictwa

Wydające m.in. Trybunę Górniczą i portal nettg.pl, Wydawnictwo Górnicze, zostało...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!