• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Azbest znika z elewacji

W ubiegłym roku przy współudziale środków WFOŚiGW w Katowicach m.in. odnowiono elewację budynku przy ul. Ossowskiego 24.
Autor: Jarosław Galusek
W ubiegłym roku przy współudziale środków WFOŚiGW w Katowicach m.in. odnowiono elewację budynku przy ul. Ossowskiego 24.
Utworzono: czwartek, 23 lutego 2017
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

W ub.r. wsparcie na walkę ze szkodliwym materiałem termoizolacyjnym uzyskało 40 gmin województwa śląskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od 10 lat wspiera usuwanie termoizolacji z azbestu. W 2016 r. z dofinansowania udzielonego w ramach tego programu skorzystało ponad 1500 mieszkańców województwa śląskiego. Będzie on kontynuowany także w br.

Azbest to włókniste odmiany minerałów, występujące w przyrodzie pod postacią wiązek włókien cechujących się dużą wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością, a także odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych. Dzięki odporności na ścieranie, wysoką temperaturę oraz słabe przewodnictwo cieplne i elektryczne znalazły one szerokie zastosowanie m.in. w produkcji płyt cementowo-azbestowych stosowanych w budownictwie na pokrycia dachowe oraz do izolowania ścian budynków, zwłaszcza wielorodzinnych. Wzrost popularności azbestu w Polsce nastąpił w latach 1960-1970. W tym okresie powstawały zakłady przemysłowe używające azbestu jako substratu do produkcji różnych wyrobów.

W pierwszej połowie lat 80. ubiegłego stulecia do Polski sprowadzano 100 tys. t tego materiału rocznie, czyli 2 proc. ówczesnej produkcji światowej. Do 1985 r. był on importowany głównie z ZSRR. Na potrzeby budownictwa wyprodukowano w Polsce do 1994 r. ok. 1,5 mld m kw. płyt azbestowo-cementowych i ok. 600 tys. t rur. Dopiero w 1997 r. zakazano stosowania azbestu jako materiału szkodliwego. Od tego czasu trwa sukcesywne usuwanie tego materiału z elewacji budynków publicznych, gminnych i spółdzielczych.

WFOŚiGW podsumował właśnie kolejny rok wspierania zadań związanych z usuwaniem azbestu. Są one realizowane ze środków bezzwrotnych udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2016 r. w związku z podniesieniem dofinansowania, wzrosło zainteresowanie gmin realizacją zadań związanych z usuwaniem azbestu. W ub.r. dofinansowanie uzyskało 40 gmin województwa śląskiego, podczas gdy w latach ubiegłych rocznie do programu przystępowało maksymalnie kilkanaście.

Środki udostępnione Funduszowi przez NFOŚiGW w 2016 r. były niewystarczające i zostały w całości wykorzystane na realizację programu. Z uwagi na brak możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania z NFOŚiGW, Fundusz w Katowicach przeznaczył na realizację tego rodzaju zadań ponad trzykrotnie więcej środków, niż udostępnił NFOŚiGW. Łącznie udzielono dofinansowania w kwocie wynoszącej 1.678.686 zł, w tym 392.236 zł wynosiła dotacja ze środków NFOŚiGW oraz 1.286.450 zł – ze środków WFOŚiGW. Pozytywnie rozpatrzono wszystkie 40 wniosków. Z dofinansowania skorzystało ponad 1500 mieszkańców województwa śląskiego. Zdecydowano również o konieczności kontynuowania tych działań w br.

Warto zauważyć, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Załęska Hałda w Katowicach jest od 2011 r. jednym z największych beneficjentów środków WFOŚiGW w Katowicach, przeznaczonych na te cele. W ostatnich pięciu latach Fundusz zawarł z nią 16 umów o dofinansowanie termomodernizacji 18 budynków. Inwestycje, których łączny koszt wyniósł 5,5 mln zł, dofinansowano kwotą 4,2 mln zł. W tym roku będzie realizowane kolejne zadanie polegające na termomodernizacji budynków przy ul. Ossowskiego w Katowicach. Spółdzielni udzielono pożyczki w kwocie 130.150 zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz 721.920 zł na termomodernizację.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Prezes Piotr Buchwald wręczył wybranym osobom m.in. kordziki górnicze. Były to wyróżnienia przyznane przez bytomską jednostkę

Podziękowania dla środowiska ratowniczego

Z okazji zbliżającego się dnia św. Barbary - górniczej patronki...
W konkursie „Pracuję bezpiecznie” zwyciężył Łukasz Nowak z kopalni Murcki-Staszic (trzeci od lewej). Drugie miejsce zajął Krzysztof Grzebieniowski reprezentujący kopalnię Bolesław Śmiały (pierwszy z lewej), a ostatnie miejsce na podium wywalczył Mariusz Gonsior z ruchu Rydułtowy kopalni ROW (pierwszy od prawej). Nagrody wręczyli im: wiceprezes PGG Piotr Bojarski (drugi od lewej), dyrektor naczelny GIG prof. Stanisław Prusek (trzeci od prawej) oraz wiceprezes WUG Piotr Wojtacha (drugi od prawej).

Wiedza budząca wielki podziw

Łukasz Nowak z Działu Wentylacji kopalni Murcki-Staszic na pewno będzie...
W imieniu organizatorów karczmy gości uroczystości przywitali Grzegorz Wacławek, prezes Węglokoksu Kraj oraz Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Sezon karczem rozpoczęty!

Hucznie i w doborowym gronie w sobotni wieczór, 17 listopada,...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!