• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Nagrody w tegorocznych konkursach przyznawane będą jak zawsze w formie rzeczowej lub pieniężnej

Zielone Pracownie mają się dobrze

Zieloną pracownię w Szkole Podstawowej nr 15 im. ks. Jana Dzierżonia w Zabrzu wyposażono w liczne pomoce naukowe, w tym model Układu Słonecznego.
Autor: Kajetan Berezowski
Zieloną pracownię w Szkole Podstawowej nr 15 im. ks. Jana Dzierżonia w Zabrzu wyposażono w liczne pomoce naukowe, w tym model Układu Słonecznego.
Utworzono: czwartek, 09 marca 2017
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Ponad 900 tys. zł przeznaczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nagrody w ubiegłorocznych konkursach „Zielona Pracownia_Projekt” oraz „Zielona Pracownia”. Zainteresowanie konkursami było tak ogromne, że w 2016 r. podjęto decyzję o organizacji kolejnej edycji. WFOŚiGW w Katowicach ogłosił właśnie decyzję o przyjmowaniu wniosków w obydwu konkursach na rok bieżący.

Tak jak poprzednio, kierowany jest on do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Przedmiotem konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Celem zaś nagrodzenie projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej.

Nagrody w konkursie przyznawane będą w formie pieniężnej lub rzeczowej (projektor multimedialny, laptop, aparat fotograficzny cyfrowy, mikroskop, tablet). Przewidywana pula nagród rzeczowych - 20 000 zł, pieniężnych - do 100 tys. zł. Maksymalna wysokość nagrody dla jednego laureata nie może przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu ekopracowni, i stanowić kwoty wyższej niż 7500 zł. Prace na konkurs „Zielona Pracownia_Projekt 2017” można nadsyłać do 31 marca br. Rozstrzygnięcie konkursu planuje się w terminie do 20 kwietni br. Z kolei konkurs „Zielona Pracownia 2017” zakończy się 24 kwietnia br., a ogłoszenie zwycięzcy nastąpi do 8 maja br.

Oceny zgłoszonych wniosków dokona jury konkursu, które przedłoży zarządowi Funduszu wyniki. Pod uwagę brane będą: pomysł na zagospodarowanie pracowni w tym wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Przypomnijmy zatem, że ostatnie Zielone Pracownie otwarto w październiku ub.r. w Pilchowicach. Dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w wysokości 41 771 zł utworzono je w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy (15 670 zł), Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy (12 607 zł) i Zespole Szkół w Pilchowicach (13 494 zł). Służą dziś doskonale uczniom z klas IV-VI szkoły podstawowej podczas zajęć przyrody. Pracownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy jest wykorzystywana zarówno przez uczniów szkoły podstawowej, jak i gimnazjum.

Wyposażenie Zielonych Pracowni stanowi sprzęt laboratoryjny, mikroskopy, zestawy pomocy dydaktycznych oraz sprzęt multimedialny w postaci projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych, aparatów fotograficznych, laptopa, rzutnika oraz ekranu multimedialnego. Pracownie umeblowano w stoliki jedno- i dwuosobowe, krzesła, regały i szafki, tablicę oraz pojemniki na pomoce dydaktyczne.

Jedną z ostatnich szkół, która w ub.r. utworzyła Zieloną Pracownię, była podstawówka im. Tadeusza Kościuszki w Pankach. Pracownia nosi nazwę „Ekopanek” i służy do zajęć z przyrody oraz zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach edukacji ekologicznej. W przestrzeni nowo urządzonej sali zostały wydzielone strefy tematyczne, w tym kąciki: „młodego botanika”, „młodego zoologa”, kącik doświadczeń „dociekliwy obserwator”, kącik literatury przyrodniczej i wreszcie kącik zajęć w terenie. Ten ostatni zaopatrzony został w sprzęt do wykonywania badań i obserwacji przyrody.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Prezes Piotr Buchwald wręczył wybranym osobom m.in. kordziki górnicze. Były to wyróżnienia przyznane przez bytomską jednostkę

Podziękowania dla środowiska ratowniczego

Z okazji zbliżającego się dnia św. Barbary - górniczej patronki...
W konkursie „Pracuję bezpiecznie” zwyciężył Łukasz Nowak z kopalni Murcki-Staszic (trzeci od lewej). Drugie miejsce zajął Krzysztof Grzebieniowski reprezentujący kopalnię Bolesław Śmiały (pierwszy z lewej), a ostatnie miejsce na podium wywalczył Mariusz Gonsior z ruchu Rydułtowy kopalni ROW (pierwszy od prawej). Nagrody wręczyli im: wiceprezes PGG Piotr Bojarski (drugi od lewej), dyrektor naczelny GIG prof. Stanisław Prusek (trzeci od prawej) oraz wiceprezes WUG Piotr Wojtacha (drugi od prawej).

Wiedza budząca wielki podziw

Łukasz Nowak z Działu Wentylacji kopalni Murcki-Staszic na pewno będzie...
W imieniu organizatorów karczmy gości uroczystości przywitali Grzegorz Wacławek, prezes Węglokoksu Kraj oraz Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Sezon karczem rozpoczęty!

Hucznie i w doborowym gronie w sobotni wieczór, 17 listopada,...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!