• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Trwają konsultacje społeczne nad ostatecznym kształtem uchwały antysmogowej

Muły i floty pójdą w odstawkę

Produkowane w osadnikach muły nie nadają się do ogrzewnictwa indywidualnego.
Autor: Jarosław Galusek
Produkowane w osadnikach muły nie nadają się do ogrzewnictwa indywidualnego.
Utworzono: czwartek, 09 marca 2017
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Jakość powietrza pogarsza się w okresie grzewczym. Wystarczy kilka mroźnych dni i stężenie szkodliwych związków w ekspresowym tempie szybuje w górę. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z budynków mieszkalnych w woj. śląskim oceniana jest na ok. 36 tys. t pyłu PM10 w skali roku.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt uchwały antysmogowej. Trwają konsultacje społeczne nad ostatecznym jej kształtem. Już od września br. w regionie ma obowiązywać zakaz stosowania paliw złej jakości, powodujących wysoką emisję trujących substancji do atmosfery, w tym węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz wilgotnego drewna.

W poniedziałek, 6 marca br., nad treścią uchwały obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego.
- Chcemy, aby prawo, które proponujemy, było powszechnie obowiązujące, ale też powszechnie akceptowane. Dyskutujemy jego treść w samorządach i z organizacjami pozarządowymi. Zbieramy te opinie i wkrótce przyjdzie czas na głosowanie w sejmiku. Chodzi o to, by w całym województwie wymienić przestarzałe kotły węglowe na kotły niskoemisyjne 5 klasy i kotły na inne paliwa. W tym roku na ten cel przeznaczonych jest 200 mln zł. Czekamy, aby w tej kwestii wypowiedział się także rząd – wyjaśnił marszałek województwa Wojciech Saługa.

Tylko ekogroszki
Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla kamiennego czy drewna. Ma za to spowodować stosowanie odpowiednich jakościowo paliw stałych w odpowiednich urządzeniach grzewczych. W uzasadnieniu do uchwały zwrócono szczególną uwagę na konieczność całkowitego wyeliminowania mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych, czyli najdrobniejszych frakcji węgla kamiennego. Wskazano na nie jako na mające bezpośredni związek z wysokim stężeniem pyłu w powietrzu, szczególnie na obszarze Polski południowej. Oszacowano ponadto, że podczas spalania mułów węglowych i flotokoncentratów ilość uwalnianego do atmosfery pyłu jest nawet 50-krotnie większa niż podczas spalania węgla grubego. W większości przypadków dotyczy to mułów węglowych, paliw o kaloryczności poniżej 15 MJ/kg, zawartości wilgoci powyżej 30 proc. i popiołu powyżej 40 proc. „To przekłada się na konieczność spalenia dużej ilości takiego paliwa, a tym samym uwolnienia większej ilości pyłu do atmosfery. Biorąc powyższe pod uwagę, zakaz stosowania mułów, flotokoncentratów w ogrzewnictwie indywidualnym jest niezbędny” – zwrócono uwagę w uzasadnieniu do uchwały.

Jednocześnie autorzy uchwały zaproponowali wprowadzenie granicznego uziarnienia dla paliw stałych, wynoszącego 3 mm, czyli większego niż graniczne uziarnienie dla mułów i flotokoncentratów, wynikającego z zapisów krajowych norm. Ma to zapobiec dodawaniu mułów i flotokoncentratów do miałów węglowych. Co istotne, proponowane wartości graniczne zawartości frakcji 3 mm nie wymagają żadnych istotnych modyfikacji oraz inwestycji w infrastrukturę zakładów przeróbczych. Zaproponowane wartości - w opinii autorów uchwały - stanowią dobrze wyważony kompromis pomiędzy ochroną środowiska a interesem producentów paliw.

Gminy przypilnują
W projekcie wskazano, że marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. Organy te mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich i gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych. Kontrolujący wykonując kontrolę, jest uprawniony do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, oraz w godzinach 6-22 do pozostałych, przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, żądania informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.

Ostatecznie Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach pozytywnie zaopiniowała założenia projektu uchwały antysmogowej. Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności, zasugerował rozważenie możliwości zastosowania np. systemu długofalowych rekompensat dla najuboższych obejmujących nie tylko dofinansowanie nowoczesnych urządzeń grzewczych, ale też zakupu w kolejnych latach odpowiednich paliw. Poruszono też problem tzw. emeryckich deputatów węglowych. Jak wiadomo osoby mniej zamożne ze względów finansowych poszukują najtańszych na rynku paliw, a te są zwykle najgorszej jakości.

WFOŚiGW jako pierwszy
Warto również przypomnieć, że WFOŚiGW w Katowicach jako pierwsza instytucja w kraju od 2002 r. wspiera wdrażanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Śląskie gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji. Najczęstszym działaniem jest wymiana źródła ciepła na nowsze spełniające wymogi w zakresie efektywności i czystości spalania. Obecnie w PONE uczestniczy 79 gmin, które zrealizowały lub są w trakcie realizacji programu. Fundusz zawarł z samorządami 277 umów o dofinansowanie, udzielił dotychczas wsparcia na realizację programów w łącznej kwocie około 211 mln zł. Efektem rzeczowym tych programów jest modernizacja ponad 18 tys. lokalnych kotłowni w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, prawie 6 tys. instalacji solarnych, a w przypadku części budynków także ich termoizolacja oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania czy też budowa instalacji fotowoltaicznych.

Ponadto do pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisji na 2017 r. zakwalifikowano 750 osób. Zgodnie z „Regulaminem udzielania dotacji dla osób fizycznych w ramach Programu pilotażowego” do dofinansowania w zakresie zabudowy kotłów węglowych zostaną zakwalifikowane kotły węglowe 5 klasy, posiadające sprawozdanie z wyników badań lub certyfikat wydany przez akredytowane laboratorium. Rezultatem dotychczasowych przedsięwzięć dofinansowanych przez katowicki WFOŚiGW jest zmniejszenie rocznej emisji pyłu do atmosfery o ok. 134 t. Z kolei emisja CO2 uległa zmniejszeniu o ok. 9.883 t.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
W wyniku wybchu metanu, który miał miejsce w grudniu 2018 r., w kopalni CSM życie straciło 13 górników, w tym 12 Polaków

Poszli po ciała górników

Czescy ratownicy górniczy weszli w miniony poniedziałek,15 kwietnia, do otamowanej...
W trakcie konferencji w Stonawie szefowie OKD i służb ratowniczych przedstawili plan penetracji wyrobiska, w którym zginęło 13 górników

Akcję przeprowadzą czescy ratownicy

Wiele wskazuje na to, że jeszcze w kwietniu czescy ratownicy...
Zdaniem Grzegorza Tobiszowskiego, wiceministra energii, inicjatywa Coal Regions in Transition to historyczna szansa dla Śląska na zbudowanie silnego przemysłowego regionu

Jaki będzie Śląsk w 2030 roku?

Jak będzie wyglądał region za 10 lat? Na rozwój jakich...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!