• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Sektor publiczny został zobowiązany do pełnienia wzorcowej roli w zakresie efektywnego wykorzystania energii

Strażnik energetyczny pilnie poszukiwany

Utworzono: czwartek, 11 maja 2017
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poleca samorządom powoływanie doradców energetycznych. Ich naczelnym zadaniem byłby nadzór nad bezpieczeństwem i samowystarczalnością energetyczną gmin.
Ponad 180 osób wzięło udział w konferencjach organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Pięć konferencji dedykowanych było bezpośrednio samorządom. Uczestniczyli w nich doradcy energetyczni WFOŚiGW. Swoimi doświadczeniami z wdrażania przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia niskiej emisji oraz polepszenia efektywności energetycznej podzielili się przedstawiciele gmin: Piekar Śląskich, Sosnowca, Katowic, Wielowsi, Pietrowic Wielkich, Bielska-Białej, Żywca, Częstochowy, Myszkowa. Sporo miejsca w dyskusji poświęcono roli energetyków gminnych i korzyściom związanych z zatrudnieniem takiego specjalisty.

Efektywność najważniejsza
Jak wiadomo, nowa ustawa o efektywności energetycznej, prócz licznych obowiązków nałożonych na gminę, umożliwia również pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na planowane inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej.
Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2030 r. oraz Dyrektywą 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. sektor publiczny został zobowiązany do pełnienia wzorcowej roli w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Aby jednak dobrze gospodarować energią, trzeba wiedzieć, czym ma się zarządzać, a z tym niestety bywają wciąż problemy.
- W każdym dobrze funkcjonującym przedsiębiorstwie jest zatrudniony główny energetyk. To on dba o to, by straty energii były jak najmniejsze, ponieważ najtańsza energia to taka, która nie została zużyta. Gminy to w pewnym sensie również przedsiębiorstwa zarządzające wieloma budynkami i obiektami. Powinny więc posiadać swojego specjalistę od zarządzania energią – zauważa Łukasz Balion, doradca energetyczny WFOŚiGW w Katowicach.
Gminny energetyk z prawdziwego zdarzenia powinien zatem nie tylko umieć sprawnie zarządzać energią, ale także kształtować lokalną politykę energetyczną. Do jego obowiązków należałoby pozyskanie zewnętrznego wsparcia doradczego w zakresie wykonywania audytów energetycznych, których opracowanie jest wymogiem obligatoryjnym w prawie każdym procesie pozyskania wsparcia finansowego, a także sporządzanie planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. To ważne chociażby z uwagi na fakt, że w ramach działania 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” około 30 proc. wniosków zostało skreślonych na etapie oceny merytorycznej. Były po prostu nieprofesjonalnie sporządzone.

Konkretne korzyści
- Samo pozyskanie dofinansowania na konkretne działanie inwestycyjne to dopiero początek pracy energetyka. Musi on monitorować zużycie energii oraz weryfikować założone cele ograniczenia jej zużycia. Powinien też umiejętnie promować fakt uzyskania konkretnych korzyści związanych z oszczędzaniem energii wśród lokalnej społeczności, aby podnosić jej świadomość energetyczną. Gminni energetycy mieliby się także zająć kreowaniem gospodarki niskoemisyjnej. Bardzo istotne jest wsparcie dla działań energetyka gminnego ze strony władz gminy i umieszczenie go możliwie wysoko w strukturze organizacyjnej urzędu, najlepiej jako pełnomocnika wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta ds. zarządzania energią - tak, aby osoba ta miała rzeczywisty wpływ na działania z opisywanego zakresu - zaznacza Łukasz Balion.
To prawda, że utworzenie stanowiska energetyka gminnego wiąże się z koniecznością wyasygnowania konkretnych kwot z gminnego budżetu na jego utrzymanie, lecz – jak wskazuje doradca WFOŚiGW – wydatki te z pewnością szybko się zwrócą, dzięki oszczędnościom na drogiej przecież energii.
- Początki pracy energetyka gminnego są trudne, począwszy od podejmowania inicjatyw w zakresie racjonalnego wykorzystania energii w budynkach komunalnych poprzez podnoszenie efektywności energetycznej, wprowadzenie systemów zarządzania energią, po pozyskiwanie dodatkowych środków ze sprzedaży świadectw pochodzenia np. białych certyfikatów. Doświadczony energetyk gminny to strażnik bezpieczeństwa i samowystarczalności energetycznej gminy - przekonuje Łukasz Balion.
Reasumując: zatrudnienie energetyka gminnego to lepsze zarządzanie energią i więcej oszczędności w samorządowym budżecie.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Po wrześniowej przerwie, pociągi Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych wznawiają przewozy pasażerskie do tarnogórskiej kopalni

„Srebrny Pociąg” wrócił na tory

Od niedzieli, 7 października, po rocznej przerwie znów można odbyć...
Powinniśmy być radzi, ale też nie zmarnować szans przy podejmowaniu kolejnych wyzwań, których jest jeszcze wiele! - powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podsumowując dotychczasową restrukturyzacje górnictwa

Nowy rozdział debaty o branży

Zbliżający się szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach to dobra okazja,...
Prof. Arkadiusz Mężyk podczas wystąpienia inauguracyjnego zapewnił obecnych na uroczystości o tym, że uczelnia jest dobrze przygotowana do zmian wprowadzonych przez resort nauki i szkolnictwa wyższego

Odśpiewali Gaudeamus

Politechnika Śląska znalazła się na 4. miejscu wśród uczelni technicznych...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!