• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

KOSZYK
Koszyk jest pusty

Przeróbka do... przeróbki

Autor: Kajetan Berezowski
Utworzono: wtorek, 16 maja 2017
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Rozpoczyna się jedna z największych inwestycji Jastrzębskiej Spółki Węglowej – rozbudowa i modernizacja Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla w kopalni Budryk. Wraz z częścią dołową zapewni ona selektywny odbiór urobku z różnych poziomów zakładu górniczego i wysokie parametry wzbogaconego węgla koksowego.

Zakład Mechanicznej Przeróbki Węgla kopalni Budryk funkcjonuje od połowy lat 90. ub. stulecia. Na próżno jednak szukać w nim maszyn, które ulegały wymianie na nowsze wraz z postępem technicznym w branży górniczej. Do wyjątków należy jedynie węzeł odwadniania filtracyjnego odpadów flotacyjnych oraz tzw. sedymentów. Dlatego modernizacja zakładu obejmie wymianę i rozbudowę sprzętu technicznego, m.in. pulsacyjnych osadzarek ziarnowych i miałowych, przesiewaczy, pomp, wirówek, przenośników oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej służących do wzbogacania węgla. Zakłada się także zabudowę wielu elementów poprawiających skuteczność, komfort i bezpieczeństwo pracy.
- Całe zadanie inwestycyjne łączy się ściśle z udostępnieniem poziomu 1290 kopalni Budryk i eksploatacją węgla koksującego typu hard. Można powiedzieć, że ciągnie się od dołu i właśnie wyszła na powierzchnię. Uruchomiony zostanie przedział południowy szybu wydobywczego, co umożliw selektywny odbiór urobku z poziomów 700 i 1290. Do zakładu przeróbczego osobno trafiać będą węgle typu 34 i 35 – opisuje inż. Andrzej Gawliński, główny inżynier przeróbki mechanicznej węgla w ornontowickim zakładzie górniczym.

Drobne ziarna
Niezmiernie ważny elementem procesu przeróbki węgla jest gospodarka bardzo drobnymi ziarnami węgla, których udział w wydobyciu stale rośnie.
- W wyniku procesu flotacji drobnych frakcji węgla koksowego uzyskuje się koncentrat i odpady flotacyjne, które należy odwodnić. Proces odwodnienia odpadów flotacyjnych prowadzony jest najczęściej w prasach filtracyjnych, maszynach służących do rozdzielania ciał stałych od cieczy. Natomiast odwadnianie flotokoncentratu może być prowadzone np. za pomocą wirówek sedymentacyjnych – dodaje inż. Gawliński.
W zakładzie przeróbczym kopalni Budryk zakłada się zatem dobudowanie dwóch dużych pras filtracyjnych, komorowych, a także czterech wirówek sedymentacyjnych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania. Powstanie ponadto zupełnie nowa odstawa węgla na zwały umożliwiająca jego selektywne składowanie. Wykonawcą zadania będzie spółka Famur Pemug, należąca do Grupy Famur. Umowa w tej sprawie została zawarta 18 kwietnia br.

Inwestycja niezbędna
- Modernizacja i rozbudowa zakładu będzie się odbywała przy zachowaniu obecnego poziomu produkcji węgla. Przystępujemy wspólnie z JSW do realizacji bardzo skomplikowanego zadania, jednego z największych w ostatnich latach w zakresie wzbogacania węgla, realizowanego w czynnym zakładzie przeróbczym – zaznacza Paweł Maksym, prezes zarządu Famur Pemug.
Firma ta będzie również odpowiedzialna za montaż na miejscu budowy, uruchomienie, rozruch, przeprowadzenie inwentaryzacji, a także wykonanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji typu koncesyjnego dla całości inwestycji. Świadczyć będzie ponadto serwis gwarancyjny.
- Ta inwestycja jest nam niezbędna. Zwiększy bowiem możliwości produkcyjne węgla koksującego, który podlega znacznie dokładniejszej przeróbce niż węgiel energetyczny. Większe są też wymagania sprzętowe – podsumowuje inż. Andrzej Gawliński.
Warto przy okazji dodać, że płynny ruch zakładu zagwarantują cztery istniejące już zbiorniki urobku. Dwa retencyjne zlokalizowane na dole kopalni, mogące pomieścić po 1000 t węgla surowego oraz dwa powierzchniowe o pojemności 7000 t urobku każdy.
Warta 132,3 mln zł inwestycja ma być gotowa w I kwartale 2019 r.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
W piątek,1 kwietnia, Katowicki Holding Węglowy przekaże swoje kopalnie Polskiej Grupie Górniczej i przestanie być spółką wydobywczą. I podobnie jak jego szyld będzie przechodził do historii górnictwa.

Rada nadzorcza powiedziała „tak”

Jedynie dni dzielą nas od największej węglowej fuzji ostatnich lat....
Wieczorek to kopalnia z ponad 190-letnią historią. Także zasoby tej jej części, która wejdzie do Polskiej Grupy Górniczej, są już na wyczerpaniu.

Ostatni ruch przed fuzją

Z końcem marca wydzielona część kopalni Wieczorek zostanie przekazana do...
W uroczystym podpisaniu porozumienia udział wzięli: zastępca naczelnego dyrektora ds. geoinżynierii i bezpieczeństwa przemysłowego GIG dr inż. Zbigniew Lubosik, p.o. prezesa JSW Daniel Ozon, prezes Joy Global (Poland) Grzegorz Kucharski oraz Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych.

Dla obniżenia kosztów

Trójstronne porozumienie, które ma przynieść realne obniżenie kosztów, podpisali w...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!