• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

KOSZYK
Koszyk jest pusty
Po czterech chudych latach górnictwo notuje zyski

Branża na plusie

Z danych Agencji Rozwoju Przemysłu wynika, że górnictwo w Polsce do końca kwietnia wydobyło 22 mln t węgla kamiennego.
Autor: Jarosław Galusek
Z danych Agencji Rozwoju Przemysłu wynika, że górnictwo w Polsce do końca kwietnia wydobyło 22 mln t węgla kamiennego.
Utworzono: czwartek, 29 czerwca 2017
Autor: Anna Zych
Źródło: Trybuna Górnicza

Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży węgla, poprawa wyniku finansowego netto oraz nieznaczny spadek wydobycia, to parametry charakteryzujące górnictwo węgla kamiennego w pierwszych czterech miesiącach br.
Zysk netto branży na koniec kwietnia wyniósł 1,256 mld zł. W odniesieniu do sytuacji z kwietnia ub.r. oznacza to wzrost o 1,204 mld zł. Wynik ze sprzedaży węgla osiągnął poziom 1,472 mld zł. Uzyskano go przy przychodach ze sprzedaży węgla w wysokości 7,226 mld zł (wyższych o 32,8 proc. niż w analogicznym okresie 2016 r.) i kosztach sprzedanego węgla w wysokości 5,754 mld zł (niższych o 8,4 proc.).
Spółki Skarbu Państwa i podmioty od nich zależne w tym samym okresie odprowadziły 2,387 mld zł płatności publicznoprawnych. Stopień realizacji tych zobowiązań wyniósł 99,57 proc.
Z danych Agencji Rozwoju Przemysłu wynika, że górnictwo w Polsce do końca kwietnia wydobyło 22 mln t węgla kamiennego. W porównaniu do analogicznego okresu ub.r. wydobycie było niższe o 836 tys. t. Produkcja węgla do celów energetycznych spadła o 4,4 proc. (812,1 tys. t) i wyniosła 17,72 mln t. Spadek produkcji węgla koksującego był niemal niezauważalny – wyniósł 0,5 proc. Do końca kwietnia polskie kopalnie wydobyły 4,34 mln t tego surowca.
Sprzedaż węgla przewyższyła produkcję i wyniosła 22,43 mln t. To o 1,396 mln t mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. Na rynek krajowy trafiło 19,95 mln t węgla, o milion t (5,1 proc.) mniej niż przed rokiem. Największym odbiorcą na rynku krajowym była energetyka zawodowa, do której sprzedano 10,38 mln t. To ponad połowa całej sprzedaży na kraj. ARP stwierdza jednak, że sprzedaż do energetyki zawodowej była o 10,3 proc. niższa niż w tym samym okresie roku ubiegłego.
Sprzedaż węgla przez kopalnie z przeznaczeniem na wywóz do krajów Unii Europejskiej oraz na eksport poza granice UE ukształtowała się na poziomie 1,18 mln t i była wyższa niż przed rokiem o 506,6 tys. t, czyli aż o 74,7 proc.
Sprzedaż węgla do celów energetycznych wyniosła 18,3 mln t (81,6 proc.) sprzedaży węgla ogółem i była niższa o 6,3 proc. (1,23 mln t). Sortymenty miałowe stanowiły ok. 84,4 proc. całości sprzedanego surowca, ale ich sprzedaż zmniejszyła się o 11 proc. wobec danych sprzed roku. Jeżeli chodzi o węgiel do koksowania, to do końca kwietnia do odbiorców trafiło 4,16 mln t. Oznacza to spadek o 4 proc. (169,7 tys. t). Na zwałach kopalń pod koniec kwietnia zgromadzono 2,145 mln t surowca. Zapasy zmniejszyły się wobec sytuacji sprzed roku o 2,5 mln t.
Średnia cena zbytu węgla wyniosła 322,7 zł/t i w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. była wyższa o 40,9 proc. Cena zbytu węgla energetycznego ukształtowała się na poziomie 229,71 zł/t (wzrost o 16,76 zł/t, tj. o 7,9 proc.), natomiast cena zbytu węgla do koksowania wyniosła 735,26 zł/t (wzrost o 432,78 zł/t, tj. o 143,1 proc.). Zatrudnienie w kopalniach węgla kamiennego wyniosło 82 835 osób i w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2016 r. było niższe o 1810 osób. W ciągu czterech pierwszych miesięcy br. z pracy odeszły 3234 osoby, jednocześnie przyjęto 1424 osoby. Na koniec kwietnia 2017 r. w górnictwie zatrudniano 1 591 pracowników posiadających uprawnienia emerytalne (o 134 osób mniej niż na koniec 2016 r.). Od początku 2016 r. do końca kwietnia 2017 r. ze świadczeń osłonowych, tj. urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla i jednorazowych odpraw pieniężnych skorzystało 4165 osób. Nakłady na bezpieczeństwo i higienę pracy w pierwszym kwartale br. wyniosły 394,2 mln zł. To o 4,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. Natomiast nakłady inwestycyjne w ciągu 4 miesięcy roku wyniosły 321,7 mln zł. Oznacza to spadek wobec poziomu zeszłorocznych wydatków o 115,3 mln zł.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Muzeum Górnictwa Węglowego chce doprowadzić do wpisania Barbórki na krajową listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Św. Barbara na Śląsku jest otaczana przez górników szczególną czcią.

A kaj jest Barbara?

Nigdzie na świecie kult św. Barbary nie jest tak silny...
W Krakowie uczestnicy projektu Górnictwo OK rozmawiali o zacieśnieniu współpracy

Postawili na współpracę

Przedstawiciele Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych Górnictwo OK rozmawiali m.in. o...
Jest grupa klientów, którzy ulegają informacjom podawanym przez media o tym, że węgla zabraknie i wskutek tego chcą się zaopatrzyć natychmiast, płacąc w konsekwencji najwyższą cenę - mówi Adam Hochuł

Kontrolujemy sytuację na rynku węgla

Trzy pytania do ADAMA HOCHUŁA, wiceprezesa zarządu Polskiej Grupy Górniczej....
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!