• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

KOSZYK
Koszyk jest pusty
Tarnogórskie podziemia dziedzictwem ludzkości

Nobilitacja dorobku górników

Średniowieczna legenda głosi, że pierwszą bryłkę srebra odkrył pod koniec XV w. chłop zwany Rybką, a wkrótce do Tarnowic zaczęli ściągać kopacze, dając początek górniczemu miastu.
Autor: Krystian Krawczyk
Średniowieczna legenda głosi, że pierwszą bryłkę srebra odkrył pod koniec XV w. chłop zwany Rybką, a wkrótce do Tarnowic zaczęli ściągać kopacze, dając początek górniczemu miastu.
Utworzono: czwartek, 13 lipca 2017
Autor: Witold Gałązka
Źródło: Trybuna Górnicza

Pierwszy w historii zabytek kultury Górnego Śląska - tarnogórskie kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku trafiły w niedzielę (9 lipca) na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Przez aklamację za wpisem opowiedzieli się przedstawiciele 21 państw, obradujący w tym roku w Krakowie. Ale decyzja nie była formalnością – nominację musieli zatwierdzić międzynarodowi eksperci po wnikliwym zbadaniu wniosku i wizytacjach obiektu. Wymagania są surowe: nie wystarczy mieć u siebie „siódmy cudu świata”, ale trzeba udowodnić jego niezwykłą wartość, pieczołowicie dbać i chronić, udostępniając tłumom turystów.
- Starania o wpis na listę UNESCO trwały co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat! - wyjawiają pasjonaci ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które przekonało władze w Warszawie do zgłoszenia kopalni w imieniu Polski.
Kopalnia w Tarnowskich Górach, z 500-letnią historią sięgającą średniowiecza, jest 15. obiektem z listy UNESCO w Polsce i była jedynym zabytkiem postindustrialnym wśród 34 kandydatur ocenianych w tym roku w Krakowie. Jest też pierwszym zabytkiem z terenu województwa śląskiego, chociaż nie pierwszą słynną kopalnią.
W 1978 r. wśród pierwszych 12 obiektów rozpoczynających listę światowego dziedzictwa ludzkości znalazła się bowiem (obok katedry w Akwizgranie czy Wysp Galapagos) Kopalni Soli w Wieliczce. Kariera jej turystycznej popularności w ciągu ostatnich 40 lat pozwala przewidzieć, jaką wartość dla Tarnowskich Gór i całego regionu posiada wpisanie górnośląskiej kopalni na listę UNESCO.
Wicemarszałek województwa śląskiego Henryk Mercik spodziewa się, że do Tarnowskich Gór ściągać zaczną turyści z całej Europy. Posiadanie zabytku z listy UNESCO będzie też nobilitować cały Szlak Zabytków Techniki.
- Ten wpis oznacza dla nas, że nigdy już nie powinniśmy się wstydzić ani zastanawiać, co jest dla nas cenne na Górnym Śląsku. To nasza przemysłowa historia – mówi wicemarszałek.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
W Programie dla górnictwa są różne scenariusze krajowego zapotrzebowania na węgiel: niski zakłada roczne zużycie na poziomie 56,5 mln t, w przypadku wysokiego roczne zapotrzebowanie ma wzrosnąć do ok. 86,1 mln t

Jakie było, a jakie będzie

Prawie stustronicowe opracowanie, które zostało przygotowane w Ministerstwie Energii, szczegółowo...
Wiceminister Grzegorz Tobiszowski zapowiedział też na najbliższe dni ich szczegółową prezentację publiczną wyników branży węgla kamiennego za miniony rok, a także pokazanie przepływów, tego co zrobiono i tego, co się nie udało i co jest zarazem wyzwaniem na 2018 r.

To był dobry rok dla branży

Przed górnictwem nadal jest wiele wyzwań, ale już teraz podsumowując...
Złoty Laur odebrali prezes Wydawnictwa Górniczego Witold Pustułka i wiceprezes Anna Zych.

Laur dla Wydawnictwa

Wydające m.in. Trybunę Górniczą i portal nettg.pl, Wydawnictwo Górnicze, zostało...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!