• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Inwestycje ekologiczne w województwie śląskim poprawią zwłaszcza infrastrukturę wodociągową i ciepłowniczą

Trzy ważne przedsięwzięcia

Utworzono: czwartek, 13 lipca 2017
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansuje trzy ważne inwestycje na terenie województwa śląskiego. Pierwsza związana jest z przebudową sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach, kolejne dwie z budową kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach i Bytomiu.

Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach zostanie przeprowadzona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko — Poddziałania 1.7.2 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”. Beneficjentem zostało tamtejsze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Katowicki WFOŚiGW otrzymał z Ministerstwa Energii dokument potwierdzający pozytywną ocenę dwóch projektów pn.: „Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach” oraz „Likwidacja grupowego węzła cieplnego B-3”, realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020. Potwierdzono tym samym możliwość zawarcia pierwszej umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach.

Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości 1270 tys. zł dla projektu „Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach” zostanie przeznaczona na zmodernizowanie niecałego kilometra sieci ciepłowniczej, dzięki czemu zmniejszeniu ulegnie zużycie energii końcowej o 2478,75 GJ w skali roku, natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 277 t. Całkowity koszt projektu wynosi 5.253.785 zł. Zgodnie z harmonogramem, realizacja projektu planowana jest w latach 2017 – 2019.

Z kolei dotacja z Funduszu Spójności w wysokości 7130 tys. zł dla projektu — „Likwidacja grupowego węzła cieplnego B-3” zostanie przeznaczona na modernizację sieci ciepłowniczej na odcinku 4,72 km oraz zainstalowanie 59 sztuk indywidualnych węzłów cieplnych. Inwestycja ma przynieść zmniejszenie zużycia energii końcowej o 6962,10 GJ rocznie, natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 779 t. Całkowity koszt projektu wyliczono na 13 654 157 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacja projektu planowana jest podobnie jak w poprzednim zadaniu, na lata 2017 – 2019.

Przebudowa i modernizacja
Podobna inwestycja planowana jest w Bytomiu. Dotacja WFOŚiGW w wysokości ponad 16 mln zł zostanie przeznaczona na przebudowę i modernizację ok. 14 km nowej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej oraz ok. 3,2 km zewnętrznych instalacji odbiorczych. Umowę podpisali: Andrzej Pilot, prezes Funduszu, oraz Henryk Dolewka, prezes PEC w Bytomiu. Projekt obejmuje również likwidację 10 grupowych węzłów cieplnych dla kilku budynków i równoczesną budowę 188 nowoczesnych indywidualnych węzłów cieplnych.

Całkowity koszt projektu wynosi ponad 46 mln zł. Realizacja projektu planowana jest w 2020 r. W wyniku prac modernizacyjnych nastąpi zmniejszenie zużycia energii końcowej o 20 tys. GJ/rok, natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie prawie 3000 t. Do tego dojdą oszczędności związane z mniejszymi kosztami dostarczania ciepła dla mieszkańców Bytomia i Radzionkowa.

Zbudują kanalizację
Na prawie 6 mln zł pożyczki i niecałe 4 mln zł dotacji opiewa umowa zawarta pomiędzy katowickim WFOŚiGW a gminą Kalety na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach, Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I – Kalety — Miotek wraz z przyłączami”. Umowę podpisali — prezes Funduszu Andrzej Pilot oraz burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia.

W ramach środków pozyskanych z Funduszu ma powstać sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kalety. Na tym terenie nie ma obecnie systemu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Powstające w gospodarstwach domowych ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków. Inwestycja przyczyni się zatem do poprawy warunków sanitarnych w gminie. Sieć kanalizacyjna będzie mieć 15,5 km i 250 podłączeń do budynków mieszkalnych. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni w Kaletach. Planowany termin oddania do użytku inwestycji to koniec 2019 r.

Warto w tym miejscu podkreślić fakt, że 8 czerwca br. została oddana do użytku oczyszczalnia ścieków w Koziegłowach. Realizację tego zadania WFOŚiGW w Katowicach wspomógł kwotą ponad 8 mln zł. Na razie uruchomiono pierwszą z czterech linii technologicznych. Obecnie ścieki są dostarczane do oczyszczalni z całej gminy taborem asenizacyjnym. Docelowo będą trafiały tu ścieki z sieci kanalizacji sanitarnej, a także ścieki przemysłowe. Już oczyszczone, odprowadzane są do rzeki Boży Stok, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez starostę myszkowskiego.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Mury budynków na Jasnej Górze zostały podświetlone na biało i czerwono. Sponsorem i pomysłodawcą tej patriotycznej iluminacji z okazji 100-lecia niepodległości Polski była firma Tauron.

Wizja i sprawne państwo polskie

Dyskusja o polskiej doktrynie energetycznej, rozwoju gospodarki i gospodarce innowacyjnej...
O książce w siedzibie PGG opowiadały autorki oraz prezes spółki Tomasz Rogala

Górniczy fach w książce dla dzieci

Wizyty górników w przedszkolach i szkołach w związku z Barbórką...
Wieża szybu Karol była ostatnią, którą zlikwidowano w kopalni Kazimierz-Juliusz

Ostatnia zburzona wieża

W sobotę, 27 października, do historii przeszła wieża szybu Karol...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!