• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

KOSZYK
Koszyk jest pusty
We wrześniu Bank Światowy przedstawić ma konkretne propozycje walki z zanieczyszczeniami powietrza na Śląsku

Chcą pomóc w walce ze smogiem

Utworzono: czwartek, 27 lipca 2017
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Katowice, Częstochowa i Rybnik – to miasta, które odwiedzili w pierwszej połowie lipca br. przedstawiciele Banku Światowego. Zaoferowali oni samorządom województwa śląskiego pomoc w walce o czyste powietrze.
Wizyta odbyła się w ramach projektu doradczo-badawczego dla regionów borykających się z problemami rozwojowymi „Catching-up regions”. Goście z Banku Światowego złożyli również wizytę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gdzie otrzymali niezbędne informacje, które w dalszym etapie posłużą im do przedstawienia konkretnych propozycji walki z zanieczyszczeniami powietrza.
- Przez dwadzieścia kilka lat transformacji ustrojowej przedstawiciele międzynarodowych instytucji przyjeżdżali do Polski, by wskazywać kierunki odpowiednich działań w zakresie wdrażania w naszym kraju rozwiązań wolnorynkowych i demokratycznych. Tym razem jest inaczej, bowiem przedstawiciele Banku Światowego odwiedzili Wojewódzki Fundusz w Katowicach, ponieważ chcą przekonać się, w jaki sposób skutecznie i efektywnie wdrażać programy walki z niską emisją - podkreślił Anand Subbiah, przewodniczący delegacji Banku Światowego.

Dokonania i metody

Przedstawicie Funduszu, na czele z prezesem Andrzejem Pilotem i jego zastępcą Rafałem Adamusem, zaprezentowali delegacji Banku Światowego dotychczasowe dokonania Funduszu i metody walki ze smogiem na terenie województwa śląskiego.
- Szczególne zainteresowanie gości wzbudziły programy skierowane do indywidualnych odbiorców, realizowane wraz z gminami, i te, które są autorskim naszym pomysłem, czyli SMOG STOP - podkreślił z kolei Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Warto zatem przypomnieć, że w ramach pierwszej edycji programu SMOG STOP zlikwidowanych zostało 750 dotychczasowych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. W drugiej edycji na podobną kwotę ponad 4 mln zł dotacji złożono już ponad 4200 wniosków.
- Aby jednak przymierzyć się do definitywnego rozwiązania problemu przestarzałych i emitujących nadmiar zanieczyszczeń pieców opalanych węglem, konieczne są rozwiązania systemowe, obejmujące cały kraj i angażujące środki budżetowe. Jeśli znajdą się dodatkowo pieniądze Banku Światowego, to będzie to dodatkowy zastrzyk środków na te cele. Dlatego warto współdziałać z takimi instytucjami jak Bank Światowy – dodał prezes Andrzej Pilot.

Polska i Rumunia pierwsze
Dokładny raport Banku Światowego zostanie ogłoszony jesienią br. Do tego czasu eksperci mają czas na jego opracowanie. Już zapowiedzieli przesłanie dodatkowych pytań. Raport będzie odpowiedzią na pytanie, jakie działania podjąć w pierwszej kolejności i czy w realizację projektu angażować Komisję Europejską.
Warto wiedzieć, że w 2016 r. Komisja Europejska zainicjowała projekt, którego celem było zidentyfikowanie czynników ograniczających wzrost w słabiej rozwiniętych regionach Unii Europejskiej oraz zapewnienie wsparcia na rzecz odblokowania ich potencjału rozwojowego.
Polska i Rumunia zostały pierwszymi krajami, które wzięły udział w fazie pilotażowej tej inicjatywy - województwa podkarpackie i świętokrzyskie w Polsce oraz regiony północno-zachodni i północno-wschodni w Rumunii. Komisja Europejska oraz Bank Światowy działają wspólnie na rzecz polityki rozwoju. Często razem finansują różne projekty infrastrukturalne, jak również udzielają pomocy analitycznej krajom Unii Europejskiej i państwom nienależącym do wspólnoty. Komisja Europejska jest przekonana, że Bank Światowy zapewnia właściwą pomoc analityczną, jak również pomaga angażować innych w celu jak najlepszej pomocy regionom rozwijającym się. Kolejna faza projektu „Catching-up regions” ma dotyczyć m.in. ochrony powietrza.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Kopalnia Krupiński w Suszcu, która należała do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, została przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń wraz z końcem marca 2017 r.

Krupiński bez przełomu

W Ministerstwie Energii odbyło się spotkanie szefów resortu energii z...
Obchody górniczego święta składają się z wielu tradycyjnych elementów. Jednym z nich jest uroczystość pasowania na górników połączona z wręczeniem górniczych szpad

Wstaw się za Barbórką! Tradycja na listę UNESCO

Trwają konsultacje w sprawie wpisania Barbórki, święta górników, na krajową...
Mimo, że kopalnia Wieczorek została przekazana do SRK, to szyb Puławski wciąż, przez co najmniej rok, będzie normalnie pracował. Szybem będą zjeżdżali górnicy, ale urobek będzie już wyjeżdżał na górę od strony kopalni Murcki-Staszic

Wieczorek kończy żywot

Kopalnia Wieczorek została przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń ostatniego dnia...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!