• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Dzięki nowoczesnym technologiom odpady pogórnicze nie muszą wcale trafiać na hałdy

Hydrocyklony na przeróbce

W Zakładzie Przeróbczym Haldex–Panewniki w Mikołowie produkuje się koncentrat węglowy dla celów energetycznych oraz kruszywo o różnej granulacji.
Autor: ARC
W Zakładzie Przeróbczym Haldex–Panewniki w Mikołowie produkuje się koncentrat węglowy dla celów energetycznych oraz kruszywo o różnej granulacji.
Utworzono: czwartek, 27 lipca 2017
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

W województwie śląskim produkuje się najwięcej odpadów pochodzących z przemysłu. Niemały jest w tym udział górnictwa. Według prognoz ekspertów sektor wydobywczy będzie nadal dominował pod względem produkcji odpadów. Ich zagospodarowanie możliwe jest dzięki innowacyjnym technologiom. Niezbędna staje się też konieczność poddania ich natychmiastowej przeróbce, aby nie trafiały na hałdy.
Przeróbka odpadów poprzemysłowych wymaga szerokiej wiedzy naukowej. Na dodatek jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem. Nie zawsze istnieje możliwość skorzystania z dotacji w tym względzie. Z danych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynika, że niewiele instytucji ubiegało się w ostatnich latach o unijne lub też krajowe środki pomocowe. Stąd też udanych inicjatyw związanych z likwidowaniem ekologicznych bomb jest zaledwie kilka. Więcej przedsięwzięć udało się sfinansować w obszarze przerobu hałd, na których zgromadzono odpad wydobywczy. Te najbardziej udane zrealizował w ciągu minionych siedmiu lat katowicki Haldex, firma wyspecjalizowana w przeróbce odpadów pogórniczych.

Technologia Tercharnor
Rozbudowa instalacji do przerobu, odzysku i recyklingu odpadów pogórniczych (skały płonnej) w firmie Haldex to zdecydowanie największa tego typu inwestycja w Polsce. Łączne nakłady poniesione na jej realizację wyniosły 29 363 tys. zł, z czego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyłożył 6323 tys. zł. W ramach projektu wybudowano Zakład Przeróbczy Haldex-Panewniki, który ruszył w grudniu 2010 r. Przerabia obecnie odpady wydobywcze z byłej hałdy kopalni Halemba i produkuje koncentrat węglowy dla celów energetycznych oraz kruszywo o różnej granulacji.
Ciąg technologiczny zakładu pracuje według sprawdzonej technologii Tercharnor. Bazuje ona na procesach przeróbki odpadów, polegających na rozdzieleniu poszczególnych frakcji ziarnowych przetwarzanego materiału na sitach w strumieniu wody, a następnie na oddzieleniu w hydrocyklonach z wykorzystaniem cieczy ciężkiej węgla od kruszywa.
- Zdolności przeróbcze zakładu jeszcze przed jego rozbudową, w latach 2011-2014 sięgnęły 350 t/h, czyli ok. 1800 tys. t rocznie – wylicza Tadeusz Koperski, ekspert z dziedziny przetwarzania odpadów w katowickim Haldeksie.
Ponadto, również w ramach tego samego projektu, uruchomiono dwa przewoźne węzły krusząco–sortujące. Pierwszy, na podwoziu kołowym o zdolności przerobowej wynoszącej 250 t/h, umożliwia przesiewanie z rozdzieleniem kruszywa na różne asortymenty ziarnowe. Drugi – mobilny, na podwoziu kołowym o zdolności przerobowej wynoszącej 270 t/h, umożliwia przesiewanie i kruszenie kruszywa w zależności od jego rodzaju na asortyment o końcowej wielkości ziaren ok. 0-300 mm.
Zakupiono ponadto mobilny węzeł przesiewająco-sortujący na podwoziu kołowym o zdolności przerobowej wynoszącej 250 t/h, umożliwiający przesiewanie z rozdzieleniem kruszywa na różne asortymenty, wreszcie ziarnowe koparki gąsienicowe i ładowarki kołowe.

Muł z miałem
Z kolei budowa węzła do granulacji mułów popłuczkowych ukończona została w sierpniu 2011 r. Węzeł służy do mieszania mułu węglowego pochodzącego z osadników z wapnem palonym, przez co muł uzyskuje mniejszą lepkość, a to umożliwia jego mieszanie z miałem węglowym i całkowitą jego sprzedaż. Na uwagę zasługuje ponadto projekt pod nazwą „Modernizacja układu wodno-mułowego w Zakładzie Przeróbczym Haldex–Panewniki w Mikołowie. Jego modernizacja ukończona została w marcu 2014 r. W wyniku zrealizowania projektu w ciągu technologicznym zakładu zbudowany został zagęszczacz lamelowy, co spowodowało zamknięcie obiegu wodno-mułowego, umożliwiające późniejszą rozbudowę zakładu oraz znaczne oszczędności w zużyciu wody technologicznej. Zagęszczacz lamelowy służy do wydzielania z podawanej na zagęszczacz zawiesiny wodno–mułowej w wyniku sedymentacji sklarowanej wody i kierowania jej z powrotem na płuczkę do procesów technologicznych. Łączne nakłady poniesione na realizację projektu wyniosły 6390 tys. zł.

Przerabiają kamień
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej partycypował także w rozbudowie zakładu przeróbczego w Mikołowie, która ukończona została w listopadzie 2014 r. W wyniku zrealizowania projektu zwiększona została o połowę zdolność przerobu przez zakład odpadów pogórniczych.
- Rozbudowa zakładu polegała na przebudowie istniejącego ciągu technologicznego, w ramach której częściowo wymieniono urządzenia, kupiono i zamontowano kilka dodatkowych nowych maszyn i urządzeń, częściowo też przebudowano i zmodernizowano obiekty. Całkowity przerób odpadów przez zakład po rozbudowie wynosi 525 t/h, czyli ok. 2,5 mln t rocznie. Łączne nakłady poniesione na rozbudowę zakładu zamknęły się kwotą ponad 10.527 tys. zł. Dotacja z NFOŚiGW wyniosła 2309 tys. zł – tłumaczy Tadeusz Koperski.
Projekt pod nazwą „Modernizacja płuczki mułowej i wymiana hydrosizera (do płukania kruszyw i piasków) wraz z układem nadawy i odbioru na Zakładzie Przeróbczym Haldex-Panewniki” to ostatnia, bardzo istotna z punktu widzenia ekologii, inwestycja Haldeksu. Zrealizowano ją w sierpniu 2016 r. Efektem jest zwiększony został odzysk koncentratu węgla z obiegu wodno-mułowego o ok. 35 tys. t rocznie. Modernizacja polegała na wymianie istniejącego hydrosizera oraz zabudowie nowych niezbędnych urządzeń towarzyszących. Kosztowało to 1015 tys. zł.
- Technologie, które stosujemy w naszych zakładach w procesie przerobu kamienia, pozwalają odzyskać węgiel w nim zawarty, a także wyodrębnić kruszywo naturalne ze skał zwięzłych. Przy czym, zarówno węgiel, jak i kruszywo są pełnowartościowym materiałem. Z odzysku odpadów produkujemy rocznie ok. 300 tys. t węgla i 3 mln t kruszyw – podsumowuje Tadeusz Koperski.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
W wyniku wybchu metanu, który miał miejsce w grudniu 2018 r., w kopalni CSM życie straciło 13 górników, w tym 12 Polaków

Poszli po ciała górników

Czescy ratownicy górniczy weszli w miniony poniedziałek,15 kwietnia, do otamowanej...
W trakcie konferencji w Stonawie szefowie OKD i służb ratowniczych przedstawili plan penetracji wyrobiska, w którym zginęło 13 górników

Akcję przeprowadzą czescy ratownicy

Wiele wskazuje na to, że jeszcze w kwietniu czescy ratownicy...
Zdaniem Grzegorza Tobiszowskiego, wiceministra energii, inicjatywa Coal Regions in Transition to historyczna szansa dla Śląska na zbudowanie silnego przemysłowego regionu

Jaki będzie Śląsk w 2030 roku?

Jak będzie wyglądał region za 10 lat? Na rozwój jakich...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!