• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

KOSZYK
Koszyk jest pusty
Kontrolą jakości paliw stałych zajmie się Inspekcja Handlowa

Świadectwo jakości i pochodzenia dla węgla kamiennego

Nowelizacja będzie dotyczyła przede wszystkim jakości trafiającego na rynek węgla.
Autor: Maciej Dorosiński
Nowelizacja będzie dotyczyła przede wszystkim jakości trafiającego na rynek węgla.
Utworzono: czwartek, 10 sierpnia 2017
Autor: AMC
Źródło: Trybuna Górnicza

Już niedługo będziesz miał pewność, czy paliwo, które wrzucasz do pieca, aby ogrzać swój dom, spełnia normy jakościowe. Obecnie różnie z tym bywa. Certyfikacja paliw stałych, wydawanie świadectw jakości to jedne z założeń projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Te przepisy są gotowe i jak informuje resort energii, wkrótce trafią pod obrady rządu.

Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, podkreśla, że przepisy zostały już przedstawione na Komitecie Stałym Rady Ministrów, który je przyjął: - Zbudowaliśmy w tej sprawie sojusz z resortami rozwoju i ochrony środowiska - podkreśla.
Nowelizacja będzie dotyczyła przede wszystkim jakości trafiającego na rynek węgla. Będą też jej towarzyszyły projekty rozporządzeń dotyczące metod badania jakości paliw stałych, sposobu pobierania próbek oraz wymagań jakościowych dla paliw stałych.
- Nie ukrywam, że to były trudne w przygotowaniu przepisy. Zgłoszona przez resort rozwoju poprawka do ustawy, wprowadzająca świadectwa jakości paliw stałych, jest zgodna z interesem górniczej branży. Eliminuje ona z rynku węgiel mieszany, do którego nieraz trafiają najgorsze gatunki czy wręcz odpady – mówi wiceminister Grzegorz Tobiszowski.
Po co te świadectwa? Mają potwierdzać jakość i pochodzenie paliwa. Wystawiać je będą przedsiębiorcy sprzedający paliwo. Kontrolą przestrzegania norm zajmie się Inspekcja Handlowa. Przepisy będą dotyczyły paliw przeznaczonych dla gospodarstw domowych i do instalacji o mocy cieplnej mniejszej niż 1 megawat (np. małych źródeł eksploatowanych w sektorze komunalnym).
Nowelizacja zaproponowana przez resort energii jest odpowiedzią na uchwały antysmogowe podejmowane przez samorządy wojewódzkie, w tym śląski i małopolski, oraz kolejne przygotowywane w województwach: mazowieckim, opolskim i łódzkim. Związane one są z zanieczyszczeniem powietrza, które ostatniej, bardzo długiej i mroźnej zimy przekroczyły wielokrotnie normy.
Oprócz określenia norm jakościowych w Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad przepisami dotyczącymi kotłów. Zgodnie w samorządowymi uchwałami, muszą one spełniać surowe normy jakościowe. Zapowiadana regulacja ustawowa przewiduje, że jeżeli do 1 października br. firma wyprodukuje kocioł o klasie niższej niż 5, będzie mogła go sprzedać i zainstalować tylko do połowy 2018 r. Ministerstwo Energii konsultowało już ten projekt i rozważa rozwiązanie, aby użytkownicy więksi niż gospodarstwa domowe, a mniejsi niż wielka energetyka, mogli w odpowiednio certyfikowanych, spełniających normy jakościowe kotłach spalać muły węglowe i flotokoncentraty.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Górnicy oddziału GZL kopalni Janina w Libiążu pozują do zdjęcia przy budynku sztolni szkoleniowej.

Wszechstronni w przodku

Kilka tygodni niesłychanie ciężkiej pracy mają za sobą górnicy oddziału...
W briefingu udział wzięli (od lewej): szef WRDS Marek Zychla, wiceministra Jerzy Kwieciński, wojewody śląski Jarosława Wieczorka i Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Dlaczego Śląsk?

Ponad 17 mld zł przeznaczy rząd do 2023 r. na...
Rada będzie organem doradczym, skupiającym nie tylko teoretyków, ale przede wszystkim osoby z praktycznym doświadczeniem w branży górniczej - wyjaśnia dr inż. Zbigniew Lubosik

Na kłopoty rada specjalistów

Rada Techniczno-Naukowa Polskiej Grupy Górniczej to pomysł na to, jak...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!