• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Inwestycje mają zmniejszyć emisję CO2 i zużycie energii

Fundusze dla przedsiębiorstw i spółdzielni

Umowy zostały podpisane w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach. Fundusz reprezentował prezes Andrzej Pilot.
Autor: ARC/WFOŚIGW
Umowy zostały podpisane w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach. Fundusz reprezentował prezes Andrzej Pilot.
Utworzono: czwartek, 17 sierpnia 2017
Autor: MD
Źródło: Trybuna Górnicza

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wspomagającego gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu trafi do Tychów, Łazisk Górnych, Bytomia, Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór 27 mln zł. 1 sierpnia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowy na dofinansowanie inwestycji, których całkowita wartość wynosi ponad 58 mln zł. Beneficjentami są: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu, Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek z Tarnowskich Gór oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich,
W oparciu o założone projekty zmodernizowanych zostanie prawie 19 km sieci ciepłowniczych, zainstalowanych 110 indywidualnych węzłów cieplnych, termomodernizacji poddane zostaną dwa budynki mieszkalne, a z 9 budynków wielorodzinnych będzię usunięty azbest. Szacuje się, że roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 4 967,28 MG CO2 przy zmniejszeniu zużycia energii 43.242,07 GJ.

Najdroższe Tychy
Najdroższy projekt dotyczy przebudowy sieci ciepłowniczych w Tychach. Jego wartość całkowita to ponad 16,9 mln zł, a kwota dofinansowania to ponad 5,6 mln zł. W jego ramach zmodernizowanych ma zostać 7,73 km sieci ciepłowniczych. Projekt rozpoczął się w kwietniu 2016 r., a jego zakończenie planowane jest na luty 2023 r. Szacuje się, że w wyniku jego realizacji zmniejszenie zużycia energii końcowej wyniesie w skali roku 8 229,59 GJ, a emisja spadnie o 921,72 MG CO2.
Kolejne dwa projekty dotyczą likwidacji grupowych węzłów ciepła. Będą one realizowane w Tychach i Łaziskach Górnych. W przypadku pierwszego z tych miast całkowity koszt oszacowano na ponad 14 mln zł. Kwota dofinansowania przekroczy 6 mln zł. Realizacja tego projektu ma zakończyć się w lutym 2022 r. Dzięki niemu zmodernizowanych zostanie 4,78 km sieci ciepłowniczych i powstanie 81 indywidualnych węzłów ciepła. Inwestycja ta ma spowodować zmniejszenie zużycia energii końcowej o 7 135,70 GJ w skali roku oraz ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 799,20 MG CO2. Projekt realizowany w Łaziskach Górnych będzie warty mniej, bo blisko 5 mln zł. W tym przypadku dofinansowanie wyniesie prawie 2,2 mln zł. Koniec prac zaplanowano na luty 2023 r. W jego efekcie modernizacją zostanie objętych 1,65 km sieci ciepłowniczych oraz powstanie 29 indywidualnych węzłów cieplnych. Ma to przynieść zmniejszenie zużycia energii końcowej o 2 31,78 GJ na rok oraz ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 287,32 MG CO2.

Uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej
Następny z dofinansowanych projektów będzie realizowany w Bytomiu. Jego nazwa to: „Wdrażanie programu ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom – uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej”. Jego wartość to ponad 12 mln zł, a dofinansowanie przekroczy 8 mln zł. Ma się on zakończyć w lutym 2019 r. W jego ramach wybudowane zostanie 4,8 km sieci ciepłowniczych, co ma przełożyć się na zmniejszenie zużycia energii końcowej o 13 778 GJ na rok oraz roczny spadek misji gazów cieplarnianych o 1 618 MG CO2.
Wśród dofinansowanych projektów znalazły się także takie, które są związane z termomodernizacją. Jednym z nich jest „Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację dwóch budynków mieszkalnych w Tarnowskich Górach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek”. Koszt całkowity w tym przypadku określono na ponad 2,5 mln zł. Dofinansowanie wyniesie przeszło 1,3 mln zł i będzie składać się na nie dotacja i pożyczka unijna. Inwestycja ma zakończyć się w grudniu przyszłego roku. Efektem tego projektu będą 2 zmodernizowane energetycznie budynki, których powierzchnia użytkowa wyniesie ponad 4358 m2. Ma się to przełożyć na zmniejszenie zużycia energii końcowej o ok. 2186 GJ w skali roku.
Termomodernizacja, ale również demontaż i utylizacja płyt azbestowo-cementowych mają zostać przeprowadzone w 9 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. Całość inwestycji to ponad 7,3 mln zł. Dofinansowanie wyniesie blisko 4 mln i też będzie się składać z dotacji i pożyczki unijnej. Projekt ma zostać ukończony do końca 2019 r. W sumie w jego ramach termomodernizacją zostaną objętę budynki, których łączna powierzchnia to ponad 30 tys. m2. W ten sposób zmniejszenie zużycia energii końcowej ma wynieść ok. 11.681,00 GJ na rok.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Powinniśmy być radzi, ale też nie zmarnować szans przy podejmowaniu kolejnych wyzwań, których jest jeszcze wiele! - powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podsumowując dotychczasową restrukturyzacje górnictwa

Nowy rozdział debaty o branży

Zbliżający się szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach to dobra okazja,...
Prof. Arkadiusz Mężyk podczas wystąpienia inauguracyjnego zapewnił obecnych na uroczystości o tym, że uczelnia jest dobrze przygotowana do zmian wprowadzonych przez resort nauki i szkolnictwa wyższego

Odśpiewali Gaudeamus

Politechnika Śląska znalazła się na 4. miejscu wśród uczelni technicznych...

W Brukseli o polityce klimatycznej

Rozmowa z KAZIMIERZEM GRAJCARKIEM, koordynatorem Międzyzwiązkowego Zespołu ds. Projektu PRE_COP24....
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!