• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Śląskie gminy przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizują ambitne plany związane z inwestycjami proekologicznymi

W walce ze smogiem wakacji nie ma

roczystość podpisania umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Tychach.Od lewej stoją: Stanisław Gmitruk, dyrektor Funduszy Europejskich w WFOŚiGW, Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW, Andrzej Skowroński, prezes PEC Tychy oraz Jan Suchy, wiceprezes PEC Tychy.
Autor: ARC
roczystość podpisania umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Tychach.Od lewej stoją: Stanisław Gmitruk, dyrektor Funduszy Europejskich w WFOŚiGW, Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW, Andrzej Skowroński, prezes PEC Tychy oraz Jan Suchy, wiceprezes PEC Tychy.
Utworzono: czwartek, 24 sierpnia 2017
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Pomimo faktu, że to okres zimowy najbardziej sprzyja zanieczyszczeniu powietrza przez substancje emitowane z domowych palenisk, w walce z tym zjawiskiem nie ma wakacji. Wszak już od 1 września obowiązywać będzie uchwała antysmogowa Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego. Gminy biorą się więc ostro do pracy.
II etap realizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Jejkowice zakłada likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 25 budynkach, zabudowę 25 proekologicznych źródeł ciepła, w tym 3 pomp ciepła i 4 kotłów opalanych biomasą. Na realizację tego zadania władze gminy pozyskały dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie do 250 tys. zł. Termin zakończenia prac przewidziano na koniec listopada 2017 r.
762 tys. zł dofinansowania na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Buczkowice przeznaczone zostaną na likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 73 budynkach jednorodzinnych oraz w jednym budynku wielorodzinnym, likwidację źródeł ciepła opalanych gazem w 53 budynkach jednorodzinnych i zabudowę 127 proekologicznych źródeł ciepła. Maksymalna wysokość dofinansowania kosztów modernizacji kotłowni wynosi 6 tys. zł. Termin zakończenia realizacji programu zapowiedziano na koniec listopada 2018 r.
Z kolei gmina Pietrowice Wielkie rozpoczyna już V etap programu ograniczenia niskiej emisji, na który otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 200 tys. zł. Tym razem realizowana będzie modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych i obejmie likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 50 budynkach i zabudowę 50 proekologicznych źródeł ciepła. Maksymalna wysokość dofinansowania dla mieszkańców może wynosić w przypadku zabudowy kotłowni 4 tys. zł. Te same środki dotyczą zabudowy pompy ciepła.

Instalacje fotowoltaiczne
W instalacjach fotowoltaicznych bryluje Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej, której zarząd postanowił zmniejszyć emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery stawiając na nowoczesne źródła energii. Dzięki środkom z Funduszu nastąpi zabudowa mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła do centralnego ogrzewania na potrzeby budynku przy ulicy Kłodnickiej 97. Na ten cel przeznaczonych zostanie 272 tys. zł. Pożyczka w kwocie 69 tys. zł udzielona zostanie również prywatnemu przedsiębiorcy na zabudowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Głównej 173 w Ochabach Wielkich. Roczne oszczędności na poziomie 4400 zł przyniesie inna instalacja fotowoltaiczna usytuowana na dachu firmy 3S Data Center w Katowicach. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki wsparciu Funduszu w wysokości prawie 80 tys. zł atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki.
W Wodzisławiu Śląskim działania remontowe prowadzi z kolei Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW. Blisko 34 tys. zł oszczędności przyniesie likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Wałowej 22. Obecnie budynek mieszkalny objęty wnioskiem zasilany jest w ciepło z pieców kaflowych, a docelowo będzie zasilany w ciepło z wymiennikowni, znajdującej się w wydzielonym pomieszczeniu tego budynku. W ramach wniosku Spółdzielnia wykona adaptację pomieszczenia pod zabudowę stacji wymienników ciepła.
- Zakres przedstawiony we wniosku obejmuje: likwidację istniejących źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie przegród budowlanych i wymianę okien i drzwi. Na ten cel spółdzielnia otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie do 477.546 zł – wylicza Krzysztof Krzemiński, rzecznik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Koniec z azbestem
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach przebuduje wodociąg w ulicach: Junaków, Fabryczna, Jędrzejowskiej, Dzwonkowa. Istniejąca sieć azbestowo-cementowa charakteryzuje się niskimi parametrami fizycznymi oraz częstymi awariami. Ponadto nie zapewnia dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach zadania zaplanowano budowę sieci wodociągowej o całkowitej długości 797,2 mb oraz 33 sztuk przepięć wodociągowych.
Na to zadanie Fundusz przeznaczył w formie pożyczki 247.604 zł. Nie wypada w tym miejscu pominąć informacji o tym, że tyski PEC nie ustaje w pozyskiwaniu kolejnych funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wspierającego gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Do prawie 12 mln zł otrzymanych z początkiem sierpnia br. PEC dorzuca kolejną znaczącą kwotę. Oto bowiem podpisana została umowa z WFOŚiGW na likwidację kotłowni Wilkowyje w Tychach. Wartość dofinansowania wyniosła 9 mln zł, a koszt całego przedsięwzięcia zamyka się kwotą 14 mln zł. Oprócz PEC w Tychach kolejne trzy gminy otrzymały również wsparcie finansowe przeznaczone na demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych. Są to Czeladź, Cisna oraz Popowo. W wyniku dofinansowania katowickiego WFOŚiGW w kwocie ponad 250 tys. zł unieszkodliwionych zostanie prawie 300 t tej niezwykle szkodliwej substancji.
Ciekawym projektem błysnęli w Pilchowicach. Do końca czerwca 2018 r. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy powstanie nie lada atrakcja w postaci miniogrodu botanicznego, podzielonego na sześć zasadniczych części: ogródek wiejski przy atrium, trzy miniarboreta, ogród japoński przy placu zabaw, ogród górski przy placu zabaw. Na obszarze około 0,06 ha wnioskodawca planuje nasadzić ok. 168 sztuk roślin różnych gatunków! W tym celu zakupione zostaną sadzonki krzewów i drzewek, bylin, cebulek, materiał pomocniczy, niezbędny do dokonania nasadzeń oraz tabliczki informacyjne opisujące posadzone rośliny. Co warte podkreślenia, zagospodarowania terenu, nasadzeń i prac wykończeniowych dokonają uczniowie wraz z nauczycielami przyrody. Oni też wzięli na siebie trud pielęgnacji ogrodu w ramach zajęć pozalekcyjnych z przyrody.
Warto podkreślić, że projekt „Zielono żyj – miniogród botaniczny przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Żernicy”, na każdym swoim etapie będzie kładł nacisk na edukację uczniów, wspomaganie ich w procesie zdobywania nowych umiejętności i praktycznej wiedzy o środowisku. Dofinansowanie Funduszu wyniosło w tym przypadku 1894 zł.

W Mysłowicach zieleń, w Katowicach szkolenia
Usytuowany w centrum Mysłowic Park Zamkowy, wpisany do rejestru zabytków, zyska nowe rośliny. W ramach planowanych nasadzeń zostanie posadzonych 390 szt. roślin, w tym 32 szt. drzew, 281 szt. krzewów i 77 szt. bylin. Na realizację tego przedsięwzięcia Fundusz przeznaczył 39 tys. zł. Prace potrwają do 6 listopada 2017 r.
W Katowicach Fundacja Napraw Sobie Miasto zrealizuje program edukacyjny ukierunkowany na lokalnych liderów alarmów smogowych z województwa śląskiego. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji 30 aktywistów lokalnych alarmów smogowych dzięki zorganizowaniu cyklu seminariów na temat systemu społecznej oceny lokalnej polityki antysmogowej. W ramach wykładów połączonych z panelami dyskusyjnymi uczestnicy dowiedzą się m.in.: czym można legalnie palić w polskich piecach, co oznacza 5 klasa pieca, jak prezentuje się rynek węgla w Polsce, a także jak wygląda teoria i praktyka podłączania do sieci gazowej i ciepłowniczej. Przedstawione zostaną również dobre praktyki stosowane w Czechach i na Słowacji oraz zagadnienia poprawy efektywności energetycznej budynków. Dodatkowo w trakcie paneli dyskusyjnych lokalni liderzy opinii wymienią się doświadczeniami z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej m.in. przy wykorzystaniu mediów tradycyjnych i społecznościowych.
Efektem działań będzie wypracowanie materiałów pokonferencyjnych stanowiących swoisty poradnik dobrych praktyk dla lokalnych alarmów smogowych. Program potrwa do końca 2017 r. i zostały wsparte przez Fundusz kwotą 16.700 tys. zł.
Na koniec dobra informacja dla najmłodszych. Ponad 150 dzieci z Sosnowca, Psar i Pawłowic skorzysta z wyjazdu w ramach programu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży. Dofinansowanie Funduszu w tym przypadku wyniosło prawie 40 tys. zł.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
W wyniku wybchu metanu, który miał miejsce w grudniu 2018 r., w kopalni CSM życie straciło 13 górników, w tym 12 Polaków

Poszli po ciała górników

Czescy ratownicy górniczy weszli w miniony poniedziałek,15 kwietnia, do otamowanej...
W trakcie konferencji w Stonawie szefowie OKD i służb ratowniczych przedstawili plan penetracji wyrobiska, w którym zginęło 13 górników

Akcję przeprowadzą czescy ratownicy

Wiele wskazuje na to, że jeszcze w kwietniu czescy ratownicy...
Zdaniem Grzegorza Tobiszowskiego, wiceministra energii, inicjatywa Coal Regions in Transition to historyczna szansa dla Śląska na zbudowanie silnego przemysłowego regionu

Jaki będzie Śląsk w 2030 roku?

Jak będzie wyglądał region za 10 lat? Na rozwój jakich...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!