• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

KOSZYK
Koszyk jest pusty
Zysk wysokości 1,5 mld zł i gwarancja bezpieczeństwa energetycznego kraju

Dwa lata podsumowane

Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii przez ponad godzinę prezentował w Rudzie Śląskiej program dla górnictwa, strategię energetyczną kraju oraz bieżącą sytuację w górnictwie węgla kamiennego
Autor: Maciej Dorosiński
Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii przez ponad godzinę prezentował w Rudzie Śląskiej program dla górnictwa, strategię energetyczną kraju oraz bieżącą sytuację w górnictwie węgla kamiennego
Utworzono: czwartek, 07 września 2017
Autor: Aldona Minorczyk-Cichy
Źródło: Trybuna Górnicza

Górnictwo było tematem specjalnej sesji Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej. 5 września właśnie tam Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, oraz prezesi Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej podsumowali pierwsze półrocze 2017 r. w górnictwie. W swoich wystąpieniach odnieśli się do sytuacji branży w momencie tworzenia Ministerstwa Energii w 2015 r., przypominając, że sekor generowł wówczas stratę w wysokości 4,5 mld zł.

- Mój udział w tej sesji to domknięcie pewnego etapu w branży i informacja o tym, co nas czeka w niedalekiej przyszłości – podkreślił Grzegorz Tobiszowski

Kiedy tworzono Ministerstwo Energii spółki były na progu bankructwa. Łączne zobowiązania sektora wynosiły 13 mld zł. Sytuację opisał dokładnie raport Najwyższej Izby Kontroli (za lata 2007-2015). Wytknął zaniechania i niedopatrzenia, brak działań, które mogłyby wyeliminować takie błędy jak niska wydajność, zbyt wysokie zatrudnienie, nieefektywny system wynagradzania.

- Zapewniliśmy środki finansowe na wypłaty i barbórki w Kompanii Węglowej i JSW. Znowelizowana została ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego – mówił wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom do końca 2018 r. wydłużono możliwość zbywania kopalń i ich części do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, zaś 1 maja 2016 r. rozpoczęła działalność Polska Grupa Górnicza. Zespolono kopalnie. Zakłady wydobywcze wchodzące w skład KHW włączono do PGG. Zrestrukturyzowano JSW, zawarto porozumienie z obligatariuszami i pozyskano środki na inwestycje zwiększające wydajność kopalń. Nakłady inwestycyjne na branżę węgla kamiennego do 2020 r. wyniosą 7,2 mld zł.

Podczas sesji w Rudzie Śląskiej przedstawiono także projekty programu dla górnictwa oraz polityki energetycznej kraju.

Na sali obecni byli przedstawiciele wszystkich zarządów firm węglowych oprócz LW Bogdanki, wojewoda śląski, prezydenci i burmistrzowie śląskich miast, parlamentarzyści, samorządowcy i związkowcy górniczy. 

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Akcja ratownicza w ruchu Zofiówka zakończyła się po jedenastu dobach. W działania było zaangażowanych blisko 2500 osób

Średnie trzęsienie ziemi

Komisja, która bada przyczyny i okoliczności majowej katastrofy w ruchu...
- Chcemy pokazać, że o środowisku powinniśmy rozmawiać ponad podziałami. Wśród gości zaproszonych na konferencję są związkowcy z całego świata – podkreśla Kazimierz Grajcarek, koordynator Międzyzwiązkowego Zespołu ds. Projektu PRE_COP24

Polska droga do czystego środowiska

Konferencja, która odbędzie się pod hasłem Polska droga do czystego...
Po prezentacji programu rewitalizacji terenów dawnej kopalni Krupiński podpisano siedem listów intencyjnych z partnerami, którzy chcą realizować innowacyjne projekty w Suszcu oraz umowę o współpracy z Uniwersytetem w Chemnitz

Krupiński będzie przykładem

Tysiące miejsc pracy opartych na innowacyjnym przemyśle to część programu...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!