• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Rozmowa z Andrzejem Pilotem, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Czystsze powietrze i Zielone Pracownie

Uczestnicząc w uroczystych otwarciach Zielonych Pracowni przekonałem się, że przełamują stereotyp nauczyciel - książka - uczeń - mówi Andrzej Pilot
Autor: ARC
Uczestnicząc w uroczystych otwarciach Zielonych Pracowni przekonałem się, że przełamują stereotyp nauczyciel - książka - uczeń - mówi Andrzej Pilot
Utworzono: sobota, 13 stycznia 2018
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Jak ocenia pan realizację zadań w zakresie poprawy jakości powietrza w województwie śląskim?
Miniony rok był przełomowy w walce z niską emisją, ponieważ Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę antysmogową. Wcześniej brakowało takiego rozwiązania, które nakłada obowiązek na mieszkańców, jeżeli chodzi o wymianę starych pieców. Dzięki rozporządzeniu ministra energi, Polska Grupa Górnicza przestała wprowadzać do obrotu rynkowego muły i flotokoncentraty, czyli paliwa najbardziej szkodliwe i przyczyniające się do powstawania smogu. Cieszę się, że dzięki wsparciu arcybiskupa Wiktora Skworca kampania informacyjna o szkodliwości smogu dociera do mieszkańców regionu. WFOŚiGW uzyskał nowe narzędzia wsparcia inicjatyw antysmogowych. 
W poprzednich latach nasze programy ograniczenia niskiej emisji adresowane były do samorządów gminnych i z dofinansowania w latach 2003-2016 skorzystało 81 gmin, czyli prawie połowa w województwie śląskim. Teraz mamy możliwość wsparcia samorządów i osób fizycznych. Gdy w 2015 r. rozpoczynaliśmy pilotażowo program wymiany „kopciuchów” na nowoczesne kotły, wpłynęło 1,5 tys. wniosków. A w tym roku do programu SMOG STOP zgłoszono prawie 5 tys. wniosków. Z tego ok. 3800 beneficjentów otrzymało już dofinansowanie. Program SMOG STOP nie jest jedynym programem poświęconym walce ze smogiem, w 2017 r. Fundusz skierował do gmin około 26 mln zł na zwalczanie niskiej emisji w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Czy w związku z utworzeniem programu skierowanego bezpośrednio do mieszkańców należało zmienić zasady działania Funduszu?Utworzyliśmy Zespół do spraw obsługi klientów indywidualnych. Mamy doradców energetycznych pomagających w przygotowaniu i złożeniu wniosków. W maju, gdy rozpoczynaliśmy nabór do programu SMOG STOP, pod naszą siedzibą w Katowicach stała 300 m kolejka ludzi, którzy nie wierzyli, że kolejność składania dokumentów nie ma znaczenia. Zareagowaliśmy błyskawicznie na zasadzie „wszystkie ręce na pokład” i uruchomiliśmy wtedy 17 stanowisk przyjmowania wniosków. Sukcesem tego roku jest także uruchomienie linii kredytowej. Będą to pożyczki połączone z dotacją. Podpisaliśmy umowy z Bankiem Ochrony Środowiska i Krakowskim Bankiem Spółdzielczym. W ramach współpracy banki będą udzielały preferencyjnych pożyczek połączonych z drobnym dofinansowaniem. Pożyczki te są przeznaczone dla klientów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych. Dzięki nim pożyczkobiorca będzie mógł m.in. przeprowadzić termomodernizację budynku mieszkalnego, wymienić źródło ciepła czy dokonać przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Na obsługę linii kredytowej Fundusz przeznaczył 8 mln zł, które stanowią wkład do pożyczki i 1,6 mln zł stanowiące środki do wsparcia dofinansowaniem.

Elementami kompleksowej walki o czyste powietrze dla województwa śląskiego są programy unijne, w tym Program Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego Fundusz zawiera umowy z potencjalnymi beneficjentami. Jakie jest zainteresowanie tymi środkami?
Tauron Ciepło otrzyma ponad 141 mln unijnych funduszy na modernizację 855 węzłów cieplnych i prawie 100 km sieci ciepłowniczej w Będzinie, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Katowicach Sosnowcu, Czeladzi, Siemianowicach Śląskich i Świętochłowicach. Podpisaliśmy 14 umów z tą firmą na dofinansowanie projektów efektywnej dystrybucji ciepła w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji, czyli Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Unijne środki przyczynią się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji także w mniejszych zakładach, m.in. w Łaziskach i bytomskim PEC. Łącznie 27 projektów ma zapewnione dofinansowanie z Działania 1.7. na kwotę 556 mln zł. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wspiera również działania mające na celu termomodernizacę budynków, dzięki czemu poprawia się efektywność energetyczna. Głównymi beneficjentami są spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty. 90 projektów otrzymało wsparcie na łączną kwotę 163 mln zł, w tym 105 mln zł to pieniądze z Unii Europejskiej. W ramach tego działania rozstrzygnęliśmy już cztery konkursy. Dofinansowanie projektów połączone jest z pożyczką, przy czym premia termomodernizacyjna wynosi od 25 do 45 proc. Gmina Piekary Śląskie w swojej wieloletniej prognozie finansowej zabezpieczyła 50 mln zł właśnie na wkład własny i spłatę pożyczki na termomodernizację 74 budynków wspólnot mieszkaniowych. W ramach tego programu wsparcie Funduszu zagwarantowano dla 90 wniosków, w tym aż 74 z Piekar Śląskich.

Rok 2017 obfitował również w liczne działania z zakresu edukacji ekologicznej, a dokładnie chodzi o flagowy konkurs WFOŚiGW pod nazwą Zielone Pracownie. Ile ich do tej pory otwarto?Już 95 szkół w województwie śląskim otrzymało w ciągu ostatnich trzech lat pieniądze z WFOŚiGW na poprawę warunków edukacji ekologicznej. Dzięki innowacyjnym konkursom powstało 95 doskonale wyposażonych Zielonych Pracowni, które służą nie tylko uczniom, ale także często są wykorzystywane przez społeczność lokalną. Gdy rozpoczynaliśmy projekt dotyczący Zielonych Pracowni, nie sądziliśmy, że odbiór społeczny będzie tak duży. Okazało się, że już na wstępnym etapie przygotowania do naszych konkursów lokalne społeczności integrują się, żeby opracować dobry projekt i uzyskać dotację na jego realizację. To wymaga zaangażowania nauczycieli i Rady Rodziców oraz ich współpracy z samorządami. Przy realizacji zwycięskich projektów pomagają rodzice uczniów. A później z różnorodnych zajęć i spotkań organizowanych w nowoczesnych Zielonych Pracowniach korzystają ludzie w różnym wieku, ponieważ służą one nie tylko uczniom. I co cieszy nas szczególnie - w wielu szkołach udało się wyposażyć pracownię, wyprzedzając wejście w życie reformy oświaty do tych szkół, które nie były przygotowane organizacyjnie do nauczania biologii, geografii, chemii czy fizyki. W konkursach prowadzonych w ramach programu edukacji ekologicznej WFOŚiGW w Katowicach szkoły mogą wygrać nagrody rzeczowe i finansowe. Zainteresowanie tą specyficzną rywalizacją rośnie. W pierwszej edycji konkursów Zielona Pracownia wpłynęło 50 wniosków, w drugiej było ich 100, a w trzeciej – rozstrzygniętej wiosną 2017 r. – aż 160. Wsparcie dla 95 szkół przekroczyło 3 mln 200 tys. zł, w tym w formie dotacji 2 mln 800 tys. zł. Uczestnicząc w uroczystych otwarciach Zielonych Pracowni przekonałem się, że przełamują stereotyp nauczyciel – książka - uczeń. Te pracownie mają multimedialne tablice, kamery, mikroskopy, laptopy z nowoczesnym oprogramowaniem i wiele innych urządzeń do efektywnego przekazywania wiedzy. Służą nie tylko do nauki biologii, ekologii, ale także chemii, fizyki, geografii i geologii. Można w nich nowoczesnymi, interaktywnymi metodami prezentować różne zagadnienia znajdujące się w podstawie programowej i nie tylko. Cieszę się, że konkurs Zielonych Pracowni tak pozytywnie przyjął się w naszym regionie.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Prezes JSW Daniel Ozon (po prawej) docenił postawę ratowników z CSRG w czasie akcji w ruchu Zofiówka i złożył podziękowania prezesowi Stacji dr. inż Piotrowi Buchwaldowi.

Smutne, ale ważne doświadczenia

Minął rok od katastrofy w ruchu Zofiówka. Te 12 miesięcy...
Ratownicy z CSRG w Bytomiu z zespołami austriackimi i niemieckimi wzięli udział we wspólnych ćwiczeniach w Alpach

Wspólne ćwiczenia

Polska ekipa ratowników z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu...
Polskim uczeloniom, a szczególnie tym o profilu górniczym, coraz trudniej zachęcić młodych ludzi do studiowania

Miał być renesans, a jest odwrót?

Chętnych do studiowania górnictwa brakuje, a to błąd. W tym...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!