• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Ministerstwa energii i środowiska przygotowały prawo, dzięki któremu mamy mieć lepsze powietrze

Walka o zdrowszy oddech

Walka o dobrą jakość powietrza w Polsce trwa od wielu lat. Krajowy Program Ochrony Powietrza, przygotowany w Ministerstwie Środowiska, pokazuje co należy robić żeby było ono lepsze w naszym kraju
Autor: Bartłomiej Szopa
Walka o dobrą jakość powietrza w Polsce trwa od wielu lat. Krajowy Program Ochrony Powietrza, przygotowany w Ministerstwie Środowiska, pokazuje co należy robić żeby było ono lepsze w naszym kraju
Utworzono: sobota, 13 stycznia 2018
Autor: Aldona Minorczyk-Cichy
Źródło: Trybuna Górnicza

W Polsce za jakość powietrza odpowiada niska emisja (blisko 90 proc. zanieczyszczeń), w tym spalanie śmieci i słabej jakości paliw w domowych, często przestarzałych piecach, oraz transport, szczególnie na terenie dużych miast. Aby naprawić tę sytuację, powstał Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP). To dokument przygotowany w Ministerstwie Środowiska. Wskazuje kompleksowe działania, które są niezbędne, by poprawić jakość powietrza w Polsce.

Skala zanieczyszczenia powietrza uzależniona jest także od lokalnych uwarunkowań związanych z gęstością zabudowy, ukształtowaniem terenu i warunkami klimatycznymi. Szczególne znaczenie ma nieodpowiednie planowanie przestrzenne, przyczyniające się do blokowania naturalnych korytarzy napowietrzających w centrach miast.

Wiele resortów i pomysłów
- Koordynujemy działania wielu resortów w obszarach legislacji, finansowania oraz budowania świadomości problemu smogu i rozwiązań gotowych dla Polaków – podkreśla Paweł Sałek, szef Komitetu Sterującego ds. KPOP.

Zgodnie z KPOP minister środowiska wyszedł z inicjatywą rozpoczęcia niezbędnych prac legislacyjnych. Do ministra energii zwrócił się o określenie standardów dla paliw stałych ze względu na rodzaj i wielkość instalacji spalania paliw, a do ministra rozwoju z prośbą wprowadzenia standardów emisyjnych dla kotłów, w szczególności na paliwa stałe dla sektora bytowo-komunalnego.

Dzięki przyjętym przepisom ws. jakości kotłów używanych w domach od lipca 2018 r., w sprzedaży dostępne będą tylko kotły, które spełniają najwyższe standardy emisyjne.

Na Radę Ministrów zostały również przekazane przez Ministerstwo Energii projekty przepisów dotyczących jakości paliw używanych w domowych kotłach (projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wraz z rozporządzeniami).

- Założeniem rządu jest doprowadzenie do tego, aby w dobrym kotle było spalane dobre paliwo – dodaje Paweł Sałek, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Niższa emisja, tańszy prąd
W resorcie środowiska zakończyły się także prace legislacyjne dotyczące wdrożenia unijnej dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (tzw. dyrektywa MCP). Dotyczy to obiektów o mocy od 1 do 50 MW.

Sejm w grudniu 2017 r. przyjął nowelizację ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska. Wprowadza ona rozwiązania związane z poprawą jakości prowadzonych pomiarów zanieczyszczeń powietrza na terenie kraju.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Weszło ono w życie 30 grudnia 2017 r. Celem tych zmian jest wprowadzenie taryf z niższymi cenami i stawkami opłat w godzinach nocnych dla gospodarstw domowych.

Elementem koniecznym do poprawy jakości powietrza w Polsce jest wsparcie finansowe. W latach 2015-2017 ze środków finansowych NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy wypłacono ponad 2 mld zł na działania poprawiające jakość powietrza, w tym ok. 1,7 mld zł na rozbudowę sieci ciepłowniczych i przyłączania do nich gospodarstw domowych. W sumie, do 2020 r. na działania poprawiające jakość powietrza resort środowiska przeznaczy ok. 10 mld zł.

Autobusy na prąd
Prawodawstwo unijne przewiduje poziomy alarmowe ze względu na ochronę zdrowia ludzi wyłącznie dla trzech substancji tj. dwutlenku azotu, dwutlenku siarki oraz ozonu. Nie przewiduje natomiast poziomu alarmowego dla pyłu PM10. Poszczególne państwa członkowskie, jeżeli podejmują taką decyzję, ustalają go indywidualnie. Wprowadzony w Polsce, nieobligatoryjny w prawie UE, poziom alarmowy i informowania dla pyłu PM10 ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego.

- Problem zanieczyszczenia powietrza wynika także z emisji spalin przez środki komunikacji. Dlatego konieczne jest zwiększenie liczby ekologicznych pojazdów osobowych i autobusów w polskich miastach – zauważa Paweł Sałek.

W ramach działań na rzecz rozwoju elektromobilności resort środowiska przeznaczy m.in. ponad 2 mld zł na zakup ok. tysiąca innowacyjnych autobusów bezemisyjnych. Środki zapewni NFOŚiGW w ramach Programu realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Bezemisyjny Transport Publiczny” (BTP).

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Prezes Piotr Buchwald wręczył wybranym osobom m.in. kordziki górnicze. Były to wyróżnienia przyznane przez bytomską jednostkę

Podziękowania dla środowiska ratowniczego

Z okazji zbliżającego się dnia św. Barbary - górniczej patronki...
W konkursie „Pracuję bezpiecznie” zwyciężył Łukasz Nowak z kopalni Murcki-Staszic (trzeci od lewej). Drugie miejsce zajął Krzysztof Grzebieniowski reprezentujący kopalnię Bolesław Śmiały (pierwszy z lewej), a ostatnie miejsce na podium wywalczył Mariusz Gonsior z ruchu Rydułtowy kopalni ROW (pierwszy od prawej). Nagrody wręczyli im: wiceprezes PGG Piotr Bojarski (drugi od lewej), dyrektor naczelny GIG prof. Stanisław Prusek (trzeci od prawej) oraz wiceprezes WUG Piotr Wojtacha (drugi od prawej).

Wiedza budząca wielki podziw

Łukasz Nowak z Działu Wentylacji kopalni Murcki-Staszic na pewno będzie...
W imieniu organizatorów karczmy gości uroczystości przywitali Grzegorz Wacławek, prezes Węglokoksu Kraj oraz Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Sezon karczem rozpoczęty!

Hucznie i w doborowym gronie w sobotni wieczór, 17 listopada,...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!