• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

5 mld zł na wsparcie zamykanych kopalń - jest zgoda Komisji Europejskiej

Pomoc notyfikowana

jeszcze w 2016 r. KE zaakceptowała program naprawczy polskiego górnictwa, który zakładał wydanie na jego restrukturyzację do końca 2018 r. 8 mld zł. Pieniądze te miały być przeznaczone głównie na osłony socjalne dla górników i likwidację majątku. Na zdjęciu likwidowana kopalnia Kazimierz-Juliusz
Autor: Maciej Dorosiński
jeszcze w 2016 r. KE zaakceptowała program naprawczy polskiego górnictwa, który zakładał wydanie na jego restrukturyzację do końca 2018 r. 8 mld zł. Pieniądze te miały być przeznaczone głównie na osłony socjalne dla górników i likwidację majątku. Na zdjęciu likwidowana kopalnia Kazimierz-Juliusz
Utworzono: czwartek, 15 lutego 2018
Autor: Aldona Minorczyk-Cichy
Źródło: Trybuna Górnicza

Komisja Europejska 8 lutego zatwierdziła wart 5 mld zł, czyli ponad 1 mld euro, program wsparcia dla zamykanych kopalń. Zabiegał o to polski rząd. KE uznała, że potencjalne zaburzenia konkurencji w wyniku pomocy publicznej będą ograniczone. Jak TG pisała tydzień temu, pomoc ta dotyczy zagospodarowania majątku, a konkretnie terenów pogórniczych, które są w Spółce Restrukturyzacji Kopalń.

- Wynegocjowaliśmy możliwość pomocy po 2018 r. ze środków Skarbu Państwa dla kopalń, które trafiły do SRK przed końcem 2018 r. - poinformował Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Z kolei jego zastępca Grzegorz Tobiszowski dodaje, że zaakceptowane zapisy to krok ku zmodernizowanej i stabilnej branży węgla kamiennego.

- To także dowód na efektywną współpracę z KE i naszymi partnerami z Europy. Teraz możliwe jest kontynuowanie działań restrukturyzacyjnych do roku 2023, a nie jedynie do 2018 - dodaje.

Przypominamy, że jeszcze w 2016 r. KE zaakceptowała program naprawczy polskiego górnictwa, który zakładał wydanie na jego restrukturyzację do końca 2018 r. 8 mld zł. Pieniądze te miały być przeznaczone głównie na osłony socjalne dla górników i likwidację majątku.

Jak informował minister energii Krzysztof Tchórzewski, to nie wystarczy i strona polska wniosła do KE o notyfikację wartej 5 mld zł dalszej pomocy na restrukturyzację górnictwa w latach 2019-2023, aby zamknąć ten proces przemian. KE uznała, że planowana przez Polskę pomoc nie naruszy znacząco konkurencji na rynku.

Decyzja KE dopuszcza działania mające na celu złagodzenie skutków zamykania zakładów górniczych, przez m.in. udzielanie wsparcia finansowego pracownikom, którzy stracili lub stracą w związku z zamknięciem swoją pracę. Dopuszczalna pomoc państwa może w tym wypadku objąć odprawy, dodatki kompensacyjne do emerytur oraz świadczenia socjalne, które będzie można wypłacać do 2023 r.

Wsparcie finansowe państwa obejmie też działania mające zabezpieczyć szyby kopalniane i wyrobiska górnicze, dotyczące likwidacji infrastruktury kopalń, naprawy skutków oddziaływania wydobycia na środowisko oraz rekultywacji terenów pokopalnianych po zamknięciu.

W Programie dla górnictwa węgla kamiennego do 2030 r., łączne zapotrzebowanie górnictwa na dotację budżetową w latach 2016-2018 oszacowano na niemal 4 mld zł, z czego ok. 2,2 mld zł to koszty redukcji zdolności produkcyjnych, a ok. 1 mld zł - koszty roszczeń pracowniczych.

Z zapisów tego przyjętego niedawno programu wynika, że w ub. roku górnictwo wykorzystało niespełna 1,5 mld zł dotacji budżetowej. Podobną kwotę zaplanowano w budżecie na 2018 r.

Zgodnie z przyjętym przez rząd programem łączna maksymalna wartość pomocy publicznej dla sektora górniczego w latach 2016-2018 to ponad 7,2 mld zł, z czego ok. 3,3 mld zł to koszty redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, a prawie 2,4 mld zł - koszty roszczeń pracowniczych (w tym 2,1 mld zł - osłony socjalne).

Na 2018 r. przewidziano pomoc publiczną dla branży o wartości ponad 2,6 mld zł, z czego 1,2 mld zł to koszt redukcji zdolności produkcyjnych, a ok. 1,1 mld zł - roszczenia pracownicze, głównie urlopy górnicze. Na taką pomoc zgodziła się KE, notyfikując w 2016 r. polski program dla górnictwa.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Prezes Piotr Buchwald wręczył wybranym osobom m.in. kordziki górnicze. Były to wyróżnienia przyznane przez bytomską jednostkę

Podziękowania dla środowiska ratowniczego

Z okazji zbliżającego się dnia św. Barbary - górniczej patronki...
W konkursie „Pracuję bezpiecznie” zwyciężył Łukasz Nowak z kopalni Murcki-Staszic (trzeci od lewej). Drugie miejsce zajął Krzysztof Grzebieniowski reprezentujący kopalnię Bolesław Śmiały (pierwszy z lewej), a ostatnie miejsce na podium wywalczył Mariusz Gonsior z ruchu Rydułtowy kopalni ROW (pierwszy od prawej). Nagrody wręczyli im: wiceprezes PGG Piotr Bojarski (drugi od lewej), dyrektor naczelny GIG prof. Stanisław Prusek (trzeci od prawej) oraz wiceprezes WUG Piotr Wojtacha (drugi od prawej).

Wiedza budząca wielki podziw

Łukasz Nowak z Działu Wentylacji kopalni Murcki-Staszic na pewno będzie...
W imieniu organizatorów karczmy gości uroczystości przywitali Grzegorz Wacławek, prezes Węglokoksu Kraj oraz Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Sezon karczem rozpoczęty!

Hucznie i w doborowym gronie w sobotni wieczór, 17 listopada,...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!