• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Samorządy nie chcą zakazywać ogrzewania węglem. Zachęcają, aby spalano węgiel dobrej jakości

Miliony na walkę z niską emisją

Dzięki wymianie starych, nieekologicznych palenisk oraz podłączaniu osiedli do centralnych magistrali ciepłowniczych rośnie szansa, że takie widoki będą na Śląsku coraz rzadsze.
Autor: ARC/Jarosław Galusek
Dzięki wymianie starych, nieekologicznych palenisk oraz podłączaniu osiedli do centralnych magistrali ciepłowniczych rośnie szansa, że takie widoki będą na Śląsku coraz rzadsze.
Utworzono: czwartek, 15 lutego 2018
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Kolejne gminy województwa śląskiego przyłączają się do walki z niską emisją. W Czeladzi, Rudzie Śląskiej i Mikołowie wdrażane są projekty mające na celu wymianę starych, nieekologicznych palenisk domowych oraz podłączanie osiedli do centralnych magistrali ciepłowniczych.

Znacznie wzrośnie dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne w Czeladzi. Decyzję podjęli jednogłośnie czeladzcy radni na jednej z ostatnich zeszłorocznych sesji. Kwoty dofinansowania na poszczególne formy ekologicznych instalacji wzrosły z 1000 zł do 2000 zł, a w niektórych przypadkach, przy zastosowaniu pompy ciepła, nawet do 4000 zł. W ciągu trzech minionych lat władze Czeladzi udzieliły dofinansowania do ponad 300 złożonych wniosków.

- Mam nadzieję, że podwyższenie dofinansowania jeszcze bardziej niż dotychczas zachęci mieszkańców do wymiany palenisk węglowych na ekologiczne. To kolejne nasze działanie, aby poprawić jakość powietrza w naszym mieście. Niemniej nadal apeluję do mieszkańców posiadających paleniska węglowe - nie trujcie siebie i innych, palcie dobrym jakościowo węglem, nie spalajcie żadnych śmieci ani malowanego drewna - podkreśla burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec.

Samorząd nie ma zamiaru zakazywać palenia w piecach węglem. Zachęca jednak, aby spalano węgiel dobrej jakości. Mieszkańcy miasta będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat efektywnego spalania tego surowca dzięki specjalnym ulotkom, które będą kolportowane na osiedlach.

Elektrociepłownie mają pierwszeństwo
W Rudzie Śląskiej realizowana jest umowa w ramach Poddziałania 1.7.2. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego, na dofinansowanie projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła”. Podpisali ją prezes zarządu spółki Węglokoks Energia ZCP w Rudzie Śląskiej Jerzy Warmuziński oraz prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot. Umowa zakłada wybudowanie 2,74 km sieci ciepłowniczej. Koszt całkowity projektu wynosi ponad 4,5 mln zł. Wydatki kwalifikowalne stanowią kwotę około 3,7 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie - ponad 3,1 mln zł. Dzięki realizacji projektu zainstalowanych zostanie również 39 indywidualnych węzłów cieplnych. Finał inwestycji zbliża się wielkimi krokami. Ma być gotowa już w listopadzie br. Wówczas oddany zostanie do użytku 10-kilometrowy rurociąg, służący do przesyłu ciepła z elektrociepłowni w Zabrzu do Bytomia. Dotychczas zainstalowano ok. 5 km rur. Co warte podkreślenia, do budowy połączenia wykorzystywana jest również bezwykopowa metoda mikrotunelowania. Pozwoli to m.in. na ograniczenie ingerencji w środowisko i ułożenie przewodów pod ziemią w tych miejscach, w których występuje kolizja z innymi elementami infrastruktury. Tą metodą budowane są m.in. odcinki pod szlakami kolejowymi, torami tramwajowymi, rzeką Bytomką, jak również drogą krajową nr 88. Najdłuższy z zaplanowanych do wykonania odcinków w tej technologii liczy blisko 200 m. Koszt realizacji inwestycji to ok. 60 mln zł. Inwestycja stanowi element ogromnego przedsięwzięcia, czyli budowy elektrociepłowni w Zabrzu, który realizuje koncern Fortum. Projekt pochłonie ok. 870 mln zł. Jest to obecnie największa inwestycja sieciowa spółki Fortum w Polsce. Pozwoli na zaopatrzenie w energię cieplną 70 tys. zabrzańskich i bytomskich gospodarstw domowych. Nowy zakład ciepłowniczy będzie miał moc cieplną 145 MW i elektryczną 75 MW. Roczna produkcja wyniesie około 730 GWh ciepła i 550 GWh energii elektrycznej. Co najważniejsze - umożliwi zastąpienie wyeksploatowanych jednostek węglowych, które obecnie działają jeszcze w Zabrzu i w Bytomiu.

Rybnik wiedzie prym
Nadal bardzo aktywny w walce ze smogiem jest Rybnik. Aż 66 dotacji uzyskali mieszkańcy tego miasta w ramach programu Smog Stop, którego rozstrzygnięcie ogłosił katowicki WFOŚiGW. W ramach programu o udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogły ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, deklarujące zmianę sposobu ogrzewania na ekologiczne. Godny podkreślenia jest fakt, że w sumie udzielono 804 dotacji, a zatem Rybnik otrzymał ich nieco ponad 8 proc. Jest to najlepszy wynik wśród gmin województwa.

- Bardzo się cieszę z aktywności mieszkańców gmin naszego subregionu, zwłaszcza Rybnika, w zakresie chęci pozyskiwania dotacji na inwestycje poprawiające jakość powietrza. Duża liczba przyznanych rybniczanom dotacji na poziomie województwa to jednocześnie dowód na skuteczność działań podejmowanych przez miasto. Działania te z jednej strony poprzez kampanie informacyjne zwiększają świadomość mieszkańców o zagrożeniach związanych ze smogiem, z drugiej zaś mobilizują - dzięki efektywnemu programowi wsparcia – do podejmowania inwestycji polegających przede wszystkim na zmianie sposobu ogrzewania - podkreślił prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Gwoli uzupełnienia należy dodać, że WFOŚiGW w Katowicach dofinansuje więcej zadań w ramach programu Smog Stop, do którego nabór prowadzony był w maju ub.r. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogły ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, deklarujące zmianę sposobu ogrzewania na ekologiczne. Zgodnie z ogłoszoną w październiku 2017 r. decyzją Fundusz przyznał w ramach programu dofinansowanie inwestycjom najbardziej ekologicznym, dotyczącym zmiany paliwa węglowego na olej, gaz lub biomasę. Pod koniec grudnia ubiegłego roku zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych zgłoszonych przedsięwzięć i zatwierdził listę zadań przewidzianych do dofinansowania w br. Na liście tej znajdują się 3053 osoby, których wnioski przeszły pozytywną ocenę. Lista obejmuje zadania polegające na modernizacji źródła ciepła oraz instalacji c.o. Zgodnie z regulaminem osoby, które znalazły się na liście, muszą wykonać inwestycję do końca maja br. Pozostały zakres przewidziany w Regulaminie udzielania dotacji dla osób fizycznych (termoizolacja obiektu, źródło ciepła pracujące na potrzeby c.w.u.) będzie podlegał dofinansowaniu pod warunkiem zagwarantowania przez radę nadzorczą Funduszu dodatkowych środków na realizację Programu w 2018 r.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Tablicę w towarzystwie prałata Bernarda Czerneckiego i prezesa Daniela Ozona odsłoniła Barbara Trusiewicz, wdowa po górniku, który stracił życie w zeszłorocznej katastrofie.

Natura uczy wielkiej pokory

W cechowni ruchu Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, tuż obok figury świętej...
Prezes JSW Daniel Ozon (po prawej) docenił postawę ratowników z CSRG w czasie akcji w ruchu Zofiówka i złożył podziękowania prezesowi Stacji dr. inż Piotrowi Buchwaldowi.

Smutne, ale ważne doświadczenia

Minął rok od katastrofy w ruchu Zofiówka. Te 12 miesięcy...
Polskim uczeloniom, a szczególnie tym o profilu górniczym, coraz trudniej zachęcić młodych ludzi do studiowania

Miał być renesans, a jest odwrót?

Chętnych do studiowania górnictwa brakuje, a to błąd. W tym...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!