• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Zaczęło się od uchwał samorządów wojewódzkich. Teraz na wojnę ze smogiem wyrusza też rząd

Wypowiadają wojnę smogowi

Wiceminister Paweł Sałek przypomniał na posiedzeniu sejmowej komisji do spraw ochrony środowiska 6 grudnia br., że w jego resorcie od kilku miesięcy działa komitet sterujący ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Zajmuje się sprawami, które mają na celu poprawę jakości powietrza w Polsce
Autor: Ministerstwo Środowiska
Wiceminister Paweł Sałek przypomniał na posiedzeniu sejmowej komisji do spraw ochrony środowiska 6 grudnia br., że w jego resorcie od kilku miesięcy działa komitet sterujący ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Zajmuje się sprawami, które mają na celu poprawę jakości powietrza w Polsce
Utworzono: czwartek, 15 lutego 2018
Autor: Aldona Minorczyk-Cichy
Źródło: Trybuna Górnicza

Rządowy program „Czyste powietrze” to tak naprawdę kilka rozwiązań, m.in. o standaryzacji paliw, rozwoju miejskich sieci ciepłowniczych, a także Kodeks urbanistyczno-budowlany. Jego założenia w Sejmie przedstawił Paweł Sałek, wiceminister środowiska. Polska Grupa Górnicza wyprzedziła pomysły resortu energii, już jesienią wycofując się ze sprzedaży mułów i flotokoncentratów. Już niedługo wejdzie oficjalny zakaz spalania ich w instalacjach domowych i komunalnych.

Wiceminister Paweł Sałek przypomniał na posiedzeniu sejmowej komisji do spraw ochrony środowiska 6 grudnia br., że w jego resorcie od kilku miesięcy działa komitet sterujący ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Zajmuje się sprawami, które mają na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Oprócz tego w ramach działań rządowych związanych z tzw. programem „Czyste powietrze” przygotowano kilka innych programów. Koordynuje je Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. W październiku wprowadzono rozporządzenie dot. jakości kotłów, by poprawić czystość powietrza. Daje ono wytwórcom kotłów czas na przestawienie się na ich produkcję.

PGG wyszła przed szereg
Drugim elementem są standardy paliw, nad którymi pracuje Ministerstwo Energii. Chodzi o zmianę rozporządzenia tak, żeby paliwo użytkowane w polskich paleniskach domowych spełniało pewne wymogi.

- Żeby to było po prostu dobre paliwo – podkreślił Paweł Sałek.

Rozporządzenie ME przewiduje także wycofanie z rynku m.in. mułów i flotokoncentratów.

- W Polsce normy jakości powietrza są czasami przekroczone ze względu na to, że jest słaba jakość paliw używanych przez mieszkańców - tłumaczył wiceszef MŚ.

PGG o decyzji wycofania się ze sprzedaży tych produktów do sektora komunalno-bytowego poinformowała już w sierpniu. Wówczas rzecznik spółki Tomasz Głogowski mówił: - Mając świadomość negatywnych konsekwencji użytkowania mułów i flotokoncentratów w nieprzystosowanych do tego celu urządzeniach, PGG podjęła działania zmierzające do wycofania tych sortymentów z oferty skierowanej do sektora komunalno-bytowego. Decyzja jest zgodna z wcześniejszymi deklaracjami PGG oraz przyjętą i realizowaną strategią spółki, w której założono między innymi optymalizację struktury sprzedaży we wszystkich segmentach rynku.

Resort środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zajmował się działaniami edukacyjnymi, mającymi przeciwdziałać smogowi.

- Zostały przygotowane ulotki i poradniki dotyczące spraw związanych z tym, w jaki sposób energetycznie, efektywnie, zgodnie z przepisami ochrony środowiska ogrzewać indywidualne gospodarstwa domowe - mówił w Sejmie wiceminister Sałek.
Przewietrzyć miasta

Przez kilka miesięcy udało się komitetowi wprowadzić kilka programów w ramach NFOŚiGW, które dotyczą dofinansowania działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Polsce.

- Narodowy Fundusz od kwietnia do października br. w ramach realizacji programu zawarł umowy na ponad 0,7 mld zł – poinformował Paweł Sałek. Dodał: - Zarówno resort, jak i NFOŚiGW chcą rozwijać miejskie sieci ciepłownicze, dlatego, że to najlepszy sposób na przeciwdziałanie niskiej emisji.

Cały czas rozwijany jest monitoring związany z ochroną środowiska i ochroną powietrza. Do roku 2020 planowany jest zakup 426 urządzeń związanych z monitoringiem powietrza oraz 20 stacji mobilnych. Została wdrożona też ustawa o średnich źródłach spalania. Jest w niej zapis, że jeżeli w ramach danego województwa są przekroczone normy emisji, to dane województwo może zaostrzyć te normy.

Na posiedzeniu Sejmu 14 grudnia została uchwalona ustawa związana z Inspekcją Ochrony Środowiska. Jest ona ważna dla poprawy funkcjonowania laboratoriów, a także odpowiedniego sposobu przygotowywania danych. Ku końcowi mają się też prace nad projektem Low Emission Zone (Strefa Niskich Emisji), co pozwoli zająć się emisją zanieczyszczeń z transportu.

Innym ważnym działaniem jest wprowadzenie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który ma poprawić sprawy związane z tzw. klinami napowietrzającymi.

- Trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że ten ład przestrzenny, układ urbanistyczny w Polsce jest zachwiany. Tutaj problem związany z przewietrzaniem miasta i przemieszczaniem się dużych mas powietrza niestety występuje ze względu na presję inwestorów i zabudowę tych klinów napowietrzających – mówił wiceminister podczas posiedzenia komisji sejmowej.

Dodał, że także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia kilka programów związanych z czystym powietrzem, które mają na celu, od strony naukowej, doprowadzić do poprawy jakości powietrza.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
W wyniku wybchu metanu, który miał miejsce w grudniu 2018 r., w kopalni CSM życie straciło 13 górników, w tym 12 Polaków

Poszli po ciała górników

Czescy ratownicy górniczy weszli w miniony poniedziałek,15 kwietnia, do otamowanej...
W trakcie konferencji w Stonawie szefowie OKD i służb ratowniczych przedstawili plan penetracji wyrobiska, w którym zginęło 13 górników

Akcję przeprowadzą czescy ratownicy

Wiele wskazuje na to, że jeszcze w kwietniu czescy ratownicy...
Zdaniem Grzegorza Tobiszowskiego, wiceministra energii, inicjatywa Coal Regions in Transition to historyczna szansa dla Śląska na zbudowanie silnego przemysłowego regionu

Jaki będzie Śląsk w 2030 roku?

Jak będzie wyglądał region za 10 lat? Na rozwój jakich...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!