• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Proces restrukturyzacji przynosi efekty. Takich wyników nie było od lat

Koniunktura została wykorzystana

W 2017 r. kopalnie w Polsce wydobyły łącznie 65,5 mln t węgla, z czego 53 mln t to węgiel energetyczny, a 12,5 mln t koksowy
Autor: Jarosław Galusek
W 2017 r. kopalnie w Polsce wydobyły łącznie 65,5 mln t węgla, z czego 53 mln t to węgiel energetyczny, a 12,5 mln t koksowy
Utworzono: czwartek, 08 marca 2018
Autor: Maciej Dorosiński
Źródło: Trybuna Górnicza

Górnictwo węgla kamiennego zamknęło rok 2017 zyskiem netto w wysokości ponad 3,6 mld zł. Pierwszy raz od 2013 r. branża zanotowała dodatni wynik finansowy. Wpływ na to miały koniunktura na rynkach, w szczególności wysokie ceny węgla koksowego oraz szeroki wachlarz działań restrukturyzacyjnych – oceniło Ministerstwo Energii.

Raport zaprezentował w poniedziałek, 5 marca, Robert Marzec, dyrektor katowickiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, która już od 15 lat monitoruje kondycję branży.

- Wyniki minionego roku są obiecujące. Obecny rok będzie w górnictwie czasem stabilizowania wydobycia, dalszej optymalizacji kosztów i realizacji programów inwestycyjnych - powiedział dyrektor Marzec. Zastrzegł, że podany wynik finansowy opiera się na danych statystycznych, czyli przed zakończeniem badania sprawozdań finansowych spółek węglowych przez biegłych rewidentów.

Na podstawowej działalności, jaką jest sprzedaż węgla, górnictwo zarobiło w ub. roku 2 mld 655,7 mln zł, wobec 666,4 mln zł straty rok wcześniej i niespełna 2 mld zł straty w roku 2015. Pozostałe ok. 1 mld zł zysku to efekt pozostałej działalności, w tym finansowej.

W 2017 r. kopalnie w Polsce wydobyły łącznie 65,5 mln t węgla, z czego 53 mln t to węgiel energetyczny, a 12,5 mln t koksowy. W porównaniu z 2016 r. wydobycie spadło o prawie 4,9 mln t.

Sprzedaż osiągnęła poziom 66,3 mln t, przekraczając poziom wydobycia. Ponad 90 proc. węgla sprzedano na rynku krajowym, a tylko 6,2 mln t przeznaczono do sprzedaży na wywóz i eksport.

Z danych ARP wynika, że w ub.r. branża odzyskała rentowność. Wskaźnik EBITDA osiągnął wartość 6 mld 673 mln zł, wobec niespełna 2,9 mld zł rok wcześniej.

Każda tona z zyskiem
Rosnące ceny węgla w znacznym stopniu wpłynęły na wynik finansowy górnictwa za 2017 r. Sektor dzięki nim zanotował 14-procentowy wzrost przychodów. Za ub.r. wyniosły one ponad 20,5 mld zł. Rok wcześniej było to blisko 18 mld zł. Na każdej wydobytej tonie osiągnięto w ub.r. 40,16 zł zysku.

Z danych, które przygotował katowicki Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu wynika, że w 2017 r. o ponad 4 proc. obniżono koszty sprzedanego węgla - z 18,66 mld zł w 2016 r. do 17,892 mld zł.

Sprzedaż węgla energetycznego wyniosła 54,1 mln t, a sortymentów grubych, średnich i drobnych ukształtowała się na poziomie 7,4 mln t i była o 8 proc. wyższa w stosunku do 2016 r. Natomiast sprzedaż sortymentów miałowych w ub.r. wyniosła 45,2 mln t. W ujęciu rok do roku było to mniej o 12,6 proc.

Wyższa sprzedaż węgla od wolumenu jego produkcji skutkowała obniżeniem stanu zapasów na składowiskach przykopalnianych. Na koniec 2017 r. wyniósł on 1,7 mln t, czyli o 33 proc. mniej niż na koniec 2016 r. Wówczas było to 2,5 mln t. Średnia cena zbytu węgla ogółem w 2017 r. była na poziomie 310,78 zł za tonę, a więc o 26 proc. wyższym niż w roku 2016, kiedy to za tonę surowca płacono zaledwie 246,71 zł.

W raporcie ARP, która kompleksowo monitoruje górnictwo, nie zabrakło także danych dotyczących zatrudnienia, zobowiązań i inwestycji. Obecnie w branży zatrudnionych jest 82 717 osób, z czego 63 721 pod ziemią. W porównaniu z 2016 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 1928 pracowników.

W ujęciu rok do roku w 2017 r. zobowiązania górnictwa zmniejszyły się o 14 proc. Z ponad 13,8 mld zł w 2016 r. do prawie 11,9 mld zł w 2017 r.

W 2017 r. poniesione w sektorze nakłady inwestycyjne w środki trwałe wyniosły prawie 1,6 mld zł i były wyższe o 2,7 proc. w porównaniu z rokiem 2016.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Mury budynków na Jasnej Górze zostały podświetlone na biało i czerwono. Sponsorem i pomysłodawcą tej patriotycznej iluminacji z okazji 100-lecia niepodległości Polski była firma Tauron.

Wizja i sprawne państwo polskie

Dyskusja o polskiej doktrynie energetycznej, rozwoju gospodarki i gospodarce innowacyjnej...
O książce w siedzibie PGG opowiadały autorki oraz prezes spółki Tomasz Rogala

Górniczy fach w książce dla dzieci

Wizyty górników w przedszkolach i szkołach w związku z Barbórką...
Wieża szybu Karol była ostatnią, którą zlikwidowano w kopalni Kazimierz-Juliusz

Ostatnia zburzona wieża

W sobotę, 27 października, do historii przeszła wieża szybu Karol...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!