• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

WRDS o problemach przedsiębiorstw energochłonnych w związku z wejściem w życie w 2020 r. opłaty mocowej

Walka o ulgi dla przemysłu

Przedstawiciele branży energochłonnych przedsiębiorstw przestrzegają, że opłatę mocową trudno będzie im udźwignąć
Autor: Bartłomiej Szopa
Przedstawiciele branży energochłonnych przedsiębiorstw przestrzegają, że opłatę mocową trudno będzie im udźwignąć
Utworzono: czwartek, 15 marca 2018
Autor: Aldona Minorczyk-Cichy
Źródło: Trybuna Górnicza

Przedsiębiorstwa energochłonne boją się ewentualnego wzrostu kosztów wynikających z tzw. opłaty mocowej, która będzie obowiązywać od końca 2020 r. Oszacowano, że dla hutnictwa to może być koszt nawet dodatkowych 300 mln zł rocznie. W poniedziałek Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach przyjęła stanowisko w tej sprawie.

Pieniądze z opłaty mocowej, którą wraz z rachunkiem za prąd odprowadzi każdy konsument, mają być przeznaczone na niezbędne inwestycje w nowe moce wytwórcze. Przedstawiciele środowiska hutniczego, gdzie udział kosztu energii w ogólnych kosztach sięga nawet 40 proc., podkreślają, że notyfikowana w lutym przez Komisję Europejską ustawa jest niepełna, bo nie zawiera rozwiązań wprowadzających ulgi w opłacie mocowej dla przedsiębiorstw z branż energochłonnych.

Wysokość opłaty mocowej spodziewana jest na poziomie kilkudziesięciu milionów zł rocznie za jedną terawatogodzinę nabytej energii. Dla hutnictwa to może być dodatkowy koszt na poziomie niemal 300 mln zł rocznie. Przedsiębiorcy z tej branży przestrzegają, że przemysł energochłonny prawdopodobnie nie udźwignie obciążenia.

Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa liczy, że rządowi uda się na czas wynegocjować zadowalający dla polskiego przemysłu poziom ulg. Jej przedstawiciel, prezes Stefan Dzienniak podkreślił, że notyfikacja tego systemu ulg może zająć półtora - dwa lata. To zaś oznacza, że żeby starać się o ulgi w 2020 r., trzeba najpóźniej w 2019 r. złożyć stosowne dokumenty.

WRDS zaapelowała w przyjętym stanowisku o wdrożenie przez rząd i ustawodawcę rozwiązań wskazanych już w uchwale Rady Dialogu Społecznego z 7 kwietnia 2016 r., które mocno wsparłyby konkurencyjność polskiego sektora energochłonnego.

W stanowisku WRDS wymieniono: objęcie podmiotów energochłonnych systemem ulg w zakresie opłaty jakościowej, objęcie podmiotów energochłonnych systemem ulg w zakresie opłaty przejściowej, wprowadzenie rekompensat kosztów pośrednich CO2, a w przypadku decyzji o przedłużeniu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji poza 2018 r. - wdrożenie ulgi w kosztach wsparcia kogeneracji analogicznie, jak w przypadku odnawialnych źródeł energii.

W stanowisku WRDS czytamy także, że równocześnie do powyższych działań konieczne jest pilne zmniejszenie istotnie szkodzących nowym inwestycjom dolegliwości dla przemysłów energochłonnych w ramach przepisów o rynku mocy. Chodzi o pilne i sprawne przeprowadzenie przed KE notyfikacji ulgi w opłacie mocowej oraz wprowadzenie przystającego do realiów prowadzenia działalności gospodarczej limitu wyłączeń dla jednostek redukcji zapotrzebowania, dających szansę przedsiębiorstwom energochłonnym na konkurowanie z wytwórcami w ramach rynku mocy.

Tymczasem ustawa o rynku mocy to jeden z najważniejszych dokumentów opracowanych w resorcie energii. Jej celem jest zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii elektrycznej dla przemysłu i do gospodarstw domowych na terenie kraju w ilości i czasie, jakie wynikają z ich potrzeb. Rozwiązania podobne do planowanych w Polsce istnieją w Wielkiej Brytanii, Francji i w USA. Z analiz wynika, że wprowadzenie mechanizmu rynku mocy zapobiegnie niedoborom mocy wytwórczych, stworzy przedsiębiorstwom energetycznym zachęty ekonomiczne do budowy nowych bloków oraz utrzymania i modernizacji istniejących elektrowni. Przyczyni się także do racjonalnego zużywania energii przez odbiorców końcowych.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Prezes Piotr Buchwald wręczył wybranym osobom m.in. kordziki górnicze. Były to wyróżnienia przyznane przez bytomską jednostkę

Podziękowania dla środowiska ratowniczego

Z okazji zbliżającego się dnia św. Barbary - górniczej patronki...
W konkursie „Pracuję bezpiecznie” zwyciężył Łukasz Nowak z kopalni Murcki-Staszic (trzeci od lewej). Drugie miejsce zajął Krzysztof Grzebieniowski reprezentujący kopalnię Bolesław Śmiały (pierwszy z lewej), a ostatnie miejsce na podium wywalczył Mariusz Gonsior z ruchu Rydułtowy kopalni ROW (pierwszy od prawej). Nagrody wręczyli im: wiceprezes PGG Piotr Bojarski (drugi od lewej), dyrektor naczelny GIG prof. Stanisław Prusek (trzeci od prawej) oraz wiceprezes WUG Piotr Wojtacha (drugi od prawej).

Wiedza budząca wielki podziw

Łukasz Nowak z Działu Wentylacji kopalni Murcki-Staszic na pewno będzie...
W imieniu organizatorów karczmy gości uroczystości przywitali Grzegorz Wacławek, prezes Węglokoksu Kraj oraz Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Sezon karczem rozpoczęty!

Hucznie i w doborowym gronie w sobotni wieczór, 17 listopada,...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!