• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

W PGG nie ma porozumienia w sprawie płac. Będą negocjacje

Podwyżki tak, ale racjonalne

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej, w obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i jego zastępcy Grzegorza Tobiszowskiego, spotkał się ze stroną społeczną. Spór zbiorowy w sprawie płac nie został zakończony.
Autor: Maciej Dorosiński
Zarząd Polskiej Grupy Górniczej, w obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i jego zastępcy Grzegorza Tobiszowskiego, spotkał się ze stroną społeczną. Spór zbiorowy w sprawie płac nie został zakończony.
Utworzono: czwartek, 29 marca 2018
Źródło: Trybuna Górnicza

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zaproponował przeznaczenie na podwyżki dla górników 200 mln zł, czyli całego zaplanowanego na 2018 r. zysku. Związkowcy nie zgodzili się. Spełnienie ich żądań kosztowałoby PGG 429 mln zł. Nie ma porozumienia. Będą mediacje.

- Spór zbiorowy nie został zakończony. Jest różnica zdań. Według strony związkowej pracownicy powinni otrzymać podwyżki o wartości powyżej 400 mln zł. Zarząd spółki stoi na stanowisku, że nie może przeznaczyć więcej niż 200 mln zł. Wyższa kwota będzie oznaczać straty dla spółki - podkreślił Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Co konkretnie proponuje zarząd? Pieniądze byłyby rozdysponowane pomiędzy poszczególne grupy pracowników w formie dopłat do dniówek. Pracownicy zatrudnieni pod ziemią w wyrobiskach zyskaliby średnio 440 zł miesięcznie podwyżki, pracownicy zatrudnieni pod ziemią poza wyrobiskami oraz pracownicy zakładu mechanicznej przeróbki węgla - średnio 330 zł miesięcznie podwyżki, zaś pozostali pracownicy - średnio 220 zł miesięcznie podwyżki.

- Uważamy, że w tym roku spółka osiągnie dużo lepszy wynik - powiedział Bogusław Hutek, szef Solidarności w PGG.

Zarząd PGG dostrzega potrzebę wzrostu wynagrodzeń w spółce, jednak podwyżki powinny uwzględniać sytuację finansową spółki i być powiązane z wypracowanym zyskiem. Prezes spółki Tomasz Rogala podkreślił, że zarząd kieruje się odpowiedzialnością za spółkę i miejsca pracy. Dlatego chce uniknąć sytuacji, która miała miejsce w Kompanii Węglowej w 2015 r., kiedy przekraczające możliwości firmy żądania podwyżek doprowadziły w konsekwencji do upadłości firmy.

- Dla nas kluczowe jest utrzymanie w dalszym ciągu 43 tys. miejsc pracy w PGG. Do tego potrzebne są odpowiedzialne decyzje, a w ich ramach również zachowanie procesu inwestycyjnego. Nie możemy powtarzać błędów z przeszłości. Zaproponowaliśmy praktycznie cały planowany zysk dla pracowników. To jest bardzo dużo, po kilkaset zł miesięcznie. Liczymy na to, że znajdziemy porozumienie, ale w kontekście zachowania firmy jako całości - mówił Tomasz Rogala, prezes PGG.
Zadeklarował, że w razie większego niż zakładany zysku firmy, możliwy jest powrót do rozmów.

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski dodał, że konieczne jest wyrównanie różnic płacowych kopalni zespolonych.

- Plan biznesowy PGG jest zatwierdzony przez Komisję Europejską. Musimy mieć świadomość, że mamy inne otoczenie niż za czasów funkcjonowania Kompanii Węglowej. Konieczna jest odpowiedzialność za plan inwestycyjny, pozycję na rynku i za przyszłe spłaty zadłużenia w wysokości 5 mld zł. Trzeba umieć racjonalnie kalkulować podwyżki - mówił Grzegorz Tobiszowski.

Podkreślił, że różnica zdań pomiędzy zarządem a stroną społeczną pojawiła się w momencie dyskusji na temat wielkości gratyfikacji, a nie tego czy podwyżki są konieczne.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
W ostatnich dniach stycznia Krzysztof Tchórzewski przedstawił w Brukseli komisarzowi Miguelowi Ariasowi Cañetemu zasady polskiego mechanizmu stabilizacji cen prądu

Ceny prądu zamrożone

Ministerstwo Energii przygotowuje projekt nowelizacji ustawy ws. zamrożenia cen energii...
Nagrodę Kazimierzowi Grajcarkowi wręczył wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, oraz zarząd Wydawnictwa Górniczego - prezes Witold Pustułka i wiceprezes Anna Zych.

Buduje mosty, a nie mury

Kazimierz Grajcarek, koordynator ds. projektu Społeczny PRE_COP24, został uhonorowany tytułem...
Prezydent Duda był gościem karczmy piwnej, zorganizowanej w sobotę w Zabrzu przez śląsko-dąbrowską Solidarność. W tamtejszej hali MOSiR świętowało ponad 1000 osób

Barbórkowe świętowanie zakończone

Sezon karczem piwnych 2018/2019 można uznać za zamknięty. Tradycyjnie jego...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!