• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe i przedsiębiorstwa stawiają na ekologię. Wszystkim zależy na czystym środowisku

Nastała moda na bycie eko

Uczestników tegorocznych konsultacji zorganizowanych przez WFOŚiGW w Katowicach interesowały zwłaszcza sprawy dofinansowania zadań z dziedziny termomodernizacji, wymiany kotłów i gospodarki wodnej.
Autor: Kajetan Berezowski
Uczestników tegorocznych konsultacji zorganizowanych przez WFOŚiGW w Katowicach interesowały zwłaszcza sprawy dofinansowania zadań z dziedziny termomodernizacji, wymiany kotłów i gospodarki wodnej.
Utworzono: czwartek, 12 kwietnia 2018
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Mimo okrojonych środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nadal zamierza wspierać inwestycje ekologiczne na Śląsku i w Zagłębiu. Zapewnił o tym Andrzej Pilot, prezes Funduszu, podczas dorocznych konsultacji z przedstawicielami gmin, przedsiębiorstw i spółdzielni mieszkaniowych. W dwóch spotkaniach, zorganizowanych wspólnie przez WFOŚiGW oraz Regionalną Izbę Gospodarczą, wzięło udział ponad stu przedstawicieli potencjalnych beneficjentów. Zainteresowanie działaniami związanymi z ochroną środowiska, a zwłaszcza powietrza, jest na Śląsku wciąż bardzo duże.

Eksperci WFOŚiGW w Katowicach każdego roku spotykają się ze swymi potencjalnymi beneficjentami, aby ustalić priorytety działania na kolejne lata. Jeszcze do niedawna na pierwszym miejscu znajdowały się inwestycje wodno-kanalizacyjne. Teraz nacisk kładziony jest na ochronę powietrza.

- Jeśli chodzi o gospodarkę wodną i ochronę wód, to znaczna część środków, które do tej pory trafiały do WFOŚiGW, niestety je ominie. Od stycznia 2019 r. obowiązywać ma bowiem nowa ustawa o Prawie wodnym. A to oznacza, że pieniędzy nam ubędzie. Chodzi o kwotę ok. 50 mln zł, czyli 42 proc. tego, co Urząd Marszałkowski przekazywał nam z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. A zatem, żeby komuś dać, trzeba będzie innemu zabrać. Odbije się to na sytuacji beneficjenta. Miasta, które znalazły się w aglomeracji, jakoś sobie pewnie poradzą, bo sięgną po środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i fundusze unijne. Zmiany najbardziej dotkną małe miejscowości. Już dziś wiadomo, że nie będziemy mieli środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację lub budowę stacji uzdatniania wody w małych miejscowościach, a były to do tej pory bardzo ważne inwestycje – zwrócił uwagę Andrzej Pilot.

Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami pobierają dziś Wody Polskie, które są głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w kraju. Celem reformy gospodarki wodnej jest - jak to określono - zapewnienie jej efektywnego finansowania, zgodnie z zasadą „kto czerpie zyski z wykorzystania własności wszystkich obywateli, ten musi za to ponosić opłaty”.

WFOŚiGW w Katowicach będzie jednak w stanie nadal finansować wiele innych przedsięwzięć ekologicznych. Należy bowiem do najbardziej prężnie działających funduszy w kraju.

- Nie możemy odgrodzić się grubą kreską i powiedzieć, że pieniędzy od teraz już nie ma. Będziemy chcieli część środków przesunąć z innych obszarów. Nie ma co straszyć beneficjentów. Postaramy się, aby w miarę posiadanych możliwości zadowolić wszystkich – zapewnił prezes WFOŚiGW.

Na pewno nie zabraknie środków na zadania z dziedziny termomodernizacji. Stałymi partnerami katowickiego funduszu są tu spółdzielnie mieszkaniowe. Brylują wśród nich Spółdzielnia Mieszkaniowa z Knurowa, Miechowska z Bytomia, SM Chemik i Gwarek z Tarnowskich Gór, czy chociażby SM Lokator z Dąbrowy Górniczej, która zaciągnęła już 35 pożyczek na termomodernizację i zdejmowanie azbestu. Z kolei wśród gmin wyróżniają się: Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry, Katowice i Rybnik. Przypomnijmy, że pod koniec grudnia ub.r. zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych zgłoszonych przedsięwzięć i zatwierdził listę zadań przewidzianych do dofinansowania w 2018 r. Znajdują się na niej 3053 osoby, których wnioski przeszły pozytywną ocenę. W grę wchodzą zadania polegające na modernizacji źródła ciepła oraz instalacji grzewczej.

- Interesuje nas uczestnictwo w programie „Smog Stop”. Chcemy zdobyć dofinansowanie na wymianę pieców węglowych na gazowe lub biomasę. W naszej gminie dominują paleniska indywidualne. To jest nasze pierwsze podejście - powiedział Artur Cepok, podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice.

- Od zeszłego roku mobilizujemy mieszkańców do wymiany kotłów. Zamierzamy kontynuować te działania w tym i przyszłym roku. Liczymy na dotacje WFOŚiGW. Mamy na ten cel przeznaczone środki własne. Podobna akcja wymiany kotłów miała też miejsce w poprzedniej perspektywie finansowej. Skala przedsięwzięcia jest ogromna - przyznał Paweł Bugdol, wójt gminy Gaszowice.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizuje właśnie kolejną edycję programu „Smog Stop”. To program adresowany bezpośrednio do indywidualnych mieszkańców, którzy zdecydują się na taki krok. W ramach pilotażowej edycji programu udało się zlikwidować 750 starych pieców.

- Cieszę się, że program „Smog Stop” przyczynił się do zwiększenia świadomości mieszkańców i większej aktywności w walce ze smogiem. Fakt dofinansowania w ub.r. ponad 800 nowych źródeł ciepła potwierdza dobre działania Funduszu. To również dzięki edukacji, którą przeprowadzamy, nastała w województwie śląskim swoista moda na bycie „eko” - podsumowuje prezes katowickiego WFOŚiGW.Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Prezes Piotr Buchwald wręczył wybranym osobom m.in. kordziki górnicze. Były to wyróżnienia przyznane przez bytomską jednostkę

Podziękowania dla środowiska ratowniczego

Z okazji zbliżającego się dnia św. Barbary - górniczej patronki...
W konkursie „Pracuję bezpiecznie” zwyciężył Łukasz Nowak z kopalni Murcki-Staszic (trzeci od lewej). Drugie miejsce zajął Krzysztof Grzebieniowski reprezentujący kopalnię Bolesław Śmiały (pierwszy z lewej), a ostatnie miejsce na podium wywalczył Mariusz Gonsior z ruchu Rydułtowy kopalni ROW (pierwszy od prawej). Nagrody wręczyli im: wiceprezes PGG Piotr Bojarski (drugi od lewej), dyrektor naczelny GIG prof. Stanisław Prusek (trzeci od prawej) oraz wiceprezes WUG Piotr Wojtacha (drugi od prawej).

Wiedza budząca wielki podziw

Łukasz Nowak z Działu Wentylacji kopalni Murcki-Staszic na pewno będzie...
W imieniu organizatorów karczmy gości uroczystości przywitali Grzegorz Wacławek, prezes Węglokoksu Kraj oraz Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Sezon karczem rozpoczęty!

Hucznie i w doborowym gronie w sobotni wieczór, 17 listopada,...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!