• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe i przedsiębiorstwa stawiają na ekologię. Wszystkim zależy na czystym środowisku

Nastała moda na bycie eko

Uczestników tegorocznych konsultacji zorganizowanych przez WFOŚiGW w Katowicach interesowały zwłaszcza sprawy dofinansowania zadań z dziedziny termomodernizacji, wymiany kotłów i gospodarki wodnej.
Autor: Kajetan Berezowski
Uczestników tegorocznych konsultacji zorganizowanych przez WFOŚiGW w Katowicach interesowały zwłaszcza sprawy dofinansowania zadań z dziedziny termomodernizacji, wymiany kotłów i gospodarki wodnej.
Utworzono: czwartek, 12 kwietnia 2018
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Mimo okrojonych środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nadal zamierza wspierać inwestycje ekologiczne na Śląsku i w Zagłębiu. Zapewnił o tym Andrzej Pilot, prezes Funduszu, podczas dorocznych konsultacji z przedstawicielami gmin, przedsiębiorstw i spółdzielni mieszkaniowych. W dwóch spotkaniach, zorganizowanych wspólnie przez WFOŚiGW oraz Regionalną Izbę Gospodarczą, wzięło udział ponad stu przedstawicieli potencjalnych beneficjentów. Zainteresowanie działaniami związanymi z ochroną środowiska, a zwłaszcza powietrza, jest na Śląsku wciąż bardzo duże.

Eksperci WFOŚiGW w Katowicach każdego roku spotykają się ze swymi potencjalnymi beneficjentami, aby ustalić priorytety działania na kolejne lata. Jeszcze do niedawna na pierwszym miejscu znajdowały się inwestycje wodno-kanalizacyjne. Teraz nacisk kładziony jest na ochronę powietrza.

- Jeśli chodzi o gospodarkę wodną i ochronę wód, to znaczna część środków, które do tej pory trafiały do WFOŚiGW, niestety je ominie. Od stycznia 2019 r. obowiązywać ma bowiem nowa ustawa o Prawie wodnym. A to oznacza, że pieniędzy nam ubędzie. Chodzi o kwotę ok. 50 mln zł, czyli 42 proc. tego, co Urząd Marszałkowski przekazywał nam z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. A zatem, żeby komuś dać, trzeba będzie innemu zabrać. Odbije się to na sytuacji beneficjenta. Miasta, które znalazły się w aglomeracji, jakoś sobie pewnie poradzą, bo sięgną po środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i fundusze unijne. Zmiany najbardziej dotkną małe miejscowości. Już dziś wiadomo, że nie będziemy mieli środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację lub budowę stacji uzdatniania wody w małych miejscowościach, a były to do tej pory bardzo ważne inwestycje – zwrócił uwagę Andrzej Pilot.

Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami pobierają dziś Wody Polskie, które są głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w kraju. Celem reformy gospodarki wodnej jest - jak to określono - zapewnienie jej efektywnego finansowania, zgodnie z zasadą „kto czerpie zyski z wykorzystania własności wszystkich obywateli, ten musi za to ponosić opłaty”.

WFOŚiGW w Katowicach będzie jednak w stanie nadal finansować wiele innych przedsięwzięć ekologicznych. Należy bowiem do najbardziej prężnie działających funduszy w kraju.

- Nie możemy odgrodzić się grubą kreską i powiedzieć, że pieniędzy od teraz już nie ma. Będziemy chcieli część środków przesunąć z innych obszarów. Nie ma co straszyć beneficjentów. Postaramy się, aby w miarę posiadanych możliwości zadowolić wszystkich – zapewnił prezes WFOŚiGW.

Na pewno nie zabraknie środków na zadania z dziedziny termomodernizacji. Stałymi partnerami katowickiego funduszu są tu spółdzielnie mieszkaniowe. Brylują wśród nich Spółdzielnia Mieszkaniowa z Knurowa, Miechowska z Bytomia, SM Chemik i Gwarek z Tarnowskich Gór, czy chociażby SM Lokator z Dąbrowy Górniczej, która zaciągnęła już 35 pożyczek na termomodernizację i zdejmowanie azbestu. Z kolei wśród gmin wyróżniają się: Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry, Katowice i Rybnik. Przypomnijmy, że pod koniec grudnia ub.r. zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych zgłoszonych przedsięwzięć i zatwierdził listę zadań przewidzianych do dofinansowania w 2018 r. Znajdują się na niej 3053 osoby, których wnioski przeszły pozytywną ocenę. W grę wchodzą zadania polegające na modernizacji źródła ciepła oraz instalacji grzewczej.

- Interesuje nas uczestnictwo w programie „Smog Stop”. Chcemy zdobyć dofinansowanie na wymianę pieców węglowych na gazowe lub biomasę. W naszej gminie dominują paleniska indywidualne. To jest nasze pierwsze podejście - powiedział Artur Cepok, podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice.

- Od zeszłego roku mobilizujemy mieszkańców do wymiany kotłów. Zamierzamy kontynuować te działania w tym i przyszłym roku. Liczymy na dotacje WFOŚiGW. Mamy na ten cel przeznaczone środki własne. Podobna akcja wymiany kotłów miała też miejsce w poprzedniej perspektywie finansowej. Skala przedsięwzięcia jest ogromna - przyznał Paweł Bugdol, wójt gminy Gaszowice.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizuje właśnie kolejną edycję programu „Smog Stop”. To program adresowany bezpośrednio do indywidualnych mieszkańców, którzy zdecydują się na taki krok. W ramach pilotażowej edycji programu udało się zlikwidować 750 starych pieców.

- Cieszę się, że program „Smog Stop” przyczynił się do zwiększenia świadomości mieszkańców i większej aktywności w walce ze smogiem. Fakt dofinansowania w ub.r. ponad 800 nowych źródeł ciepła potwierdza dobre działania Funduszu. To również dzięki edukacji, którą przeprowadzamy, nastała w województwie śląskim swoista moda na bycie „eko” - podsumowuje prezes katowickiego WFOŚiGW.Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
W ostatnich dniach stycznia Krzysztof Tchórzewski przedstawił w Brukseli komisarzowi Miguelowi Ariasowi Cañetemu zasady polskiego mechanizmu stabilizacji cen prądu

Ceny prądu zamrożone

Ministerstwo Energii przygotowuje projekt nowelizacji ustawy ws. zamrożenia cen energii...
Nagrodę Kazimierzowi Grajcarkowi wręczył wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, oraz zarząd Wydawnictwa Górniczego - prezes Witold Pustułka i wiceprezes Anna Zych.

Buduje mosty, a nie mury

Kazimierz Grajcarek, koordynator ds. projektu Społeczny PRE_COP24, został uhonorowany tytułem...
Prezydent Duda był gościem karczmy piwnej, zorganizowanej w sobotę w Zabrzu przez śląsko-dąbrowską Solidarność. W tamtejszej hali MOSiR świętowało ponad 1000 osób

Barbórkowe świętowanie zakończone

Sezon karczem piwnych 2018/2019 można uznać za zamknięty. Tradycyjnie jego...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!