• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

W tegorocznej edycji sztandarowego konkursu WFOŚiGW w Katowicach uczestniczyły 153 placówki szkolne i oświatowe

Sto pomysłów na Zielone Pracownie

Celem projektu jest pomoc w formie dotacji w zrealizowaniu najlepszych pomysłów, dotyczących utworzenia ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych
Autor: WFOŚiGW
Celem projektu jest pomoc w formie dotacji w zrealizowaniu najlepszych pomysłów, dotyczących utworzenia ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych
Utworzono: czwartek, 26 kwietnia 2018
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Na konkurs „Zielona Pracownia_Projekt 2018” wpłynęły 153 zgłoszenia. Konkurs skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego, jednak z zastrzeżeniem, że w bieżącym roku o dofinansowanie mogą ubiegać się placówki, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu.

Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, z przeznaczeniem na wdrożenie nagrodzonego projektu ekopracowni w roku szkolnym 2018/2019, a placówki wyróżnione - nagrody rzeczowe przeznaczone na wyposażenie pracowni.

Nadesłane prace oceniono, biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. W tym roku na nagrody przeznaczono 280 tys. zł. Laureaci odbiorą nagrody w wysokości do 6.500 zł.

Pomoc w formie dotacji
Na uwagę zasługuje fakt, że w tej edycji konkursu po nagrody sięgnęły aż trzy bytomskie podstawówki: nr 16, 43 i 54. Wśród laureatów znalazły się ponadto: X Liceum Ogólnokształcące w Katowicach, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wiśle, I Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Żorach, Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu oraz Zespół Szkół nr 3 w Zabrzu, w tym XI LO.

Jednocześnie, w piątek, 20 kwietnia br., Fundusz zakończył przyjmowanie wniosków do konkursu pn. „Zielona Pracownia 2018”, który przeznaczony jest dla organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym tych, które zostały nagrodzone w konkursie pn. „Zielona Pracownia_Projekt’ 2018” lub nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu.

Jego celem jest pomoc w formie dotacji w zrealizowaniu najlepszych pomysłów, dotyczących utworzenia ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Dofinansowane zostaną projekty w znaczny sposób wpływające na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżniające się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni.

Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30.000 zł. 20 proc. kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu pn. „Zielona Pracownia_Projekt 2018”.

Przypomnieć zatem warto, że w szkołach różnego typu, w całym województwie śląskim, otwarto już prawie setkę nowocześnie wyposażonych pracowni, umożliwiających atrakcyjną naukę biologii, przyrody, geografii, ekologii, chemii, fizyki czy geologii. Stało się to w okresie minionych trzech lat. Konkursy dla szkół i organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego pn. „Zielona Pracownia_Projekt” oraz „Zielona Pracownia” zorganizowano po raz pierwszy w 2015 r. Zainteresowanie było ogromne, dlatego władze Funduszu zdecydowały się na kontynuację programu.

Promocja tego co najlepsze
Te dwa konkursy stały się sztandarowymi projektami katowickiego WFOŚiGW. Wyjściem naprzeciw pedagogom w związku z reformą oświaty. Jak wiadomo, z edukacyjnego firmamentu znikają gimnazja, a ich miejsca zajmują nowe szkoły podstawowe, pozbawione dobrze wyposażonych pracowni. Tymczasem do 7 klas wchodzą nowe przedmioty: geografia, biologia, fizyka, chemia i taka pracownia z prawdziwego zdarzenia staje się niezbędna. Nauczyciel, książka i uczeń to dziś już za mało. Młodzież ma wobec szkoły zupełnie inne oczekiwania. Nauczyciel musi wyjść z uczniami w teren, zebrać materiał i potrafić w ciekawy sposób przekazać wiedzę. Zielone pracownie wydatnie w tym pomagają.

Jak nietrudno się domyślić, najbardziej z nowych pracowni cieszyli się uczniowie i nauczyciele z mniejszych miejscowości. Doskonałym tego przykładem jest Szkoła Podstawowa w Grodkowie. Dzięki środkom z WFOŚiGW szkolna pracownia przyrodnicza wzbogaciła się o mikroskopy z preparatami trwałymi, modele komórek roślinnych i zwierzęcych, plansze tematyczne, mapy, globusy, wizualizacje cyklów rozwojowych wybranych roślin, modele – szkielety zwierząt, gry edukacyjne, wzory skał, gleb, minerałów, skamieniałości, a także książki i materiały multimedialne. Do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach zakupiono meble, nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane będą podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych, biologicznych, chemiczno-fizycznych, geograficznych i geologicznych. Swoją Zieloną Pracownię ma także Zespół Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach. Jej wyposażenie stanowi 6 szt. mikroskopów z preparatami, sprzęt elektroniczny, laptop, projektor, tablica interaktywna, a także zestawy pomocy dydaktycznych, map i książek. W Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie mają z kolei nadzieję, że nowa Zielona Pracownia sprzyjać będzie otwarciu społeczności lokalnej na nowe doświadczenia, jak również prezentowaniu tego, co we wsi najlepsze.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Tablicę w towarzystwie prałata Bernarda Czerneckiego i prezesa Daniela Ozona odsłoniła Barbara Trusiewicz, wdowa po górniku, który stracił życie w zeszłorocznej katastrofie.

Natura uczy wielkiej pokory

W cechowni ruchu Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, tuż obok figury świętej...
Prezes JSW Daniel Ozon (po prawej) docenił postawę ratowników z CSRG w czasie akcji w ruchu Zofiówka i złożył podziękowania prezesowi Stacji dr. inż Piotrowi Buchwaldowi.

Smutne, ale ważne doświadczenia

Minął rok od katastrofy w ruchu Zofiówka. Te 12 miesięcy...
Polskim uczeloniom, a szczególnie tym o profilu górniczym, coraz trudniej zachęcić młodych ludzi do studiowania

Miał być renesans, a jest odwrót?

Chętnych do studiowania górnictwa brakuje, a to błąd. W tym...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!