• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

W tegorocznej edycji sztandarowego konkursu WFOŚiGW w Katowicach uczestniczyły 153 placówki szkolne i oświatowe

Sto pomysłów na Zielone Pracownie

Celem projektu jest pomoc w formie dotacji w zrealizowaniu najlepszych pomysłów, dotyczących utworzenia ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych
Autor: WFOŚiGW
Celem projektu jest pomoc w formie dotacji w zrealizowaniu najlepszych pomysłów, dotyczących utworzenia ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych
Utworzono: czwartek, 26 kwietnia 2018
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Na konkurs „Zielona Pracownia_Projekt 2018” wpłynęły 153 zgłoszenia. Konkurs skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego, jednak z zastrzeżeniem, że w bieżącym roku o dofinansowanie mogą ubiegać się placówki, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu.

Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, z przeznaczeniem na wdrożenie nagrodzonego projektu ekopracowni w roku szkolnym 2018/2019, a placówki wyróżnione - nagrody rzeczowe przeznaczone na wyposażenie pracowni.

Nadesłane prace oceniono, biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. W tym roku na nagrody przeznaczono 280 tys. zł. Laureaci odbiorą nagrody w wysokości do 6.500 zł.

Pomoc w formie dotacji
Na uwagę zasługuje fakt, że w tej edycji konkursu po nagrody sięgnęły aż trzy bytomskie podstawówki: nr 16, 43 i 54. Wśród laureatów znalazły się ponadto: X Liceum Ogólnokształcące w Katowicach, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wiśle, I Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Żorach, Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu oraz Zespół Szkół nr 3 w Zabrzu, w tym XI LO.

Jednocześnie, w piątek, 20 kwietnia br., Fundusz zakończył przyjmowanie wniosków do konkursu pn. „Zielona Pracownia 2018”, który przeznaczony jest dla organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym tych, które zostały nagrodzone w konkursie pn. „Zielona Pracownia_Projekt’ 2018” lub nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu.

Jego celem jest pomoc w formie dotacji w zrealizowaniu najlepszych pomysłów, dotyczących utworzenia ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Dofinansowane zostaną projekty w znaczny sposób wpływające na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżniające się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni.

Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30.000 zł. 20 proc. kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu pn. „Zielona Pracownia_Projekt 2018”.

Przypomnieć zatem warto, że w szkołach różnego typu, w całym województwie śląskim, otwarto już prawie setkę nowocześnie wyposażonych pracowni, umożliwiających atrakcyjną naukę biologii, przyrody, geografii, ekologii, chemii, fizyki czy geologii. Stało się to w okresie minionych trzech lat. Konkursy dla szkół i organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego pn. „Zielona Pracownia_Projekt” oraz „Zielona Pracownia” zorganizowano po raz pierwszy w 2015 r. Zainteresowanie było ogromne, dlatego władze Funduszu zdecydowały się na kontynuację programu.

Promocja tego co najlepsze
Te dwa konkursy stały się sztandarowymi projektami katowickiego WFOŚiGW. Wyjściem naprzeciw pedagogom w związku z reformą oświaty. Jak wiadomo, z edukacyjnego firmamentu znikają gimnazja, a ich miejsca zajmują nowe szkoły podstawowe, pozbawione dobrze wyposażonych pracowni. Tymczasem do 7 klas wchodzą nowe przedmioty: geografia, biologia, fizyka, chemia i taka pracownia z prawdziwego zdarzenia staje się niezbędna. Nauczyciel, książka i uczeń to dziś już za mało. Młodzież ma wobec szkoły zupełnie inne oczekiwania. Nauczyciel musi wyjść z uczniami w teren, zebrać materiał i potrafić w ciekawy sposób przekazać wiedzę. Zielone pracownie wydatnie w tym pomagają.

Jak nietrudno się domyślić, najbardziej z nowych pracowni cieszyli się uczniowie i nauczyciele z mniejszych miejscowości. Doskonałym tego przykładem jest Szkoła Podstawowa w Grodkowie. Dzięki środkom z WFOŚiGW szkolna pracownia przyrodnicza wzbogaciła się o mikroskopy z preparatami trwałymi, modele komórek roślinnych i zwierzęcych, plansze tematyczne, mapy, globusy, wizualizacje cyklów rozwojowych wybranych roślin, modele – szkielety zwierząt, gry edukacyjne, wzory skał, gleb, minerałów, skamieniałości, a także książki i materiały multimedialne. Do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach zakupiono meble, nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane będą podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych, biologicznych, chemiczno-fizycznych, geograficznych i geologicznych. Swoją Zieloną Pracownię ma także Zespół Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach. Jej wyposażenie stanowi 6 szt. mikroskopów z preparatami, sprzęt elektroniczny, laptop, projektor, tablica interaktywna, a także zestawy pomocy dydaktycznych, map i książek. W Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie mają z kolei nadzieję, że nowa Zielona Pracownia sprzyjać będzie otwarciu społeczności lokalnej na nowe doświadczenia, jak również prezentowaniu tego, co we wsi najlepsze.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Zarząd KSSE przedstawił aktywność Strefy w 2018 r. w czasie spotkania z dziennikarzami w Katowicach

KSSE zachowała pozycję lidera

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w 2018 r. pozyskała 51 inwestycji...
Kazimierz Kutz zmarł 18 grudnia. Miał 89 lat

Reżyser i węgiel

Kazimierz Kutz, reżyser, pisarz, felietonista, Ślązak z krwi i kości....
Umowę dotyczącą wsparcia dla inwestycji tuż przed świętami podpisali szefowie JSW Koks i NFOŚiGW

Koksownia wytworzy ciepło i prąd

Nowoczesny blok energetyczny w Koksowni Radlin powstanie dzięki pożyczce z...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!