• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Zbiornik wodny na granicy Chorzowa i Świętochłowic wciąż zatruwa życie mieszkańcom

Nowe środki dla Kaliny

Staw Kalina to największy zbiornik wodny w Świętochłowicach, z powierzchnią ok. 5,3 ha
Autor: Bartłomiej Szopa
Staw Kalina to największy zbiornik wodny w Świętochłowicach, z powierzchnią ok. 5,3 ha
Utworzono: czwartek, 24 maja 2018
Źródło: Trybuna Górnicza

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał kolejne środki na rewitalizację stawu Kalina. Wcześniej zrobił to Narodowy Fundusz. Uzyskane dotacje stanowią 98 proc. wartości całej inwestycji. Jest duża szansa na to, że ekologiczna bomba w końcu zostanie rozbrojona raz na zawsze.

Staw Kalina to największy zbiornik wodny w Świętochłowicach, z powierzchnią ok. 5,3 ha. Powstał na początku XX w w wyniku osiadania terenu po wydobyciu węgla kamiennego. Przed II wojną światową stał się terenem rekreacyjnym i tak było aż do lat 50. Od tamtej zmienił się jednak w ściek zatruwający życie mieszkańców widokiem i smrodem. Po latach działalności produkcyjnej Zakładów Chemicznych Hajduki zbiornik został zatruty przez spływające z pobliskiej hałdy odpady poprodukcyjne. Zanieczyszczenie stało się bardzo poważne, ale problemu nie udało się kompleksowo rozwiązać.

W 2014 r. wydawało się, że prace rewitalizacyjne w końcu nabiorą tempa, lecz po kilku tygodniach pracownicy odmówili ich kontynuowania argumentując, że projekt rewitalizacyjny zawiera błędy. Sprawa trafiła do sądu, który orzekł, że to firma ma zapłacić miastu odszkodowanie, a nie odwrotnie. Nie udało się jednak wyłonić kolejnego wykonawcy, co w konsekwencji doprowadziło do utraty unijnego dofinansowania w kwocie 44 mln zł. W br. dojdzie w końcu – jak sugerują władze Świętochłowic – do ostatecznego wyłonienia wykonawcy, a inwestycja zostanie wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego na zlecenie gminy. Zaplanowano m.in. kompleksową odbudowę wartości przyrodniczej terenu. Polegać ma ona m.in. na renowacji i odbudowie szaty roślinnej, ukształtowaniu brzegów i skarp stawu, tak by umożliwić rozwój roślinności przybrzeżnej i wodnej, a także osiedlanie się ptaków i zwierząt.

W dalszej perspektywie przewidziano posadzenie roślin, budowę ścieżek spacerowych i drogi dla rowerów, a także wzniesienie obiektów tzw. małej architektury dla potrzeb rekreacyjnych. Do zrekultywowania jest ponad 10,5 ha gruntów.

W ub.r. miasto otrzymało prawie 60 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczenie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności. Przyznano również 7 mln zł bezzwrotnej dotacji i 3 mln zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uzyskane dotacje stanowią 98 proc. wartości całej inwestycji – zadeklarował Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic, wskazując, że rewitalizacja Kaliny jest priorytetowym zadaniem gminy.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Powinniśmy być radzi, ale też nie zmarnować szans przy podejmowaniu kolejnych wyzwań, których jest jeszcze wiele! - powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podsumowując dotychczasową restrukturyzacje górnictwa

Nowy rozdział debaty o branży

Zbliżający się szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach to dobra okazja,...
Prof. Arkadiusz Mężyk podczas wystąpienia inauguracyjnego zapewnił obecnych na uroczystości o tym, że uczelnia jest dobrze przygotowana do zmian wprowadzonych przez resort nauki i szkolnictwa wyższego

Odśpiewali Gaudeamus

Politechnika Śląska znalazła się na 4. miejscu wśród uczelni technicznych...

W Brukseli o polityce klimatycznej

Rozmowa z KAZIMIERZEM GRAJCARKIEM, koordynatorem Międzyzwiązkowego Zespołu ds. Projektu PRE_COP24....
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!