• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Zbiornik wodny na granicy Chorzowa i Świętochłowic wciąż zatruwa życie mieszkańcom

Nowe środki dla Kaliny

Staw Kalina to największy zbiornik wodny w Świętochłowicach, z powierzchnią ok. 5,3 ha
Autor: Bartłomiej Szopa
Staw Kalina to największy zbiornik wodny w Świętochłowicach, z powierzchnią ok. 5,3 ha
Utworzono: czwartek, 24 maja 2018
Źródło: Trybuna Górnicza

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał kolejne środki na rewitalizację stawu Kalina. Wcześniej zrobił to Narodowy Fundusz. Uzyskane dotacje stanowią 98 proc. wartości całej inwestycji. Jest duża szansa na to, że ekologiczna bomba w końcu zostanie rozbrojona raz na zawsze.

Staw Kalina to największy zbiornik wodny w Świętochłowicach, z powierzchnią ok. 5,3 ha. Powstał na początku XX w w wyniku osiadania terenu po wydobyciu węgla kamiennego. Przed II wojną światową stał się terenem rekreacyjnym i tak było aż do lat 50. Od tamtej zmienił się jednak w ściek zatruwający życie mieszkańców widokiem i smrodem. Po latach działalności produkcyjnej Zakładów Chemicznych Hajduki zbiornik został zatruty przez spływające z pobliskiej hałdy odpady poprodukcyjne. Zanieczyszczenie stało się bardzo poważne, ale problemu nie udało się kompleksowo rozwiązać.

W 2014 r. wydawało się, że prace rewitalizacyjne w końcu nabiorą tempa, lecz po kilku tygodniach pracownicy odmówili ich kontynuowania argumentując, że projekt rewitalizacyjny zawiera błędy. Sprawa trafiła do sądu, który orzekł, że to firma ma zapłacić miastu odszkodowanie, a nie odwrotnie. Nie udało się jednak wyłonić kolejnego wykonawcy, co w konsekwencji doprowadziło do utraty unijnego dofinansowania w kwocie 44 mln zł. W br. dojdzie w końcu – jak sugerują władze Świętochłowic – do ostatecznego wyłonienia wykonawcy, a inwestycja zostanie wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego na zlecenie gminy. Zaplanowano m.in. kompleksową odbudowę wartości przyrodniczej terenu. Polegać ma ona m.in. na renowacji i odbudowie szaty roślinnej, ukształtowaniu brzegów i skarp stawu, tak by umożliwić rozwój roślinności przybrzeżnej i wodnej, a także osiedlanie się ptaków i zwierząt.

W dalszej perspektywie przewidziano posadzenie roślin, budowę ścieżek spacerowych i drogi dla rowerów, a także wzniesienie obiektów tzw. małej architektury dla potrzeb rekreacyjnych. Do zrekultywowania jest ponad 10,5 ha gruntów.

W ub.r. miasto otrzymało prawie 60 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczenie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności. Przyznano również 7 mln zł bezzwrotnej dotacji i 3 mln zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uzyskane dotacje stanowią 98 proc. wartości całej inwestycji – zadeklarował Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic, wskazując, że rewitalizacja Kaliny jest priorytetowym zadaniem gminy.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Tablicę w towarzystwie prałata Bernarda Czerneckiego i prezesa Daniela Ozona odsłoniła Barbara Trusiewicz, wdowa po górniku, który stracił życie w zeszłorocznej katastrofie.

Natura uczy wielkiej pokory

W cechowni ruchu Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, tuż obok figury świętej...
Prezes JSW Daniel Ozon (po prawej) docenił postawę ratowników z CSRG w czasie akcji w ruchu Zofiówka i złożył podziękowania prezesowi Stacji dr. inż Piotrowi Buchwaldowi.

Smutne, ale ważne doświadczenia

Minął rok od katastrofy w ruchu Zofiówka. Te 12 miesięcy...
Polskim uczeloniom, a szczególnie tym o profilu górniczym, coraz trudniej zachęcić młodych ludzi do studiowania

Miał być renesans, a jest odwrót?

Chętnych do studiowania górnictwa brakuje, a to błąd. W tym...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!