• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

KOSZYK
Koszyk jest pusty
Górnicze wdowy i sieroty otrzymają rekompensaty za deputat węglowy. Dotyczy to 7000 osób

Pieniądze po mężach i ojcach

Około 7 tys. wdów i sierot po górnikach nie zostało objętych ubiegłorocznymi uregulowaniami i nie dostało rekompensat w wysokości 10 tys. zł. Teraz to się zmieni. Resort energii opracował stosowne przepisy.
Autor: Jarosław Galusek/Maciej Dorosiński
Około 7 tys. wdów i sierot po górnikach nie zostało objętych ubiegłorocznymi uregulowaniami i nie dostało rekompensat w wysokości 10 tys. zł. Teraz to się zmieni. Resort energii opracował stosowne przepisy.
Utworzono: czwartek, 19 lipca 2018
Autor: Aldona Minorczyk-Cichy
Źródło: Trybuna Górnicza

Projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego trafił do uzgodnień międzyresortowych. Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu wejdzie pod obrady Sejmu.

Około 7 tys. wdów i sierot po górnikach nie zostało objętych ubiegłorocznymi uregulowaniami i nie dostało rekompensat w wysokości 10 tys. zł. Teraz to się zmieni. Resort energii opracował stosowne przepisy. Właśnie wróciły one z Ministerstwa Finansów i po doprecyzowaniu trafiły do uzgodnień międzyresortowych.

- Bardzo mi zależy, aby zrobić to jak najszybciej - podkreśla Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, który osobiście zaangażował się w rozwiązanie tego problemu.

Odnosi się to do tych wdów i sierot, które w przeszłości otrzymywały deputat węglowy po zmarłych mężach i rodzicach, ale nie zostały objęte przyjętą w ub.r. ustawą o wypłacie świadczenia kompensacyjnego. Dotyczy też osób pobierających świadczenia przedemerytalne oraz tych, które były objęte poprzednią ustawą, ale nie złożyli w terminie wniosków o rekompensatę lub ich wnioski nie zostały na czas zweryfikowane.

Rekompensaty kosztowały już budżet ponad 2 mld zł. Realizacja nowej ustawy to niespełna 100 mln zł. Zamknie to sprawę utraconego prawa do bezpłatnego węgla.

Prezydent ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym podpisał 23 października 2017 r. Ministerstwo Energii argumentowało wówczas, że deputat to element wynagrodzenia i świadczenia dla emerytów i rencistów. Był rodzajem zobowiązania państwa wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę. Pieniądze trafiły do uprawnionych za pośrednictwem spółek węglowych.

Sprawa „emeryckiego węgla” rozpoczęła się za rządów koalicji PO-PSL, kiedy spółki węglowe szukające oszczędności zaczęły wypowiadać prawo do deputatu. W 2014 r. niektóre przedsiębiorstwa podjęły decyzję o likwidacji lub zawieszeniu na trzy lata uprawnień emerytów i rencistów do deputatu. W Kompanii Węglowej deputat dla emerytów, rencistów i ich zstępnych został zlikwidowany od 2015 r. W Katowickim Holdingu Węglowym od 2015 r. nastąpiło zawieszenie prawa do deputatu węglowego na okres trzech lat.
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej, w związku z wypowiedzeniem zakładowych układów zbiorowych, prawo do uprawnienia wygasło. Emeryci i renciści Taurona Wydobycie oraz LW Bogdanka otrzymują deputat węglowy w wymiarze 3 t rocznie, jest on realizowany zarówno w formie ekwiwalentu, jak i w naturze. Jeżeli chodzi o emerytów i rencistów z kopalń zlikwidowanych, uprawnionych do otrzymywania deputatu węglowego, to od 1 stycznia 2016 r. wszyscy otrzymywali należne świadczenia w formie ekwiwalentu za pośrednictwem ZUS. Całość tych deputatów finansuje budżet państwa.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Syntetyczny opis potencjalnych skutków drgań dla poszczególnych stopni intensywności sejsmicznej w skali GSIS-2017

Nowa Górnicza Skala Intensywności Sejsmicznej

Zakończyły się kilkuletnie badania i prace zespołu autorskiego Głównego Instytutu...
Akcja ratownicza w ruchu Zofiówka zakończyła się po jedenastu dobach. W działania było zaangażowanych blisko 2500 osób

Średnie trzęsienie ziemi

Komisja, która bada przyczyny i okoliczności majowej katastrofy w ruchu...
- Chcemy pokazać, że o środowisku powinniśmy rozmawiać ponad podziałami. Wśród gości zaproszonych na konferencję są związkowcy z całego świata – podkreśla Kazimierz Grajcarek, koordynator Międzyzwiązkowego Zespołu ds. Projektu PRE_COP24

Polska droga do czystego środowiska

Konferencja, która odbędzie się pod hasłem Polska droga do czystego...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!