• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Górnicze wdowy i sieroty otrzymają rekompensaty za deputat węglowy. Dotyczy to 7000 osób

Pieniądze po mężach i ojcach

Około 7 tys. wdów i sierot po górnikach nie zostało objętych ubiegłorocznymi uregulowaniami i nie dostało rekompensat w wysokości 10 tys. zł. Teraz to się zmieni. Resort energii opracował stosowne przepisy.
Autor: Jarosław Galusek/Maciej Dorosiński
Około 7 tys. wdów i sierot po górnikach nie zostało objętych ubiegłorocznymi uregulowaniami i nie dostało rekompensat w wysokości 10 tys. zł. Teraz to się zmieni. Resort energii opracował stosowne przepisy.
Utworzono: czwartek, 19 lipca 2018
Autor: Aldona Minorczyk-Cichy
Źródło: Trybuna Górnicza

Projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego trafił do uzgodnień międzyresortowych. Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu wejdzie pod obrady Sejmu.

Około 7 tys. wdów i sierot po górnikach nie zostało objętych ubiegłorocznymi uregulowaniami i nie dostało rekompensat w wysokości 10 tys. zł. Teraz to się zmieni. Resort energii opracował stosowne przepisy. Właśnie wróciły one z Ministerstwa Finansów i po doprecyzowaniu trafiły do uzgodnień międzyresortowych.

- Bardzo mi zależy, aby zrobić to jak najszybciej - podkreśla Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, który osobiście zaangażował się w rozwiązanie tego problemu.

Odnosi się to do tych wdów i sierot, które w przeszłości otrzymywały deputat węglowy po zmarłych mężach i rodzicach, ale nie zostały objęte przyjętą w ub.r. ustawą o wypłacie świadczenia kompensacyjnego. Dotyczy też osób pobierających świadczenia przedemerytalne oraz tych, które były objęte poprzednią ustawą, ale nie złożyli w terminie wniosków o rekompensatę lub ich wnioski nie zostały na czas zweryfikowane.

Rekompensaty kosztowały już budżet ponad 2 mld zł. Realizacja nowej ustawy to niespełna 100 mln zł. Zamknie to sprawę utraconego prawa do bezpłatnego węgla.

Prezydent ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym podpisał 23 października 2017 r. Ministerstwo Energii argumentowało wówczas, że deputat to element wynagrodzenia i świadczenia dla emerytów i rencistów. Był rodzajem zobowiązania państwa wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę. Pieniądze trafiły do uprawnionych za pośrednictwem spółek węglowych.

Sprawa „emeryckiego węgla” rozpoczęła się za rządów koalicji PO-PSL, kiedy spółki węglowe szukające oszczędności zaczęły wypowiadać prawo do deputatu. W 2014 r. niektóre przedsiębiorstwa podjęły decyzję o likwidacji lub zawieszeniu na trzy lata uprawnień emerytów i rencistów do deputatu. W Kompanii Węglowej deputat dla emerytów, rencistów i ich zstępnych został zlikwidowany od 2015 r. W Katowickim Holdingu Węglowym od 2015 r. nastąpiło zawieszenie prawa do deputatu węglowego na okres trzech lat.
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej, w związku z wypowiedzeniem zakładowych układów zbiorowych, prawo do uprawnienia wygasło. Emeryci i renciści Taurona Wydobycie oraz LW Bogdanka otrzymują deputat węglowy w wymiarze 3 t rocznie, jest on realizowany zarówno w formie ekwiwalentu, jak i w naturze. Jeżeli chodzi o emerytów i rencistów z kopalń zlikwidowanych, uprawnionych do otrzymywania deputatu węglowego, to od 1 stycznia 2016 r. wszyscy otrzymywali należne świadczenia w formie ekwiwalentu za pośrednictwem ZUS. Całość tych deputatów finansuje budżet państwa.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Prezes Piotr Buchwald wręczył wybranym osobom m.in. kordziki górnicze. Były to wyróżnienia przyznane przez bytomską jednostkę

Podziękowania dla środowiska ratowniczego

Z okazji zbliżającego się dnia św. Barbary - górniczej patronki...
W konkursie „Pracuję bezpiecznie” zwyciężył Łukasz Nowak z kopalni Murcki-Staszic (trzeci od lewej). Drugie miejsce zajął Krzysztof Grzebieniowski reprezentujący kopalnię Bolesław Śmiały (pierwszy z lewej), a ostatnie miejsce na podium wywalczył Mariusz Gonsior z ruchu Rydułtowy kopalni ROW (pierwszy od prawej). Nagrody wręczyli im: wiceprezes PGG Piotr Bojarski (drugi od lewej), dyrektor naczelny GIG prof. Stanisław Prusek (trzeci od prawej) oraz wiceprezes WUG Piotr Wojtacha (drugi od prawej).

Wiedza budząca wielki podziw

Łukasz Nowak z Działu Wentylacji kopalni Murcki-Staszic na pewno będzie...
W imieniu organizatorów karczmy gości uroczystości przywitali Grzegorz Wacławek, prezes Węglokoksu Kraj oraz Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Sezon karczem rozpoczęty!

Hucznie i w doborowym gronie w sobotni wieczór, 17 listopada,...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!