• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Najważniejsze zrealizowane zostaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i Funduszu Spójności

Ekoprojekty warte miliony

W drugim etapie projektu w Mikołowie na miejscu starego dworca powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe, zagospodarowany zostanie też pobliski park
Autor: ARC
W drugim etapie projektu w Mikołowie na miejscu starego dworca powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe, zagospodarowany zostanie też pobliski park
Utworzono: piątek, 10 sierpnia 2018
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Termomodernizacje budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Mikołowie i Piekarach Śląskich oraz budowa centrum przesiadkowego – to trzy proekologiczne projekty, mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i walkę ze smogiem. Umowy na ich realizację zostały zawarte z końcem lipca br. przez samorządy.

Największy z projektów, związany z budową węzła przesiadkowego w miejscu obecnego dworca autobusowego w Mikołowie, ma zostać zrealizowany kosztem 21 mln zł. Będzie dofinansowany środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i powstanie w trzech etapach. Pierwszy już się rozpoczął. Polega na budowie nowego łącznika drogowego pomiędzy ulicami Kolejową i Waryńskiego, co pozwoli rozładować wzmożony ruch na ul. Prusa, gdzie tworzą się korki. Do węzła będzie wiodła ścieżka rowerowa i powstanie parking na ponad 200 samochodów.

Odblokowanie centrum miasta
W drugim etapie powstanie nowy dworzec autobusowy. Będzie się składał z pięciu zadaszonych peronów. Park obok obecnego dworca zostanie na nowo zagospodarowany. Węzeł będzie zlokalizowany dokładnie tam, gdzie obecnie znajduje się dworzec autobusowy. Niezbędne stanie się przesunięcie peronów. W trzecim etapie, zaplanowanym na 2020 r., nastąpi modernizacja dróg w okolicach dworca. Obecne rondo u zbiegu ulic Prusa i Miarki zostanie przesunięte i powiększone, tworząc tzw. dwupasmowe rondo turbinowe. Dodatkowe ronda planowane są w miejscach istniejących wysepek na skrzyżowaniach pobliskich ulic. Efektem ma być odblokowanie centrum miasta i upłynnienie ruchu, a tym samym ograniczenie emisji spalin.

Dwa kolejne projekty, które będą realizowane w Mikołowie, przewidują gruntowną modernizację energetyczną czterech gminnych budynków mieszkalnych, w których mieszka ok. 300 osób. Wartość dofinansowania to łącznie ok. 4,5 mln zł. Dotacje pochodzą z również rozstrzygniętego w maju br. konkursu RPO, dotyczącego poprawy efektywności energetycznej w budynkach infrastruktury publicznej i mieszkaniowej. Z tego samego źródła dofinansowane zostaną trzy projekty z Piekar Śląskich. Zakładają one termomodernizację wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków Miejskiego Gimnazjum nr 2 (za 3,9 mln zł, z dotacją 2,5 mln zł) i Miejskiego Przedszkola nr 7 (za 0,9 mln zł, z dotacją 0,5 mln zł) oraz termomodernizację pięciu budynków mieszkalnych na tzw. osiedlu Wieczorka i przyłączenie ich do sieciowych źródeł ciepła (za niespełna 3 mln zł, z dotacją 2,1 mln zł).

Zmasowana walka ze smogiem
Warto też dodać, że w województwie śląskim w ramach działania 4.3.1. – efektywność energetyczna i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - alokacja wynosi 115,9 mln euro. W dotychczasowe nabory zaangażowano 97 mln euro, z czego wartość dofinansowania dla projektów dotychczas wybranych wynosi 83,5 mln euro. Środki do zaangażowania w kolejne nabory to 17,8 mln euro. W ramach Działania 4.5.1. – niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla ZIT alokacja wynosi 327,4 mln euro. Obecnie z tej puli zaangażowano 258,6 mln euro.

Równolegle do tych przedsięwzięć Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizuje kolejną edycję programu „Smog Stop”, który adresowany jest bezpośrednio do indywidualnych mieszkańców.

Na liście zadań przewidzianych do wsparcia w 2018 r. znajdują się 3053 osoby, których wnioski przeszły pozytywną ocenę. Chodzi o modernizację źródła ciepła oraz instalacji grzewczej. Dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Katowicach będą też realizowane projekty na rzecz ograniczenia niskiej emisji w ramach Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki (Fundusz Spójności). Dokładniej poddziałania: 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego oraz 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Będą je prowadzić: PEC Tychy, Węglokoks Energia ZCP, Wspólnoty Mieszkaniowe z Piekar Śląskich oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare Gliwice. Najważniejsze z nich to: „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023”, „Likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych” oraz „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”.

- Zarówno termomodernizacje budynków, jak i budowa centrów przesiadkowych czy dróg rowerowych to kierunek, w którym powinniśmy podążać. Chcemy pokazać mieszkańcom, że traktujemy walkę ze smogiem poważnie i chcemy oddychać czystym powietrzem – podkreśla Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Prezes JSW Daniel Ozon (po prawej) docenił postawę ratowników z CSRG w czasie akcji w ruchu Zofiówka i złożył podziękowania prezesowi Stacji dr. inż Piotrowi Buchwaldowi.

Smutne, ale ważne doświadczenia

Minął rok od katastrofy w ruchu Zofiówka. Te 12 miesięcy...
Ratownicy z CSRG w Bytomiu z zespołami austriackimi i niemieckimi wzięli udział we wspólnych ćwiczeniach w Alpach

Wspólne ćwiczenia

Polska ekipa ratowników z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu...
Polskim uczeloniom, a szczególnie tym o profilu górniczym, coraz trudniej zachęcić młodych ludzi do studiowania

Miał być renesans, a jest odwrót?

Chętnych do studiowania górnictwa brakuje, a to błąd. W tym...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!