• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Czyste powietrze w Polsce należy do priorytetów rządu. Trzeba w tym względzie nadrobić wieloletnie zaległości

Program ze wsparciem

Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” będzie poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego.
Autor: Krystian Krawczyk
Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” będzie poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego.
Utworzono: czwartek, 06 września 2018
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Ruszyła kampania edukacyjna dotycząca programu „Czyste Powietrze”. Wsparciem w zarządzaniu nim jest interaktywny Portal Beneficjenta. Efekty ekologiczne i energetyczne oraz postęp w realizacji programu będą mierzone i oceniane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.
Podstawowym celem nowego programu „Czyste Powietrze” będzie poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła. Program będzie realizowany przez dziesięć lat, a łączne działania w jego ramach to ogromna kwota około 130 mld zł.
Przypomnijmy, że porozumienie w sprawie realizacji tego programu podpisał 7 czerwca br. prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kazimierz Kujda. Stronami byli zaś prezesi zarządów 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz szef zarządu Banku Ochrony Środowiska.
Wówczas to premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że czyste powietrze w Polsce należy do priorytetów rządu, dlatego Rada Ministrów i poszczególne ministerstwa oraz agendy rządowe intensywnie pracują nad rozwiązaniem problemu smogu.
- Trzeba w tej kwestii odrobić wieloletnie opóźnienia, gdyż poprzednie rządy nie realizowały działań w tym obszarze. Nie zwracały zwłaszcza uwagi na opracowania ekspertów czy opinie Komisji Europejskiej, koncentrując się jedynie na standardach nowo budowanych mieszkań i domów – wskazał premier.

Unijna pomoc
Od 2019 r., czyli w rozliczeniu od 2020 r., wydatki ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie termomodernizacji efektywnej, czyli potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20 proc. odliczone od dochodu. Ulga ma być rozłożona na okres trzech lat, a sumarycznie nie może przekroczyć 53.000 zł. Minister finansów wspólnie z ministrem środowiska przygotują rozporządzenie określające specyfikację kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez podatnika, które będą mogły być objęte ulgą. Ponadto od 2019 r. dotacje przekazywane przez NFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze” nie będą dochodem podatnika.
Przed kilkoma dniami, 30 sierpnia br. w Warszawie, program był tematem drugiego spotkania Zespołu Koordynacyjnego Komisji Europejskiej, Banku Światowego oraz NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w budownictwie jednorodzinnym. W dyskusji uczestniczyli także przedstawiciele trzech ministerstw: Energii, Inwestycji i Rozwoju, Przedsiębiorczości i Technologii oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Gospodarstwa Krajowego, a także Urzędów Marszałkowskich w Katowicach i Krakowie.
Wolfgang Münch, przewodniczący Zespołu, zastępca dyrektora Polskiej Sekcji w Dyrekcji Generalnej Regionów w Komisji Europejskiej podkreślił, że działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce swoimi funduszami zamierza wspomóc Unia Europejska. Zwrócił też uwagę na to, że dokonana w naszym kraju analiza problemu i proponowane rozwiązania są kompatybilne ze sposobem myślenia ekspertów Banku Światowego. Przewodniczący Zespołu wyraził zadowolenie, że bezpośrednia realizacja projektu została powierzona NFOŚiGW, który jest znany i dobrze notowany w Komisji Europejskiej.
Z kolei Kazimierz Kujda, prezes zarządu NFOŚiGW, zaprezentował podstawy działania, potencjał, dotychczasowy dorobek, bieżącą działalność oraz planowany rozwój działalności Funduszu. Podkreślił znaczenie Instytucji Wdrażającej POIiŚ 2014-2020.

Interaktywny portal
Dotychczasowa realizacja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to 3550 zawartych umów na łączną kwotę 2,7 mld euro. W zakresie ochrony powietrza NFOŚiGW wspomaga realizację następujących przedsięwzięć: instalacje odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin w dużych elektrowniach systemowych i dużych elektrociepłowniach, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, zakup i instalację kolektorów słonecznych, przedsięwzięcia energetyki geotermalnej, budowę elektrowni wiatrowych, budowa domów energooszczędnych, instalacje energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz zakup bezemisyjnych środków transportu publicznego. Uzyskane efekty to m.in.: oszczędność energii 3,4 TWh/r oraz termomodernizacja 4,3 tys. obiektów użyteczności publicznej.
Warto podkreślić, że 4 września br. zainaugurowana została ogólnopolska ujednolicona kampania edukacyjna dotycząca programu „Czyste Powietrze”. Jest prowadzona we wszystkich 2453 gminach w Polsce. Wsparciem w zarządzaniu programem będzie standaryzowany system IT dla wszystkich wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – interaktywny Portal Beneficjenta. Efekty ekologiczne i energetyczne oraz postęp w realizacji programu będą mierzone i oceniane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
W ostatnich dniach stycznia Krzysztof Tchórzewski przedstawił w Brukseli komisarzowi Miguelowi Ariasowi Cañetemu zasady polskiego mechanizmu stabilizacji cen prądu

Ceny prądu zamrożone

Ministerstwo Energii przygotowuje projekt nowelizacji ustawy ws. zamrożenia cen energii...
Nagrodę Kazimierzowi Grajcarkowi wręczył wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, oraz zarząd Wydawnictwa Górniczego - prezes Witold Pustułka i wiceprezes Anna Zych.

Buduje mosty, a nie mury

Kazimierz Grajcarek, koordynator ds. projektu Społeczny PRE_COP24, został uhonorowany tytułem...
Prezydent Duda był gościem karczmy piwnej, zorganizowanej w sobotę w Zabrzu przez śląsko-dąbrowską Solidarność. W tamtejszej hali MOSiR świętowało ponad 1000 osób

Barbórkowe świętowanie zakończone

Sezon karczem piwnych 2018/2019 można uznać za zamknięty. Tradycyjnie jego...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!