• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Czyste powietrze w Polsce należy do priorytetów rządu. Trzeba w tym względzie nadrobić wieloletnie zaległości

Program ze wsparciem

Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” będzie poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego.
Autor: Krystian Krawczyk
Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” będzie poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego.
Utworzono: czwartek, 06 września 2018
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Ruszyła kampania edukacyjna dotycząca programu „Czyste Powietrze”. Wsparciem w zarządzaniu nim jest interaktywny Portal Beneficjenta. Efekty ekologiczne i energetyczne oraz postęp w realizacji programu będą mierzone i oceniane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.
Podstawowym celem nowego programu „Czyste Powietrze” będzie poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła. Program będzie realizowany przez dziesięć lat, a łączne działania w jego ramach to ogromna kwota około 130 mld zł.
Przypomnijmy, że porozumienie w sprawie realizacji tego programu podpisał 7 czerwca br. prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kazimierz Kujda. Stronami byli zaś prezesi zarządów 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz szef zarządu Banku Ochrony Środowiska.
Wówczas to premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że czyste powietrze w Polsce należy do priorytetów rządu, dlatego Rada Ministrów i poszczególne ministerstwa oraz agendy rządowe intensywnie pracują nad rozwiązaniem problemu smogu.
- Trzeba w tej kwestii odrobić wieloletnie opóźnienia, gdyż poprzednie rządy nie realizowały działań w tym obszarze. Nie zwracały zwłaszcza uwagi na opracowania ekspertów czy opinie Komisji Europejskiej, koncentrując się jedynie na standardach nowo budowanych mieszkań i domów – wskazał premier.

Unijna pomoc
Od 2019 r., czyli w rozliczeniu od 2020 r., wydatki ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie termomodernizacji efektywnej, czyli potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20 proc. odliczone od dochodu. Ulga ma być rozłożona na okres trzech lat, a sumarycznie nie może przekroczyć 53.000 zł. Minister finansów wspólnie z ministrem środowiska przygotują rozporządzenie określające specyfikację kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez podatnika, które będą mogły być objęte ulgą. Ponadto od 2019 r. dotacje przekazywane przez NFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze” nie będą dochodem podatnika.
Przed kilkoma dniami, 30 sierpnia br. w Warszawie, program był tematem drugiego spotkania Zespołu Koordynacyjnego Komisji Europejskiej, Banku Światowego oraz NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w budownictwie jednorodzinnym. W dyskusji uczestniczyli także przedstawiciele trzech ministerstw: Energii, Inwestycji i Rozwoju, Przedsiębiorczości i Technologii oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Gospodarstwa Krajowego, a także Urzędów Marszałkowskich w Katowicach i Krakowie.
Wolfgang Münch, przewodniczący Zespołu, zastępca dyrektora Polskiej Sekcji w Dyrekcji Generalnej Regionów w Komisji Europejskiej podkreślił, że działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce swoimi funduszami zamierza wspomóc Unia Europejska. Zwrócił też uwagę na to, że dokonana w naszym kraju analiza problemu i proponowane rozwiązania są kompatybilne ze sposobem myślenia ekspertów Banku Światowego. Przewodniczący Zespołu wyraził zadowolenie, że bezpośrednia realizacja projektu została powierzona NFOŚiGW, który jest znany i dobrze notowany w Komisji Europejskiej.
Z kolei Kazimierz Kujda, prezes zarządu NFOŚiGW, zaprezentował podstawy działania, potencjał, dotychczasowy dorobek, bieżącą działalność oraz planowany rozwój działalności Funduszu. Podkreślił znaczenie Instytucji Wdrażającej POIiŚ 2014-2020.

Interaktywny portal
Dotychczasowa realizacja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to 3550 zawartych umów na łączną kwotę 2,7 mld euro. W zakresie ochrony powietrza NFOŚiGW wspomaga realizację następujących przedsięwzięć: instalacje odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin w dużych elektrowniach systemowych i dużych elektrociepłowniach, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, zakup i instalację kolektorów słonecznych, przedsięwzięcia energetyki geotermalnej, budowę elektrowni wiatrowych, budowa domów energooszczędnych, instalacje energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz zakup bezemisyjnych środków transportu publicznego. Uzyskane efekty to m.in.: oszczędność energii 3,4 TWh/r oraz termomodernizacja 4,3 tys. obiektów użyteczności publicznej.
Warto podkreślić, że 4 września br. zainaugurowana została ogólnopolska ujednolicona kampania edukacyjna dotycząca programu „Czyste Powietrze”. Jest prowadzona we wszystkich 2453 gminach w Polsce. Wsparciem w zarządzaniu programem będzie standaryzowany system IT dla wszystkich wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – interaktywny Portal Beneficjenta. Efekty ekologiczne i energetyczne oraz postęp w realizacji programu będą mierzone i oceniane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Prezes JSW Daniel Ozon (po prawej) docenił postawę ratowników z CSRG w czasie akcji w ruchu Zofiówka i złożył podziękowania prezesowi Stacji dr. inż Piotrowi Buchwaldowi.

Smutne, ale ważne doświadczenia

Minął rok od katastrofy w ruchu Zofiówka. Te 12 miesięcy...
Ratownicy z CSRG w Bytomiu z zespołami austriackimi i niemieckimi wzięli udział we wspólnych ćwiczeniach w Alpach

Wspólne ćwiczenia

Polska ekipa ratowników z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu...
Polskim uczeloniom, a szczególnie tym o profilu górniczym, coraz trudniej zachęcić młodych ludzi do studiowania

Miał być renesans, a jest odwrót?

Chętnych do studiowania górnictwa brakuje, a to błąd. W tym...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!