• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Międzynarodowa Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018

Górnicze dziedzictwo dla kolejnych pokoleń

Zabytkowe kopalnie soli to w naszym kraju popularne atrakcje turystyczne. Rok 2018 jest dla tych obiektów wyjątkowy, bo obfituje w różne ważne jubileusze.
Autor: Krystian Krawczyk
Zabytkowe kopalnie soli to w naszym kraju popularne atrakcje turystyczne. Rok 2018 jest dla tych obiektów wyjątkowy, bo obfituje w różne ważne jubileusze.
Utworzono: piątek, 19 października 2018
Autor: Beata Legomińska
Źródło: Trybuna Górnicza

„Spotkajmy się i wymieńmy doświadczeniami!” – to hasło tegorocznej konferencji, która odbędzie się od 19 do 22 listopada 2018 r. Sesje odbywać się będą w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Kopalni Soli w Wieliczce oraz Kopalni Soli w Bochni. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką podziemnych muzeów i górniczych tras turystycznych – poinformowała Małgorzata Bogucka z Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

Specjaliści z całego świata będą mieli możliwość wymiany doświadczeń. Udział w konferencji stwarza okazję do wzajemnego poznania ludzi zaangażowanych w ochronę i udostępnianie dziedzictwa górniczego na całym świecie.

Celem konferencji jest zapoznanie międzynarodowego środowiska muzealników z Żupami Krakowskimi oraz prezentacja dorobku i specyfiki innych, zabytkowych, udostępnionych turystycznie kopalń na świecie. Podczas obrad omówione zostaną problemy i wyzwania, przed którymi stają historyczne obiekty górnicze, podjęta zostanie próba skonsolidowania środowiska podziemnych muzeów górniczych w celu nadania im odpowiedniej rangi w wielkiej, ogólnoświatowej rodzinie muzealnej. Zainicjowane zostaną wieloletnie projekty, mające pomóc w organizacji i funkcjonowaniu muzeów górniczych.

Przez wszystkie sesje tematyczne konferencji przewijać się będzie temat zabezpieczania i ochrony starych obiektów górniczych, a w tej dziedzinie Polska jest jednym z liderów. Już w 1928 r., rozporządzeniem prezydenckim, przewidziano, że „kopalnie przedhistoryczne (krzemienia, soli, bursztynu, miedzi, żelaza i barwników mineralnych)” mogą być uznane za zabytki.

Swoje referaty na konferencji wygłoszą szefowie międzynarodowych instytucji, eksperci z organizacji, takich jak: UNESCO, TICCIH, ICOMOS, naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni górniczych, szefowie i pracownicy podziemnych muzeów i tras górniczych w kopalniach: soli, węgla, srebra i złota, miedzi, żelaza, rtęci, cynku i ołowiu, łupka, z Polski, Europy (Belgia, Chorwacja, Francja, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Włochy, Wielka Brytania) i USA. Swoje wystąpienia potwierdzili m.in.: Suay Aksoy – prezydent ICOM; Peter Debrine – zarządzający kluczowymi projektami w UNESCO, Barry Gamble – ekspert UNESCO, który z sukcesem pomaga wprowadzać obiekty górnicze na Listę UNESCO (ostatnio Tarnowskie Góry); prof. Patrick Martin – prezydent TICCIH; profesor Helmuth Albrecht z zarządu TICCIH i ICOMOS, profesor Roger Burt – jeszcze do niedawna zarządzający IMHC (International Mining History Congress) oraz MHA w USA (Mining History Association), profesor Mike Robinson – twórca Instytutu Naukowego i skansenu górniczego Ironbridge czy dr Margaret Faull – prezydent Sieci Muzeów Górnictwa Węglowego. Swój udział zgłosili już uczestnicy z 16 państw i ciągle napływają kolejne zgłoszenia.

Rok 2018 jest szczególny w dziejach polskiego górnictwa solnego ze względu na cztery istotne jubileusze związane z historią przedsiębiorstwa królewskiego Żupy Krakowskie: 650-lecie spisania „Statutu Żup Krakowskich” (1368 r.), 500-lecie powstania „Krótkiego a dokładnego opisu zarządzania i stosunków w żupach wielicko-bocheńskich w 1518 roku” (od 2014 r. na Polskiej Liście Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata”), 40-lecie wpisania Kopalni Soli w Wieliczce na Pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (1978 r.) i 5-lecie rozszerzenia wpisu UNESCO o Kopalnię w Bochni i Zamek Żupny w Wieliczce (siedziba zarządu kopalń od XIII w. do 1945 r.). Jubileusze wpisują się w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a konferencja znajduje się w rządowym Programie Wieloletnim „Niepodległa”.

Głównym organizatorem konferencji jest Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka we współpracy z kopalniami soli Wieliczka i Bochnia. Szczegóły dotyczące konferencji, na którą jeszcze można się zgłaszać, znajdują się na stronie: www.icmum.pl.
Trybuna Górnicza wraz z portalem netTG.pl objęły patronatem medialnym to wydarzenie. 

 

 

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Mury budynków na Jasnej Górze zostały podświetlone na biało i czerwono. Sponsorem i pomysłodawcą tej patriotycznej iluminacji z okazji 100-lecia niepodległości Polski była firma Tauron.

Wizja i sprawne państwo polskie

Dyskusja o polskiej doktrynie energetycznej, rozwoju gospodarki i gospodarce innowacyjnej...
O książce w siedzibie PGG opowiadały autorki oraz prezes spółki Tomasz Rogala

Górniczy fach w książce dla dzieci

Wizyty górników w przedszkolach i szkołach w związku z Barbórką...
Wieża szybu Karol była ostatnią, którą zlikwidowano w kopalni Kazimierz-Juliusz

Ostatnia zburzona wieża

W sobotę, 27 października, do historii przeszła wieża szybu Karol...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!