• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Rządowy program termomodernizacyjny ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza

Sposobem uderzyć w smog

Rządowy program termomodernizacyjny ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, szczególnie w tych polskich miastach, które znalazły się na liście najbardziej zanieczyszczonych smogiem aglomeracji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
Autor: Bartłomiej Szopa
Rządowy program termomodernizacyjny ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, szczególnie w tych polskich miastach, które znalazły się na liście najbardziej zanieczyszczonych smogiem aglomeracji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
Utworzono: czwartek, 15 listopada 2018
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Program "Czyste powietrze" będzie realizowany w latach 2018–2029. Jego budżet opiewa na 103 mld zł. Z czego 63,3 mld zł pochodzić będzie z dotacji, a 39,7 mld zł z pożyczek zwrotnych. Szacuje się, że zostanie nim objętych ok. 3 mln gospodarstw domowych w całym kraju, z czego ok. 560 tys. z województwa śląskiego.

Program ma zachęcić Polaków do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Ważnym elementem programu "Czyste powietrze" jest termomodernizacja. Zapewni ona oszczędności energii – cieplnej i elektrycznej, a co za tym idzie – zmniejszenie rachunków. Oczywistą korzyścią jest także łatwo dostępne, komfortowe ciepło w domu. Przygotowywany przez resort środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program antysmogowy będzie więc skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych na gruntowną termomodernizację z jednoczesną wymianą źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

- W ramach tego programu będzie można m.in. podłączyć domy jednorodzinne do sieci ciepłowniczej, do sieci gazowej. Będzie można finansować pompy ciepła, wymianę instalacji ogrzewania i ciepłej wody - przypomina Kazimierz Kujda, prezes zarządu NFOŚiGW.

Warto się pospieszyć
Rządowy program termomodernizacyjny ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, szczególnie w tych polskich miastach, które znalazły się na liście najbardziej zanieczyszczonych smogiem aglomeracji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Na tej liście figurują 33 polskie miasta. Siedem z nich znajduje się w pierwszej dziesiątce. To m.in. Żywiec, Pszczyna i Rybnik. Za złą jakość powietrza w naszym kraju i województwie odpowiada przede wszystkim spalanie śmieci i najgorszej jakości opału w domowych, często przestarzałych piecach. Należy to zmienić raz na zawsze.

Tymczasem rozpoczął się już nabór do programu "Czyste powietrze". Nie trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku, ponieważ jest na to czas do 2027 r. Najlepiej jednak nie odkładać decyzji na później. Wcześniej warto się też dokładniej zapoznać z warunkami uczestnictwa. Aby ułatwić mieszkańcom naszego województwa dostęp do programu oraz poszerzyć ich wiedzę na jego temat, Ministerstwo Środowiska przygotowało cykl spotkań o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Prelegenci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zdążyli już dotrzeć do wielu miejscowości. Z tego m.in. względu uruchomione zostały również punkty informacyjne w filiach terenowych WFOŚiGW w Częstochowie i Bielsku-Białej.

- Naszą ambicją jest, aby wojewódzki fundusz był jak najbliżej wszystkich mieszkańców regionu i dlatego podjęliśmy tę decyzję – podkreśla Tomasz Bednarek, prezes zarządu katowickiego WFOŚiGW.
I tak oprócz punktu w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 2 (który czynny jest w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30) eksperci przyjmują już interesantów w Bielsku–Białej, przy ul. Legionów 57 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00) oraz Częstochowie, przy ul. Jana III Sobieskiego 7 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00).

Pożyczki i dotacje
Wiadomo, że do końca 2019 r. wysokość dofinansowania w programie "Czyste powietrze" wahać się będzie od 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Od 1 stycznia 2019 r. dofinansowanie wyniesie od 40 do 90 proc. Po Nowym Roku 30 proc. dotacja zmieni się w ulgę podatkową. Jak informuje resort środowiska, ulga wynosić będzie 23 proc. plus 7 proc. dotacja. Ta jednak uzależniona jest od dochodów. Najwyższa, wynosząca 90 proc. kosztów inwestycji, przewidziana jest przy kwocie 600 zł miesięcznego dochodu liczonego na jedną osobę w rodzinie. Wsparcie to będzie można uzupełnić pożyczką do 10 proc. wartości dotacji.

Kolejne progi to: dotacja do 80 proc. dla kwot 601-800 zł na osobę w rodzinie – pożyczka do 20 proc. wartości; dotacja do 70 proc. – odpowiednio 801- 1000 zł na osobę – pożyczka do 30 proc.; dotacja 60 proc. – 1001–1200 zł na osobę – pożyczka do 40 proc.; dotacja do 50 proc. – 1201-1400 zł w dochód na osobę – pożyczka do 50 proc. wartości; dotacja do 40 proc. – dochód 1401-1600 na osobę – pożyczka do 60 proc.; dotacja do 30 proc. – dochód powyżej 1600 zł na osobę – pożyczka do 70 proc. wartości dotacji.
Osoba, która złożyła już wniosek o dofinansowanie z programu "Czyste powietrze", może otrzymać dotację w styczniu - lutym - zapowiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk dodając, że taki wniosek powinien być rozpatrywany nie później niż w ciągu trzech miesięcy.

Zawarte porozumienie
Warto wiedzieć, że rządowym partnerem programu "Czyste Powietrze" został Bank Ochrony Środowiska. Wspólne porozumienie z nim zawarły: Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I tak, w przypadku istniejących jednorodzinnych budynków w ramach programu finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Natomiast w nowo budowanych domach dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pomp ciepła.

Należy mieć na uwadze fakt, że przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane rozumie się budynek wolno stojący lub budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku. Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania. Z kolei przez budynek nowo budowany rozumiemy budynek, dla którego zostały uzyskane zgody na rozpoczęcie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, i który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. 

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Prezes JSW Daniel Ozon (po prawej) docenił postawę ratowników z CSRG w czasie akcji w ruchu Zofiówka i złożył podziękowania prezesowi Stacji dr. inż Piotrowi Buchwaldowi.

Smutne, ale ważne doświadczenia

Minął rok od katastrofy w ruchu Zofiówka. Te 12 miesięcy...
Ratownicy z CSRG w Bytomiu z zespołami austriackimi i niemieckimi wzięli udział we wspólnych ćwiczeniach w Alpach

Wspólne ćwiczenia

Polska ekipa ratowników z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu...
Polskim uczeloniom, a szczególnie tym o profilu górniczym, coraz trudniej zachęcić młodych ludzi do studiowania

Miał być renesans, a jest odwrót?

Chętnych do studiowania górnictwa brakuje, a to błąd. W tym...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!