• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Dwa sztandarowe programy WFOŚiGW cieszą się wciąż ogromną popularnością

Zielone pracownie pomagają w nauce

Wyposażenie zielonych pracowni stwarza nauczycielom nowe możliwości prowadzenia lekcji. Obserwacje przez mikroskop to ulubione zajęcie zwłaszcza dla uczniów najmłodszych klas.
Autor: Kajetan Berezowski
Wyposażenie zielonych pracowni stwarza nauczycielom nowe możliwości prowadzenia lekcji. Obserwacje przez mikroskop to ulubione zajęcie zwłaszcza dla uczniów najmłodszych klas.
Utworzono: czwartek, 22 listopada 2018
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Kolejne zielone pracownie powstały m.in. dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Mogą się nimi cieszyć nauczyciele i uczniowie szkół w Wodzisławiu Śląskim, Kłobucku i Wieprzu.

Szkoła Podstawowa nr 10 w Wodzisławiu Śl. może pochwalić się niezwykłą zieloną pracownią. Powstała na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych, geologicznych. W ramach projektu, który zwyciężył w konkursie „Zielona Pracownia_Projekt 2018" zakupione zostały stanowiska mikroskopowe, a także umeblowanie w postaci ławek i krzeseł. Uczniowie korzystają też z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i multimediów. Wszystko po to, aby rozwijać w nich wiedzę na temat ekologii oraz ochrony przyrody w szerszym znaczeniu, ale także pokazywać wartości przyrodnicze otoczenia im najbliższego. W sumie nagroda wyniosła 6,5 tys. zł. To nie pierwsza i z pewnością nie ostatnia taka pracownia w tym rejonie. Wcześniej zielona pracownia powstała w radlińskiej podstawówce nr 4. Szkoła otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie ponad 27 tys. zł.

Funkcjonalne i innowacyjne
Uroczyście otworzono także dwie kolejne zielone pracownie. W Szkole Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu, dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Katowicach oraz Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz, zakupiono pomoce naukowe do nauki przyrody. Nadrzędnym celem zielonej pracowni: Hydro -Eko - Life będzie teraz rozbudzanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za środowisko. W pracowni odbywać się będą również lekcje chemii, biologii, fizyki, geografii, a także zajęcia z wychowania ekologicznego. Nowa sala i jej wyposażenie pozwoli na stworzenie przestrzeni dla uczniów, łączącej funkcjonalność oraz przyjazny klimat z innowacyjnością rozwiązań i pomysłów na nowoczesną edukację.

Z wielką pompą uruchomiono również zieloną pracownię pod nazwą Ekolandia w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. Tym razem WFOŚiGW wsparł szkołę kwotą 60 tys. zł. Pracownia posiada znakomite wyposażenie naukowe, które z pewnością uprzyjemni lekcje biologii i geografii.

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie placówek oświatowych programami „Zielona Pracownia_Projekt” i „Zielona Pracownia”. Przedsięwzięcie WFOŚiGW w Katowicach ma na celu wsparcie szkół przy tworzeniu nowoczesnych pracowni do nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych i geologicznych.

Konkursy „Zielona Pracownia_Projekt 2018” i „Zielona Pracownia 2018” - podobnie jak w poprzednich latach - skierowane były do szkół z terenu województwa śląskiego. Łącznie na konkurs wpłynęło 127 wniosków od organów prowadzących placówki oświatowe w województwie śląskim, z czego aż 68 otrzymało dofinansowanie do łącznej kwoty 1 994 000 zł. Przy ocenie wniosków brano pod uwagę różnorodność pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie pracowni, dostosowane do grup wiekowych uczniów.

Liczy się pomysł
Istotnym kryterium wyboru był także pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięto również dostosowanie i wykorzystanie pracowni przez jak największą liczbę uczniów. Wkładem własnym gmin jest zwykle przygotowanie sal, w tym modernizacja oświetlenia, przygotowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, zamontowanie rolet zewnętrznych oraz wymiana podłóg i drzwi.

Konkursy na projekty ekopracowni zainicjowane zostały przez katowicki WFOŚiGW w 2015 r. Władze Funduszu chciały w ten sposób pomóc szkołom w regionie w tworzeniu sal lekcyjnych, w których w przyjazny i atrakcyjny sposób można by uczyć przedmiotów związanych z przyrodą, środowiskiem naturalnym i jego ochroną. Ponieważ zainteresowanie tymi konkursami było ogromne, władze WFOŚiGW zdecydowały się na ich kontynuację. I tak, konkurs pod nazwą „Zielona Pracownia 2018” przeznaczony jest dla organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym tych, które zostały nagrodzone w konkursie pn. „Zielona Pracownia - Projekt 2018” i nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach. Dotacje udzielane są z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 tys zł. 20 proc. kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu „Zielona Pracownia_Projekt 2018”.

 

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
W ostatnich dniach stycznia Krzysztof Tchórzewski przedstawił w Brukseli komisarzowi Miguelowi Ariasowi Cañetemu zasady polskiego mechanizmu stabilizacji cen prądu

Ceny prądu zamrożone

Ministerstwo Energii przygotowuje projekt nowelizacji ustawy ws. zamrożenia cen energii...
Nagrodę Kazimierzowi Grajcarkowi wręczył wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, oraz zarząd Wydawnictwa Górniczego - prezes Witold Pustułka i wiceprezes Anna Zych.

Buduje mosty, a nie mury

Kazimierz Grajcarek, koordynator ds. projektu Społeczny PRE_COP24, został uhonorowany tytułem...
Prezydent Duda był gościem karczmy piwnej, zorganizowanej w sobotę w Zabrzu przez śląsko-dąbrowską Solidarność. W tamtejszej hali MOSiR świętowało ponad 1000 osób

Barbórkowe świętowanie zakończone

Sezon karczem piwnych 2018/2019 można uznać za zamknięty. Tradycyjnie jego...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!