• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Podmiotem rejestrującym się jako wnioskodawca programu „Czyste powietrze” może być wyłącznie osoba fizyczna

Czas na wnioski

Kompleksowa termomodernizacja oznacza najpierw ocieplenie budynku i wymianę stolarki, a dopiero następnie wymianę systemu grzewczego
Autor: ARC
Kompleksowa termomodernizacja oznacza najpierw ocieplenie budynku i wymianę stolarki, a dopiero następnie wymianę systemu grzewczego
Utworzono: czwartek, 06 grudnia 2018
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Pozytywna decyzja o dofinansowaniu inwestycji w ramach programu „Czyste powietrze” może być wydana w terminie niewiele ponad miesiąca od daty złożenia wniosku, ale pod warunkiem dobrze sporządzonego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami. Trzeba też pamiętać o wizytacji pracownika Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej!

To konieczność, ale wcale nie taka straszna. Do zadań eksperta z WFOŚiGW należy przeprowadzenie uproszczonej analizy energetycznej, dostarczenie niezbędnych informacji i udzielenie konsultacji w zakresie wypełnienia wniosku. Również w trakcie oceny wniosku będzie możliwa wizyta przedstawiciela WFOŚiGW w w budynku wnioskodawcy w celu oceny zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Wizyta taka zostanie umówiona telefonicznie lub e-mailowo przez właściwy miejscowo WFOŚiGW.

Rozpatrzenie wniosku, w tym wizyta dopuszczająca, odbywa się w terminie do 90 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Druga wizytacja przeprowadzona będzie po weryfikacji wniosku o płatność końcową. Co istotne, pozytywny wynik wizytacji jest warunkiem niezbędnym do przekazania beneficjentowi ostatniej płatności. Pytanie, co w przypadku, jeżeli ktoś dostał np. dotacje z programu WFOŚiGW lub jakiegoś innego programu gminnego na piec? Czy może otrzymać dotację na docieplenie domu z programu „Czyste powietrze”?

O tym trzeba wiedzieć
Otóż ze środków programu „Czyste powietrze” nie można finansować zakresu rzeczowego realizowanego z innych środków publicznych. Jeśli jednak wnioskodawca wymienił źródło ciepła na spełniające założenia programu, jest uprawniony do skorzystania z dofinansowania na inne prace związane z poprawą efektywności energetycznej, w tym docieplenie domu, zgodnie z zapisami regulaminu. Można również dzielić uzyskiwane dotacje na części. Dla przykładu, w br. wymienić piec, a za dwa lata ocieplić ściany lub odwrotnie. Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30 czerwca 2029 r. A zatem w ramach tego okresu można dzielić inwestycję na poszczególne części wykazane w złożonym do WFOŚiGW w Katowicach wniosku o dofinansowanie.

Pamiętajmy, że dobra izolacja to pierwszy i podstawowy krok w kompleksowej termomodernizacji. Wcześniejsze programy zakładające obniżenie energochłonności i emisji, polegające na wymianie kotłów, w rzeczywistości powodowały wzrost kosztów ogrzewania. Kompleksowa termomodernizacja, czyli najpierw ocieplenie budynku i wymiana stolarki, a następnie wymiana systemu grzewczego, pozwala nie tylko na maksymalną redukcję emisji szkodliwych substancji, ale też wyraźnie zmniejszy koszty ogrzewania.

Wśród pytań, które najczęściej padają ze strony potencjalnych beneficjentów programu, pojawiają się te o rozliczanie już poniesionych wydatków w sytuacji, gdy ktoś wymienił okna w bieżącym lub ub.r. lub wstawił piec spełniający normy. Naturalnie program „Czyste powietrze” umożliwia rozliczenie poniesionych już wydatków dla przedsięwzięć rozpoczętych po 1 stycznia 2018r. , lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Co istotne, dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Doradcy i audytorzy
Warto też przypomnieć, że audyt energetyczny nie stanowi obowiązkowego załącznika do wniosku o dofinansowanie. To od decyzji mieszkańca zależy, czy skorzysta z tej możliwości i czy samodzielnie wykona uproszczoną analizę energetyczną we wniosku o dofinansowanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie współpracuje z żadnymi firmami doradczymi i audytorskimi. Z kolei na rynku działa wiele firm wykonujących tego typu ekspertyzy.

Ważną kwestią jest natomiast wypłata przyznanych środków w ramach programu „Czyste powietrze”. Należy pamiętać, że zgodnie z założeniami rozpatrzenie wniosku odbywa się w terminie do 90 dni roboczych. Wsparcie zostanie przyznane tym beneficjentom, których wnioski przejdą pozytywnie weryfikację formalną oraz jakościową. Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy – jako częściowa zapłata za faktury, a jeżeli dowody księgowe zostały przez beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.

Pozostaje wreszcie kwestia wnioskodawcy, który pracuje za granicą. Takie sytuacje zdarzają się zwłaszcza na terenach przygranicznych województwa śląskiego i będą musiały być rozpatrywane indywidualnie. We wniosku o dofinansowanie istnieje możliwość zaznaczenia dochodu „inny”. Ponadto podatnicy, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, czyli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, są zobowiązani do rozliczenia swoich dochodów również w Polsce. Zalecana jest zatem wizyta w odpowiednim terytorialnie urzędzie skarbowym.

Trzeba również pamiętać, że podmiotem rejestrującym się jako wnioskodawca programu „Czyste powietrze” może być wyłącznie osoba fizyczna. Tym samym podmiotami rejestrującymi się nie mogą być pełnomocnicy wnioskodawców, podmioty prowadzące szkolenia czy też firmy doradcze.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
W wyniku wybchu metanu, który miał miejsce w grudniu 2018 r., w kopalni CSM życie straciło 13 górników, w tym 12 Polaków

Poszli po ciała górników

Czescy ratownicy górniczy weszli w miniony poniedziałek,15 kwietnia, do otamowanej...
W trakcie konferencji w Stonawie szefowie OKD i służb ratowniczych przedstawili plan penetracji wyrobiska, w którym zginęło 13 górników

Akcję przeprowadzą czescy ratownicy

Wiele wskazuje na to, że jeszcze w kwietniu czescy ratownicy...
Zdaniem Grzegorza Tobiszowskiego, wiceministra energii, inicjatywa Coal Regions in Transition to historyczna szansa dla Śląska na zbudowanie silnego przemysłowego regionu

Jaki będzie Śląsk w 2030 roku?

Jak będzie wyglądał region za 10 lat? Na rozwój jakich...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!