• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Minister Krzysztof Tchórzewski przedstawił w Brukseli polski pomysł na stabilizację cen energii elektrycznej

Ceny prądu zamrożone

W ostatnich dniach stycznia Krzysztof Tchórzewski przedstawił w Brukseli komisarzowi Miguelowi Ariasowi Cañetemu zasady polskiego mechanizmu stabilizacji cen prądu
Autor: ARC/Komisja Europejska
W ostatnich dniach stycznia Krzysztof Tchórzewski przedstawił w Brukseli komisarzowi Miguelowi Ariasowi Cañetemu zasady polskiego mechanizmu stabilizacji cen prądu
Utworzono: czwartek, 07 lutego 2019
Autor: Aldona Minorczyk-Cichy
Źródło: Trybuna Górnicza

Ministerstwo Energii przygotowuje projekt nowelizacji ustawy ws. zamrożenia cen energii na poziomie z 2018 r. Zmiany są konieczne, bo Komisja Europejska miała wątpliwości m.in. co do zmniejszenia w nowych przepisach roli Urzędu Regulacji Energetyki. Mają być gotowe do końca marca.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami rządu, w 2019 r. ceny prądu nie wzrosną – podkreśla Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Jak poinformował resort energii, minister Tchórzewski spotkał się 28 stycznia z komisarzem ds. energii i klimatu Miguelem Arias Cañete i przedstawił mu motywy wprowadzenia mechanizmu stabilizacji detalicznych cen prądu w Polsce. Uzyskał zapewnienie KE o wsparciu dla Polski w celu osiągnięcia rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.

KE zwróciła uwagę na potrzebę zagwarantowania pełnej niezależności regulatora, czyli URE, z którą również zgadza się strona polska. Komisja pytała też o szczegółowe zapisy dotyczące rozliczeń między firmami i Funduszem Wypłaty Różnicy Cen.

„Stanowisko to znajdzie odzwierciedlenie w przygotowywanej obecnie nowelizacji ustawy. Rozmowy nt. polskiego mechanizmu prowadzone są na poziomie politycznym i eksperckim celem wypracowania wspólnego stanowiska polskiego Ministerstwa Energii i Komisji Europejskiej. Pozwoli to na ustabilizowanie cen energii elektrycznej przy jednoczesnym poszanowaniu prawa europejskiego w zakresie wspólnego rynku energii elektrycznej” - podkreśla resort energii w oficjalnym komunikacie.

Zmiany wynikające z konsultacji z KE mają być wprowadzone do końca marca. Ministerstwo podkreśla, że dotyczyć będą kwestii technicznych i nie wpłyną na wysokość rachunku dla odbiorców końcowych.

Obowiązująca od 1 stycznia ustawa zamrażająca ceny prądu zakłada obniżenie akcyzy na energię z 20 do 5 zł/MWh, obniżenie opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej o 95 proc. i ustalenie poziomu cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym niż poziom z końca 2018 r. oraz cen energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 30 czerwca 2018 r.

Przedsiębiorstwa, które mogą ponieść stratę, otrzymają rekompensatę z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Resort energii zapewnia, że rozwiązania te nie są pomocą publiczną, bo oddziałują na wszystkie podmioty na rynku energii elektrycznej, natomiast pomoc publiczną stanowią tylko instrumenty przynoszące korzyść wybranym kategoriom podmiotów.

Rozmowy z KE opóźniają wprowadzenie rozporządzeń do ustawy, których oczekują spółki energetyczne, sprzedające prąd. Nie wiedzą, jakie faktury wystawić klientom.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Specjaliści PBSz budują m.in. nowy szyb Bzie-Dębina dla JSW

Jest zgoda na zakup PBSz

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyrazili zgodę na ustanowienie zabezpieczeń majątkowych....
Moment zawarcia umowy pomiędzy Muzeum Górnictwa Węglowego a Browarem Zabrze. Od lewej: Krzysztof Lewandowski, wiceprezydent Zabrza, Bartłomiej Szewczyk, dyrektor MGW w Zabrzu, Jarosław Rzepka, dyrektor Browaru Zabrze oraz Renata Błądzińska, szefowa marketingu browaru

Chmielenie na zimno

Piwo zawsze było częścią górniczej tradycji. Tam, gdzie fedrowały kopalnie,...
Rybniccy żużlowcy na meczu Północ-Południe w Łodzi pod koniec marca 2019 r.

„Czarny sport” w górniczych barwach

Żużlowcy Klubu Sportowego ROW Rybnik będą ścigać się pod barwami...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!