• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Razem znaczy korzystniej

Utworzono: czwartek, 26 czerwca 1997
Rozmowa z JANEM KURPEM, prezesem Zarządu Południowego Koncernu Energetycznego SA

Razem znaczy korzystniej

Rozmowa z JANEM KURPEM, prezesem Zarządu Południowego Koncernu Energetycznego SA

- Słyszy się coraz częściej o łączeniu kapitałowym górnictwa z energetyką...

- Energetyce zależy na związkach kapitałowych z górnictwem głównie ze względu na fakt, że paliwo stanowi ponad połowę naszych kosztów. Jeśli chcemy być konkurencyjni, musimy mieć wpływ na ich kształtowanie. Związki górnictwa z energetyką są korzystne także dla zakładów wydobywczych, które zapewniają sobie zbyt na swój produkt. Jest to szczególnie istotne w czasie słabej koniunktury na węgiel. W strategii Południowego Koncernu Energetycznego SA założyliśmy budowę holdingu składającego się z dużych koncernów: górniczego, wytwarzającego energię i dystrybucyjnego. Naturalnym etapem tworzenia struktur paliwowo-energetycznych było nawiązywanie bliskich związków wytwórców energii z dostawcami paliwa. Przypomnę, że decyzje o powstaniu naszych ZGE podejmowaliśmy w czasie, gdy była słaba koniunktura na węgiel, a mimo to uważaliśmy, że jest to dobry dla obu stron interes. Elektrownie koncernu zużywają rocznie 10 mln ton węgla. Chcemy, aby docelowo kopalnie należące do Grupy Kapitałowej PKE SA dostarczały 60-70 proc. potrzebnego nam paliwa, czyli około 6-7 mln ton węgla.

- Proszę ocenić minione lata funkcjonowania w strukturach Grupy Kapitałowej PKE SA ZGE "Sobieski Jaworzno III".

- ZGE "Sobieski Jaworzno III", mimo że powstał z części majątku kopalni generującej kilkudziesięciomilionowe straty, jest dziś jednym z najlepszych zakładów wydobywczych w kraju. Spółka od lat osiąga kilkumilionowe zyski.

ZGE osiągnął sukces przede wszystkim dzięki wzrostowi wydajności i koncentracji wydobycia, a także zmianie mentalności załogi. Jeszcze parę lat temu w KWK "Jaworzno" górnicy pracowali na kilkunastu ścianach, tymczasem dziś węgiel eksploatowany jest z trzech. Wydajność dołowa w jaworznickiej kopalni wzrosła do 1015 ton wydobywanych przez jednego górnika w ciągu roku. Jest to wynik, który budzi szacunek zarówno u przedstawicieli branży górniczej, jak również naukowców zajmujących się przemysłem wydobywczym

- Podczas wizyty marszałka Oleksego w Łaziskach dużo mówiono o możliwości wejścia kapitałowego PKE do miejscowej kopalni "Bolesław Śmiały"?

- W październiku ubiegłego roku zwróciliśmy się do Kompanii Węglowej z ofertą utworzenia spółki na bazie części majątku i pracowników KWK "Bolesław Śmiały", do której wnieślibyśmy udziały gotówkowe. Przez kilka miesięcy trwały rozmowy, demonstracje załogi kopalni popierającej nasz pomysł, prowadzono analizy opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia. Wydawało się, ze wszystko jest na dobrej drodze. 18 czerwca br. KW SA poinformowała nas, że nie jest zainteresowana utworzeniem z PKE SA spółki w Łaziskach. 1 lipca br. ponownie zwróciłem się do zarządu KW SA z prośbą o zweryfikowanie negatywnego stanowiska w tej sprawie. Nadal wierzę, że uda się utworzyć efektywny podmiot dostarczający paliwo głównie do Elektrowni Łaziska. Zarząd PKE SA deklaruje chęć dalszych negocjacji w tej sprawie.

- Bankowcy mają zamiar upomnieć się o kredyty w razie rozwiązania kontraktów dlugoterminowych.

- Na pewno po rozwiązaniu kontraktów PKE SA będzie osiągał gorsze wyniki. Konieczne będzie przyspieszenie decyzji o likwidacji mniej efektywnych i starych bloków energetycznych, co niewątpliwie wpłynie na nasz popyt na węgiel. Od kilku lat w Polsce toczy się dyskusja na temat rozwiązania kontraktów długoterminowych. W debacie najczęściej pokazuje się negatywne dla rynku skutki obowiązywania tych umów, natomiast kompletnie zapomina się o korzyściach, jakie one przyniosły branży i gospodarce. Dziś w Polsce zastanawiamy się, jak pozbyć się kontraktów, tymczasem w Unii Europejskiej - po zeszłorocznych awariach energetycznych - trwają dyskusje, jakie mechanizmy wprowadzić, aby zapewnić dalsze inwestycje w branży. Coraz częściej mówi się o potrzebie zawierania wieloletnich umów z inwestorami, którzy będę budować nowe moce. Ponadto, od 2008 roku zacznie obowiązywać w UE bardziej surowe prawo dotyczące emisji zanieczyszczeń. Polska energetyka nie spełni nowych norm, jeśli w najbliższych latach nie powstanie kilka jednostek, które będą produkowały tanią i czystą energię. Jeśli nie zainwestujemy, za kilka lat będziemy kupować energię wyprodukowaną w innych krajach. Nikt nie zbuduje dziś nowych bloków bez kredytów bankowych. Banki udzielą ich, gdy będą miały gwarancję spłaty udzielonych pożyczek. Taką gwarancją są przede wszystkim wieloletnie umowy na odbiór energii.

- Zdaniem Brukseli, zintegrowany europejski rynek wymaga znaczących inwestycji - zarówno w przesył, jak i w wytwarzanie.

- Tak. Mówi się o potrzebie wybudowania 500-600 GW nowych mocy wytwórczych w Unii Europejskiej w ciągu najbliższych 15 lat. Wielkość ta odpowiada około 750 dużym elektrowniom. Według szacunków ekspertów - polska energetyka, aby dostosować się do norm wynikających z dyrektyw ekologicznych UE, musi wydać do 2016 roku 12-14 mld złotych. Tymczasem inwestycje w energetyce charakteryzują się dużą kapitałochłonnością i długim okresem zwrotu. Skłonienie kapitału do zainteresowania się branżą energetyczną stanie się możliwe, gdy stworzy się mechanizmy, które zagwarantują zwrot zainwestowanych środków. Jeśli nie uda się tego osiągnąć, w Europie czekają nas kolejne awarie przeciążonego systemu, co niewątpliwie wpłynie na kondycję całej gospodarki kontynentu.

Rozmawiał: KAJETAN BEREZOWSKI

KW SA: Związki z energetyką

To musi być wspólny interes

Powiązania kapitałowe producentów paliw z wytwórcami energii mogą być korzystne dla obu stron. Za tworzeniem struktur paliwowo-energetycznych przemawiają zarówno korzyści wynikające ze stabilnych relacji produkcja - zużycie - koszty, jak i minimalizacji kosztów transportu. Zarząd Kompanii Węglowej realizując swoje cele strategiczne nie wyklucza zatem możliwości tworzenia wspólnych przedsięwzięć z wytwórcami energii elektrycznej, w tym z Południowym Koncernem Energetycznym. Istnieją jednakże racje wyższe, do których należy zaliczyć interes właściciela i załóg górniczych.

Dotychczasowe doświadczenia i propozycje składane Kompanii Węglowej nie zabezpieczały tych interesów. PKE zainteresowany jest majątkiem efektywnym ekonomicznie i pozbawionym wszelkich obciążeń finansowych. Rozwiązanie takie jest logiczne i zabezpiecza interesy, ale tylko jednej strony.

Pamiętać należy o historycznych uwarunkowaniach i trwającym ciągle procesie restrukturyzacji - zwłaszcza finansowej, który powoduje, że zakłady górnicze będące przedmiotem zainteresowania energetyki w dalszym ciągu obarczone są zadłużeniami. Wynikają one ze wspomnianych uwarunkowań przeszłości, ale także ze skutków przeniesionych restrukturyzacji zatrudnienia.

W tej sytuacji strategie obu stron rozmijają się, ponieważ nie leży w interesie Kompanii Węglowej, a w szczególności załóg górniczych, pozbywania się majątku mogącego z definicji generować zysk, pozostawiając u siebie straty. Zdobyte doświadczenia i aktualne wyniki są realną przesłanką do osiągnięcia efektywności zakładów górniczych pozostających w strukturach Kompanii Węglowej. Racjonalizacja kosztów produkcji i sprzedaż węgla po optymalnych cenach stanowi zatem gwarancję dalszego funkcjonowania kopalni "Bolesław Śmiały".

Zarząd Kompanii Węglowej SA nie wyklucza możliwości powiązań kapitałowych z energetyką uważając, że należy zmienić formułę transakcji. Jedynymi kryteriami, które zadecydują o przystąpieniu do wspólnego przedsięwzięcia, to kryteria komercyjne zabezpieczające interesy Kompanii Węglowej SA.

Przedstawiając swoje stanowisko, KW SA wyraża jednocześnie wolę dalszej współpracy z Południowym Koncernem Energetycznym celem określenia takiej formuły transakcji, która przyniesie obopólne korzyści.

Odpowiednią formą współpracy muszą być umowy wieloletnie na dostawy węgla i ewentualny odbiór prądu przez kopalnie KW SA na satysfakcjonującym obie strony poziomie cen. W efekcie byłby to wspólny interes Południowego Koncernu Energetycznego i Kompanii Węglowej.

Zbigniew Madej

Rzecznik Prasowy Kompanii Węglowej SA

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
W wyniku wybchu metanu, który miał miejsce w grudniu 2018 r., w kopalni CSM życie straciło 13 górników, w tym 12 Polaków

Poszli po ciała górników

Czescy ratownicy górniczy weszli w miniony poniedziałek,15 kwietnia, do otamowanej...
W trakcie konferencji w Stonawie szefowie OKD i służb ratowniczych przedstawili plan penetracji wyrobiska, w którym zginęło 13 górników

Akcję przeprowadzą czescy ratownicy

Wiele wskazuje na to, że jeszcze w kwietniu czescy ratownicy...
Zdaniem Grzegorza Tobiszowskiego, wiceministra energii, inicjatywa Coal Regions in Transition to historyczna szansa dla Śląska na zbudowanie silnego przemysłowego regionu

Jaki będzie Śląsk w 2030 roku?

Jak będzie wyglądał region za 10 lat? Na rozwój jakich...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!