• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

PO WALORYZACJĘ DO SĄDÓW

Utworzono: czwartek, 03 lipca 1997

KHW SA:

PO WALORYZACJĘ DO SĄDÓW

Na drugim biegunie sporu płacowego w Katowickim Holdingu Węglowym SA trwa inna batalia, której konsekwencje dla spółki - w przypadku ewentualnych rozstrzygnięć po myśli związków zawodowych - wręcz trudno sobie wyobrazić.

Związkowcy utrzymują, że od kilku lat nie są w pełni realizowane dwa z postanowień Holdingowej Umowy Zbiorowej, określających wzrost wysokości stawek.

- Z naszych, pobieżnych tylko wyliczeń wynika, że w skali całej firmy jest ona winna pracownikom w granicach 3-4 mld zł, czyli, uwzględniąjąc odsetki, mniej więcej po 100 tys. zł na głowę - twierdzi Roman Orczyk, wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związkowej "Solidarności".

Kierując się związkowymi sugestiami około 8 tys. pracowników wystąpiło do dyrektorów kopalń o indywidualne wyliczenie i wypłacenie nie zrewaloryzowanego w porę tego stałego elementu płac wraz z odsetkami. Roszczenie obejmuje okres trzech ostatnich lat. Rzecz nie jest jednak prosta. Po pierwsze dlatego, że problem jest nadzwyczaj zagmatwany prawnie. Po drugie natomiast, każdy z działaczy związkowych doskonale zdaje sobie sprawę z rujnujących następstw, jakie dla KHW SA miałaby ewentualna wypłata tak dużych pieniędzy. Związkowi liderzy przyznają i to, że problem jest kłopotliwy również dla nich samych. Otóż, po inspirowanych przez "SierpieńŐ80" procesach sądowych z lat 90. części pracowników wypłacono odszkodowania. Tym razem wnoszenie powództw do Sądów Pracy sugerują pracownikom wszystkie związki w spółce.

- Są otwarte biura z przygotowanymi formularzami pozwów, w których pracownicy udzielają związkom pełnomocnictw do występowania w ich imieniu przed sądami - mówi Adam Depta, przewodniczący Środowiska ZZGwP w KHW SA.

Trudno zawczasu spekulować czyje racje ostatecznie podzielą sędziowie. Jest jednak prawdopodobna cała seria apelacji i kto wie, czy spór nie trafi koniec końców do Sądu Najwyższego. Powszechnie wiadomo natomiast, że młyny sprawiedliwości mielą nierychliwie.

Związkowcy przyznają, że mają świadomość, iż w przypadku, gdyby spółce przyszło wypłacić tak duże kwoty, nazajutrz przestaje po prostu istnieć. Dlatego, w kontekście przygotowań do prywatyzacji KHW SA, proponują, aby należne górnikom - w ich przekonaniu - pieniądze zamienić na akcje z możliwością utworzenia spółki pracowniczej. (jech)

Optymizm po obu stronach

W przeprowadzonym we wtorek, 27 bm. w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA referendum pracownicy odpowiadali na pytanie: Czy jesteś za przystąpieniem do akcji protestacyjno-strajkowej w przypadku braku realizacji żądań, wysuniętych przez Sztab Protestacyjno-Strajkowy Organizacji Związkowych w KHW SA?

Jednocześnie przed południem - z udziałem mediatora, Wojciecha Czecha - trwały merytoryczne negocjacje przedstawicieli sztabu i zarządu spółki. Po zakończeniu kilkugodzinnych rozmów po obu stronach było sporo optymizmu.

- Przedstawione przez zarząd propozycje w sprawie bonów rzeczowych i żywnościowych oraz ułatwień w realizacji wniosków o przejścia na świadczenia górnicze są takie, że, w mojej ocenie, w nieodległym czasie możemy osiągnąć porozumienie. Trudniej zapowiada się dalsza dyskusja w sprawie zasadniczego żądania wzrostu o 15 proc. stawek osobistego zaszeregowania, ponieważ zarząd argumentuje, iż jest związany, wyznaczonym przez Komisję Trójstronną, maksymalnym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3,2 proc. - powiedział po wyjściu z sali przewodniczący sztabu, Krzysztof Urban.

Nawiązując do odbywającego się referendum, dodał: - Dopóki trwają rozmowy, będziemy powściągliwi w sięganiu do protestu. Zastrzegł się jednak, że o dalszym postępowaniu przesądzi sztab.

- Stanowiska stron ulegają zbliżeniu. Widać, że i zarząd firmy i związkowi partnerzy kierują się wolą porozumienia i dbałością o jej interes. Dobrze to rokuje przed kolejnymi turami negocjacji - oceniał we wtorek wiceprezes Zarządu KHW SA ds. Pracy, Waldemar Mróz.

W momencie oddawania gazety do druku rozmowy trwały. (jech)

Gotowi protestować

We wtorek w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA w powszechnym głosowaniu pracownicy odpowiadali na pytanie: Czy jesteś za przystąpieniem do akcji protestacyjno-strajkowej w przypadku braku realizacji żądań, wysuniętych przez Sztab Protestacyjno-Strajkowy Organizacji Zwiazkowych w KHW SA?

Spośród 15 419 osób, obecnych w tym dniu w pracy, kartki do urn wrzuciło 11 752. Aż 11 119 pracowników, tj. 94,61 proc. wotujących, odpowiedziało "tak" na zadane przez sztab pytanie.

Odpowiedź "nie" zaznaczyło 550 (4,68 proc.) pracowników. Rezultaty te nie obejmują wyników referendum w kopalni "Katowice-Kleofas", ponieważ w momencie oddawania gazety do druku sztab nie wiedział jeszcze, jak rozłożyły się głosy w tym zakładzie. KHW SA zatrudnia niespełna 23 tys. pracowników.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
W wyniku wybchu metanu, który miał miejsce w grudniu 2018 r., w kopalni CSM życie straciło 13 górników, w tym 12 Polaków

Poszli po ciała górników

Czescy ratownicy górniczy weszli w miniony poniedziałek,15 kwietnia, do otamowanej...
W trakcie konferencji w Stonawie szefowie OKD i służb ratowniczych przedstawili plan penetracji wyrobiska, w którym zginęło 13 górników

Akcję przeprowadzą czescy ratownicy

Wiele wskazuje na to, że jeszcze w kwietniu czescy ratownicy...
Zdaniem Grzegorza Tobiszowskiego, wiceministra energii, inicjatywa Coal Regions in Transition to historyczna szansa dla Śląska na zbudowanie silnego przemysłowego regionu

Jaki będzie Śląsk w 2030 roku?

Jak będzie wyglądał region za 10 lat? Na rozwój jakich...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!