• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

KOSZYK
Koszyk jest pusty

Budownictwo górnicze i tunelowe

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 maja 2018 roku Wydawnictwo Górnicze zawiesza wydawanie czasopism naukowo-technicznych – miesięcznika „Wiadomości Górnicze” i kwartalnika „Budownictwo Górnicze i Tunelowe”. Sytuacja ta związana jest z wprowadzoną w firmie polityką wydawniczą.

Serdecznie dziękujemy wszystkim współpracownikom: Komitetom Redakcyjnym i Radom Naukowym, Autorom, Recenzentom, uczelniom i instytutom naukowym, Prenumeratorom i Reklamodawcom za wspólne prawie 70 lat – w przypadku „Wiadomości Górniczych” i 23 lata – w przypadku „Budownictwa Górniczego
i Tunelowego”.

Zarząd Wydawnictwa Górniczego Sp. z o.o.

 

Kwartalnik naukowo-techniczny wydawany we współpracy z Katedrą Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, prezentujący – jako jedyne czasopismo w Polsce – problematykę budownictwa górniczego, podziemnego i tunelowego. Promuje rozwój budownictwa podziemnego do celów utylitarnych, jako obszaru działalności inżynierskiej, sprzyjającej rozwojowi cywilizacyjnemu. Nakład nie przekracza 5 000 egzemplarzy i dociera do ośrodków decyzyjnych w górnictwie, instytutów i placówek naukowych, bibliotek uczelni i do prenumeratorów w kraju i za granicą. Autorzy artykułów naukowych wywodzą się głównie z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Głównego Instytutu Górnictwa, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej, kopalń oraz spółek węgla kamiennego w Polsce.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa. Artykuły opiniuje dwóch niezależnych Recenzentów.

Redakcja

Sekretarz redakcji
Beata Legomińska
tel. 32/428 87 19
blegominska (at) gornicza.com.pl

Redaktor techniczny
Katarzyna Pacan
tel. 32/428 87 20
kpacan (at) gornicza.com.pl

 

Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik

Zastępcy redaktora naczelnego:
prof. zw. dr hab. inż. Mirosław Chu­dek, prof. dr hab. inż. Stanisław Duży

Sekretarz redakcji:
mgr Beata Legomińska

Redaktorzy działowi:
dr inż. Wojciech Grodecki, prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski,
prof. dr hab. inż. Andrzej Wichur, dr inż. Andrzej Wojtusiak

Rada Naukowa

Marian Dolipski, Politechnika Śląska – przewodniczący, Jan Butra, Politechnika Wrocławska, Mirosław Chudek, Politechnika Śląska, Juraj Ďurove Ph.D., Technicka Uniwerzita, Košice, Stanisław Duży, Politechnika Śląska, Eva Hrubešová, VŠB Technicka Uniwerzita Ostrava, Andrzej Karbownik, Politechnika Śląska, Wiktor Krawiec,
Politechnika Kijowska, Tadeusz Majcherczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Frank Otto, Technische Fachhochschule
Bochum, Joachim Pielot, Politechnika Śląska, Franciszek Plewa, Politechnika Śląska, Marek Pozzi, Politechnika Śląska, Krystian Probierz, Politechnika Śląska, Anna Siemińska-Lewandowska, Politechnika Warszawska, Piotr Strzałkowski, Politechnika Śląska, Jan Szlązak, Politechnika Śląska, Markus Thewers, Ruhr-Universitat, Bochum

Kontakt

Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.

Adres
40-048 Katowice
ul. Kościuszki 30

Reklama

Bożena Skomra
tel. 32/428 87 16
bskomra (at) gornicza.com.pl

Barbara Skrzyczek
tel. 32/428 87 17
bskrzyczek (at) gornicza.com.pl

Lista recenzentów
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!