• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

KOSZYK
Koszyk jest pusty

Kalejdoskop ekologiczny

Treści zawarte w publikacjach na podstronie "Kalejdoskop ekologiczny" nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Tysiąc umów na pół miliarda

Utworzono: czwartek, 12 lutego 2015
Tysiąc umów na dofinansowanie lub preferencyjne pożyczki dla ochrony powietrza i środowiska na Śląsku i w Zagłębiu o wartości prawie pół miliarda złotych zawarł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w minionym 2014 r.Chociaż szczegółowy bilans minionego roku jeszcze przed nami, można pokusić się o ogólniejsze podsumowanie,...
Kupią żubra dzięki Funduszowi

Kupią żubra dzięki Funduszowi

Utworzono: czwartek, 12 lutego 2015
31 120 zł - taką kwotą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansuje zakup samicy żubra do Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie. Dzięki tym pieniądzom możliwe będzie zachowanie stada żubrów pszczyńskiej linii genetycznej. Ponadto środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych, zróżnicowanych i odpowiedniej jakości pasz, gwarantujących utrzymanie...

Zielone Czeki na Dzień Ziemi

Utworzono: czwartek, 12 lutego 2015
Od 1994 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagradza Zielonymi Czekami osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Obecnie trwają przygotowania do kolejnej edycji konkursu, którego finał odbędzie się w Dniu Ziemi, czyli 22 kwietnia. Zielone Czeki to nagroda finansowa. Indywidualnie można wygrać...
Śląsk wypowiada wojnę niskiej emisji
Aż trzy miliardy złotych na kompleksową likwidację zanieczyszczeń powietrza w aglomeracji

Śląsk wypowiada wojnę niskiej emisji

Utworzono: czwartek, 29 stycznia 2015
Według ostatniego raportu NIK Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów w UE pod względem jakości powietrza. W dużych miastach, jak Zabrze i Gliwice, przekroczenia norm dla stężeń pyłów notuje się przez 125 dni w roku. W Sosnowcu i Katowicach - aż 124 dni. Stanowimy niechlubny przykład - mówi Andrzej...
Zmodernizują reaktory „Centralnej”
Efektem ekologicznym będzie poprawa jakości oczyszczonych ścieków oraz ograniczenie ilości zużywanej energii elektrycznej

Zmodernizują reaktory „Centralnej”

Utworzono: czwartek, 29 stycznia 2015
Oczyszczalnia Ścieków Centralna w Bytomiu zmieni swe oblicze. Dzięki środkom przekazanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poprawie ulegnie jakość oczyszczonych ścieków. Zmniejszą się także koszty eksploatacji oczyszczalni.Centralna przyjmuje ścieki ze śródmieścia i północnych dzielnic miasta, a także z terenu Radzionkowa. Są to ścieki bytowo-gospodarcze z...

Na ferie do Zakopanego

Utworzono: czwartek, 29 stycznia 2015
Lada dzień na Śląsku zaczynają się ferie zimowe. Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 35 dzieci w najbliższą sobotę wyjedzie do Zakopanego.Wyjazd organizuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny w Katowicach. Jest to kolejnainstytucja, która otrzyma dotację z WFOŚiGW na zorganizowanie wyjazdu dzieci w czasie...
W królestwie polskiej flory

W królestwie polskiej flory

Utworzono: czwartek, 15 stycznia 2015
Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie to rzeczywiście miejsce wyjątkowe. Rośnie tutaj ponad 600 gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele rzadkich, a nawet chronionych, czyli ok. jednej trzeciej całej flory polskiej - przypomina Paweł Kojs.

Nowy szef Funduszu

Utworzono: czwartek, 15 stycznia 2015
Od 18 grudnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ma nowego prezesa. Został nim na mocy uchwały zarządu województwa śląskiego Andrzej Pilot.To nie jest nowe doświadczenie dla nowego prezesa Funduszu. Andrzej Pilot w latach 2008-2010 był wiceprezesem funduszu. Odpowiadał za ochronę atmosfery, odnawialne źródła energii, gospodarkę odpadami,...
Ekoinstalacje 2014 – młodzi wynalazcy nagrodzeni

Ekoinstalacje 2014 – młodzi wynalazcy nagrodzeni

Utworzono: czwartek, 15 stycznia 2015
Aż 15 tys. zł nagrody odebrali w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Piotr Żymełka i Łukasz Knop, laureaci pierwszej nagrody w nowym konkursie dla studentów i młodych naukowców - Ekoinstalacje 2014.Zadaniem uczestników było przedstawienie modeli instalacji środowiskowych.- Nagrody przypadły głównie studentom Politechniki Śląskiej, jednej z najlepszych...

Nie trać wzroku!

Utworzono: czwartek, 15 stycznia 2015
Zagrożenie uszkodzeniem wzroku jest w górnictwie większe niż w innych gałęziach gospodarki. Dlatego konieczne jest stosowanie środków ochrony oczu wszędzie tam, gdzie występują uderzenia, pyły, gazy, rozbryzgi cieczy, gorące ciała stałe i łuk elektryczny.Ochronie wzroku służą okulary ochronne, gogle oraz osłony twarzy. Okulary ochronne są najbardziej powszechnie stosowaną ochroną oczu....
Ekologicznie w domu i obejściu

Ekologicznie w domu i obejściu

Utworzono: czwartek, 18 grudnia 2014
Ponad 2200 przydomowych oczyszczalni ścieków powstało dotychczas w województwie śląskim dzięki pomocy finansowej dwóch niezależnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Narodowego i Wojewódzkiego w Katowicach.WFOŚiGW w Katowicach od wielu już lat stara się wspomagać realizację wytycznych ujętych m.in. w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Wspiera zatem ochronę zasobów wodnych oraz właściwą...

Rok 2014 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska

Utworzono: czwartek, 18 grudnia 2014
Prawie 140 mln zł wydał w mijającym roku tylko z własnej puli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Katowicach na wspieranie ochrony wód, gleby, powietrza, równowagi ekosystemów biologicznych, edukację ekologiczną i profilaktykę zdrowia w województwie śląskim. Roczna wartość rozdzielanej pomocy jest w województwie czterokrotnie wyższa.W myśl strategii na lata...
Strażacki sprzęt dla Bytomia
Dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW straży pożarnej łatwiej będzie czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców

Strażacki sprzęt dla Bytomia

Utworzono: czwartek, 04 grudnia 2014
Bytomska Państwowa Straż Pożarna należy do tych jednostek w Polsce, które interweniują najczęściej w skali całego kraju. Średnia wyjazdów oscyluje w okolicach 2900. Są to nie tylko pożary, ale także wypadki samochodowe, poszukiwanie topielców, przedmiotów pochodzących z przestępstw, uwalnianie uwięzionych zwierząt i inne działania o charakterze humanitarnym. Jednostce potrzebny jest...
KAWKA na śląskim niebie
Miejscowości w regionie skorzystają z programu ograniczenia emisji zanieczyszczeń

KAWKA na śląskim niebie

Utworzono: czwartek, 04 grudnia 2014
Kilka milionów złotych otrzymają wybrane miasta województwa śląskiego na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z palenisk w ramach tegorocznej edycji programu KAWKA.Pod koniec listopada umowę na finansowanie zadań podpisali w Warszawie przedstawiciele wojewódzkich oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najwięcej miast zainteresowanych programem KAWKA znajduje się na Górnym Śląsku, Mazowszu...

Cenne wskazówki dla przedsiębiorców

Utworzono: czwartek, 04 grudnia 2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą z Katowic, zorganizował w listopadzie seminaria informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie możliwości pozyskiwania środków z Funduszu przy realizacji inwestycji proekologicznych.Spotkania odbyły się w dniach 13-14 listopada. Pierwsze zorganizowano w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej, a drugie w...
Poprawić jakość spalania węgla
Uchwalono program ochrony powietrza dla województwa śląskiego

Poprawić jakość spalania węgla

Utworzono: czwartek, 20 listopada 2014
Wymianę prymitywnych domowych kotłów węglowych na nowoczesne oraz nowe wymagania dla działań naprawczych przewiduje m.in. pierwszy kompleksowy ";Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego";, który przyjęli w poniedziałek, 17 listopada, radni Sejmiku.Dotychczasowe programy dotyczyły tylko tych stref regionu, w których zmierzono przekroczenia stężeń dwóch substancji szkodliwych: pyłu zawieszonego (tzw. PM10) i...

Ulgowy kredyt na wymianę pieca

Utworzono: czwartek, 20 listopada 2014
Aż do 90 proc. kosztów modernizacji systemów grzewczych (maksymalnie nawet 300 tys. zł) uzyskać mogą zwykli mieszkańcy regionu oraz wspólnoty mieszkaniowe w ramach preferencyjnej linii kredytowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.Ze specjalnej linii skorzystać mogą wyłącznie ci mieszkańcy województwa, którzy ograniczą emisję zanieczyszczeń w spalinach ze...
Cudze chwalicie...

Cudze chwalicie...

Utworzono: czwartek, 20 listopada 2014
Aleja Drzew Polskich - tak nazywa się ścieżka dydaktyczna przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, którą od niedawna mogą się przechadzać studenci (i nie tylko). Uroczysta inauguracja zbiegła się z 12. edycją programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa.Ścieżka powstała przy współpracy Klubu Gaja, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Centrum Informacji Naukowej i...
Proekologicznie i edukacyjnie

Proekologicznie i edukacyjnie

Utworzono: czwartek, 20 listopada 2014
Do 11 stycznia na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach można zwiedzać wystawę ";Oczami śląskich fotografów";, przygotowaną przez Związek Polskich Fotografów Przyrody. Jej motywem przewodnim jest przyroda Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Górnego Śląska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansował organizację wydarzenia kwotą 16. tys...
Prognoza pogody z Góry Św. Anny

Prognoza pogody z Góry Św. Anny

Utworzono: czwartek, 06 listopada 2014
W jego zasięgu znajdzie się 41700 km kw., na których zamieszkuje 8,5 mln ludzi. Dzięki danym, które będzie dostarczać, synoptycy będą mogli tworzyć dokładniejsze prognozy oraz ostrzegać przed powodziami w województwach śląskim, opolskim i dolnośląskim. Radar meteorologiczny, bo o nim mowa, ma powstać na Górze Św. Anny.Umowa na dofinansowanie jego...
Branża nagrodzona za dbałość o środowisko

Branża nagrodzona za dbałość o środowisko

Utworzono: czwartek, 06 listopada 2014
Po raz kolejny wręczono Ekolaury. To nagrody za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska przyznawane przez Polską Izbę Ekologii. Okolicznościowymi statuetkami i wyróżnieniami nagradza przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje pozarządowe i samorządy działające w sposób najbardziej efektywny na rzecz ochrony środowiska. 29 października w katowickim Kinoteatrze Rialto podsumowano wyniki 13. edycji tego konkursu.-...

Fundusz do usług

Utworzono: czwartek, 06 listopada 2014
Wsparcie dla przedsiębiorców w realizacji zadań proekologicznych z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - to temat seminarium, które odbędzie 13 listopada o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej, przy ul. Opolskiej 15 w Katowicach.Celem seminarium będzie przede wszystkim prezentacja możliwości uzyskania dofinansowania z...
Rozwiązali śmierdzący problem
Pietrowice Wielkie z dotacji NFOŚiGW zainstalowały 1170 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Rozwiązali śmierdzący problem

Utworzono: czwartek, 23 października 2014
W gminie Pietrowice Wielkie działa już 1170 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ). Koszt inwestycji to 24 mln zł. Gmina skorzystała z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9 mln zł. Taką samą kwotę od tego samego źródła pozyskała w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach.W ten sposób...
Park Śląski – oaza przyrody

Park Śląski – oaza przyrody

Utworzono: czwartek, 23 października 2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował kwotą ponad 70 tys. zł ścieżkę dendrologiczną w Parku Śląskim. Ma ona przede wszystkim walor edukacyjny i stanowi znakomite uzupełnienie działalności pobliskiego Laboratorium Bioróżnorodności.Oaza zieleni, zlokalizowana w granicach trzech miast - Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich, od ponad 60 lat jest miejscem...

Prestiżowa wystawa

Utworzono: czwartek, 23 października 2014
Niemalże 80 wielkoformatowych fotografii, nagrodzonych w konkursie International Garden Photographer of the Year (IGPOTY) w edycjach 2010-2014, można od 21 października oglądać w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.Tego dnia odbył się wernisaż wystawy, w którym udział wzięli m.in. prezes WFOŚiGW w Katowicach Gabriela Lenartowicz, burmistrz Mikołowa Marek Balcer, dyrektor Śląskiego...
3,5 mld euro dla efektywności energetycznej
Najczystsza i najtańsza energia to ta, która nie została zużyta...

3,5 mld euro dla efektywności energetycznej

Utworzono: czwartek, 02 października 2014
Jakie korzyści mogą odnieść małe i średnie przedsiębiorstwa, jeśli uznają, że efektywność energetyczna, to nie tylko hasło, ale i wyzwanie? WFOŚiGW w Katowicach był patronem sesji poświęconej temu zagadnieniu, sesji zorganizowanej w ramach IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w energooszczędnym budynku Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach.Implementacja do polskiego...
Bioróżnorodność pod mikroskopem
We wrześniu w zajęciach z przyrody, biologii i botaniki w Parku Śląskim wzięło udział blisko 700 uczestników

Bioróżnorodność pod mikroskopem

Utworzono: czwartek, 02 października 2014
Fundacja Park Śląski we współpracy i przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizuje od kwietnia br. projekt pod nazwą Akademia Bioróżnorodności. Jego celem jest stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rzetelnej edukacji przyrodniczej i biologicznej. W ramach projektu odbyło się kilkadziesiąt lekcji terenowych i warsztatów...

Ekologiczne plany Rudy Śląskiej

Utworzono: czwartek, 02 października 2014
Ruda Śląska chce pozyskać prawie 3,9 mln zł na termomodernizację kolejnych dwóch szkół i biblioteki. Rudzcy radni jednomyślnie podjęli uchwałę w tej sprawie. Jest ona podstawą do wnioskowania o niskooprocentowane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ostatnim czasie 7,5 mln zł pożyczek oraz 2...
Puszcza Białowieska – perła przyrody
Wystawa w Mikołowie jest swoistą wędrówką po tym niezwykłym miejscu

Puszcza Białowieska – perła przyrody

Utworzono: czwartek, 18 września 2014
Wystawa fotograficzna ";Arbores Vitae - ostatnia taka puszcza";, której wernisaż miał miejsce w środę, 10 września, w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, pokazuje w sposób dobitny, że Puszcza Białowieska jest miejscem szczególnym na mapie świata. Ekspozycja inicjuje nową działalność Śląskiego Ogrodu Botanicznego - wystawy fotografii wielkoformatowych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska...
Mniej śmieci na składowisko
W Sosnowcu wybudowano Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Mniej śmieci na składowisko

Utworzono: czwartek, 18 września 2014
93 tys. t odpadów komunalnych będzie w stanie przyjąć Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, wybudowany w Sosnowcu przy współudziale środków unijnych. Dzięki temu na miejskie składowisko trafi tylko połowa wywożonych tam dotąd śmieci.Budowa kosztowała ponad 57 mln zł. Ten nowoczesny zakład, spełniający wszelkie normy ekologiczne, to jeden z elementów...

100 km nowej kanalizacji

Utworzono: czwartek, 18 września 2014
Program Infrastruktura i Środowisko, inicjatywa europejska służąca m.in. poprawie stanu środowiska naturalnego, to konkretne wsparcie dla gmin i przedsiębiorstw. Po raz pierwszy w tzw. perspektywie 2007-2013 dofinansowanie uzyskały projekty dotyczące przygotowania dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.Chodzi o 5 mln zł - informuje biuro prasowe WFŚiGW w Katowicach. Do kogo trafi...
Radzionkowskie skarby przyrody
Roślinność przeniesiona do Śląskiego Ogrodu Botanicznego na Księżej Górze dobrze się aklimatyzuje

Radzionkowskie skarby przyrody

Utworzono: czwartek, 04 września 2014
Ogród Botaniczny w Radzionkowie został założony cztery lata temu na obszarze ponad 16 h, w bezpośrednim sąsiedztwie rozległego kompleksu parkowego. Patronem merytorycznym przedsięwzięcia jest Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, który od lat prowadzi programy edukacyjne. Większość z nich jest realizowana dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...
O ekologii nad morzem

O ekologii nad morzem

Utworzono: czwartek, 04 września 2014
Od 16 do 18 września br. Kołobrzeg za sprawą I Międzynarodowego Forum Ekologicznego będzie zielonym sercem Polski. To właśnie tam zostaną zaprezentowane największe osiągnięcia w zakresie inicjatyw ekologicznych finansowanych przez Narodowy oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W czasie trwania Forum zorganizowane zostaną także Targi Ekologiczne EKO Kołobrzeg...
Familijne grzybobranie

Familijne grzybobranie

Utworzono: czwartek, 04 września 2014
IV Rodzinne Grzybobranie odbędzie się w najbliższy weekend, 6-7 września, w Gminie Kalety. Honorowy patronat nad imprezą objęła Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.Organizatorem grzybobrania jest Stowarzyszenie ";Nasze Kalety";, które jest jednym z laureatów Konkursu ";EkoAktywni 2014"; organizowanego przez katowicki WFOŚiGW.Celem imprezy jest promocja...
Fundusz na Facebooku

Fundusz na Facebooku

Utworzono: czwartek, 04 września 2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz wtóry zaznaczył swoją obecność w cyberprzestrzeni.Jego profil pojawił się 20 sierpnia br. na popularnym portalu społecznościowym Facebook.Na profilu można znaleźć aktualności, galerie zdjęć oraz klipy wideo. Fejsbukowe oblicze Funduszu polubiło już ponad 100 internautów.
Mały śląski Wersal

Mały śląski Wersal

Utworzono: czwartek, 21 sierpnia 2014
Wojewódzki Fundusz OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył ponad 770 tys. zł na ratowanie i pielęgnację drzewostanu parku leżącego na skraju trzech gmin: Tarnowskich Gór, Bytomia i Piekar Śląskich.Mały Wersal - bo tak nazywany jest świerklaniecki park - po II wojnie światowej został rozgrabiony i zaniedbany. Od 30 lat...

Walczy ze smogiem

Utworzono: czwartek, 21 sierpnia 2014
Przed spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi w Rudzie Śląskiej otworzyła się nowa szansa na dofinansowanie w ramach programu ograniczania smogu. Środki na termomodernizację, podłączenie do sieci ciepłowniczych i wymianę starych pieców zapewnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a rudzki magistrat już zbiera zgłoszenia od zainteresowanych podmiotów.Jak wyjaśnił...

Milionowe wsparcie

Utworzono: czwartek, 21 sierpnia 2014
Prawie 5 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostanie przeznaczonych na projekty dotyczące przygotowania dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, których realizacja nastąpi w latach 2014-2020.Potwierdzenia przyznania dofinansowania w tym tygodniu zostały przekazane w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wśród beneficjentów znalazły się:...
Metan z kopalń zasługuje na zielone świadectwo

Metan z kopalń zasługuje na zielone świadectwo

Utworzono: czwartek, 21 sierpnia 2014
Zagospodarowany do produkcji prądu metan z podziemi kopalń powinno traktować się w Polsce jako ";zieloną energię";, przyjazną środowisku, tak samo, jak robią to Czesi i Niemcy, dofinansowujący przykopalniane instalacje na równi z OZE - postuluje Daniel Borsucki, dyrektor Zespołu Zarządzania Mediami Pionu Produkcji KHW.We wrzawie nad wpływem dwutlenku węgla na...
Energia słoneczna Conbeltsu
Pilotażowa instalacja w niewielkim stopniu zaspokoi potrzeby energetyczne zakładu, ale...

Energia słoneczna Conbeltsu

Utworzono: czwartek, 07 sierpnia 2014
Okrągły milion złotych kosztowała farma fotowoltaiczna, którą postawił na terenie zakładu bytomski Conbelts. Połowę kwoty uzyskano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 200 tys. zł bezzwrotnej dotacji i 300 tys. w formie niskooprocentowanego kredytu. Nic dziwnego, że na uroczystym oddaniu instalacji do użytku (w piątek,...
Farma działa, pozostały formalności
Stanisław Szweda, kierownik utrzymania ruchu w firmie Conbelts Bytom:

Farma działa, pozostały formalności

Utworzono: czwartek, 07 sierpnia 2014
Od zawsze ciekawiły mnie instalacje fotowoltaiczne. Kilka lat temu widziałem taką instalację na prywatnym budynku w Niemczech. Zainteresowałem się tym i poznałem możliwie najwięcej szczegółów tego projektu. Właśnie wtedy rozważaliśmy w firmie możliwość inwestycji dofinansowanej przez WFOŚiGW. Zaproponowałem, by wykonać farmę fotowoltaiczną i zyskałem poparcie prezesa Bogdana Fiszera dla tego...
Rzeki pod specjalnym nadzorem

Rzeki pod specjalnym nadzorem

Utworzono: czwartek, 07 sierpnia 2014
Z Góry Św. Anny będzie ";miał oko"; na trzy województwa, a jego głównym zadaniem będzie poprawa bezpieczeństwa powodziowego.Nowoczesny radar meteorologiczny, bo o nim mowa, będzie kosztował 12,7 mln zł netto.Inwestycjata będzie realizowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy, który uzyskał wsparcie ze strony Wojewódzkich...

Miliony na kanalizacje

Utworzono: czwartek, 07 sierpnia 2014
Jaworzno i Łaziska Górne to dwa miasta, które dzięki wsparciu WFOŚiGW w Katowicach będą mogły rozbudować swoje kanalizacje. Stosowne dokumenty zostały podpisane 17 lipca br.Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie otrzymało ponad 4,7 mln zł dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013....
Lada dzień popłynie gaz z węgla
Eksperyment PIG w Wesołej wkracza w decydującą fazę

Lada dzień popłynie gaz z węgla

Utworzono: czwartek, 24 lipca 2014
Pierwszy gaz ze złoża węgla kilometr pod ziemią wypłynie lada dzień z odwiertu PIG 1 przy kopalni Mysłowice-Wesoła, gdzie geolodzy za pieniądze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej testują polską metodę odmetanowania kopalń i odzysku metanu kierunkowymi otworami powierzchniowymi.W lasach Wesołej od grudnia wydrążono 2 otwory, które w maju...
Będzie ciepło tańszym kosztem

Będzie ciepło tańszym kosztem

Utworzono: czwartek, 24 lipca 2014
Ruda Śląska inwestuje w termomodernizację miejskich placówek dydaktycznych. W lipcu zakończono remont Przedszkola Miejskiego nr 8. Ocieplenie budynku kosztowało w sumie 370 tys. zł.Prace objęły docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, wymianę okien, drzwi i poszycia dachu, a także wykonanie nowej instalacji oświetleniowej. Przy okazji wykonano nowe kominy oraz przyłącza kanalizacyjne...
Poprawić komfort życia
WFOŚiGW dofinansowuje kolejną inwestycję ważną dla mieszkańców Katowic

Poprawić komfort życia

Utworzono: czwartek, 24 lipca 2014
Ok. 10 km nowych lub odnowionych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych powstanie wkrótce w Katowicach. Będzie to efekt wsparcia, którego wykonawcy inwestycji - Katowickim Wodociągom SA udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.Na początku miesiąca (4 lipca) w siedzibie WFOŚiGW przekazano spółce potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania dla...
Pod strażackim czujnym okiem
Arsenał naszych pożarników jest imponujący. Są wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt gaśniczy i ratowniczy

Pod strażackim czujnym okiem

Utworzono: czwartek, 10 lipca 2014
Śląska straż pożarna od 15 lat ściśle współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Efekty tego są znaczące. Terenowe jednostki PSP zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt gaśniczy i ratowniczy. Wartość środków przekazanych na ten cel z WFOŚiGW sięga już ok. 80 mln zł.Nasza straż pożarna zmienia...
Zabytkowa choć jak nowa

Zabytkowa choć jak nowa

Utworzono: czwartek, 10 lipca 2014
W środę, 25 czerwca, uroczyście oddano do użytku Szkołę Podstawową nr 24 im. Norberta Kroczka przy ul. Tarnopolskiej w Zabrzu. Dzięki wsparciu, udzielonemu m.in. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, sfinalizowano tam rewitalizację i gruntowny remont.W sumie za kwotę ponad 2 mln zł docieplono jedną ze...
Jak gminy radzą sobie z odpadami?
Stereotypy i przyzwyczajenia wciąż trzeba przełamywać

Jak gminy radzą sobie z odpadami?

Utworzono: czwartek, 10 lipca 2014
Pod koniec czerwca na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zorganizował konferencję ";Działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach";. Jej głównym celem było podsumowanie i omówienie skuteczności działań informacyjnych, które prowadzono w śląskich gminach w związku z wejściem w życie ";ustawy...
Potencjał górniczych odpadów
Co się pali na hałdzie, jak zrobić na tym biznes i skąd wziąć pieniądze na inwestycje – dowiedzieliśmy się na konferencji Polskiej Izby Ekologii

Potencjał górniczych odpadów

Utworzono: czwartek, 26 czerwca 2014
Odpady i rekultywacja terenów poprzemysłowych, zwłaszcza pogórniczych. Prawo. Technologie. Finanse - to temat konferencji zorganizowanej w poniedziałek, 23 czerwca, w Katowicach przez Polską Izbę Ekologii. Patronem honorowym konferencji był m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a partnerami medialnymi - Trybuna Górnicza i portal górniczy nettg.pl.- Kiedy...
Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
O działalności stacji badawczej i instalacji służącej do pomiaru pochłaniania CO2 przez lasy uczestników konferencji poinformował prof. Jan Szyszko.

Polityka klimatyczna przyjazna przemysłowi

- Poprzez politykę klimatyczną prowadzoną przez Unię Europejską i ONZ...
Drugi z trzech paneli brukselskiej konferencji, który poświęcono węglopochodnym produktom chemicznym, poprowadził (po prawej) sekretarz generalny organizacji Hydrogen Europe Jorgo Chatzimarkakis z udziałem przedstawicieli JSW, Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz, kompanii Thyssenkrupp i Sichuan Tianyi Science & Technology.

Bez tego węgla, czyli bez stali

Nikt nie wyobraża sobie świata bez stali. Jednak wielu próbuje...
Przewodniczącym komisji badającej przyczyny i okoliczności wypadku w Zofiówce jest Zbigniew Rawicki, dyrektor departamentu górnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Akcja w Zofiówce przebiegała sprawnie

Przesłuchania świadków oraz badanie dokumentów i odczytów aparatury sejsmologicznej -...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!