• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

KOSZYK
Koszyk jest pusty

Karbo

Szanowni Państwo!

Wydawca czasopisma „Karbo” – Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o. w Katowicach,
wraz z długoletnimi współpracownikami: Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu oraz Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach – uprzejmie Państwa informuje o zawieszeniu wydawania czasopisma.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom za współpracę a szczególne ukłony kierujemy do wiernych prenumeratorów. Informujemy Państwa, iż artykuły, które miały zostać opublikowane w pierwszym numerze „Karbo”, ukazały się na łamach miesięcznika „Wiadomości Górnicze” w numerze majowym.

Zachęcamy do lektury i prenumeraty. Jednocześnie wyrażamy nadzieję na wznowienie wydawania kwartalnika „Karbo”.

Wydawca

Kwartalnik naukowo-techniczny wydawany we współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla, prezentujący zagadnienia przetwórstwa i użytkowania węgla. Nakład nie przekracza 5 000 egzemplarzy i dociera do znacznej liczby decydentów przemysłu węglowego oraz branż: energetycznej, koksowniczej i metalurgicznej, jak również instytutów i placówek naukowych, bibliotek wyższych uczelni i do wielu innych prenumeratorów w kraju i za granicą.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa. Artykuły opiniuje dwóch niezależnych Recenzentów.

Redakcja

Redaktor techniczny

Katarzyna Pacan
tel. 32/428 87 20
kpacan (at) gornicza.com.pl

Komitet Redakcyjny

prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik (Redaktor Naczelny),
dr inż. Jan Bondaruk, dr hab. inż. Dorota Burchart-Korol, prof. GIG, prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak,
dr inż. Natalia Howaniec, dr inż. Jan Hycnar, prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski,
dr inż. Aleksander Sobolewski (z-ca Redaktora Naczelnego), dr hab. inż. Krzysztof Wodarski.

Kontakt

Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.

Adres
40-048 Katowice,
ul. T. Kościuszki 30

Dział reklamy
tel. 32/428 87 17
bskrzyczek (at) gornicza.com.pl

Lista recenzentów
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!