Aktualności: gornicza.com.pl Aktualności: gornicza.com.pl http://gornicza.com.plgornicza.com.pl evsmash.com Górnictwo może być OK!
 http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4730/gornictwo-moze-byc-ok http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4730/gornictwo-moze-byc-ok Podpisanie umowy o współpracy 12 podmiotów sektora w projekcie Inicjatywa Górnictwo OK, której celem jest nowoczesne promowanie branży, było jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyszących konferencji PRE_COP24 w Katowicach. Porozumienie podpisali: Daniel Ozon (JSW), Artur Wasil (LW Bogdanka), Tomasz Rogala (PGG), Małgorzata Bajer (PG Silesia), Zdzisław Filip (Tauron Wydobycie), Marek Otawa (Famur), prof. Marek Cała (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH), prof. Krzysztof Wodarski (Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śl.), Stanisław Prusek (GIG), Jerzy Kicki (Fundacja dla AGH), Łukasz Horbacz (Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla), Anna Zych (Wydawnictwo Górnicze). - Jesteśmy w całkowicie innym miejscu niż 3 czy 2 lata temu. Rozmawiamy rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 16 Aug 2018 09:37:41 +0200 Utrata miejsc pracy http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4729/utrata-miejsc-pracy http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4729/utrata-miejsc-pracy - Polityka klimatyczna zadziała się za szybko, zbyt intensywnie i doprowadziła do negatywnych skutków ekonomicznych i społecznych. Jedynym istotnym efektem jest przeniesienie miejsc pracy i produkcji poza Unię Europejską - powiedział podczas konferencji Społeczny PRE_COP24 Tomasz Rogala. Prezydent Euracoal przypomniał, że w przypadku dwutlenku węgla człowiek odpowiada jedynie za 5 proc. jego globalnej emisji. Spośród tych 5 proc. kraje Unii Europejskiej mogą wpływać jedynie na 9 proc. emisji. Reszta pochodzi z innych państw świata, głównie Chin, Indii i Stanów Zjednoczonych, które na dodatek wycofały się z porozumienia paryskiego, co oznacza, że rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 16 Aug 2018 09:15:48 +0200 Neutralność klimatyczna zamiast dekarbonizacji http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4728/neutralnosc-klimatyczna-zamiast-dekarbonizacji http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4728/neutralnosc-klimatyczna-zamiast-dekarbonizacji Przyjęciem projektu stanowiska końcowego zakończyła się konferencja Polska droga do czystego środowiska - Społeczny PRE_COP24. Przedstawiciele trzech central związkowych apelują w nim do Prezydencji COP24 w Katowicach i wszystkich stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych m.in. o zastąpienie pojęcia dekarbonizacji pojęciem neutralności klimatycznej, którą można osiągnąć przez dwa równoprawne działania - redukcję emisji i pochłanianie przez lasy i gleby.Ostatnia, piątkowa, 10 sierpnia, sesja konferencji Społeczny PRE_COP24 była dyskusją na temat przedstawionych stanowisk, połączoną z przedstawieniem wniosków pokonferencyjnych. Stanowisko końcowe zaprezentował Zbigniew Gidziński, ekspert Solidarności ds. polityki klimatycznej. Podpisały się pod nim trzy centrale związkowe, które są organizatorami konferencji, a w dokumencie rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 16 Aug 2018 09:03:04 +0200 Wyniki lepsze od zaplanowanych http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4727/wyniki-lepsze-od-zaplanowanych http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4727/wyniki-lepsze-od-zaplanowanych Polska Grupa Górnicza wyprodukowała od stycznia do końca czerwca 2018 r. 14,8 mln t węgla kamiennego, czyli blisko 2 proc. więcej niż rok wcześniej. W paliwie dla energetyki wzrost wydobycia wyniósł 3,5 proc. Zysk netto po 6 miesiącach wyniósł 294 mln zł, czyli aż o 287 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie 2017 r.- Z wielką satysfakcją oceniam to półrocze. Mieliśmy pewne zamierzenia, które zostały przekroczone, zwłaszcza w obszarze poczynionych inwestycji - mówił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, uczestniczący we wtorek, rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 02 Aug 2018 13:09:37 +0200 Ustawa jakościowa bez poprawek http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4726/ustawa-jakosciowa-bez-poprawek http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4726/ustawa-jakosciowa-bez-poprawek Bez wprowadzania poprawek przeszła przez Senat nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Przewiduje ona m.in. wprowadzenie norm jakościowych dla węgla i zakaz sprzedaży najgorszych sortymentów odbiorcom sektora komunalno-bytowego.Oznacza to, że muły węglowe, flotokoncentraty i mieszanki, zawierające mniej niż 85 proc. węgla kamiennego, zostaną objęte zakazem sprzedaży do tego sektora (w instalacjach o mocy cieplnej poniżej 1 MW, czyli w kotłowniach przy budynkach mieszkalnych, szkołach, szpitalach). Za poparciem ustawy bez poprawek głosowało 59 senatorów, 14 było przeciw i 14 wstrzymało się.Nowe prawo wprowadzi tzw. świadectwa jakości. Kupujący mają dzięki nim uzyskiwać rzetelne informacje o tym, co dokładnie kupują. rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 02 Aug 2018 12:53:44 +0200 Nowa Górnicza Skala Intensywności Sejsmicznej http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4725/nowa-gornicza-skala-intensywnosci-sejsmicznej http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4725/nowa-gornicza-skala-intensywnosci-sejsmicznej Zakończyły się kilkuletnie badania i prace zespołu autorskiego Głównego Instytutu Górnictwa kierowanego przez dr. hab. Grzegorza Mutke nad opracowaniem nowej Górniczej Skali Intensywności Sejsmicznej (GSIS-2017). Efekty tych prac zostały opisane i opublikowane w formie Zasad stosowania skali. Książka właśnie ukazała się nakładem GIG (seria: Instrukcje No. 23, 2018).Skala GSIS-2017 służy do oceny skutków oddziaływania wstrząsów indukowanych eksploatacją węgla na obiekty budowlane oraz klasyfikacji ich odporności dynamicznej. Oddziaływanie wstrząsów opisane jest przez stopnie intensywności sejsmicznej, które klasyfikowane są na podstawie rejestrowanych lub prognozowanych parametrów drgań podłoża (takich jak amplituda prędkości, czas trwania i częstotliwość). Skala GSIS-2017 rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 02 Aug 2018 12:26:34 +0200 Czyste powietrze warte miliardy http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4724/czyste-powietrze-warte-miliardy http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4724/czyste-powietrze-warte-miliardy Bank Ochrony Środowiska został partnerem rządowego programu Czyste Powietrze. Na jego realizację przewidziano kwotę 103 mld zł. Łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł - to suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów. Wspólne porozumienie z Bankiem Ochrony Środowiska w sprawie walki ze smogiem zawarły Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program zakłada, że termomodernizacji zostaną poddane nawet 4 mln domów. Właściciele budynków, których dochody są najniższe, otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu. rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 26 Jul 2018 12:20:17 +0200 Czeski chomik w Jaworznie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4723/czeski-chomik-w-jaworznie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4723/czeski-chomik-w-jaworznie Pola w okolicach Jaworzna zamieszkują wyjątkowo ciekawe gryzonie - chomiki europejskie. Jednak ich liczebność w ostatnim czasie drastycznie spada i to nie tylko w Polsce, ale praktycznie w całej Europie. Chomikowi trzeba pospieszyć z pomocą. Gmina Jaworzno walczy o zachowanie występującej tam populacji chomika europejskiego. Oprócz badań naukowych prowadzone są również akcje edukacyjne, skierowane do rolników oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Rada Miejska ustanowiła zaś 270 ha użytku ekologicznego, aby chronić te zwierzęta. W sukurs miastu przyszli specjaliści z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Jeszcze w maju br. odłowili grupę ośmiu chomików z rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 26 Jul 2018 12:15:39 +0200 Ekologia śląskiej policji http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4722/ekologia-slaskiej-policji http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4722/ekologia-slaskiej-policji Aż 43 nowe radiowozy zasilą flotę śląskiej policji. Samochody z napędem hybrydowym zostały zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środków samorządowych oraz budżetu KWP Katowice. Oznakowane pojazdy uroczyście odebrali przedstawiciele komend miejskich i powiatowych. Cała wartość inwestycji wyniosła prawie 4 mln zł. A wszystko dzięki umowie zawartej w marcu 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą Nowocześni, szybcy, ekologiczni - zakup samochodów z napędem hybrydowym dla potrzeb śląskiej Policji. Etap II.- Nowe radiowozy mają bogate wyposażenie, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 26 Jul 2018 12:05:04 +0200 Średnie trzęsienie ziemi http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4721/srednie-trzesienie-ziemi http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4721/srednie-trzesienie-ziemi Komisja, która bada przyczyny i okoliczności majowej katastrofy w ruchu Zofiówka, miała pracować do 10 sierpnia. Wiadomo już jednak, że górniczy eksperci będą pracować dłużej, aby ustalić przyczyny i okoliczności wstrząsu i tąpnięcia, w których życie straciło pięciu górników. Prace mają potrwać do 19 października.Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się 18 lipca. Jednym z ważniejszych ustaleń ekspertów było to, że nie znaleziono związku pomiędzy wstrząsem a prowadzonymi robotami. Efekty prac przedstawił przewodniczący Komisji Zbigniew Rawicki, dyrektor Departamentu Górnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym, który poinformował, że ustalona została jednoznacznie energia wstrząsu, który spowodował tąpnięcie. Było to 2x10x9 J.- Dla zobrazowania, w skali rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 26 Jul 2018 11:41:21 +0200 Polska droga do czystego środowiska http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4720/polska-droga-do-czystego-srodowiska http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4720/polska-droga-do-czystego-srodowiska Konferencja, która odbędzie się pod hasłem Polska droga do czystego środowiska, jest jednym z wydarzeń poprzedzających grudniowy szczyt klimatyczny w Katowicach. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o tym, czy powstrzymanie globalnego ocieplenia musi wiązać się z nadmierną likwidacją miejsc pracy w przemyśle. Konferencja Społeczny PRE_COP24 odbędzie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 9-10 sierpnia. Organizatorami PRE_COP24 są Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Forum Związków Zawodowych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Rybnik oraz społeczna inicjatywa Górnictwo OK. Uczestnicy będą dyskutować m.in. o wyzwaniach związanych z realizowaniem polityki klimatycznej i jej kosztach społecznych. Konferencja może być szansą na wypracowanie rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 26 Jul 2018 11:27:05 +0200 Krupiński będzie przykładem http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4719/krupinski-bedzie-przykladem http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4719/krupinski-bedzie-przykladem Tysiące miejsc pracy opartych na innowacyjnym przemyśle to część programu rewitalizacji terenów zamkniętej kopalni Krupiński, przedstawionego przez Jastrzębską Spółkę Węglową. W Suszcu mają powstać m.in.: fabryka ogniw wodorowych, zakład produkcji włókien węglowych oraz elektrownia szczytowo-pompowa. Prezentująca projekt konferencja, w której oprócz przedstawicieli zarządów JSW i JSW Innowacje, udział wzięli m.in. szefowie resortu energii Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski, odbyła się w czwartek, 19 lipca, w Warszawie. Program, który zaprezentowała JSW, został nazwany Nowy Suszec i zakłada reindustrializację i rewitalizację ok. 70 ha terenów zamkniętej kopalni Krupiński. Pierwszym krokiem jest przeniesienie do Suszca części Jastrzębskich Zakładów Remontowych. Sztandarowym projektem ma być rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 26 Jul 2018 11:19:06 +0200 Bitwa o węgiel http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4718/bitwa-o-wegiel http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4718/bitwa-o-wegiel Szczyt klimatyczny COP24, który odbędzie się w grudniu w Katowicach, będzie poważnym wyzwaniem dla przyszłości polskiej polityki energetycznej i roli węgla. - Środowisko górnicze będzie albo zadowolone, że szczyt odbył się w Katowicach i że unieśliśmy ciężar tego spotkania klimatycznego, albo niestety będzie lizać rany po tym spotkaniu - stwierdził Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii. Przygotowaniem do grudniowego szczytu polskiej strony jest m.in. PRE_COP24. To społeczny projekt, którego organizatorami są: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Forum Związków Zawodowych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku i Górnictwo OK. Uczestnicy PRE_COP24 zaznaczają, że będą forsować rozwiązania, które przyczyniają się do rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 19 Jul 2018 11:57:54 +0200 Surowce traktowane jak utrapienie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4717/surowce-traktowane-jak-utrapienie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4717/surowce-traktowane-jak-utrapienie Najwyższa Izba Kontroli podczas drugiej w ostatnim czasie kontroli dotyczącej górnictwa źle oceniła działania rządów przed 2016 r. Chociaż nasz kraj jest liczącym się na świecie producentem miedzi i srebra, jest zasobny w złoża surowców energetycznych, chemicznych i metalicznych, to od lat nie ma jasno określonej polityki surowcowej. Odpowiedzialni za nią ministrowie nie wykonywali obowiązków. Rzetelne prace nad tym dokumentem ruszyły dopiero dwa lata temu. Konsultacje mają się zakończyć w II połowie tego roku. - Jest to istotne, bo obecny niski poziom zagospodarowania złóż jest jedną z konsekwencji wieloletniego rozproszenia kompetencji i przepisów oraz braku wykazu i planów wykorzystania złóż rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 19 Jul 2018 11:25:56 +0200 Pieniądze po mężach i ojcach http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4716/pieniadze-po-mezach-i-ojcach http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4716/pieniadze-po-mezach-i-ojcach Projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego trafił do uzgodnień międzyresortowych. Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu wejdzie pod obrady Sejmu. Około 7 tys. wdów i sierot po górnikach nie zostało objętych ubiegłorocznymi uregulowaniami i nie dostało rekompensat w wysokości 10 tys. zł. Teraz to się zmieni. Resort energii opracował stosowne przepisy. Właśnie wróciły one z Ministerstwa Finansów i po doprecyzowaniu trafiły do uzgodnień międzyresortowych.- Bardzo mi zależy, aby zrobić to jak najszybciej - podkreśla Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, który osobiście zaangażował się w rozwiązanie tego problemu.Odnosi się rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 19 Jul 2018 11:16:15 +0200 By odbiorca wiedział, co kupuje http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4715/by-odbiorca-wiedzial-co-kupuje http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4715/by-odbiorca-wiedzial-co-kupuje Normy są potrzebne, chociażby po to, aby wyeliminować muły i flotokoncentraty z sektora komunalno-bytowego. My też domagaliśmy się wyeliminowania tych paliw z obrotu detalicznego - przyznał w rozmowie z Trybuną Górniczą Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, komentując uchwaloną w zeszłym tygodniu przez posłów nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Zaznaczył jednak, że zmiany wywołują w nim mieszane uczucia. - Ustawa jest w naszym odczuciu mocno nieprecyzyjna i generuje sporo znaków zapytania dla sprzedawców węgla na temat tego, jak mają postępować, aby spełnić jej zapisy. Problem ten jest tym trudniejszy do rozwiązania, że w projekcie rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 12 Jul 2018 10:23:15 +0200 Rok szczególnych wyzwań http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4714/rok-szczegolnych-wyzwan http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4714/rok-szczegolnych-wyzwan Czy zmiana na stanowisku prezesa WFOŚiGW zaowocowała już jakimiś zmianami w zarządzaniu instytucją? Od jakich decyzji rozpoczął pan urzędowanie?Każda zmiana na takim stanowisku powoduje zmiany w sposobie zarządzania instytucją. Tym bardziej, że w WFOŚiGW wynikała ona bezpośrednio ze zmian ustawowych. Przypomnę, że przed zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska zarząd WFOŚiGW w Katowicach liczył 5 osób. Zmiany ustawowe znacząco ograniczyły liczebność zarządów WFOŚiGW do maksymalnie 2 osób, a obecnie samodzielnie kieruję tą instytucją. Tak więc chociażby ten fakt spowodował, że konieczne jest dostosowanie struktury do jednoosobowego zarządzania. Rozwijamy także współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i rozpoczynamy realizację rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 12 Jul 2018 10:10:19 +0200 Odciążyć branżę http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4713/odciazyc-branze http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4713/odciazyc-branze Aldona Minorczyk-Cichyaminorczyk@gornicza.com.pl Trwają rozmowy w sprawie zmniejszenia obciążeń podatkowych górnictwa. Tych podatków jest ponad 30! Jak wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, co trzecia złotówka z przychodów ze sprzedaży węgla odprowadzana jest do budżetu państwa lub samorządowych. To najwięcej na świecie.O toczących się negocjacjach w sprawie podatków poinformował Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, podczas sejmowej debaty towarzyszącej drugiemu czytaniu rządowej noweli ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.- Jesteśmy w dialogu z Ministerstwem Finansów, aby przeanalizować, gdzie możemy rzeczywiście szukać tych rezerw, jeśli idzie o zdjęcie pewnych podatków - powiedział Tobiszowski.Czy obniżenie rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 12 Jul 2018 10:05:16 +0200 Posłowie zdecydowali http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4712/poslowie-zdecydowali http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4712/poslowie-zdecydowali Posłowie zdecydowaliNajgorszej jakości paliwa znikną z rynku detalicznegoBartłomiej Szopabszopa@nettg.plMuły węglowe i flotokoncentraty, zawierające mniej niż 85 proc. węgla kamiennego, mają definitywnie zniknąć z rynku detalicznego. Tak zakłada uchwalona przez Sejm nowela ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.Normy będą zastosowane w przypadku paliw stałych spalanych w gospodarstwach domowych oraz w instalacjach o mocy cieplnej poniżej 1 MW, czyli w kotłowniach przy budynkach mieszkalnych takich jak np. szkoły czy szpitale. Posłowie poparli ustawę niemal jednomyślnie. Za jej uchwaleniem głosowało 429 posłów, jeden poseł był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Do ustawy zdecydowano się wprowadzić trzy poprawki. Jedna z nich rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 12 Jul 2018 09:54:40 +0200 Polityka klimatyczna przyjazna przemysłowi http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4711/polityka-klimatyczna-przyjazna-przemyslowi http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4711/polityka-klimatyczna-przyjazna-przemyslowi - Poprzez politykę klimatyczną prowadzoną przez Unię Europejską i ONZ tracimy miejsca pracy. Tak wcale nie musi być - przekonuje Kazimierz Grajcarek, jeden z organizatorów konferencji Porozumienie Paryskie szansą zrównoważonego rozwoju - polski punkt widzenia. Podczas spotkania, które odbyło się 9 i 10 lipca w Tucznie w woj. zachodniopomorskim, związkowcy, pracodawcy, politycy i naukowcy debatowali o tym, jak przygotować się do szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Konferencja odbyła się z inicjatywy strony związkowej w ramach tzw. Społecznego Pre COP Katowice 24. To wspólny projekt trzech central związkowych - Forum Związków Zawodowych, OPZZ i Solidarności. - Obecnie prowadzona polityka klimatyczna powoduje rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 12 Jul 2018 09:49:11 +0200 Bez tego węgla, czyli bez stali http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4710/bez-tego-wegla-czyli-bez-stali http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4710/bez-tego-wegla-czyli-bez-stali Nikt nie wyobraża sobie świata bez stali. Jednak wielu próbuje wyrugować z gospodarki węgiel koksujący. Przez nieświadomość, że jest on niezbędny do jedynej opłacalnej dziś metody wytopu stali z rudy żelaza i koksu. Tak będzie jeszcze przynajmniej przez dwie dekady - mówili eksperci na międzynarodowej konferencji From Coal to Steel (Od węgla do stali). Obyła się w środę, 27 czerwca, a zorganizowała ją Jastrzębska Spółka Węglowa w centrum Unii Europejskiej - w Brukseli.Jastrzębskie kopalnie pokrywają aż 30 proc. zapotrzebowania państw UE na węgiel koksowy. Europejska branża stalowa (która w hutach, koksowniach i wokół nich zatrudnia 2,5 mln osób, wytwarzając rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Wed, 04 Jul 2018 18:00:04 +0200 Akcja w Zofiówce przebiegała sprawnie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4709/w-zofiowce http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4709/w-zofiowce Przesłuchania świadków oraz badanie dokumentów i odczytów aparatury sejsmologicznej - tym m.in. zajmują się członkowie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku w kopalni Zofiówka. Kolejne posiedzenie komisji powołanej przez Wyższy Urząd Górniczy zaplanowano na 18 lipca. Jak poinformował Zbigniew Rawicki, dyrektor departamentu górnictwa w WUG oraz przewodniczący komisji, mimo intensywnych prac (w środę, 27 czerwca, odbyło się drugie posiedzenie komisji), wciąż trudno jednoznacznie stwierdzić, jaka była przyczyna tąpnięcia, do którego doszło 5 maja w kopalni Zofiówka. W wyniku wypadku 5 górników zginęło, a czterech odniosło lżejsze obrażenia.Do rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Wed, 04 Jul 2018 17:00:20 +0200 Runmageddon - bieg ku pamięci http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4708/bieg http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4708/bieg Ponad 5 tys. osób przez dwa dni zmagało się z trasami Runmageddonu, czyli ekstremalnego biegu z przeszkodami, zorganizowanego po raz kolejny na terenie należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Pniówek. - W listopadzie ubiegłego roku walczyliście na tej trasie i obiecaliśmy, że spotkamy się latem i jesteśmy tu - mówił do zawodników wiceprezes JSW Tomasz Śledź. Tegorocznej edycji przyświecało wyjątkowe hasło Górnicy pamiętamy - 05.05.2018. W ten sposób uczestnicy chcieli dać wyraz solidarności z rodzinami i bliskimi górników, którzy zginęli tragicznie w niedawnej katastrofie w ruchu Zofiówka. - My walczymy na trasach, a Oni codziennie walczą pod ziemią, fedrując, wydobywając, rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Wed, 04 Jul 2018 16:00:23 +0200 Z kartą górnik pojedzie taniej http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4707/z-karta-gornik-pojedzie-taniej http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4707/z-karta-gornik-pojedzie-taniej Dokładnie we wtorek 26 czerwca do rąk górników trafiły pierwsze egzemplarze kart BIZNESTANK, dzięki którym kupią taniej benzynę na stacjach PKN Orlen. Zainteresowanie jest spore. Karty można odbierać w specjalnych biurach uruchomionych w oddziałach. TG i portal netTG.pl odwiedziły punkt w katowickiej kopalni Murcki-Staszic. W pokoju nr 23 w budynku dyrekcji spory ruch. Jako jeden z pierwszych po kartę przyszedł Janusz Pawlik. - Fajny pomysł. Na co dzień tankuję na Orlenie, więc ta karta i rabat, który dzięki niej dostaję, to dla mnie czysty zysk - cieszy się. Bartosz Reguła ma nadzieję, że w przyszłości dzięki karcie będzie więcej benefitów rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 28 Jun 2018 10:11:42 +0200 Ochrona dziedzictwa http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4706/ochrona-dziedzictwa http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4706/ochrona-dziedzictwa Ośrodek Dokumentacji Górniczej ma powstać wkrótce w Zabrzu. Porozumienie w tej sprawie podpisano uroczyście w poniedziałek, 25 czerwca, na terenie Muzeum Górnictwa Węglowego w zabytkowej rozdzielni i hali sprężarek szybu Carnall przy ul. Wolności. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Grzegorz Tobiszowski - wiceminister energii, Adam Mirek - prezes WUG, Piotr Wojtacha - wiceprezes WUG, Małgorzata Mańka-Szulik - prezydent Zabrza, Bartłomiej Szewczyk - szef Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Włodzimierz Mosór - dyrektor Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej Wyższego Urzędu Górniczego. Obecni byli też przedstawiciele środowiska naukowego (z prof. Józefem Dubińskim) oraz spółek wydobywczych (wiceprezesi PGG - Piotr Bojarski i JSW - Tomasz rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 28 Jun 2018 10:08:03 +0200 Wspólnym głosem http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4705/wspolnym-glosem http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4705/wspolnym-glosem Rząd, pracodawcy i strona społeczna przygotują wspólne stanowisko do zaprezentowania podczas szczytu COP24, który w grudniu odbędzie się w Katowicach. Pomysł narodził się podczas poniedziałkowego, 25 czerwca, posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. - Temat ten został dopisany do porządku obrad. Bardzo trafnie zasugerowała go strona społeczna - wyjaśnił dziennikarzom wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który w sprawę ma zaangażować się jako przedstawiciel strony rządowej.Co ważne, stanowisko ma zostać wypracowane we współpracy z partnerami z zagranicy, a następnie właśnie zagranicą prezentowane. - Związki zawodowe mają zaprosić swoich partnerów z całego świata. Przyjadą oni najpierw w sierpniu na spotkanie konsultacyjne, eksperckie, rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 28 Jun 2018 10:04:32 +0200 Priorytet czystego powietrza http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4704/priorytet-czystego-powietrza http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4704/priorytet-czystego-powietrza Program priorytetowy Czyste Powietrze ma na celu poprawę efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk domowych. Będzie realizowany przez dziesięć lat. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zawarł właśnie porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz poprawy jakości powietrza dla województwa śląskiego. Podpisy pod dokumentem złożyli: Tomasz Bednarek, prezes zarządu WFOŚiGW oraz Kazimierz Kujda, szef NFOŚiGW. Uroczystość odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wziął w niej udział osobiście premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie: finansów - Teresa Czerwińska, środowiska Henryk Kowalczyk i energii Krzysztof Tchórzewski.Program rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 21 Jun 2018 12:59:39 +0200 Kolejne rozdanie zielonych pracowni http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4703/kolejne-rozdanie-zielonych-pracowni http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4703/kolejne-rozdanie-zielonych-pracowni Znamy już finalistów czwartej edycji konkursów pn.: „Zielona Pracownia 2018” i „Zielona Pracownia - projekt 2018”, których przedmiotem było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych. Zgłoszone projekty z roku na rok są bardziej ambitne. Chętniej też dofinansowują je samorządy. Konkursy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zyskują coraz większą popularność i zainteresowanie szkół podstawowych oraz średnich. Nic w tym zresztą dziwnego. Szkolne Zielone Pracownie podnoszą świadomość ekologiczną uczniów. Zmieniają także oblicza dotychczasowych sal klasowych, w których uczono biologii, chemii, geografii, chemii czy fizyki w oparciu o przestarzały już sprzęt i pomoce dydaktyczne. W rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 21 Jun 2018 12:00:19 +0200 Koncesje uratowane? http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4702/koncesje-uratowane http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4702/koncesje-uratowane Koncesje uratowane? Nie można tego powiedzieć o pracach nad tymi przepisami, które w Ministerstwie Środowiska ciągnęły się niemal trzy lata! Budziło to obawy środowisk górniczych, bo realne stało się unieruchomienie kopalń po 2020 r., kiedy to kończy się 19 koncesji wydobywczych tak na węgiel kamienny, jak i brunatny.W piątek, 15 czerwca, w głosowaniu wzięło udział 417 posłów. Większość, bo aż 412 opowiedziało się za nowelizacją, jeden głos był przeciw (poseł niezrzeszony Jacek Wilk), a cztery osoby wstrzymały się od głosu. Jak podkreślił podczas dyskusji Krzysztof Sitarski, poseł Kukiz 15, jego partia poprawki tożsame z projektem nowelizacji zgłosiła już 29 listopada 2016 rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 21 Jun 2018 11:15:14 +0200 Nowy stary szef Solidarności http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4700/nowy-stary-szef-solidarnosci http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4700/nowy-stary-szef-solidarnosci Dominik Kolorz przez kolejne cztery lata będzie przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Największej regionalnej strukturze związku szefuje od marca 2011 r. Wcześniej był szefem górniczej Solidarności.Wybory odbyły się w ubiegły czwartek, 14 czerwca, w czasie Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ S. Kolorz był jedynym kandydatem. Za jego wyborem opowiedziało się 159 delegatów, 12 było przeciwnych, 1 głos był nieważny.- Jestem usatysfakcjonowany tym, że prawie 90 proc. delegatów znowu obdarzyło mnie zaufaniem. To jest dobry wynik, ale też duża odpowiedzialność. Myślę, że nie zawiodę całego regionu i te dwie niepełne kadencje też zadecydowały o tym, że dzisiaj uzyskałem takie poparcie - rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 21 Jun 2018 10:52:50 +0200 Wykorzystać paliwo przyszłości http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4699/wykorzystac-paliwo-przyszlosci http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4699/wykorzystac-paliwo-przyszlosci Członkowie zarządów Jastrzębskiej Spółki Węglowej i PKP Cargo podczas konferencji Impact18 podpisali list intencyjny dotyczący współpracy związanej z komercyjnym wykorzystaniem paliwa wodorowego. Jednym z głównych obszarów ma być kooperacja przy badaniach i analizach, a docelowo budowa i produkcja lokomotyw napędzanych wodorem. Sygnatariuszami listu ze strony JSW byli prezes zarządu Daniel Ozon oraz wiceprezes ds. strategii i rozwoju Artur Dyczko, a ze strony PKP Cargo - prezes zarządu Czesław Warsewicz oraz członek zarządu ds. operacyjnych Witold Bawor. Porozumienie zostało podpisane w czwartek, 14 czerwca, podczas konferencji Impact'18 w Krakowie.Prezes Ozon przypomniał, że górnicza spółka stawia na wodór jako paliwo przyszłości, a rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 21 Jun 2018 10:39:38 +0200 Rekordowa frekwencja na konferencji GIPH http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4698/rekordowa-frekwencja-na-konferencji-giph http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4698/rekordowa-frekwencja-na-konferencji-giph Zamówienia publiczne to skomplikowana materia, która wciąż ewoluuje. W tym roku szczególnie związane jest z nimi pojęcie elektronizacji. To właśnie temu zagadnieniu była poświęcona tegoroczna edycja Szkoły Zamówień Publicznych, którą organizuje Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. W tym roku w konferencji, która odbywała się od 6 do 8 czerwca w Wiśle, wzięło udział 240 osób. To rekord frekwencji, który potwierdza, że SZP już na dobre wpisała się w kalendarz szkoleń i może spokojnie szykować się do jubileuszowej, dziesiątej edycji. Być może wówczas będzie już mowa o nowym Pzp. Od trzech lat w Szkole uczestniczy przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych. W tym roku - rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 14 Jun 2018 09:36:16 +0200 Rodzinne radości w wesołym miasteczku http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4697/rodzinne-radosci-w-wesolym-miasteczku http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4697/rodzinne-radosci-w-wesolym-miasteczku Nigdy wcześniej w historii Polskiej Grupy Górniczej (ani jej poprzedniczki Kompanii Węglowej) nie proponowano załodze imprez integracyjnych na taką skalę. Z okazji czerwcowego święta najmłodszych spółka zaprosiła swych pracowników z dziećmi do Westernowego Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach i Śląskiego Wesołego Miasteczka Legendia w Chorzowie. Aby świętować mogli naprawdę wszyscy chętni, w obu miejscach zarezerwowano nie jeden dzień, ale więcej terminów: pierwszą sobotę miesiąca, cały weekend 9-10 czerwca, a na dobitkę sobotę 16 czerwca. Zaproszenia rozprowadzono w kopalniach. Pozwalały nie tylko na darmowy wstęp i korzystanie z wszystkich atrakcji miasteczek. Organizatorzy zadbali też o specjalne vouchery, które zapewniały górniczym rodzinom rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 14 Jun 2018 09:28:47 +0200 W polskich kopalniach jest bezpiecznie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4696/w-polskich-kopalniach-jest-bezpiecznie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4696/w-polskich-kopalniach-jest-bezpiecznie W niedzielę, 10 czerwca, w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju odbyła się uroczysta msza święta w intencji tragicznie zmarłych górników. Uczestniczyli w niej m.in. członkowie zarządów spółek węglowych, parlamentarzyści, związkowcy, kierownictwa kopalń oraz rodziny górników, którzy odeszli na wieczną szychtę. Ministerstwo Energii reprezentował wiceminister Grzegorz Tobiszowski, który w czwartek, 7 czerwca, w Sejmie odpowiadał na pytania posłów, dotyczące bezpieczeństwa w kopalniach oraz stanu polskiego ratownictwa górniczego w kontekście tragedii, która wydarzyła się w ruchu Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Wiceszef ME stwierdził, że polskie górnictwo - w porównaniu z innymi krajami - jest bezpieczne. Przypomniał, że w 2017 rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 14 Jun 2018 09:22:55 +0200 Ekoprojekty z dofinansowaniem http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4694/ekoprojekty-z-dofinansowaniem http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4694/ekoprojekty-z-dofinansowaniem Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 95 inwestycji ekologicznych, które otrzymają ponad 295 mln zł dofinansowania. Mają one podnieść standardy życia w aglomeracji, a ich sfinansowanie jest możliwe dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego. Szeroką listę działań proekologicznych ma również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ich celem jest głównie ochrona powietrza. Ponad 3 tys. wniosków beneficjentów programu Smog Stop zostało pozytywnie rozpatrzonych przez WFOŚiGW w Katowicach. Oznacza to, że tyle właśnie starych palenisk przestanie zatruwać środowisko już w najbliższym sezonie grzewczym. Z kolei 21 mln zł przeznaczonych zostało na dofinansowanie 22 zadań zgłoszonych przez beneficjentów z rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 07 Jun 2018 13:44:17 +0200 Zdrowo znaczy ekologicznie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4693/zdrowo-znaczy-ekologicznie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4693/zdrowo-znaczy-ekologicznie Uczestnicy tegorocznej, 13. otwartej konferencji ekologicznej w Radzionkowie w nieco inny sposób spojrzeli na problem środowiska. Dyskusję pod hasłem Naturalnie zdrowym być poświęcili zagadnieniom związanym z właściwym odżywianiem i aktywnością fizyczną. Okazuje się, że w ten sposób można skutecznie zapobiegać wielu chorobom, z którymi - jeśli już zaatakują - trudno się walczy. - Termin ekologia określa wszystko to, co jest zdrowe dla człowieka. Dla mnie ekologia oznacza zdrowy system leczenia. Z przykrością muszę jednak dodać, że tej ekologii niestety dzisiaj nie ma. Mamy zniszczoną glebę, w rezultacie spożywamy skażone warzywa i owoce. Powietrze, którym oddychamy, jest również skażone - mówił rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 07 Jun 2018 13:38:12 +0200 Świeć przykładem z PGG http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4692/swiec-przykladem-z-pgg http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4692/swiec-przykladem-z-pgg Blisko 45 tys. odblaskowych zawieszek z logo Polskiej Grupy Górniczej trafi do dzieci mieszkających na terenach, na których spółka prowadzi swoją działalność. To jeden z elementów akcji Świeć przykładem z PGG, zainaugurowanej w poniedziałek na Stadionie Śląskim z udziałem m.in. wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, prezesa Polskiej Grupy Górniczej Tomasza Rogali oraz komendanta śląskiej policji - generała Krzysztofa Justyńskiego.Wydziały Ruchu Drogowego Miejskich i Powiatowych Komend Śląskiej Policji prowadzić będą w ramach akcji zajęcia edukacyjne dla dzieci na terenie szkół i przedszkoli.- Program, który dzisiaj inicjujemy, to część dużego projektu PGG w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. W tej części program dotyczy ochrony rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 07 Jun 2018 11:32:57 +0200 Szef JSW z nagrodą dziennikarzy http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4691/szef-jsw-z-nagroda-dziennikarzy http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4691/szef-jsw-z-nagroda-dziennikarzy W poniedziałek, 4 czerwca, odbyła się gala konkursu dziennikarskiego Silesia Press 2018. Środowisko dziennikarskie specjalnym dyplomem uznania nagrodziło Daniela Ozona. Prezes JSW został uhonorowany za komunikację z opinią publiczną podczas akcji w kopalni Zofiówka.To była nowa, niespotykana do tej pory jakość. Szybkość, otwartość i rzetelność przekazywanych informacji od początku były tym, co wyróżniało przekaz z Zofiówki.Za rzetelną, sprawną, profesjonalnie zorganizowaną i pełną zrozumienia dla potrzeb mediów komunikację z opinią publiczną w trudnych dniach akcji ratunkowej po tragedii w kopalni Zofiówka 5 maja 2018 r. - w ten sposób kapituła konkursu uzasadniła przyznanie wyróżnienia.Dyplom wręczyli wiceprezes Wydawnictwa Górniczego Anna Zych oraz rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 07 Jun 2018 11:22:21 +0200 Bodziec dla branży http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4690/bodziec-dla-branzy http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4690/bodziec-dla-branzy - Myślę, że nareszcie możemy mówić o powrocie węgla brunatnego do polskiej gospodarki - powiedział w poniedziałek, 4 czerwca, w Chorzowie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, komentując fakt, że 30 maja rząd przyjął Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce.Sekretarz stanu w Ministerstwie Energii przypomniał, że w latach 2014 i 2015 surowiec ten nie był w założeniach miksu energetycznego przewidywany jako element źródeł energii dla naszego kraju.- Po pracach, które trwały ponad rok, po konsultacjach ze stroną społeczną, z przedsiębiorcami i ekspertami, udało nam się wypracować wizję i miejsce tego surowca w polskiej gospodarce i mamy dziś pytanie nie czy rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 07 Jun 2018 11:16:48 +0200 Dar i podziękowania http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4689/dar-i-podziekowania http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4689/dar-i-podziekowania Tysiące osób przybyło w niedzielę, 27 maja, do Piekar Śląskich, by jak co roku uczestniczyć w pielgrzymce młodzieńców i mężczyzn do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Poprzednie lata przyzwyczaiły nas już do tego, że piekarską Matkę Boską odwiedza sporo górników, ale w tym roku ich reprezentacja była wyjątkowo liczna. - Niezmiernie się cieszę, że po raz pierwszy do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej udali się ze mną przedstawiciele zarządów: Polskiej Grupy Górniczej, Węglokoksu i Węglokoksu Kraj, Taurona Wydobycie, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, JSW Innowacje, Polskiej Grupy Energetycznej, Lubelskiego Węgla Bogdanka oraz Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Wyższego Urzędu Górniczego i Centralnej Stacji Ratownictwa rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Fri, 01 Jun 2018 12:12:00 +0200 Wyrobiska za tamą http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4688/wyrobiska-za-tama http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4688/wyrobiska-za-tama W czerwcu w ruchu Śląsk ma się rozpocząć likwidacja wyrobisk. W sumie w kopalni, która 1 lutego br. trafiła z Polskiej Grupy Górniczej do struktur Spółki Restrukturyzacji Kopalń, jest ich ponad 50 km łącznie z szybami. W tym roku planuje się zlikwidować 13,2 km. - Jesteśmy na etapie tworzenia procedur, które przede wszystkim umożliwią nam w bezpieczny sposób zakończenie działalności kopalni. Każde wyrobisko przed rozpoczęciem prac jest sprawdzane przez komisję. Ocenie podlega sprzęt, który się w nim znajduje. Chodzi o to, by oszacować opłacalność jego wydobycia na powierzchnię oraz możliwość jego zagospodarowania w oddziałach SRK lub w innych kopalniach, które rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Fri, 01 Jun 2018 12:06:00 +0200 Jeden chodnik, dwa etapy http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4687/jeden-chodnik-dwa-etapy http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4687/jeden-chodnik-dwa-etapy Bardzo dobre wyniki uzyskują górnicy oddziału GRP1-R ruchu Rydułtowy kopalni ROW. Brygady przodkowe od ponad dwóch miesięcy drążą chodnik 3-E-E1 badawczy w pokładzie 713/1-2+712/1-2. Przy sporym zagrożeniu metanowym, tąpaniowym i wybuchem pyłu węglowego, załoga potrafi pracować bezpiecznie, osiągając postęp przekraczający już 400 m. Jeszcze raz sprawdziło się stare porzekadło umiesz liczyć, licz na siebie. W rydułtowskim zakładzie górniczym już 10 lat temu pomyślano o konieczności stopniowej wymiany kadr. Wówczas też pojawiły się pierwsze przyjęcia nowych pracowników, którzy w ciągu tego okresu zyskali umiejętności i dziś kierują robotami na wielu odcinkach pod ziemią.- Mamy odmłodzoną załogę, ale bardzo wszechstronną. W listopadzie rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Fri, 01 Jun 2018 12:00:00 +0200 Ciężar walki ze smogiem spadł na samorządy http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4686/ciezar-walki-ze-smogiem-spadl-na-samorzady http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4686/ciezar-walki-ze-smogiem-spadl-na-samorzady - Absolutnym celem rządu jest wprowadzenie do końca tego roku przepisów, które będą regulowały standardy jakości paliw stałych - powiedział podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze. Projekt ustawy przewiduje bezwzględny zakaz stosowania mułów i flotokoncentratów w paleniskach domowych, a także wprowadzenie świadectw jakości paliwa stałego. Dyskusje o smogu i ochronie powietrza były w tym roku szczególnie burzliwe. Nic dziwnego - od wielu lat władze samorządowe walczą z tym zjawiskiem, lecz efekty tej walki - jak dotąd - nie są oszałamiające. Brakuje przede wszystkim unormowań prawnych na szczeblu centralnym, a także informacji o samym zjawisku rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 24 May 2018 09:18:26 +0200 Za proekologiczną postawę http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4685/za-proekologiczna-postawe http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4685/za-proekologiczna-postawe Polska Izba Ekologii już po raz siedemnasty przyzna Ekolaury. O nagrody mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje pozarządowe i samorządy. Celem konkursu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną, popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej oraz promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Wnioski konkursowe można składać do 30 czerwca. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w październiku, w czasie uroczystej gali. Ekolaury są przyznawane w 9 kategoriach. Są to: gospodarka wodno-ściekowa; ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii; ekoprodukt, zielone technologie; edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, energooszczędność, efektywność energetyczna; czystsza rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 24 May 2018 09:16:31 +0200 Nowe środki dla Kaliny http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4684/nowe-srodki-dla-kaliny http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4684/nowe-srodki-dla-kaliny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał kolejne środki na rewitalizację stawu Kalina. Wcześniej zrobił to Narodowy Fundusz. Uzyskane dotacje stanowią 98 proc. wartości całej inwestycji. Jest duża szansa na to, że ekologiczna bomba w końcu zostanie rozbrojona raz na zawsze. Staw Kalina to największy zbiornik wodny w Świętochłowicach, z powierzchnią ok. 5,3 ha. Powstał na początku XX w w wyniku osiadania terenu po wydobyciu węgla kamiennego. Przed II wojną światową stał się terenem rekreacyjnym i tak było aż do lat 50. Od tamtej zmienił się jednak w ściek zatruwający życie mieszkańców widokiem i smrodem. Po latach rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 24 May 2018 09:14:03 +0200 Najtrudniejsza akcja w historii JSW http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4683/najtrudniejsza-akcja-w-historii-jsw http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4683/najtrudniejsza-akcja-w-historii-jsw Ratownicy przeciskając się przez zaciśnięty chodnik przez kilkanście dni walczyli z wysoką temperaturą, metanem i wodą. Choć szybko dotarli do dwóch pierwszych górników, to później już cudu nie było. W ostatnich dniach odbyły się pierwsze pogrzeby górników, którzy zginęli w Zofiówce: Przemysława Szczyrby i Łukasza Szwedy. Wstrząs, który zniszczył chodnik H-10, w którym pracowali górnicy z brygady strzałowej był najsilniejszy w historii Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Skalę zniszczeń najlepiej obrazują zdjęcia zrobione na dole przez ratowników - w chodnik, który pierowotnie miał wysokość 4,2 m oraz szerokości 6,1 m prześwit miejscami zmniejszył się miejscami do 30 cm - przez taki otwór rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 24 May 2018 09:10:22 +0200 Była niedofinansowana, jest nowoczesna http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4682/byla-niedofinansowana-jest-nowoczesna http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4682/byla-niedofinansowana-jest-nowoczesna W piątek, 18 maja, Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia w Czechowicach-Dziedzicach odwiedził minister energii Krzysztof Tchórzewski. Wizyta była okazją do podsumowania ośmiu lat działalności największej prywatnej kopalni węgla kamiennego w Polsce. Minister Tchórzewski przyjechał do Czechowic-Dziedzic na zaproszenie związkowców z Solidarności i zarządu firmy. To właśnie sami górnicy i związkowcy uratowali zakład przed zamknięciem. Niedoinwestowana kopalnia, która była częścią Kompanii Węglowej, miała zostać zlikwidowana, ale pracownicy znaleźli inwestora - czeską grupę EPH. - Kopalnia ma 110 lat. Kilka lat temu była przeznaczona do likwidacji. Została ocalona dzięki związkom zawodowym. Obecnie to jedna z najlepszych kopalń węgla w Polsce - powiedział Jan Marinov, rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 24 May 2018 09:06:25 +0200 Ból, smutek i podziw http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4681/bol-smutek-i-podziw http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4681/bol-smutek-i-podziw Choć poszukiwania ostatniego zaginionego górnika zakończyły się w środę, 16 maja, to akcja ratownicza dobiegła końca dopiero w minioną sobotę. Pod ziemią zginęło pięciu górników z ruchu Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie: Marcin Balcerak, Piotr Królik, Przemysław Szczyrba, Łukasz Szweda i Michał Trusiewicz. Do wstrząsu o niespotykanej wcześniej w tym rejonie sile, odpowiadającej 3,4 st. w skali Richtera, doszło w sobotę, 5 maja. Jego epicentrum znajdowało się zaledwie kilkaset metrów od miejsca, gdzie pracowała brygada strzałowa. Na górę nie wyjechało siedmiu górników. Do dwóch pierwszych, żywych, szybko dotarli ratownicy. Później nie było już dobrych wiadomości. Kolejni odnajdywani górnicy byli martwi. Do ciała rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 24 May 2018 09:02:52 +0200 Odeszli na wieczną szychtę http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4680/odeszli-na-wieczna-szychte http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4680/odeszli-na-wieczna-szychte Ratownicy odnaleźli ciało ostatniego z poszukiwanych górników w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju - podała w środę po godz. 1.00 w nocy Jastrzębska Spółka Węglowa. Górnik był przygnieciony jedną z wielu metalowych konstrukcji w rumoszu wypełniającym zgnieciony chodnik H-10.Na ostatnią, piątą ofiarę katastrofy, ekipy ratunkowe natrafiły jeszcze we wtorek przed północą,w 11. dobie akcji, po 253 godzinach poszukiwań.Pod ziemią w kopalni Zofiówka zginęli tragicznie górnicy: Marcin Balcerak, Piotr Królik, Przemysław Szczyrba, Łukasz Szweda i Michał Trusiewicz. Działania ratunkowe trwały bez przerwy od sobotniegoprzedpołudnia, 5 maja, po najsilniejszymw dziejach Zofiówki tąpnięciu z godz. 10.58. Niszczącaenergia była równa rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 17 May 2018 17:15:54 +0200 Mimo wszystko ma perspektywy http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4679/mimo-wszystko-ma-perspektywy http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4679/mimo-wszystko-ma-perspektywy W ostatnim dniu 10. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbyła się debata Polski węgiel - perspektywa 2030. Podczas dyskusji uczestnicy zastanawiali się nad takimi zagadnieniami jak: rola węgla w gospodarce i energetyce, polityka surowcowa państwa, inwestycje w kopalniach oraz nowoczesne i efektywne wydobycie. W debacie udział wzięli: Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, Sławomir Obidziński, prezes zarządu Węglokoksu, Janusz Olszowski, prezes Górniczej izby Przemysłowo-Handlowej, Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka, Sanjay Samaddar, prezes ArcelorMittal Poland oraz Janusz Steinhoff, wicepremier, minister gospodarki w latach 1997-2001. Zanim jednak rozpoczęła się debata, głos zabrał wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który podsumował ostatnie działania rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 17 May 2018 16:58:27 +0200 Energia z węgla pewna i konieczna http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4678/energia-z-wegla-pewna-i-konieczna http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4678/energia-z-wegla-pewna-i-konieczna Z roku na rok rośnie w Polsce zapotrzebowanie na energię elektryczną. W przeliczeniu na jednego mieszkańca jest i tak wciąż mniejsze - i to prawie dwukrotnie - niż w Europie Zachodniej. Eksperci szacują, że za 10 lat zapotrzebowanie na prąd w naszym kraju wzrośnie o 20 proc. w porównaniu do obecnego. Węgiel nadal będzie odgrywał znaczącą rolę w miksie energetycznym Polski. Na znaczeniu zyska również energetyka rozproszona i prosumencka - prognozuje minister energii Krzysztof Tchórzewski.-Przez kilka kolejnych lat będzie rosło zużycie węgla, ponieważ oddajemy do użytku nowe bloki energetyczne. Kozienice, Opole, blok w Jaworznie. Te inwestycje będą przynajmniej o 20 rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 17 May 2018 16:43:25 +0200 Sobota, 5 maja 2018 r., godz. 10.58 http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4674/sobota-5-maja-2018-r-godz-10-58 http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4674/sobota-5-maja-2018-r-godz-10-58 W środę przed południem, kiedy zamykaliśmy gazetę, wciąż nieznany był los trzech górników z ruchu Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Działania ratownicze skupiają się obecnie na trzech scenariuszach zakładających: pomoc ekipy nurków z KGHM, budowę systemu pomp lub wywiercenie otworu z wyrobiska, które znajduje się niespełna 100 m nad przeszukiwanym chodnikiem. Poszukiwania górników trwają od soboty, kiedy jeden z podziemnych chodników (H-10) na poziomie 900, gdzie prowadzone były roboty strzałowe, został dosłownie zdemolowany przez potężny podziemny wstrząs. Dwóch górników wyciągnęli ratownicy, dwaj kolejni, których odnaleźli, byli martwi.Jak zaznaczył prezes JSW, Daniel Ozon, na porannej konferancji, która rozpoczęła się w środę po godz. rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 10 May 2018 15:13:32 +0200 Kiedy każda iskra może wywołać wybuch http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4673/kiedy-kazda-iskra-moze-wywolac-wybuch http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4673/kiedy-kazda-iskra-moze-wywolac-wybuch W komentarzach pod materiałami na temat akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka pojawiają się krytyczne uwagi pod adresem ratowników i zarządzających kopalnią. Ci pseudospecjaliści od górnictwa piszą, że akcja jest zbyt wolna, że trzeba wprowadzić sprzęt.Te komentarze bolą, bo determinacja ratowników jest wielka. Robimy wszystko, co tylko można, by dotrzeć do zaginionych kolegów. Jestem też pełen uznania dla sposobu komunikowania się prezesa JSW Daniela Ozona z mediami. Nigdy wcześniej nikt nie był tak otwarty na dziennikarzy i nie udzielał tak precyzyjnych informacji. rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 10 May 2018 14:59:30 +0200 Aby uniknąć podobnych wypadków http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4672/aby-uniknac-podobnych-wypadkow http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4672/aby-uniknac-podobnych-wypadkow Jakie procedury są wszczynane, kiedy do WUG-u trafia informacja o wypadku zbiorowym w jednej z kopalń?W WUG całodobowo trwa dyżur dyspozytorów. Przy okręgowych urzędach górniczych i przy Specjalistycznym Urzędzie Górniczym działają pogotowia techniczne. To tam trafiają pierwsze informacje od dyspozytorów, którzy je uzyskali najczęściej bezpośrednio z kopalni. W zależności od tego, z jakim wypadkiem mamy do czynienia, czy jest to np. wypadek zbiorowy, śmiertelny i gdzie do niego doszło, zajmuje się nim właściwy urząd terenowy. W przypadku, kiedy dochodzi do katastrofy, jak np. obecnie w kopalni Zofiówka, prezes WUG może rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 10 May 2018 14:32:25 +0200 Biogazownie radą na odpady http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4671/biogazownie-rada-na-odpady http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4671/biogazownie-rada-na-odpady Gospodarka w obiegu zamkniętym jest istotnym elementem polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Jej idea polega na minimalizowaniu zużycia surowców, wielkości odpadów i strat energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów. Doskonałym przykładem realizacji tej idei są biogazownie, umożliwiające lokalne wytwarzanie energii w oparciu o produkty oraz odpady pochodzące z lokalnej produkcji rolno-spożywczej. Biogazownie umożliwiają wykorzystanie łatwo dostępnych - często odpadowych - surowców. Spośród źródeł energii odnawialnej charakteryzują się wysoką wydajnością oraz brakiem ograniczeń terytorialnych, związanych z ich lokalizacją pod warunkiem zapewnienia dostawy surowców. Z uwagi na możliwość praktycznie nieograniczonego rozwoju w przyszłości, energia przez nie wytwarzana, oprócz zapewnienia udziału zielonej energii na rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 10 May 2018 14:15:47 +0200 Ekopatrol z zielonym czekiem http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4670/ekopatrol-z-zielonym-czekiem http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4670/ekopatrol-z-zielonym-czekiem To jedyne takie rozwiązanie na świecie. Pomaga w odkrywaniu źródeł podwyższonej emisji, jak i śledzeniu przemieszczania się emitowanych pyłów oraz gazów. EkoPatrol Głównego Instytutu Górnictwa otrzymał Zielony Czek, prestiżową nagrodę przyznawaną z okazji Dnia Ziemi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wynalazek został zaprojektowany przez specjalistów z Laboratorium Techniki Laserowej Głównego Instytutu Górnictwa. Na co dzień zajmują się oni projektowaniem i wdrażaniem wynalazków dla górnictwa. Coraz częściej jednak skupiają swą uwagę na opracowaniach adresowanych do odbiorców spoza branży, zwłaszcza w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. I tak było właśnie w przypadku EkoPatrolu. - Jesteśmy dumni z tej rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 10 May 2018 14:09:19 +0200 Tankowanie auta prądem http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4669/tankowanie-auta-pradem http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4669/tankowanie-auta-pradem Opracowana przez rząd Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada, że do 2025 r. po polskich drogach ma jeździć milion pojazdów elektrycznych. Z kolei program E-bus: Polski Autobus Elektryczny przewiduje, że w 2023 r. roczna produkcja autobusów elektrycznych w kraju ma sięgnąć tysiąca, a według Polskiego Funduszu Rozwoju po polskich miastach ma się poruszać wówczas 1,5 tys. autobusów elektrycznych, czyli ok. 13 proc. całego krajowego taboru. Potrzebna będzie więc odpowiednio rozbudowana sieć stacji ładowania. Jedna z nich powstała właśnie w Żorach. Przedsięwzięcie zrealizowała spółka Wasko. Stacja jest zlokalizowana przy Westernowym Parku Rozrywki. - Powstaje całkiem nowy rynek usług i serwisu. To rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 10 May 2018 13:43:25 +0200 Sto pomysłów na Zielone Pracownie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4675/sto-pomyslow-na-zielone-pracownie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4675/sto-pomyslow-na-zielone-pracownie Na konkurs Zielona Pracownia_Projekt 2018 wpłynęły 153 zgłoszenia. Konkurs skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego, jednak z zastrzeżeniem, że w bieżącym roku o dofinansowanie mogą ubiegać się placówki, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu. Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, z przeznaczeniem na wdrożenie nagrodzonego projektu ekopracowni w roku szkolnym 2018/2019, a placówki wyróżnione - nagrody rzeczowe przeznaczone na wyposażenie pracowni.Nadesłane prace oceniono, biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 26 Apr 2018 12:05:00 +0200 Czeki również z górniczym akcentem http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4676/czeki-rowniez-z-gorniczym-akcentem http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4676/czeki-rowniez-z-gorniczym-akcentem W Katowicach wręczono Zielone Czeki, nagrody i dyplomy za działalność na rzecz ekologii. Trafiły one do rąk czternastu osób, zaangażowanych w prace naukowo-badawcze i szeroko pojętą edukację. Brawa dla naukowców, pedagogów i propagatorów czystego środowiska. To właśnie do nich trafiły kolejne Zielone Czeki, czyli nagrody przyznawane dorocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. Jak co roku kapituła Zielonych Czeków miała spory kłopot z wyborem laureatów, a to oznacza, że działania ekologiczne są wciąż w modzie. Podczas tegorocznej uroczystości wręczenia Zielonych Czeków, która odbyła się 24 kwietnia w katowickim kinie Rialto, był też rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 26 Apr 2018 12:00:00 +0200 Porozumieli się w dobrym momencie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4668/porozumieli-sie-w-dobrym-momencie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4668/porozumieli-sie-w-dobrym-momencie Zarząd Polskiej Grupy Górniczej i strona społeczna porozumiały się w sprawie podwyżki wynagrodzeń. Stosowny dokument w tej sprawie podpisano w poniedziałek, 23 kwietnia, kilka minut po godzinie 15. Płace wzrosną o nieco ponad 7 proc.- Podpisaliśmy porozumienie, które zakończyło spór zbiorowy. To oznacza podwyżki wynagrodzeń w tym i 2019 r. dla naszych pracowników. Wszystko odbywa się w bezpiecznym korytarzu finansowym i kosztowym. To jest bardzo dobry moment, bo uniknęliśmy niepokojów społecznych, zatrzymania produkcji, wielu niebezpieczeństw i strat z tym związanych - podkreślił Tomasz Rogala, prezes PGG.Dodał, że spółka będzie bezzwłocznie kontynuować prace nad układem zbiorowym pracy.- Dla nas rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 26 Apr 2018 11:17:01 +0200 Ruszył program PGG Family http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4667/ruszyl-program-pgg-family http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4667/ruszyl-program-pgg-family Tańsza benzyna, bilety do kina i na koncert, ubezpieczenia i zakupy w sklepach sportowych. To na dzień dobry, bo program PGG Family dopiero rozpoczyna działalność w Polskiej Grupie Górniczej. Na razie uczestniczą w nim cztery firmy, a docelowo może być ich nawet kilkanaście.- Tańsze usługi nasi pracownicy i ich rodziny będą mogli kupować w takich obszarach jak transport, ubezpieczenia, zakupy i rozrywka - podkreślił Tomasz Rogala, prezes PGG, dodając, że lista zniżek i firm współpracujących będzie się rozrastać.Paweł Doleciński z Orlenu powiedział, że jego firma oferuje pracownikom PGG karty rabatowe na paliwa i usługi świadczone na stacjach paliw, rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 26 Apr 2018 11:12:37 +0200 Jubileusz z mocnym akcentem biznesowym http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4666/jubileusz http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4666/jubileusz Jastrzębska Spółka Węglowa w tym roku obchodzi 25-lecie swojej działalności. Z tej okazji w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w czwartek, 19 kwietnia, odbył się koncert jubileuszowy. Była to doskonała okazja do wspomnień, ale też dobry moment na pokazanie kierunków rozwoju na kolejne lata. W czasie gali JSW podpisała umowy ze znaczącymi partnerami. Jedna z nich dotyczy stosowania w jastrzębskich kopalniach samodzielnej obudowy kotwiowej.- Pozycja, jaką wypracowała Jastrzębska Spółka Węglowa, to zasługa przede wszystkim pracowników. Dziś śmiało mogę powiedzieć, że po ćwierć wieku jesteśmy w miejscu, z którego możemy rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 26 Apr 2018 11:00:12 +0200 Jest zysk, będą inwestycje http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4665/jest-zysk-beda-inwestycje http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4665/jest-zysk-beda-inwestycje Wynik netto Polskiej Grupy Górniczej za 2017 r. to 86 mln zł. Spółka nie przynosi strat, a zyski. Jej sytuacja finansowa jest stabilna - zarząd Polskiej Grupy Górniczej przedstawił 16 kwietnia wyniki finansowe za rok ubiegły. Podkreślono, że restrukturyzacja spółki oraz poprawa sytuacji rynkowej przełożyły się bezpośrednio na wyniki finansowe PGG w 2017 r. - Proszę mieć na uwadze fakt, że jeszcze kilkanaście miesięcy temu zdarzały się i takie miesiące, kiedy spółka przynosiła nawet 90 mln zł strat. Były też dni, kiedy straty sięgały 3-4 mln zł na dobę - podkreślił Tomasz Rogala, prezes PGG, podczas konferencji w siedzibie spółki. rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 19 Apr 2018 13:29:23 +0200 Powrót węgla brunatnego http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4664/powrot-wegla-brunatnego http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4664/powrot-wegla-brunatnego - Mamy powrót, słuszny i należny, węgla brunatnego do polskiej gospodarki. Zmienia się klimat w Polsce, klimat polityki surowcowej - mówił w poniedziałek, 16 kwietnia, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, inaugurując trzydniowe obrady X Jubileuszowego Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Wiceminister przypomniał, że kilka lat temu w miksie energetycznym nie przewidywano miejsca dla tego surowca. Zawiadomił gości kongresu, że ministerstwo ukończyło prace nad programem dla węgla brunatnego. Dokument przechodzi konsultacje w resortach, a wkrótce przyjmie go rząd. - Ten program nie został odgórnie narzucony. Przez prawie rok został ciężko wypracowany z udziałem PGE i PGE GiEK, strony społecznej, ekspertów. rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 19 Apr 2018 13:18:07 +0200 Plastik zamiast papieru http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4663/plastik-zamiast-papieru http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4663/plastik-zamiast-papieru Kwiecień to ostatni miesiąc wydawania w Polskiej Grupie Górniczej papierowych bonów, za które można w wyznaczonych sklepach kupić jedzenie. Od maja pracownicy dostaną do rąk elektroniczne karty płatnicze ze środkami, równowartością, tzw. flapsów, czyli 18 zł 90 gr za każdą przepracowaną dniówkę. Będą mogli kupić za nie jedzenie w dowolnym sklepie czy punkcie gastronomicznym. Karta będzie automatycznie raz w miesiącu zasilana, a środki nie przepadną, jeśli nie zostaną wydane w określonym terminie. Partnerem PGG w tym projekcie jest PKO Bank Polski SA. Posiłki profilaktyczne w PGG, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydawane są niemal 40 tys. pracowników. Jak podkreślił 16 kwietnia rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 19 Apr 2018 13:15:48 +0200 Eko Patrol melduje wykonanie zadania http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4662/eko-patrol-melduje-wykonanie-zadania http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4662/eko-patrol-melduje-wykonanie-zadania W Tarnowskich Górach, w ciągu dwóch miesięcy Eko Patrol Głównego Instytutu Górnictwa przejechał ponad 1000 km, wykonując ok. 120 tys. pomiarów powietrza. Wnioski? Powietrze w Tarnowskich Górach jest nawet lepszej jakości niż w wielu innych miastach aglomeracji górnośląskiej, a trucicieli wcale nie jest tak wielu, jak sądzono. Potrafią jednak zatruwać środowisko ze zdwojoną siłą. Władze samorządowe Tarnowskich Gór podsumowały akcję Hajcujymy, nie trujymy. Przeprowadzono ją w oparciu o umowę, do której przystąpili w styczniu br.: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz działający od 17 lat na rynku usług konsultingowych - Regionalny rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 12 Apr 2018 11:11:39 +0200 Nastała moda na bycie eko http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4661/nastala-moda-na-bycie-eko http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4661/nastala-moda-na-bycie-eko Mimo okrojonych środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nadal zamierza wspierać inwestycje ekologiczne na Śląsku i w Zagłębiu. Zapewnił o tym Andrzej Pilot, prezes Funduszu, podczas dorocznych konsultacji z przedstawicielami gmin, przedsiębiorstw i spółdzielni mieszkaniowych. W dwóch spotkaniach, zorganizowanych wspólnie przez WFOŚiGW oraz Regionalną Izbę Gospodarczą, wzięło udział ponad stu przedstawicieli potencjalnych beneficjentów. Zainteresowanie działaniami związanymi z ochroną środowiska, a zwłaszcza powietrza, jest na Śląsku wciąż bardzo duże.Eksperci WFOŚiGW w Katowicach każdego roku spotykają się ze swymi potencjalnymi beneficjentami, aby ustalić priorytety działania na kolejne lata. Jeszcze do niedawna na pierwszym miejscu znajdowały się inwestycje wodno-kanalizacyjne. rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 12 Apr 2018 11:06:20 +0200 Dwójki już nie ma http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4660/dwojki-juz-nie-ma http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4660/dwojki-juz-nie-ma Szyb Kazimierz II przez lata służył górnikom kopalni Kazimierz-Juliusz. To nim na powierzchnię wywożono urobek, a także w razie potrzeby odbywała się jazda ludzi. W sobotę, 7 kwietnia, dwójka przeszła do historii. Została zburzona zgodnie z planem likwidacji ostatniej kopalni węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim. Obecnie nad dzielnicą Kazimierz Górniczy góruje już tylko wieża szybu Kazimierz I, którym w maju 2015 r. na powierzchnię wyjechała ostatnia tona węgla. Jej przejęciem zainteresowane jest miasto. Wraz z innymi obiektami ma ona otrzymać szansę na drugie życie.Rok 2017 przyniósł pierwsze poważne zmiany w krajobrazie kopalni Kazimierz-Juliusz. Wtedy rozpoczęło się likwidowanie infrastruktury powierzchniowej. Z rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 12 Apr 2018 10:58:55 +0200 Wylicytował i zjechali http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4659/wylicytowal-i-zjechali http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4659/wylicytowal-i-zjechali Mariusz Pala oraz Marcin Pietrynko we wtorek, 10 kwietnia, mieli okazję na własne oczy przekonać jak trudna jest praca górników. Pierwszy z nich w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wylicytował zjazd do ściany wydobywczej w PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Na tą niezwykłą wyprawę chciał zabrać żonę, ale zrezygnowała i w eskapadzie blisko 700 m pod ziemię towarzyszył mu kolega. Panowie w czechowickiej kopalni obejrzeli w ruchu ścianę 122 w pokładzie 327.Mariusz Pala zjazd wylicytował za 2 550 zł. W roku 2017 za taką niezwykła wyprawę zapłacono 1009,99 zł.PG Silesia po raz drugi z dobrym efektem zagrała z rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 12 Apr 2018 10:41:54 +0200 Krupiński bez przełomu http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4658/krupinski-bez-przelomu http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4658/krupinski-bez-przelomu W Ministerstwie Energii odbyło się spotkanie szefów resortu energii z inwestorami z brytyjskiej firmy Tamar Resources oraz przedstawicielami Solidarności. Wciąż nie jest jasne, czy nawet jeśli Brytyjczykom uda się kupić zamkniętą kopalnię, będą mogli wznowić wydobycie. Kopalnia Krupiński w Suszcu, która należała do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, została przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń wraz z końcem marca 2017 r. To oznaczało likwidację niedoinwestowanego zakładu, który przez lata przynosił straty.Jesienią pojawił się inwestor, który zapowiedział, że zainwestuje 600 mln zł w ponowne uruchomienie wydobycia węgla w Suszcu na bazie infrastruktury likwidowanego zakładu. Chodzi o brytyjską firmę Tamar Resources, której gwarancje finansowe ma rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 12 Apr 2018 10:34:48 +0200 Wstaw się za Barbórką! Tradycja na listę UNESCO http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4657/wstaw-sie-za-barborka http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4657/wstaw-sie-za-barborka Trwają konsultacje w sprawie wpisania Barbórki, święta górników, na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Uwagi można zgłaszać do 9 kwietnia. Jeśli świętujesz Barbórkę, to ważne jest także Twoje zdanie!Zgodnie ze starym zwyczajem, 4 grudnia mieszkańców górniczych osiedli, wczesnym rankiem budzi marszem górnicza orkiestra. Następnie w śląskich kościołach odprawiane są msze w intencji górników, a później cała społeczność świętuje. Depozytariusze, czyli osoby świętujące Barbórkę, w tym górnicy, przedstawiciele spółek węglowych, duchowieństwa, górniczych związków zawodowe, stowarzyszenia, organizacje i samorządy lokalne miejscowości, w których istnieje lub istniało górnictwo, spotkają się 21 kwietnia w Łaźni Łańcuszkowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 05 Apr 2018 18:32:43 +0200 Wieczorek kończy żywot http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4656/wieczorek-konczy-zywot http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4656/wieczorek-konczy-zywot Kopalnia Wieczorek została przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń ostatniego dnia marca. Od 1 kwietnia znaczna część załogi - niespełna 1250 osób (spośród 1500, które zatrudniał Wieczorek) zmieniło miejsce zatrudnienia i stało się pracownikami kopalni Murcki-Staszic. Jednak dla większości z nich, przynajmniej przez następny rok, niewiele się zmieni. Wciąż będą zjeżdżali na szychtę szybem Pułaski i wydobywali węgiel z pokładów dawnego Wieczorka. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki podziemnemu połączeniu obydwu kopalń. Prace nad przygotowywaniem modelu technicznego połączenia kopalni Wieczorek i kopalni Murcki-Staszic rozpoczęły się w 2016 r. Zespołem kierował Marek Skuza, obecny dyrektor kopalni Murcki-Staszic, który do 2012 r. rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 05 Apr 2018 18:27:33 +0200 Górniczy stan kurczy się http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4655/gorniczy-stan-kurczy-sie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4655/gorniczy-stan-kurczy-sie Końcem ubiegłego roku zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego wynosiło ponad 82,7 tys. osób. Zmniejszająca się liczba górników to trend, który utrzymuje się od lat. Nie znaczy to jednak, że spółki węglowe nie szukają nowych pracowników. Zmniejszająca się liczba pracowników sektora górniczego to z jednej strony część ogólnoeuropejskiego trendu, zgodnie z którym branża się kurczy. Z drugiej jednak, to element świadomych działań restrukturyzacyjnych, które mają poprawić wydajność i efektywność górniczych spółek. Mimo zmniejszania zatrudnienia spółki nie mogą zrezygnować z przyjmowania nowych pracowników, bo na bieżąco muszą zastępować osoby przechodzące na emeryturę i zapełniać lukę pokoleniową.Na koniec 2017 rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 05 Apr 2018 18:13:40 +0200 Podsumowanie i plany http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4654/podsumowanie-i-plany http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4654/podsumowanie-i-plany Zysk netto spółki LW Bogdanka, osiągnięty za 2017 r., wyniósł 173,1 mln zł. Rok wcześniej firma zarobiła 182,0 mln zł, jednak władze Bogdanki oceniają zeszłoroczne rezultaty jako dobre. Okazją do podsumowania minionego roku oraz omówienia planów na bliższą i dalszą przyszłość spółki była konferencja prasowa, zorganizowana w Warszawie w piątek, 23 marca, wspólnie z Grupą Enea - właścicielem lubelskiego przedsiębiorstwa. Skonsolidowane przychody Bogdanki w 2017 r. wyniosły 1 780 300 000 zł wobec 1 786 300 000 zł rok wcześniej. W IV kwartale spółka wydobyła ponad 2,3 mln t węgla, a sprzedała 2,5 mln. W całym 2017 r. Bogdanka utrzymała rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 29 Mar 2018 09:40:05 +0200 Podwyżki tak, ale racjonalne http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4653/podwyzki-tak-ale-racjonalne http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4653/podwyzki-tak-ale-racjonalne Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zaproponował przeznaczenie na podwyżki dla górników 200 mln zł, czyli całego zaplanowanego na 2018 r. zysku. Związkowcy nie zgodzili się. Spełnienie ich żądań kosztowałoby PGG 429 mln zł. Nie ma porozumienia. Będą mediacje. - Spór zbiorowy nie został zakończony. Jest różnica zdań. Według strony związkowej pracownicy powinni otrzymać podwyżki o wartości powyżej 400 mln zł. Zarząd spółki stoi na stanowisku, że nie może przeznaczyć więcej niż 200 mln zł. Wyższa kwota będzie oznaczać straty dla spółki - podkreślił Krzysztof Tchórzewski, minister energii. Co konkretnie proponuje zarząd? Pieniądze byłyby rozdysponowane pomiędzy poszczególne grupy pracowników w formie dopłat rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 29 Mar 2018 09:36:42 +0200 Wieczorek już prawie w SRK http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4652/wieczorek-juz-prawie-w-srk http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4652/wieczorek-juz-prawie-w-srk Akt notarialny w sprawie przeniesienia kopalni Wieczorek do Spółki Restrukturyzacji Kopalń ma zostać podpisany 31 marca. Złoże należące do Wieczorka wciąż jednak będzie fedrowane, a urobek będzie wyjeżdżał na górę skipem kopalni Murcki-Staszic. Kopalnię, która należy do Polskiej Grupy Górniczej, czeka likwidacja, bo kończy się węgiel. Wraz z końcem marca Wieczorek stanie się własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Według wstępnych ustaleń SRK przejmie 46,6 km podziemnych chodników i wyrobisk, trzy szyby (Pułaski, Roździeński i Giszowiec) oraz 442 obiekty: budynki i budowle na powierzchni - rurociągi, torowiska, bocznice, pomosty, wiadukty, sieci ciepłownicze. Kilkanaście budynków wpisanych jest do rejestru zabytków lub objętych opieką rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 29 Mar 2018 09:33:30 +0200 Wojny ze smogiem ciąg dalszy http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4651/wojny-ze-smogiem-ciag-dalszy http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4651/wojny-ze-smogiem-ciag-dalszy Wyegzekwowanie kar za używanie przez mieszkańców paliw złej jakości jest bardzo trudne. Straż miejska co prawda może kontrolować to, czym palimy, ale aby nałożyć karę musi prosić o pomoc policjantów, inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub też kierować sprawę do sądu. Jednak zamiast karać i egzekwować, lepiej byłoby zlikwidować problem. Pomóc w tym mają projekty zwalczające niską emisję, współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.Podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach rozmawiano o propozycji rozszerzenia uprawnień strażników, aby stworzyć skuteczny bat na tych, którzy notorycznie obchodzą zapisy uchwał antysmogowych i innych przepisów.- Temat rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 22 Mar 2018 14:26:04 +0100 Zdejmowanie truciciela http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4650/zdejmowanie-truciciela http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4650/zdejmowanie-truciciela Stosowano go do ocieplania budynków ze względu na ognioodporność i trwałość. Po latach okazało się, że stanowi przyczynę wielu groźnych chorób, m.in. raka płuc i innych nowotworów. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od siedmiu lat wspiera realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu i zawierających go wyrobów z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uruchomienie wsparcia finansowego dla działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, związanych z usuwaniem azbestu, przyczynia się do zwiększenia tempa realizacji Rządowego Programu Oczyszczania rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 22 Mar 2018 14:19:57 +0100 Zabrze stawia na ekologię http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4649/zabrze-stawia-na-ekologie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4649/zabrze-stawia-na-ekologie Zabrze stawia na inwestycje związane z ograniczeniem niskiej emisji i działania proekologiczne. Jesienią ub.r. miasto pozyskało ponad 15 mln zł unijnego dofinansowania na zagospodarowanie terenów zielonych i modernizację kanalizacji deszczowej. W lutym br. otrzymało z WFOŚiGW w Katowicach kolejne 4 mln zł na modernizację źródeł ciepła. Środki pozwolą na uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej na obszarze obejmującym 21 lokalizacji. Chodzi o parki położone w centrum Zabrza i nowe obszary zieleni miejskiej. Jak informuje Wydział Kontaktów Społecznych zabrzańskiego magistratu, plany zakładają m.in. nasadzenia nowych roślin. Na terenach zielonych instalowane będą budki i poidła dla ptaków, zakładane będą łąki kwietne. Odpowiednie rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 22 Mar 2018 13:39:27 +0100 Znaleźć złoty środek http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4648/znalezc-zloty-srodek http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4648/znalezc-zloty-srodek Każdy, kto chociaż raz miał okazję zjechać górniczą szolą pod ziemię, obejrzeć pracę na ścianie i zamienić choćby dwa słowa z wyjeżdżającymi z szychty górnikami, bez wahania przyznaje, że pracownicy kopalń powinni zarabiać godnie. Nie tylko wysiłek fizyczny, określone cechy psychofizyczne czy też unikalne umiejętności, ale i ekstremalne warunki oraz zagrożenia naturalne w w miejscu pracy górnika powodują, że na jej wykonywanie decydują się nieliczni.Z zależności tej doskonale zdają sobie sprawę pracodawcy. Negocjując systemy wynagrodzeń, muszą jednak pamiętać, że worek, do którego sięga się, chcąc wprowadzić podwyżki, ma rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 22 Mar 2018 13:17:00 +0100 Sporo do nadrobienia http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4647/sporo-do-nadrobienia http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4647/sporo-do-nadrobienia W Krakowie w dniach 19-20 marca odbyło się Forum Gospodarki Energetycznej. Jeden z paneli dyskusyjnych poświecony był przyszłości energetyki opartej na węglu. Głównymi tematami rozmów były m.in. restrukturyzacja sektora węglowego i kwestia nadrobienia zapóźnień, które dzielą polskie kopalnie od światowych liderów. Organizatorem konferencji Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018 był Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Gospodarki Energetycznej Polski. W panelu pt. Przyszłość węgla w Polsce w dobie promocji gospodarki innowacyjnej wzięli udział: Józef Pruchnicki, dyrektor Biura Marketingu i Analiz Polskiej Grupy Górniczej, Jacek Boroń, prezes Węglokoksu Energii, dr Jerzy Kicki z rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 22 Mar 2018 12:29:20 +0100 Lampka dla Rybnika http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4646/lampka-dla-rybnika http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4646/lampka-dla-rybnika Wojciech Karolewicz, uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, triumfował w tegorocznej edycji Olimpiady Górniczej o Złotą Lampkę (15 bm.). Dwunastu jej uczestników świetnie poradziło sobie z testem pisemnym. W części ustnej było już niestety gorzej. Olimpijczyków zjadła trema. Nie pierwszy zresztą raz i pewnie nie ostatni. Młodzież bardzo emocjonalnie podchodzi do publicznych występów w konkursach, zwłaszcza tych prestiżowych, a za taki właśnie uważa się górniczą olimpiadę. W ubiegłej edycji Złotej Lampki na najwyższym stopniu podium stanął Dawid Siedlaczek z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Wodzisławiu Śląskim. Rok wcześniej zwyciężył zespół Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu w składzie Patryk rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 22 Mar 2018 12:20:47 +0100 Wynik jak marzenie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4644/wyni-jest-jak-marzenie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4644/wyni-jest-jak-marzenie Jak argumentują przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej, tak dobry wynik był wypadkową korzystnych cen węgla koksowego, działań optymalizacyjnych i realizacji programu restrukturyzacji. W 2017 r. Grupa Kapitałowa JSW wypracowała zysk netto w wysokości 2,543 mld zł.Wynik wygląda jeszcze bardziej imponująco, kiedy dane porównać z 2016 r. Wtedy JSW po odbiciu cen węgla była już na plusie, ale zanotowała jedynie symboliczny zysk 4,4 mln zł.- Wyniki z 2017 r. są dla nas satysfakcjonujące, zwracam jednak uwagę, że funkcjonujemy na cyklicznym i zmiennym rynku. By dalej śmiało patrzeć w rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 15 Mar 2018 18:53:11 +0100 Walka o ulgi dla przemysłu http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4643/walka-o-ulgi-dla-przemyslu http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4643/walka-o-ulgi-dla-przemyslu Przedsiębiorstwa energochłonne boją się ewentualnego wzrostu kosztów wynikających z tzw. opłaty mocowej, która będzie obowiązywać od końca 2020 r. Oszacowano, że dla hutnictwa to może być koszt nawet dodatkowych 300 mln zł rocznie. W poniedziałek Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach przyjęła stanowisko w tej sprawie.Pieniądze z opłaty mocowej, którą wraz z rachunkiem za prąd odprowadzi każdy konsument, mają być przeznaczone na niezbędne inwestycje w nowe moce wytwórcze. Przedstawiciele środowiska hutniczego, gdzie udział kosztu energii w ogólnych kosztach sięga nawet 40 proc., podkreślają, że notyfikowana w lutym przez Komisję Europejską ustawa jest niepełna, bo nie zawiera rozwiązań wprowadzających ulgi rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 15 Mar 2018 16:39:29 +0100 Węgiel w karbach nowych norm http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4645/wegiel-w-karbach-nowych-norm http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4645/wegiel-w-karbach-nowych-norm Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Regulacje mają być narzędziem w walce ze smogiem, a równocześnie przyczynić się do ograniczenia importu tzw. niesortu, czyli mieszaniny różnych rodzajów węgla, która do Polski trafia zza wschodniej granicy. Zarówno przedstawiciele Ministerstwa Energii, które przez ostatni rok pracowało nad przygotowaniem nowych przepisów, oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów argumentują, że przyjęty 6 marca projekt ustawy to jeden z kluczowych elementów w walce ze smogiem.W ten sposób zostanie ograniczony smog i napływ węgla niesortowanego do Polski. rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 15 Mar 2018 11:03:58 +0100 Smog stop - to hasło brzmi coraz głośniej http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4642/34-smog-stop-34-to-haslo-brzmi-coraz-glosniej http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4642/34-smog-stop-34-to-haslo-brzmi-coraz-glosniej Z inicjatywy rządu startuje pilotażowy program wsparcia termomodernizacji budynków mieszkalnych dla najmniej zamożnych obywateli. Ma to być odpowiedź na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że Polska w latach 2007-2015 złamała unijne dyrektywy dotyczące norm jakości powietrza. Na walkę ze smogiem rząd zamierza wydać 750 mln zł. Wsparciem zostaną objęte 22 miasta poniżej 100 tys. mieszkańców.- Zaczynamy od programu skierowanego do mniej zamożnych Polaków. Zaczynamy od pilotażu, bardzo zaawansowanego w 22 gminach z 33 z listy Światowej Organizacji Zdrowia. To jest około 15-16 tys. domów. Taki program będzie kosztował około 750 mln zł - podkreślił premier Mateusz Morawiecki, wyjaśniając rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 08 Mar 2018 12:49:25 +0100 Fundusz na miarę oczekiwań http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4641/fundusz-na-miare-oczekiwan http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4641/fundusz-na-miare-oczekiwan Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach świętuje jubileusz 25-lecia. W tym czasie wydał ponad 8 mld zł na ochronę środowiska, rozbrajanie ekologicznych bomb i przeciwdziałanie niskiej emisji. Co do tego nikt nie ma wątpliwości - WFOŚiGW w Katowicach jest liderem działalności ekologicznej wśród wszystkich szesnastu funduszy rozsianych po całej Polsce.- To rekin wśród płotek - podsumował krótko jego działalność Kazimierz Kujda, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.O skali przedsięwzięć katowickiego Funduszu świadczą najlepiej środki rozdysponowane w ciągu minionego ćwierćwiecza na różne działania ekologiczne. Zamknęły się one kwotą ponad 8 mld zł. Na tym oczywiście nie rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 08 Mar 2018 12:30:06 +0100 Bez koncesji nie będzie fedrowania http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4640/bez-koncesji-nie-bedzie-fedrowania http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4640/bez-koncesji-nie-bedzie-fedrowania Sprawa przedłużenia koncesji wydobywczych dla kopalń węgla kamiennego i brunatnego była jednym z głównych tematów rozmów podczas obrad Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. W poniedziałek, 5 marca, zarówno strona związkowa, jak i reprezentujący Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową prezes Janusz Olszowski nie szczędzili gorzkich słów pod adresem Ministerstwa Środowiska. Resort pracuje nad zmianami przepisów, mającymi ułatwić, a przede wszystkim skrócić ciągnącą się obecnie nawet po kilka lat procedurę przedłużania koncesji.Już wcześniej GIPH alarmowała, że do końca sierpnia 2020 r. wygasa 21 koncesji na wydobywanie węgla (chodzi o kopalnie PGG i JSW, PG Silesia, KWB Bełchatów, KWB Turów). Największe zagrożenie może stanowić rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 08 Mar 2018 10:22:18 +0100 Koniunktura została wykorzystana http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4639/koniunktura-zostala-wykorzystana http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4639/koniunktura-zostala-wykorzystana Górnictwo węgla kamiennego zamknęło rok 2017 zyskiem netto w wysokości ponad 3,6 mld zł. Pierwszy raz od 2013 r. branża zanotowała dodatni wynik finansowy. Wpływ na to miały koniunktura na rynkach, w szczególności wysokie ceny węgla koksowego oraz szeroki wachlarz działań restrukturyzacyjnych - oceniło Ministerstwo Energii.Raport zaprezentował w poniedziałek, 5 marca, Robert Marzec, dyrektor katowickiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, która już od 15 lat monitoruje kondycję branży.- Wyniki minionego roku są obiecujące. Obecny rok będzie w górnictwie czasem stabilizowania wydobycia, dalszej optymalizacji kosztów i realizacji programów inwestycyjnych - powiedział dyrektor Marzec. Zastrzegł, że podany wynik finansowy opiera się na danych rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 08 Mar 2018 10:07:13 +0100 Triumf narciarzy z kopalni ROW http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4638/triumf-narciarzy-z-kopalni-row http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4638/triumf-narciarzy-z-kopalni-row Reprezentacja PGG KWK ROW I wygrała w drużynowej klasyfikacji zawody o Puchar Ministra Energii w narciarskim slalomie gigancie. Rozegrano je w sobotę, 3 marca, tradycyjnie, jak co roku, na terenie należącego do Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej ośrodka Cieńków w Wiśle-Malince. W klasyfikacji indywidualnej najlepszy okazał się także zawodnik z drużyny ROW I - Damian Skupień. Pokonał on trasę slalomu w czasie 24,41 sek. Na drugim miejscu w klasyfikacji ogólnej znalazł się Paweł Klimas z kopalni Knurów-Szczygłowice, a na trzecim Mirosław Patas (ROW I).Najszybszą kobietą na trasie była, podobnie jak lider klasyfikacji męskiej, reprezentantka KWK ROW I - Joanna Patas. Ukończyła ona rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 08 Mar 2018 09:53:35 +0100 Swoi pracują bezpieczniej http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4637/swoi-pracuja-bezpieczniej http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4637/swoi-pracuja-bezpieczniej W ub.r. w polskim górnictwie miało miejsce 2078 wypadków ogółem, w tym 15 wypadków śmiertelnych i 14 wypadków ciężkich. Odnotowano także 474 wypadki z udziałem pracowników podmiotów zewnętrznych wykonujących usługi na rzecz zakładów górniczych. To o 9 proc. więcej niż było to w 2016 r. W kopalniach węgla kamiennego miało miejsce 366 wypadków z udziałem pracowników podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego, o 40 wypadków więcej w porównaniu do 2016 r. (tj. o 12,3 proc.). - W ciągu ostatnich lat w polskim górnictwie zaobserwowano spadkowy trend liczby wypadków ogółem. W 2017 r. tendencja rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 01 Mar 2018 13:36:40 +0100 Liczyła się szeroka wiedza http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4636/liczyla-sie-szeroka-wiedza http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4636/liczyla-sie-szeroka-wiedza Tylko dziewięcioro studentów stanęło w tym roku do walki w Turnieju Wiedzy Górniczej w ramach Szkoły Eksploatacji Podziemnej, ale emocji jak zwykle nie brakowało. Ostatecznie miejscami na podium podzielili się żacy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Mieć takiego kibica jakim jest dr Krystian Salamon, były student Politechniki Śląskiej i laureat Turnieju Wiedzy Górniczej sprzed siedmiu lat, to połowa sukcesu. Obecny pracownik ruchu Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie wygłosił podczas tegorocznej SEP wykład o wzmacnianiu wyrobisk korytarzowych i zaraz potem nie omieszkał odwiedzić swoich młodszych kolegów startujących w Turnieju Wiedzy Górniczej. Mimo solidnego oparcia reprezentanci Politechniki Śląskiej: Kamil rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 01 Mar 2018 11:54:05 +0100 Ruch Marcel triumfuje http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4635/ruch-marcel-triumfuje http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4635/ruch-marcel-triumfuje Ruch Marcel kopalni ROW triumfował w konkursie Bezpieczna Kopalnia. Ogłaszając werdykt, Wielka Kapituła Konkursu wzięła pod uwagę m.in. brak wypadków śmiertelnych i ciężkich w ostatnich trzech latach, liczbę wypadków lekkich, wypadkowość na 1000 zatrudnionych, ich wskaźnik ogółem na 1 mln t wydobycia, występujące zagrożenia naturalne według stopni, kategorii i klas oraz liczbę załogi ogółem, w tym zatrudnienie pod ziemią wraz z wielkością wydobycia. Warto dodać, że Marcel miał najniższą wypadkowość na 100 tys. roboczodniówek wynoszącą 4,3, co oznacza najmniejszą liczbę wypadków wśród kopalń Polskiej Grupy Górniczej. Pod tym względem wyróżniają się także ruchy Rydułtowy i Jankowice kopalni ROW. W rezultacie rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 01 Mar 2018 11:50:31 +0100 Motywujący i elastyczny http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4631/motywujacy-i-elastyczny http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4631/motywujacy-i-elastyczny Dokładnie 1 lutego minęło 15 lat od powstania Kompanii Węglowej. Rocznica minęła bez echa, bo i świętować nie ma czego. Kopalnie tej spółki od prawie dwóch lat funkcjonują w strukturach Polskiej Grupy Górniczej, a sama KW już nie istnieje.Do tej nieodległej historii sięgam jednak nie bez powodu, chcąc przypomnieć, że czas życia firmy okazał się zbyt krótki, by wypracować w niej układ zbiorowy pracy. Funkcję układu pełniło porozumienie z grudnia 2004 r., które wzbogacane przez lata o kolejne aneksy regulowało i ujednolicało wszelkie obszary dotyczące pracowników. Wszelkie z wyjątkiem systemu wynagradzania. W tej dziedzinie ciągle obowiązywały rozwiązania funkcjonujące rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Fri, 23 Feb 2018 14:35:52 +0100 Więcej na bezpieczeństwo http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4630/wiecej-na-bezpieczenstwo http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4630/wiecej-na-bezpieczenstwo Nakłady Polskiej Grupy Górniczej na działania, dotyczące podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracowników wzrastają. W minionym roku spółka wydała na ten cel 630 mln zł. W przeliczeniu na pracownika było to 16 610 zł, o 5,7 proc. więcej niż w 2016 r.- W 2017 r. najwięcej środków, bo prawie 128 mln zł, przeznaczono na profilaktykę pożarową. Największy procentowy wzrost wydatków dotyczył jednak propagowania zasad bhp wśród naszych pracowników. Na te cele przeznaczono dwukrotnie więcej środków niż w 2016 r. - wyjaśnia Grzegorz Ochman, dyrektor Biura BHP i Szkoleń PGG.W Grupie tworzone są plany poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokument taki został rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Fri, 23 Feb 2018 13:49:59 +0100 XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej od poniedziałku w Krakowie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4629/xxvii-szkola-eksploatacji-podziemnej-od-poniedzialku-w-krakowie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4629/xxvii-szkola-eksploatacji-podziemnej-od-poniedzialku-w-krakowie W najbliższy poniedziałek w Krakowie rusza XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Konferencja, nad którą patronat medialny objęły redakcje Trybuny Górniczej i portalu nettg.pl, potrwa do środy, 28 lutego. Obrady w poniedziałkowe przedpołudnie otworzy sesja plenarna Surowce mineralne w perspektywie roku 2050. Program SEP jest bardzo szeroki. Podczas 20 sesji tematycznych jej uczestnicy będą dyskutować m.in. o tym, jak skutecznie pozyskiwać koncesje na wydobycie, o nowych technikach i technologiach w eksploatacji złóż, czy np. o tym, jak stosowanie obudów kotwiowych poprawia efektywność drążenia wyrobisk. W drugim dniu zaplanowano uroczystą sesję z okazji 25 lat Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W jej trakcie zaprezentowane będą rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Fri, 23 Feb 2018 13:21:13 +0100 25 lat pracy http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4634/25-lat-pracy http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4634/25-lat-pracy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia swego istnienia. Powstał w 1993 r. jako publiczna instytucja finansowa, realizująca politykę ekologiczną regionu. Fundusz koncentruje się na wspieraniu działań proekologicznych, podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe, na zarządzaniu środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Dzięki wielu kampaniom, akcjom ekologicznym i inicjatywom proekologicznym inspirowanym i wspieranym przez WFOŚiGW udało się na Śląsku wytworzyć modę na ekologię i bardzo potrzebną dziś pozytywną rywalizację miast o czystość, lepsze powietrze, sprawniejszą kanalizację, ekologiczną gospodarkę odpadami. Na dofinansowanie WFOŚiGW w Katowicach wciąż mogą rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 22 Feb 2018 15:14:24 +0100 Czeki gotowe do rozdania http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4633/czeki-gotowe-do-rozdania http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4633/czeki-gotowe-do-rozdania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza kolejną edycję Zielonych czeków, nagród przyznawanych od 1994 r. z okazji Dnia Ziemi. Przyjęty został już regulamin tegorocznego konkursu. Prawo zgłaszania kandydatów do Zielonych czeków przysługuje samym kandydatom, członkom Kapituły oraz Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska i pozarządowym o charakterze regionalnym, placówkom edukacyjnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym, izbom gospodarczym, a także Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. Zgłoszenie kandydata musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych powyżej instytucji w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez kandydatów oraz instytucji zgłaszającej, rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 22 Feb 2018 15:08:48 +0100 Zielone pracownie ponownie na starcie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4632/zielone-pracownie-ponownie-na-starcie http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4632/zielone-pracownie-ponownie-na-starcie Już po raz czwarty Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił konkurs Zielona Pracownia Projekt. Jest on adresowany do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich jego edycjach. Przedmiotem konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy też chemiczno-fizycznych. Celem zaś nagrodzenie pomysłów, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej. Czasu nie jest dużoOceny zgłoszonych wniosków dokona jury, biorąc przede wszystkim pod uwagę sam pomysł rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 22 Feb 2018 14:59:48 +0100 Wypowiadają wojnę smogowi http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4628/wypowiadaja-wojne-smogowi http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4628/wypowiadaja-wojne-smogowi Rządowy program Czyste powietrze to tak naprawdę kilka rozwiązań, m.in. o standaryzacji paliw, rozwoju miejskich sieci ciepłowniczych, a także Kodeks urbanistyczno-budowlany. Jego założenia w Sejmie przedstawił Paweł Sałek, wiceminister środowiska. Polska Grupa Górnicza wyprzedziła pomysły resortu energii, już jesienią wycofując się ze sprzedaży mułów i flotokoncentratów. Już niedługo wejdzie oficjalny zakaz spalania ich w instalacjach domowych i komunalnych. Wiceminister Paweł Sałek przypomniał na posiedzeniu sejmowej komisji do spraw ochrony środowiska 6 grudnia br., że w jego resorcie od kilku miesięcy działa komitet sterujący ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Zajmuje się sprawami, które mają na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. rss@gornicza.com.pl(gornicza.com.pl) Thu, 15 Feb 2018 12:00:42 +0100