• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 1 (2005)

Wiadomości Górnicze 1 (2005)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


ANDRZEJ KARBOWNIK: Zarządzanie ryzykiem w projekcie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. (str. 2)


TADEUSZ POGONOWSKI: Wpływ procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na środowisko w latach 1990-2002 . (str. 7)


EDWARD GÓRA, JANUSZ KUBOK: Zastosowanie samojezdnych maszyn górniczych do utrzymywania dróg wentylacyjnych w kopalni „Wujek”. (str. 13)


WOJCIECH ZASADNI, JERZY FICEK: Doświadczenia kopalni „Jankowice” w prowadzeniu ścian z wyrobiskami w obudowie kotwiowej. (str. 19)


KRZYSZTOF SŁOTA: Analiza wskaźnika dyskomfortu cieplnego w ścianie o trudnych warunkach klimatycznych. (str. 29)


BOLESŁAW CIEPIELA: Z historii górnictwa. Kopalnia „Jowisz” 1907-2002. (str. 36)


MARIA SIERPIŃSKA: Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym - część 1. Narzędzia monitorowania krótkoterminowej równowagi finansowej w przedsiębiorstwie. (str. 40)

STRESZCZENIA


ANDRZEJ KARBOWNIK: Zarządzanie ryzykiem w projekcie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Już podczas planowania projektu należy zastanawiać się nad źródłami ryzyka projektu i zaplanować sposoby radzenia sobie z nim w trakcie realizacji projektu, czyli należy właściwie zarządzać ryzykiem projektu. W artykule przedstawiono etapy w procesie zarządzania ryzykiem projektu; zagadnienia identyfikacji ryzyka w projekcie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego; planowanie sposobów reagowania na ryzyko w projekcie restrukturyzacji.


TADEUSZ POGONOWSKI: Wpływ procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na środowisko w latach 1990-2002 . 

Przeprowadzenie racjonalnej restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego stało się jednym z najistotniejszych problemów polityki gospodarczej państwa z uwagi na ilość węgla produkowanego i sprzedawanego przez polskie górnictwo, wielkość zatrudnienia w kopalniach, oddziaływanie na środowisko. W artykule przedstawiono główne zagadnienia związane ze zmianami techniczno-technologicznymi, rolę ochrony środowiska w procesie restrukturyzacji, zmiany w oddziaływaniu na środowisko przez górnictwo węgla kamiennego w wyniku jego restrukturyzacji.


EDWARD GÓRA, JANUSZ KUBOK: Zastosowanie samojezdnych maszyn górniczych do utrzymywania dróg wentylacyjnych w kopalni „Wujek”. 

Alternatywą - dla instalowania w wyrobiskach urządzeń odstawczych, tj. taśmociągów lub przenośników zgrzebłowych do wyspągowania wyrobiska przez ręczne wybieranie zanieczyszczeń materiałem podsadzkowym w celu utrzymywania tam należytego porządku - jest zastosowanie samojezdnych maszyn górniczych (SMG), czyli spągoładowarek nowej generacji o napędzie spalinowym. Autorzy opisali dwie główne drogi wentylacyjne w kopalni „Wujek”, których utrzymanie tradycyjne było bardzo kosztowne. Zastosowanie dwóch samojezdnych maszyn górniczych obniżyło radykalnie koszty.


WOJCIECH ZASADNI, JERZY FICEK: Doświadczenia kopalni „Jankowice” w prowadzeniu ścian z wyrobiskami w obudowie kotwiowej.

W artykule zaprezentowano sposób zabudowy skrzyżowania ściany zmechanizowanej z wyrobiskiem przyścianowym wykonanym w obudowie kotwiowej. Rozwiązanie to polega na wprowadzeniu dwóch sekcji obudowy zmechanizowanej do chodnika za napęd przenośnika ścianowego. Efektem tego jest wyeliminowanie podciągów wzmacniających obudowę przed frontem ściany, zmniejszenie obsady ścianowej, obniżenie kosztów eksploatacji.


KRZYSZTOF SŁOTA: Analiza wskaźnika dyskomfortu cieplnego w ścianie o trudnych warunkach klimatycznych. 

Warunki klimatyczne w kopalni mają istotny wpływ na bezpieczeństwo termiczne pracowników. Mikroklimat środowiska jest określany przez zespół parametrów fizycznych powietrza i otoczenia, mających wpływ na samopoczucie przebywającego w nim człowieka. W artykule tym przeanalizowano zmiany temperatury na termometrze suchym oraz zmiany wskaźnika dyskomfortu cieplnego w rejonie ściany 11 w pokładzie 405/2 w kopalni „Sośnica”.


BOLESŁAW CIEPIELA: Z historii górnictwa. Kopalnia „Jowisz” 1907-2002.

W artykule stwierdza się, że na początku XX wieku Wojkowice (Komorne) znów stały się ośrodkiem górniczym, dzięki odkryciu w tym rejonie stosunkowo bogatych pokładów węgla kamiennego. Wcześniej „kopano” galman. Autor przedstawił 90-letnią historię powstałej wówczas kopalni „Jowisz; rozpoczynając od głębienia pierwszych szybów, a kończąc na wywozie z podziemi ostatniego wózka węgla i likwidacji wyrobisk.


MARIA SIERPIŃSKA: Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym - część 1. Narzędzia monitorowania krótkoterminowej równowagi finansowej w przedsiębiorstwie.

Artykułem tym rozpoczyna się kolejny cykl tematyczny na łamach „Wiadomości Górniczych”, tym razem dotyczący gospodarowania finansami, czyli temat zajmujący wysoką pozycję wśród celów zarządzania organizacją. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są sposoby i narzędzia monitorowania równowagi finansowej. W dalszej kolejności zaprezentowane zostaną przedsięwzięcia pozwalające na jej przywrócenie i podtrzymanie.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!